giao an hoa hoc co ban 10 tron bo

giao an co ban 10 tron bo

giao an co ban 10 tron bo
... t cacbon cú bao nhiờu electron lp ngoi cựng? 4e + Trong tinh th kim cng, cỏc nguyờn t cacbon liờn kt vi nh th no? Mi nguyờn t cacbon liờn kt vi nguyờn t cacbon lõn cn gn nht bng cp electron ... 11p mang in tớch 11+ tớnh in tớch ca phn cũn li ca nguyờn Cú 10e mang in tớch 10- t.? Phn cũn li ca nguyờn t Na mang in tớch 1+ GV: HS cú nhn xột gỡ v cu hỡnh ca Na+ HS: cú cu hỡnh electron ... HS: (n 1)dansb GV: HS hóy nhn xột h Lantan v H Actini l Vi b = ,0 a 10 cỏc nguyờn t nhúm B, electron lp ngoi cựng HS: nfa(n + 1)db(n + 2)s2 cú cu hỡnh tng quỏt nh thờ no? a 14 ; b 10 GV: HS...
 • 93
 • 226
 • 0

Giáo án hóa học 11 – Ban bản Sách pot

Giáo án hóa học 11 – Ban cơ bản Sách pot
... Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Hoạt động IV Cân hóa học Copyright © Ngô Xuân Quỳnh netthubuon@gmail.com Page 4/70  Giáo án hóa học 11 Ban …& Trường THPT BC Nam Sách (?) Cân hoá học gì? ... tố hoá học 10 Copyright © Ngô Xuân Quỳnh netthubuon@gmail.com Page 2/70  Giáo án hóa học 11 Ban …& Trường THPT BC Nam Sách (?) Nguyên tắc xếp bảng hệ thống + HS nêu nguyên tắc xếp bảng tuần ... lập bảng sau: - Về nhà lập bảng Copyright © Ngô Xuân Quỳnh netthubuon@gmail.com Page 7/70  Giáo án hóa học 11 Ban …& Hoạt động giáo viên STT Chất SO2 SO3 H2S H2SO4 Trường THPT BC Nam Sách...
 • 13
 • 195
 • 0

GIÁO ÁN HÌNH HỌC BẢN LỚP 10 - PHẦN 1 pot

GIÁO ÁN HÌNH HỌC CƠ BẢN LỚP 10 - PHẦN 1 pot
... kiến thức: - Đònh nghóa véctơ - Khái niệm hai Trang véctơ phương, hướng, hai véctơ Ngày 08 tháng 10 năm 2007 Chữ ký giáo viên Số tiết: 1. 5 tiết Thực ngày 17 Tháng 10 Thông qua tổ môn Giáo án số năm ... tính toán II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH - Giáo viên: giáo án, sgk, sgv - Học sinh: Đồ dùng học tập, như: Thước kẻ, com pa kiến thức tổng hiệu hai véc tơ III PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC Trang 10 ... thẳng // hay trùng - Giáo viên hình thành cho học sinh đònh nghóa véctơ phương, hướng… 3) Hai véctơ nhau: - Hình thành cho học sinh - Học sinh quan sát hình vẽ SGK theo hướng dẫn giáo viên HS suy...
 • 10
 • 216
 • 0

GIÁO ÁN HÌNH HỌC BẢN LỚP 10 - PHẦN 2 ppsx

GIÁO ÁN HÌNH HỌC CƠ BẢN LỚP 10 - PHẦN 2 ppsx
... cố kiến thức học phép nhân vectơ với số Bmt, Ngày 10 tháng 10 năm 20 07 THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN GIÁO VIÊN SOẠN GIẢNG Tổ trưởng Giáo án số Số tiết: 1.5 tiết Thực ngày 17 Tháng 10 năm 20 07 LUYỆN TẬP ... thức học vectơ Bmt, Ngày 10 tháng 10 năm 20 07 THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN GIẢNG Tổ trưởng GIÁO VIÊN SOẠN Ngày soạn: 15 – 10 20 07 Tiết thứ: 1 1-1 2 Bài 4: HỆ TRỤC TỌA ĐỘ I MỤC TIÊU Về kiến thức :Học sinh ... Cẩn thận xác lập luận tính toán II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH - Chuẩn bò giáo viên:hệ thống câu hỏi gợi mở, giáo án, đồ dùng dạy học - Chuẩn bò HS: Đồ dùng học tập, như: Thước kẻ, com...
 • 10
 • 251
 • 0

GIÁO ÁN HÌNH HỌC BẢN LỚP 10 - PHẦN 3 pdf

GIÁO ÁN HÌNH HỌC CƠ BẢN LỚP 10 - PHẦN 3 pdf
... số hóa hình học - Hiểu cách chuyển đổi hình học tổng hợp - tọa độ - véctơ Hình học tổng hợp Tọa độ Vectơ 4/ Về Thái Độ : - Hiểu “nét đẹp” toán học thông qua biến hóa diễn đạt hình học - Bước ... thức - Kiến thức học vectơ tính chất - Các phép toán tọa độ vectơ toạ độ điểm - Chuyển đổi hình học tổng hợp - tọa độ - vectơ 2/ Về kó : - Biết vận dụng tính chất việc giải toán hình học - Vận ... số toán hình học phẳng: Tính khoảng cách hai điểm, chứng minh ba điểm thẳng hàng… - Rèn kỹ chuyển đổi hình học tổng hợp - toạ độ - vectơ - Thành thạo phép toán tọa độ vectơ, điểm 3/ Về tư : - Bước...
 • 10
 • 250
 • 0

GIÁO ÁN HÌNH HỌC BẢN LỚP 10 - PHẦN 4 pptx

GIÁO ÁN HÌNH HỌC CƠ BẢN LỚP 10 - PHẦN 4 pptx
... luận tính toán II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH - Giáo viên: giáo án, sgk, sgv - Học sinh: Đồ dùng học tập, như: Thước kẻ, com pa kiến thức tổng hiệu hai véc tơ III PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC Sử dụng ... 2 (4964)  36 95   4 Trang 38 Giải Đặt BC = a, CA = b, AB = c Theo đònh lí côsin ta có : Hs suy nghó làm ví dụ c  a  b  2ab cos C  162  102  2.16 .10. cos 1100 c  46 5, 44 Vậy c  46 5 ,44 ... BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH - Giáo viên: giáo án, sgk, sgv - Học sinh: Đồ dùng học tập, như: Thước kẻ, com pa kiến thức tổng hiệu hai véc tơ III PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC Sử dụng PPDH sau cách linh...
 • 10
 • 209
 • 0

GIÁO ÁN HÌNH HỌC BẢN LỚP 10 - PHẦN 5 ppsx

GIÁO ÁN HÌNH HỌC CƠ BẢN LỚP 10 - PHẦN 5 ppsx
... thận xác lập luận tính toán II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH - Giáo viên: giáo án, sgk, sgv - Học sinh: Đồ dùng học tập, như: Thước kẻ, com pa III PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC Sử dụng PPDH sau cách ... thận xác lập luận tính toán II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH - Giáo viên: giáo án, sgk, sgv - Học sinh: Đồ dùng học tập, như: Thước kẻ, com pa III PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC Sử dụng PPDH sau cách ... tri thức :- Gợi mở, vấn đáp, Phát giải vấn đề, đan xen hoạt động nhóm IV.TIẾN TRÌNH TIẾT HỌC Hoạt động giáo viên Bài1: sgk Hoạt động học sinh Hs suy nghó lên bảng trình bày Trang 50 TG 15 ...
 • 10
 • 208
 • 0

GIÁO ÁN HÌNH HỌC BẢN LỚP 10 - PHẦN 6 ppt

GIÁO ÁN HÌNH HỌC CƠ BẢN LỚP 10 - PHẦN 6 ppt
... thận xác lập luận tính toán II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH - Giáo viên: giáo án, sgk, sgv - Học sinh: Đồ dùng học tập, như: Thước kẻ, com pa III PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC Sử dụng PPDH sau cách ...  )   16  b) Ta có B(1 ;-2 ) d: x  y  26  d (B, d )  3(1)  4(2)  26 16  15  c) Ta có C(1;2) m: 3x+4y-11 = d( C,m) = 3(1)  4(2)  11  16 0 Bài 9: sgk Đáp án Ta có C (-2 ;-2 )  : x ... có tâm I(a;b) bán kính R = a  b  c CH: Hãy cho biết phương trình phương trình sau PT đường tròn: 2x2 + y2 -8 x+2y-1 = 0; x2 + y2 +2x-4y-4 = x2 + y2 -2 x-6y+20 = 0; x2 + y2 +6x+2y +10 = Phương trình...
 • 10
 • 353
 • 0

GIÁO ÁN HÌNH HỌC BẢN LỚP 10 - PHẦN 7 pptx

GIÁO ÁN HÌNH HỌC CƠ BẢN LỚP 10 - PHẦN 7 pptx
... 11( y  5)   5 x  10  15 y  15     7 x  11 y  55  x  11 Giáo viên Giáo viên gọi hs nêu lại cơng thức tìm trọng tâm G Tọa độ HS nêu lại cơng thức tìm trực tâm H Giáo viên hướng dẫn ... đến  : 3x - 4y - 26 = 5) Viết phương trình (  ) : biết a) (  ) có tâm I (-1 ,2) tiếp xúc với  : x - 2y + = b) (  ) có đường kính AB với A(1,1) B (7, 5) c) (  ) qua A (-2 ,4) B(5,5) C(6 ,-2 ) 6) Lập ... elip để giải số tốn hình học tìm giao điểm, tính khoảng cách, vị trí tương đối đường thẳng… Về tư duy: Bước đầu hiểu việc Đại số hóa hình học Hiểu ccách chuyển đổi từ hình học tổng hợp sang tọa...
 • 5
 • 190
 • 0

giao an hoa hoc 12 ban co ban

giao an hoa hoc 12 ban co ban
... no CH2 COOR CH COOR+ 3NaOH C3H5(OH)3 CH2 COOR’’ to RCOONa R’COONa+ R’COONa xà phòng c Cộng hiđro vào chất béo lỏng Hs: Viết ptpư với triolein → tristearin CH2 - O - CO - C17H33 CH - O - CO - C17H33 ... (CH3)3 N Danh pháp: Cách gọi tên theo danh pháp Gốc chức: Ankyl + amin Thay thế: Ankan + vò trí + amin Tên thông thường áp dụng cho số amin Danh pháp Tên amin gọi theo danh pháp gốc chức danh pháp ... 1 glucozo, fuctozo, mantozo, saccarozơ, xenlulozo tinh bột nêu sơ đồ tổng hợp etanol II.BÀI TẬP Glucozơ Fructozơ Saccarozơ Mantozơ Tinh bột AgNO3 Ag ↓ + - Ag ↓ - + Cu(OH)2 Dd xanh lam Dd xanh...
 • 123
 • 591
 • 0

GIÁO án hóa học 11 BAN bản, 2014

GIÁO án hóa học 11 BAN cơ bản, 2014
... MẬU DUỆ 28 NĂM HỌC: 2014- 2015 GIÁO ÁN HÓA HỌC 11 BAN CƠ BẢN TRƯỜNG THPT MẬU DUỆ GV: Nguyễn Thị Lý 29 NĂM HỌC: 2014- 2015 GIÁO ÁN HÓA HỌC 11 BAN CƠ BẢN Ngày soạn: 24 / 11 / 2014 Lớp 11B1 Tiết (TKB) ... DUỆ 13 NĂM HỌC: 2014- 2015 GIÁO ÁN HÓA HỌC 11 BAN CƠ BẢN Ngày soạn: 15 / 11 / 2014 Lớp 11B1 Tiết (TKB) , Vắng Lớp 11B2 Tiết (TKB) , Vắng Lớp 11B3 Tiết (TKB) , Vắng Lớp 11B4 Tiết (TKB) ... Ngày tháng năm 2014 Xét duyệt giáo viên hướng dẫn: TRƯỜNG THPT MẬU DUỆ 20 NĂM HỌC: 2014- 2015 GIÁO ÁN HÓA HỌC 11 BAN CƠ BẢN GV: Nguyễn Thị Lý Khấu Thị Hồng Ngày soạn: 17 / 11 / 2014 Lớp 11B1 Tiết...
 • 191
 • 218
 • 0

GIÁO án hóa học 12 BAN bản, 2014

GIÁO án hóa học 12 BAN cơ bản, 2014
... THPT MẬU DUỆ NĂM HỌC: 2014 - 2015 GIÁO ÁN HĨA HỌC 12 BAN CƠ BẢN GV: Nguyễn Thị Lý Ngày tháng năm 2014 Xét duyệt giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Thị Dun Ngày soạn: 30 / 11 / 2014 Lớp 12A1 Tiết (TKB) ... Ơn tập tồn kiến thức học để chuẩn bị cho thi học kỳ TRƯỜNG THPT MẬU DUỆ 10 NĂM HỌC: 2014 - 2015 GIÁO ÁN HĨA HỌC 12 BAN CƠ BẢN GV: Nguyễn Thị Lý Ngày tháng năm 2014 Xét duyệt giáo viên hướng dẫn: ... luyện đpdd Dặn dò - Học bài, làm tập lại SGK ơn tập kiến thức học Ngày tháng năm 2014 Xét duyệt giáo viên hướng: TRƯỜNG THPT MẬU DUỆ 19 NĂM HỌC: 2014 - 2015 GIÁO ÁN HĨA HỌC 12 BAN CƠ BẢN GV: Nguyễn...
 • 161
 • 387
 • 0

Giáo Án đại số bản 10 chương V

Giáo Án đại số cơ bản 10 chương V
... 2: bảng 8; nhóm lại nhận xét cách giải so sánh kết II/ SỐ TRUNG V Thí dụ 2: Số trung v Ý nghĩa số trung v cách tìm số trung v Hoạt động 2: Cách tìm số trung v u cầu học sinh nhận xét số ... Phi Hoàng Giáo n đại số 10 TIẾT 47 Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Kiểm tra cũ BT 2a) Lớp độ dài (cm) Tần suất (%) • Bảng phân bố tần số tần suất [10, 20) 13,3 • Bảng phân bố tần số tần suất ... tính số trung bình cộng Xem lại bảng §1 Nhận xét, so sánh cách tính số trung bình cộng bảng phân bố tần số ghép lớp bảng phân bố tần suất ghép lớp Xem bảng trang 116 bảng trang 120 Nhóm 1: bảng...
 • 8
 • 241
 • 2

GIAO AN HOA 11 CO BAN CUC HAY CHI VIEC IN

GIAO AN HOA 11 CO BAN CUC HAY CHI VIEC IN
... Na 2CO3 + Ca(NO3)2→ CaCO3↓ + 2NaNO3 CO3 2- + Ca2+ →CaCO3↓ b FeSO4 + 2NaOH→ Fe(OH)2↓ + Na2SO4 Fe2+ + 2OH- →Fe(OH)2↓ c NaHCO3 + HCl NaCl + H2O + CO2 ↑ HCO3- + H+ →H2O + CO2 ↑ d NaHCO3 + NaOH → Na 2CO3 ... khí Thí nghiệm: 2HCl + Na 2CO3 → 2NaCl + H2O + CO2  Phương trình ion rút gọn 2H+ + CO3 2- → H2O + CO2  Phản ứng có kết hợp ion H+ ion CO3 2tạo thành sản phẩm khí CO2 Trang 11 Hoạt động Kết luận Bản ... dùng làm đồ trang sức, khoan Than cốc dùng để luyện kim Than muội làm chất độn, sản xuất mực in Than gỗ để làm chất đốt, thuốc pháo VI Điều chế Hoạt động Điều chế GIÁO ÁN HOÁ 11 CB – NĂM HỌC...
 • 77
 • 426
 • 10

Xem thêm