Nghiên cứu quy trình trích ly các hợp chất màu tự nhiên từ vỏ quả măng cụt và quả mặc nưa ứng dụng cho nhuộm vải tơ tằm

Nghiên cứu quy trình trích ly các hợp chất màu tự nhiên từ vỏ quả măng cụt quả mặc nưa ứng dụng cho nhuộm vải tằm

Nghiên cứu quy trình trích ly các hợp chất màu tự nhiên từ vỏ quả măng cụt và quả mặc nưa ứng dụng cho nhuộm vải tơ tằm
... công suất 1.1.3 Trích ly chất màu tự nhiên từ vỏ măng cụt mặc nƣa ứng dụng công nghệ nhuộm vật liệu dệt Trích ly chất màu từ vỏ măng cụt mặc nƣa trình trích ly rắn lỏng Trong trình này, dung ... đề tài luận án tiến sĩ Nghiên cứu quy trình trích ly hợp chất màu tự nhiên từ vỏ măng cụt mặc nưa ứng dụng cho nhuộm vải tằm cần thiết góp phần giúp cho ngành dệt nhuộm giải phần vấn đề ô ... trích ly chất màu tự nhiên 1.1.3 Trích ly chất màu tự nhiên từ vỏ măng cụt mặc nƣa ứng dụng công nghệ nhuộm vật liệu dệt 1.2 Tình hình nghiên cứu phƣơng pháp trích ly chất màu...
 • 177
 • 393
 • 0

Nghiên cứu quy trình trích ly các hợp chất màu tự nhiên từ vỏ quả măng cụt quả mặc nưa ứng dụng cho nhuộm vải tằm (TT)

Nghiên cứu quy trình trích ly các hợp chất màu tự nhiên từ vỏ quả măng cụt và quả mặc nưa ứng dụng cho nhuộm vải tơ tằm (TT)
... gắn màu chất màu trích ly từ vỏ măng cụt mặc nưa vải tằm Đã thiết lập quy trình công nghệ nhuộm tằm tối ưu với chất màu trích ly từ mặc nưa Đây quy trình hoàn toàn so với quy trình nhuộm ... kiểm tra độ bền màu tính sinh thái vải tằm nhuộm chất màu trích ly từ vỏ măng cụt mặc nƣa 3.6.3.1 Kết kiểm tra vải tằm nhuộm chất màu trích ly từ vỏ măng cụt Vải tằm sau nhuộm kiểm tra ... tốt cho mặc nưa bảo quản với nồng độ 1% cho măng cụt bảo quản dịch trích ly Bước đầu đề xuất chế cho phản ứng gắn màu dịch trích ly từ vỏ măng cụt mặc nưa vải tằm, nhiên cần phải có thêm nghiên...
 • 24
 • 322
 • 0

Luận án nghiên cứu quy trình trích ly các hợp chất màu tự nhiên từ vỏ quả măng cụt quả mặc nưa ứng dụng cho nhuộm vải tằm

Luận án nghiên cứu quy trình trích ly các hợp chất màu tự nhiên từ vỏ quả măng cụt và quả mặc nưa ứng dụng cho nhuộm vải tơ tằm
... công suất 1.1.3 Trích ly chất màu tự nhiên từ vỏ măng cụt mặc nƣa ứng dụng công nghệ nhuộm vật liệu dệt Trích ly chất màu từ vỏ măng cụt mặc nƣa trình trích ly rắn lỏng Trong trình này, dung ... đến trình trích ly dịch chiết từ mặc nƣa vỏ măng cụt nhƣ tỷ lệ rắn-lỏng, nhiệt độ trích ly, thời gian trích ly - Nghiên cứu tối ƣu hóa quy trình nhuộm tằm dịch chiết theo quy trình trích ly ... khuếch tán bên 1.2 Tình hình nghiên cứu phƣơng pháp trích ly chất màu tự nhiên từ vỏ măng cụt mặc nƣa ứng dụng công nghệ nhuộm 1.2.1 Tình hình nghiên cứu giới Trong nhiều thập kỷ qua, công trình nghiên...
 • 163
 • 358
 • 0

Nghiên cứu quy trình trích ly khảo sát hoạt tính sinh học của hợp chất Anthocyanin từ đậu đen (Vigna Cylindrica)

Nghiên cứu quy trình trích ly và khảo sát hoạt tính sinh học của hợp chất Anthocyanin từ đậu đen (Vigna Cylindrica)
... 1.1.5 Anthocyanin [9] S Anthocyanin Anthocyanin ly Anthocyanin g, Anthocyanin Anthocyanin Anthocyanin - Anthocyanin Anthocyanin Anthocyanin Anthocyanin [SVTH: Nguy n Th -1053010478] Page 11 pH Anthocyanin ... Page 14 1.2 Anthocyanin[ 12] Anthocyanin Anthocyanin Anthocyanin Anthocyanin Anthocyanin Anthocyanin Anthocyanin Anthocyanin Anthocyanin Anthocyanin Anthocyanin Anthocyanins [SVTH: Nguy n Th ... 1,2-dihydroxybenzen) Anthocyanin - diphenol Anthocyanin b Anthocyanin Anthocyanin: Anthocyanin Anthocyanin Anthocyanin c Anthocyanin Anthocyanin maltose [SVTH: Nguy n Th -1053010478] Page 13 Anthocyanin Anthocyanin...
 • 88
 • 457
 • 0

nghiên cứu quy trình trích ly pectin từ vỏ bưởi khảo sát khả năng ứng dụng làm màng bao bảo quản trái sơri

nghiên cứu quy trình trích ly pectin từ vỏ bưởi và khảo sát khả năng ứng dụng làm màng bao bảo quản trái sơri
... ứng dụng pectin thu từ vỏ bưởi làm màng bao bảo quản trái sơ ri  Mục đích Trong nội dung nghiên cứu 2, tiến hành khảo sát khả ứng dụng pectin tách chiết từ thí nghiệm làm màng bao bảo quản trái ... Nghiên cứu quy trình chiết tách pectin từ vỏ bưởi khảo sát khả ứng dụng làm màng bao bảo quản trái sơ ri” Đề tài thực nội dung chính: Nghiên cứu lựa chọn thông số tối ưu cho quy trình trích ly ... trích ly pectin từ vỏ bưởi Phân tích số tiêu lý hóa pectin thu Khảo sát khả sử dụng pectin từ vỏ bưởi làm màng bao bảo quản trái sơri DANH MỤC BẢNG Trang Bảng 1.1 Thành phần hóa học bưởi ...
 • 69
 • 1,190
 • 3

nghiên cứu quy trình trích ly pectin từ vỏ bưởi xác định một số tính chất của pectin thu được

nghiên cứu quy trình trích ly pectin từ vỏ bưởi và xác định một số tính chất của pectin thu được
... là: - Khảo sát thông số tối ưu cho quy trình tách chiết pectin từ vỏ bưởi - Xác định số tính chất lý hóa pectin thu từ vỏ bưởi, so sánh chất lượng pectin thu với chế phẩm pectin thương mại thị ... nghiên cứu thành công quy trình chiết tách pectin từ vỏ chanh dây dùng dung môi HCl để trích ly pectin Hàm lượng pectin thô thu khả quan lên đến 20.13% - Vào năm 2010, nghiên cứu chiết tách thu ... nhân pectin từ phế liệu bưởi ứng dụng để sản xuất mứt xoài đông hai sinh viên Võ Thị Xuân Hạ- Trương Thị Thu Hà thực cho kết tốt - Không nghiên cứu trích ly pectin từ vỏ bưởi, vỏ cà phê, hay vỏ...
 • 67
 • 1,692
 • 15

Bước đầu nghiên cứu quy trình trích ly gamma oryzanol từ cám gạo để chế biến thực phẩm chức năng

Bước đầu nghiên cứu quy trình trích ly gamma oryzanol từ cám gạo để chế biến thực phẩm chức năng
... Khoa Công nghệ thực phẩm – Trường đại học Nông nghiệp Hà Nội, tiến hành nghiên cứu đề tài: Bước đầu nghiên cứu quy trình trích ly gamma oryzanol từ cám gạo để chế biến thực phẩm chức năng 1.2 MỤC ... hiệu suất trích ly gamma oryzanol từ cám gạo - Nghiên cứu ảnh hưởng nhiệt độ, thời gian trích ly đến hiệu suất trích ly gamma oryzanol - Xây dựng quy trình trích ly gamma oryzanol từ cám gạo Trường ... hiệu suất trích ly Gamma oryzanol từ cám gạo - Nghiên cứu ảnh hưởng nhiệt độ, thời gian trích ly đến hiệu suất trích ly Gamma oryzanol - Xây dựng quy trình trích ly Gamma oryzanol từ cám gạo Trường...
 • 69
 • 940
 • 7

Nghiên cứu quy trình trích ly hoạt chất sinh học fucoxanthin từ rong Mơ trong chế biến thực phẩm

Nghiên cứu quy trình trích ly hoạt chất sinh học fucoxanthin từ rong Mơ trong chế biến thực phẩm
... trích ly hoạt chất sinh học fucoxanthin từ rong chế biến thực phẩm 2 Mục đích yêu vầu 2.1 Mục đích Nghiên cứu quy trình trích ly hoạt chất sinh học fucoxanthin từ rong chế biến thực phẩm ... pháp trích ly hoạt chất sinh học .12 2.4.3 Một số trình xảy trình trích ly .13 2.4.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến trình trích ly rong 15 2.4.5 Tình hình trích ly hoạt chất sinh học fucoxanthin ... cứu, trích ly hoạt chất sinh học fucoxanthin từ rong dùng cho chế biến thực phẩm nói chung thực phẩm chức nói riêng điều cần thiết Trước yêu cầu thực tiễn tiến hành đề tài: Nghiên cứu quy trình...
 • 65
 • 516
 • 1

Nghiên cứu quy trình trích ly hoạt chất sinh học Phlorotannin từ rong mơ cho chế biến thực phẩm

Nghiên cứu quy trình trích ly hoạt chất sinh học Phlorotannin từ rong mơ cho chế biến thực phẩm
... ĐạI HọC THáI NGUYÊN TRƯờNG ĐạI HọC NÔNG LÂM trần thiên Tờn ti: T Nghiên cứu quy trình trích ly hoạt chất sinh học Phlorotannin từ rong cho chế biến thc phẩm khóa luận ... hng n kh nng trớch ly hot cht sinh hc phlorotannin t rong m Lc, cụ dch trớch ly v thu c ch phm phlorotannin t rong m Xõy dng quy trỡnh trớch ly hot cht sinh hc phlorotannin t rong m 3.3 Phng phỏp ... Mc ớch Nghiờn cu quy trỡnh trớch ly hot cht sinh hc Phlorotannin t rong m cho ch bin thc phm 1.2.2 Yờu cu nh hng ca cỏc iu kin x lý nguyờn liu n kh nng trớch ly Phlorotannin t rong m Xỏc nh cỏc...
 • 67
 • 160
 • 0

nghiên cứu quy trình trích ly dầu cá từ mỡ cá basa (pangasius bocourti)

nghiên cứu quy trình trích ly dầu cá từ mỡ cá basa (pangasius bocourti)
... THANH HƯƠNG 2014 NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH TRÍCH LY DẦU CÁ TỪ MỠ CÁ BASA (Pangasius Bocourti) Nguyễn Thành Linh TÓM TẮT Đề tài Nghiên cứu quy trình trích ly dầu từ basa thực nhằm mục tiêu tìm ... LINH NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH TRÍCH LY DẦU CÁ TỪ MỠ CÁ BASA (Pangasius Bocourti) LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN THỦY SẢN CÁN BỘ HƯỚNG DẪN PGs Ts ĐỖ THỊ THANH HƯƠNG 2014 NGHIÊN CỨU ... Trang, 2007) Đề tài: Nghiên cứu trích ly dầu từ mỡ basa với mục đích tìm điều kiện tốt để xây dựng hoàn thiện quy trình sản xuất dầu từ nguồn nguyên liệu phụ phẩm basa dồi dào, tạo...
 • 12
 • 899
 • 0

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG QUY TRÌNH PHÂN TÍCH CÁC HỢP CHẤT POLYCLOBIPHENYL (PCBs) TRONG DẦU BIẾN THẾ BẰNG PHƯƠNG PHÁP GCMS TRONG DẦU BIẾN THẾ KHẢO SÁT SỰ Ô NHIỄM PCBs.

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG QUY TRÌNH PHÂN TÍCH CÁC HỢP CHẤT POLYCLOBIPHENYL (PCBs) TRONG DẦU BIẾN THẾ BẰNG PHƯƠNG PHÁP GCMS TRONG DẦU BIẾN THẾ VÀ KHẢO SÁT SỰ Ô NHIỄM PCBs.
... tài: - Xây dựng phương pháp phân tích PCBs dầu biến Tà ĐẶT VẤN ĐỀ Vũ ng - Khảo sát tối ưu hóa thông số phương pháp, thiết bị phân tích - Ứng dụng quy trình phân tích tối ưu để khảo sát ô nhiễm ... diện tích peak hợp chất PCB Tà 50 51 Hình 3.15 Sắc ký đồ phân tích mẫu PCB-1104 theo quy trình phân tích 52 Hình 3.16 Quy trình phân tích hợp chất PCBs mẫu dầu biến 53 Vũ ng Hình 3.14 Quy trình phân ... hành nghiên cứu thực đề tài: Nghiên cứu xây dựng quy trình phân tích hợp chất Polyclobiphenyl (PCBs) dầu biến khảo sát ô nhiễm PCBs dầu biến ng phương pháp GC/MS”, sử dụng đề tài làm báo cáo tốt...
 • 88
 • 2,620
 • 15

NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH XỬ H2S TRONG BIOGAS TRÊN CÁC VẬT LIỆU CÓ SẴN TẠI VIỆT NAM DỰA VÀO PHƯƠNG PHÁP HẤP PHỤ

NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH XỬ LÝ H2S TRONG BIOGAS TRÊN CÁC VẬT LIỆU CÓ SẴN TẠI VIỆT NAM DỰA VÀO PHƯƠNG PHÁP HẤP PHỤ
... 1.2 Nghiên cứu tổng quan chế trình hấp phụ chất hấp phụ ứng dụng trình xử H2S biogas Nội dung 2: Nghiên cứu thực nghiệm 2.1 Nghiên cứu xây dựng hệ thống thí nghiệm xử H2S biogas 2.2 Nghiên ... khí H2S Các phương pháp xử H2S thường sử dụng bao gồm: hấp phụ, hấp thụ, thẩm thấu qua màng Thường hấp phụ H2S oxit sắt, oxit kẽm zeolite Khi sử dụng phương pháp hấp thụ ta hấp thụ theo hai cách: ... nghiên cứu dự án Chính vì vậy, vấn đề nghiên cứu động lực quy trình xử H2S biogass vật liệu sẵn Việt Nam dựa phương pháp hấp phụ thực sự là cấp bách và cần thiết HVTH: Bùi Thanh...
 • 13
 • 1,146
 • 4

Nghiên cứu, xây dựng quy trình thử nghiệm các hợp chất hữu cơ thiếc hàm lượng crôm (VI) có thể chiết ra trên sản phẩm dệt may

Nghiên cứu, xây dựng quy trình thử nghiệm các hợp chất hữu cơ thiếc và hàm lượng crôm (VI) có thể chiết ra trên sản phẩm dệt may
... cứu xây dựng quy trình thử nghiệm hợp chất hữu thiếc hàm lượng crôm (VI) chiết sản phẩm dệt may nhiệm vụ cần thiết nhằm: Xây dựng quy trình xác định hợp chất thiếc quy trình xác định hàm lượng ... THƯƠNG VIỆN DỆT MAY ∗ BÁO CÁO TỔNG KẾT Đề tài: “NGHIÊN CỨU, XÂY DỰNG QUY TRÌNH THỬ NGHIỆM CÁC HỢP CHẤT HỮU CƠ THIẾC VÀ HÀM LƯỢNG Cr(VI) CÓ THỂ CHIẾT RA TRÊN SẢN PHẨM DỆT MAY Mã số đề ... CÁC HỢP CHẤT HỮU CƠ THIẾC VÀ Cr(VI) II.1 THỰC NGHIỆM XÁC ĐỊNH CÁC HỢP CHẤT CƠ THIẾC II.1.1 Khảo sát lựa chọn phương pháp phân tích Căn vào quy định giới việc hạn chế cấm sử dụng hợp chất hữu...
 • 91
 • 213
 • 1

Nghiên cứu quy trình xử mẫu nước tiểu để phân tích một số chất ma túy tổng hợp nhóm ATS bằng phương pháp CE c4d (2)

Nghiên cứu quy trình xử lý mẫu nước tiểu để phân tích một số chất ma túy tổng hợp nhóm ATS bằng phương pháp CE c4d (2)
... cu quy trỡnh x mu nc tiu phõn tớch mt s cht ma tỳy tng hp nhúm ATS (gm: MA, MDA, MDMA, MDEA) 23 bng phng phỏp in di mao qun, s dng detector o dn khụng tip xỳc theo kiu kt ni t in (CE- C4D) ... nh lp li ca thit b CE- C4D nh lng MA 35 Bng 3.7 Kt qu xỏc nh lp li ca thit b CE- C4D nh lng MDA 36 Bng 3.8 Kt qu xỏc nh lp li ca thit b CE- C4D nh lng MDMA 37 Bng 3.9 ... Nghiờn cu quy trỡnh x mu nc tiu phõn tớch mt s cht ma tỳy tng hp nhúm ATS bng phng phỏp CE- C4D trờn cựng thit b o m khụng kho sỏt li iu kin ti u, nhm nõng cao kh nng ng dng ca phng phỏp CEC4D i...
 • 94
 • 246
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu quy trình trích ly pectin từ vỏ bưởi và khảo sát khả năng ứng dụng làm màng bao bảo quản trái sơribước đầu nghiên cứu quy trình trích ly gamma oryzanol từ cám gạo để chế biến thực phẩm chức năngnghiên cứu trích ly các hợp chất sinh học từ nấm linh chinội dung 6 nghiên cứu quy trình xử lý môi trường đất nước không khí và thực phẩm bị ô nhiễm vi sinh vật độc hạinghiên cứu quy trình sản xuất thức uống chức năng từ đậu xanh nảy mầmxây dựng quy trình quản lý tổng hợp bệnh hxvk hại khoai tây ở vùng hà nội và phụ cậnnghiên cứu triết tách hợp chất tanin từ vỏ cây thông caribe và ứng dụng làm chất ức chế ăn mòn kim loạinghiên cứu quy trình công nghệ sản xuất cá rô kho tộ đóng hộptìm hiểu các thiết bị điện trong nhà máy nhiệt điện đi sâu nghiên cứu quy trình vận hành an toàn cho một số thiết bị điệnnghiên cứu ảnh hưởng của các ion photphat và sunphat đến hiệu quả xử lý các hợp chất nitơnghiên cứu quy trìnhnghiên cứu quy trình sản xuấtnghiên cứu quy trình etlquy trình xử lý tổng hợp số liệu điều tranghiên cứu quy trình công nghệ sản xuất sữa ngôCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost ConverterTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHbài giảng Quản trị công nghệSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1VẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Đồng chíBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học