CHIẾN lược ĐỊNH vị, CHIẾN lược MARKETING THEO CHU kỳ SỐNG sản PHẨM và xây DỰNG THƯƠNG HIỆU

Chiến lược định vị, chiến lược marketing theo chu kỳ sống sản phẩm xây dựng thương hiệu

 Chiến lược định vị, chiến lược marketing theo chu kỳ sống sản phẩm và xây dựng thương hiệu
... giai đoạn chu kỳ sống - Sản phẩm: có dạng chu kỳ sống chu n vài dạng chu kỳ sống khác - Nhãn hiệu sản phẩm: có đường cong chu kỳ sống dài ngắn Mặc dù nhiều nhãn hiệu chết sớm, số nhãn hiệu Ivory, ... QC Vài trò mục tiêu lực lượng bán Chiến lược qui mô dàn trải Chiến lược phân phối Chiến lược định giá Chiến lược định vị Chiến lược truyền thông cổ động Chiến lược lực lượng bán hàng Chiến lược ... chỉnh cho phù hợp 3.1.Giới thiệu chung chu kỳ sống sản phẩm Nói chu kỳ sống sản phẩm, đề cập đến số vấn đề sau: - Sản phẩm có đời sống có giới hạn - Doanh thu sản phẩm trải qua giai đoạn khác...
 • 40
 • 2,327
 • 9

Đề tài : Chiến lược định vị, chiến lược marketing theo chu kỳ sống sản phẩm xây dựng thương hiệu pps

Đề tài : Chiến lược định vị, chiến lược marketing theo chu kỳ sống sản phẩm và xây dựng thương hiệu pps
... CHIẾN LƯỢC MARKETING THEO CHU KỲ SỐNG SẢN PHẨM 23 Giới thiệu chung về chu kỳ sống sản phẩm 23 Chiến lược marketing: Giai đoạn giới thiệu sản phẩm 25 Chiến lược marketing: ... 35 Xây dựng thương hiệu mạnh 36 Quản trị nhãn hiệu 41 Chuyên đề CHIẾN LƯỢC ĐỊNH VỊ, CHIẾN LƯỢC MARKETING THEO CHU KỲ SỐNG SẢN PHẨM VÀ XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU NHỮNG ... marketing phát triển chiến lược định vị Chiến lược Chiến lược định vị sản định vị sản phẩm phẩm Mục tiêu về Mục tiêu về sản phẩm sản phẩm Chiến lược Chiến lược sản phẩm sản phẩm /dịch vụ /dịch vụ Mục...
 • 43
 • 194
 • 0

CHIẾN lược ĐỊNH vị, CHIẾN lược MARKETING THEO CHU kỳ SỐNG sản PHẨM xây DỰNG THƯƠNG HIỆU

CHIẾN lược ĐỊNH vị, CHIẾN lược MARKETING THEO CHU kỳ SỐNG sản PHẨM và xây DỰNG THƯƠNG HIỆU
... vị Chiến Chiến lược lược định định vị vị sản sản phẩm phẩm Chiến Chiến lược lược sản sản phẩm phẩm /dịch /dịch vụ vụ Mục Mục tiêu tiêu về sản sản phẩm phẩm Mục Mục tiêu tiêu phân ... phân tích loại sản phẩm, hình thức sản phẩm, sản phẩm nhãn hiệu - Loại sản phẩm chu kỳ sống dài Nhiều loại sản phẩm tồn giai đoạn bão hòa cách vô thời hạn và tăng trưởng theo tỉ lệ tăng ... qua cùng những giai đoạn chu kỳ sống nó - Sản phẩm: có dạng chu kỳ sống chu n và vài dạng chu kỳ sống khác - Nhãn hiệu sản phẩm: có thể có đường cong chu kỳ sống dài ngắn Mặc dù...
 • 41
 • 57
 • 0

Bài giảng quản trị marketing Chiến lược định vị xây dựng thương hiệu

Bài giảng quản trị marketing Chiến lược định vị và xây dựng thương hiệu
... kênh Chiến lược Chiến lược quản trị SP quản trị SP Mục tiêu Mục tiêu định giá định giá Chiến lược Chiến lược phân phối phân phối Chiến lược Chiến lược quản trị kênh quản trị kênh Chiến lược Chiến ... trị lực lượng bán lượng bán Chiến lược Chiến lược định giá định giá Chiến lược định vị Chiến lược Chiến lược truyền thông cổ truyền thông cổ động động Chiến lược Chiến lược lực lượng bán lực lượng ... đơn vị chức 44 Tích hợp các yếu tố marketing phát triển chiến lược định vị Chiến lược Chiến lược định vị sản định vị sản phẩm phẩm Mục tiêu Mục tiêu sản phẩm sản phẩm Chiến lược Chiến lược...
 • 63
 • 340
 • 0

Chiến lược định vị xây dựng thương hiệu

Chiến lược định vị và xây dựng thương hiệu
... triển chiến lược định vị Chiến lược định vị sản phNm Mục tiêu sản phNm Chiến lược sản phNm /dịch vụ Mục tiêu phân phối Chiến lược nhãn hiệu Kiểu kênh phân phối Định vị giá so với ĐTCT Chiến lược ... tiêu lực lượng bán Chiến lược qui mô dàn trải Chiến lược phân phối Chiến lược định giá Chiến lược định vị Chiến lược truyền thông cổ động Chiến lược lực lượng bán hàng Chiến lược quản trị lực ... 2.4 Chiến lược định vị Trước hết xem xét cách tổng quan liên quan đến chiến lược định vị thảo luận lựa chọn khái niệm định vị Tiếp theo, xem xét cấu thành chiến lược định vị cấu thành định vị...
 • 31
 • 329
 • 0

Đinh huong chien luoc va xay dung thuong hieu cho hang nong san cong ty ANSTESCO

Đinh huong chien luoc va xay dung thuong hieu cho hang nong san cong ty ANSTESCO
... bên công ty Phân tích môi trường bên tạo nên điểm yếu hay mạnh công ty, phân tích môi trường bên công ty tạo nên hội hay thách thức cho công ty Vì vậy, phân tích môi trường giúp công ty nhận biết ... nhân viên Công ty Tuỳ mùa vụ mà có tăng giảm công nhân cho nhà máy, Công ty ưu tiên cho em gia đình có ký hợp đồng bao tiêu sản xuất với Công ty, nhằm tạo mối quan hệ tốt đẹp cho đôi bên Theo ... lưu động Công ty ít, hầu hết Công ty hoạt động chủ yếu nhờ vốn vay từ ngân hàng Do đó, không chủ động nguồn vốn kinh doanh có biến động kinh tế, ngân hàng không đủ vốn cho vay, Công ty lại gặp khó...
 • 115
 • 202
 • 0

Mục tiêu chiến lược phát triển bền vững xây dựng thương hiệu 5 năm (2011 – 2015) của công ty Trường Lộc

Mục tiêu chiến lược phát triển bền vững và xây dựng thương hiệu 5 năm (2011 – 2015) của công ty Trường Lộc
... trái Bộ máy xây dựng phát triển thương hiệu: 5. 1 Mô tả máy xây dựng phát triển thương hiệu Bộ máy xây dựng thương hiệu Phòng marketing & PR Bộ phận quảng cáo Bộ phận kiện 5. 2 Chiến lược Marketing ... phải hiểu rõ mục tiêu hành động chung Công ty Nhân viên gắn bó với Công ty vì: - Có người quản lý tốt - Tin tưởng vào mục tiêu hoạt động công ty - Tin tưởng công ty phát triển nhờ vào chất lượng ... khác… 5. 3 Mức độ đầu tư cho công tác xây dựng, quảng bá thương hiệu: Tiêu chí xem xét Năm 2011 Năm Năm 2012 tỷ đồng 2013 3 .5 4 .5 6.0 Ngân sách dành cho Bộ máy xây dựng quảng bá thương hiệu (tỷ...
 • 13
 • 594
 • 1

Phân tích chiến lược sản phẩm trong chu kỳ sống sản phẩm của Innova

Phân tích chiến lược sản phẩm trong chu kỳ sống sản phẩm của Innova
... chấn thương xương ống chân III/ Phân tích chu kỳ sống sản phẩm INNOVA: GIAI ĐOẠN (giai đoạn mở đầu): Đặc tính kĩ thuật: a) Đặc điểm sản phẩm giai đoạn này: Giai doạn Innova xuất với phiên J G tạo ... trở thành sở sản xuất xuất phụ tùng cho xe Innova TMV nhà sản xuất ô tô dẫn đầu tỷ lệ nội địa hóa, đạt từ 15-33% TMV tích cực việc nội địa hóa, điều làm giảm giá thành sản phẩm Sản phẩm TMV chiếm ... biểu chậm chạp với sản phẩm tung sản phẩm nhà sản xuất đă hạ giá xuống mức thấp (VN nội địa hóa), giá rẻ mà sản phẩm lại bắt mắt thỏa măn đầy đủ mong muốn người tiêu dùng, nên lúc Innova thật gây...
 • 19
 • 3,566
 • 5

Hoạch định chiến lược Marketing toàn cầu cho một sản phẩm chưa có mặt tại thị trường Việt Nam

Hoạch định chiến lược Marketing toàn cầu cho một sản phẩm chưa có mặt tại thị trường Việt Nam
... vào thị trường Việt Nam sản phẩm công ty Việt Nam nên sử dụng cách thức thâm nhập thị trường theo cách phát triển sản phẩm trực tiếp Điều nghĩa sản phẩm trước xuất trực tiếp vào Việt Nam ... tài ổn định, FreshHome định nghiên cứu, tìm hiểu xây dựng chiến lược marketing cho sản phẩm EFRIZ, sản phẩm công nghệ tiên tiến với tính giá trị lạ, độc đáo, lần mặt thị trường Việt Nam với ... tích thị trường theo mô hình năm nguồn lực Porter: 1.4.3.1Sự đe dọa từ đối thủ tiềm năng: Nắp bàn cầu chạy giấy sản phẩm hoàn toàn thị trường Việt Nam Efriz công ty cung cấp sản phẩm Việt Nam có...
 • 99
 • 822
 • 5

Mười lý do cho việc đánh giá lại chiến lược marketing trong xây dựng thương hiệu

Mười lý do cho việc đánh giá lại chiến lược marketing trong xây dựng thương hiệu
... ngũ quản tốt đánh tập chung vào mục tiêu cá nhân đội làm việc mảng khác Việc đánh giá lại cách tốt để thống toàn đội đảm bảo tất người đội hướng đến mục tiêu chiến lược chung Đánh giá lại cách ... Thương hiệu luôn phát triển thay đổi liên tục Việc giám sát đánh giá lại cần thiết để xác định lợi ích lâu dài thương hiệu James S Twerdahl (Nhứt Linh – Công ty thương hiệu LANTABRAND – sưu tầm lược ... Việc đánh giá lại vấn đề cho phép bạn nhận dạng rủi ro vấn đề giúp cho đội ngũ bạn đạt kết tốt công việc Khi nhóm tham gia thực công việc thành công nhiều so với việc thực theo thị mệnh lệnh Thương...
 • 4
 • 367
 • 0

Giải pháp kiến nghị chiến lược marketing nhằm xây dựng thương hiệu dệt may việt nam trên thế giới

Giải pháp và kiến nghị chiến lược marketing nhằm xây dựng thương hiệu dệt may việt nam trên thế giới
... trạng thương hiệu dệt may việc áp dụng chiến lược Marketing DN dệt may Việt Nam 2.1 Thực trạng thương hiệu Các nhà quản lý, nghiên cứu cho rằng, vấn đề xây dựng thương hiệu ngành Dệt may Việt Nam ... thức may gia công chủ yếu làm suy giảm giá trị xuất không tạo chỗ đứng cho ngành dệt may thị trường giới CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ CHIẾN LƯỢC MARKETING NHẰM XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU DỆT MAY VIỆT ... GIANG, MAY 10, THẢNG LONG v.v 2.2 Các chiến lược Marketing áp dụng Theo nhận định chung nay, công tác xây dựng thực chiến lược marketing ngành dệt may Việt Nam yếu điều lý giải dệt may Việt Nam...
 • 51
 • 589
 • 4

Chiến lược Marketing tại Công ty CP sản xuất thương mại Việt Phát

Chiến lược Marketing tại Công ty CP sản xuất và thương mại Việt Phát
... chiến lợc Marketing công ty cổ phần sản xuất thơng mại Việt Phát 2.1 Vài nét công ty cổ phần sản xuất thơng mại Việt Phát 2.1.1 Chức nhiệm vụ công ty Công ty cổ phần sản xuất thơng mại Việt Phát ... chiến lợc Marketing công ty cổ phần sản xuất thơng mại Việt Phát Chong 3: Phơng hớng sản xuất kinh doanh công ty giải pháp nhằm hoàn thiện chiến lợc Marketing công ty cổ phần sản xuất thơng mại ... Công ty Cổ phần Sản xuất Thơng mại Việt Phát) Từ bảng kết hoạt động sản xuất kinh doanh ta thấy tình sản xuất kinh doanh công ty tơng đối khả quan Mặc dù nhiều khó khăn nhng quy mô sản xuất công...
 • 35
 • 275
 • 1

Hoạch định chiến lược kinh doanh tại Công ty xi măng xây dựng công trình Lạng Sơn

Hoạch định chiến lược kinh doanh tại Công ty xi măng và xây dựng công trình Lạng Sơn
... THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC Ở CÔNG TY XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH LẠNG SƠN I QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY Sự đời công ty Công ty xi măng xây dựng công trình Lạng Sơn doanh nghiệp ... trạng xây dựng thực kế hoạch Công ty Xi măng Xây dựng công trình Lạng Sơn Phần 2: Một số giải pháp nhằm hoạch định chiến lược kinh doanh đến năm 2010 Công ty xi măng xây dựng công trình Lạng Sơn ... ty Xi măng Xây dựng công trình Lạng Sơn em chọn đề tài "Hoạch định chiến lược kinh doanh Công ty xi măng xây dựng công trình Lạng Sơn" nhằm tìm hiểu công tác xây dựng kế hoạch Công ty Luận văn...
 • 62
 • 505
 • 2

Hoạch định chiến lược kinh doanh tại Công ty xi măng xây dựng công trình Lạng Sơn

Hoạch định chiến lược kinh doanh tại Công ty xi măng và xây dựng công trình Lạng Sơn
... thực chiến lợc Công ty xi măng xây dựng công trình Lạng Sơn I Quá trình hình thành phát triển Công ty Sự đời công ty Công ty xi măng xây dựng công trình Lạng Sơn doanh nghiệp nhà nớc thành lập vào ... Công ty xi măng xây dựng công trình Lạng Sơn Lúc nhiệm vụ công ty sản xuất sản phẩm xi măng sản phẩm khác đồng thời tham gia xây dựng công trình toàn tỉnh Tên giao dịch: Công ty Xi măng Xây dựng ... tổng thể doanh nghiệp Sau thời gian thực tập Công ty Xi măng Xây dựng công trình Lạng Sơn, em hoàn thành luận văn tốt nghiệp "Hoạch định chiến lợc Công ty Xi măng xây dựng công trình Lạng Sơn" Với...
 • 39
 • 288
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: các chiến lược marketing theo chu kỳ sống sản phẩmchiến lược mar theo chu kỳ sống sản phẩmchiến lược marketing theo chu kỳ sống của sản phẩmquyết định quản trị sản phẩm của ngân hàng theo chu kỳ sống sản phẩmđánh giá lợi thế cạnh tranh của ngành theo chu kỳ sống sản phẩm product life cyclechiến lược định vị và xây dựng thương hiệuchiến lược marketing theo chu kì sốngchiến lược marketing mix cho giai đoạn thâm nhập thị trường và xây dựng thương hiệu của hi coffeechiến lược marketing chu kỳ sống sản phẩmchiến lược sản phẩm trong chu kỳ sống sản phẩm của nokiachiến lược chu kỳ sống sản phẩmmarketing và xây dựng thương hiệuhanh vi mua cua sinh vien doi voi cac san pham may mac co thuong hieuxác định mảng thị trường tiềm năng và xây dựng thương hiệu bán lẻđầu tư cho marketing củng cố uy tín và xây dựng thương hiệuQuyết định 1769 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chung thị xã Hiệp Hòa tỉnh Bắc Giang đến năm 2035, tỷ lệ 1 10.000Quyết định 3111 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch sử dụng đất Khu công nghiệp Gia Lách, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà TĩnhQuyết định 1211 QĐ-UBND-HC năm 2016 Quy chế phối hợp ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học sau đánh giá nghiệm thu trên địa bàn tỉnh Đồng ThápQuyết định 1206 QĐ-UBND-HC về dừng thực hiện đề tài tuyển chọn cấp tỉnh Đồng Tháp năm 2016Quyết định 627 QĐ-UBND năm 2016 về Bộ đơn giá cho thuê công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông sử dụng chung tỉnh Bắc GiangQuyết định 2920 QĐ-UBND phê duyệt chương trình xúc tiến đầu tư nước ngoài năm 2016 tỉnh Bà Rịa - Vũng TàuQuyết định 3675 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt quy hoạch Công viên văn hóa Sa Pa do tỉnh Lào Cai ban hànhQuyết định 4170 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Đề án Phát triển rừng trồng kinh doanh gỗ lớn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020Quyết định 2674 QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên HuếQuyết định 1415 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất ở tại xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh BìnhQuyết định 2638 2016 QĐ-UBND về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải PhòngQuyết định 2655 QĐ-UBND năm 2016 về công nhận đơn vị đạt chuẩn văn hóa do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hànhQuyết định 2650 QĐ-UBND năm 2016 công nhận đơn vị đạt chuẩn văn hóa do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hànhQuyết định 33 2016 QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 49 2012 QĐ-UBND Quy định về thanh tra lại trên địa bàn tỉnh Khánh HòaQuyết định 1731 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1 5.000 Đô thị Đô Hai, huyện Bình Lục, tỉnh Hà NamQuyết định 2607 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Điều lệ Hiệp hội Dược liệu tỉnh Hà GiangQuyết định 3298 QĐ-UBND năm 2016 về Đề án Cải thiện tình trạng dinh dưỡng, góp phần phát triển thể lực, tầm vóc người Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020 do tỉnh Khánh Hòa ban hànhQuyết định 552 QĐ-UBND năm 2016 về công nhận trường Trung học đạt chuẩn Quốc gia do tỉnh Ninh Bình ban hànhQuyết định 2430 QĐ-UBND năm 2016 về công nhận Trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia do tỉnh Lâm Đồng ban hànhQuyết định 2654 QĐ-UBND năm 2016 về đổi tên Hội đồng Bảo đảm quốc phòng tỉnh Thừa Thiên Huế