Giáo án địa lý 11 bài 1

giáo án địa 11 - bài 5 một số vấn đề của CHÂU lục và KHU vưcx

giáo án địa lý 11 - bài 5 một số vấn đề của CHÂU lục và KHU vưcx
... nhân đâu? Bài học hôm giúp làm rõ vấn đề HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS Hoạt động 1: Cả lớp B1: GV yêu cầu HS: Dựa vào hình 5. 3 SGK cảnh quan khoáng sản Mĩ La Tinh - Nêu vị trí địa lí Mĩ La Tinh? - Mĩ la ... số sống mức nghèo khổ lớn 37 %- 62% - Đô thị hoá tự phát SVTH Hoàng Thị Xuân GVHD: Nguyễn Thị Hạnh Giáo án địa lí lớp 1 1- II Một số vấn đề kinh tế Thực trạng: - Nền kinh phát triển thiếu ổn định: ... E Brazin Pa - na- ma Cu- ba Vê -Nê –xu- ê -la Ac- hen- ti- na Các đặc điểm tiêu biểu Tổng số nợ nước nhiều năm 2004 Làm chủ kênh đào nối Đại Tây Dương với Thái Bình Dương Dẫn đầu khu vực sản...
 • 4
 • 13,001
 • 57

Giáo án địa 11 - Bài 1: Sự tương phản về trình độ phát triển kt - xh của các nhóm nước. Cuộc cách mạng khoa học công nghệ hiện đại potx

Giáo án địa lý 11 - Bài 1: Sự tương phản về trình độ phát triển kt - xh của các nhóm nước. Cuộc cách mạng khoa học công nghệ hiện đại potx
... XVIII-XIX HDI Cao Thấp với đặc trưng trình cải tiến kỹ thuật Trình độ pt Cao Lạc hậu KT- XH - CM kh & kt XIX – XX : đưa sản xuất khí sang III Cuộc CM khoa học & CN sx đại khí tự động hoá đại cục ... Nam - Phân bố : + Các nước phát triển phân bố chủ yếu phía nam châu lục; + Các nước phát triển phân bố - Chia lớp thành nhóm: chủ yếu phía bắc châu lục +Nhóm 1: Quan sát bảng 1.1 II Sự tương phản ... Đang phát + Phát triển - Dựa vào hình 1: nhận xét triển phân bố nhóm nước giầu - Nhóm phát triển có nhất, nghèo ? phân hoá: NIC, trung bình, * - Chuẩn kiến thức; chậm phát triển - Giảng giải khái...
 • 6
 • 965
 • 2

Giáo án địa 11 - Bài 2: Xu hướng toàn cầu hoá, khu vực hoá pdf

Giáo án địa lý 11 - Bài 2: Xu hướng toàn cầu hoá, khu vực hoá pdf
... phát triển ? Bài Hoạt động thày trò * Học sinh đọc sgk Nội dung I xu hướng toàn cầu hoá kinh tế ? Toàn cầu hoá kinh tế Toàn cầu hoá kinh tế ? GV chuẩn kiến thức   Chia lớp thành - Tác động CM ... dung học- công nghệ - Nhu cầu phát triển biểu Toàn cầu hoá có liên hệ với nước - Xu t v/đ mang tính Việt nam toàn cầu đòi hỏi hợp tác quốc tế GV chuẩn kiến thức nhấn mạnh vai trò công ty xuyên ... thảo - Số lượng người nghèo tăng luận cử đại diện trả II lời: ? Khu vực hoá có măt tích cực nào? Nó đặt thách thức cho quốc gia Xu hướng khu vực hoá kinh tế tổ chức liên kết kinh tế khu vực a...
 • 6
 • 5,079
 • 3

Giáo án địa 11 - Bài 3: Một số vấn đề mang tính toàn cầu doc

Giáo án địa lý 11 - Bài 3: Một số vấn đề mang tính toàn cầu doc
... tượng có tính chất toàn III số vấn đề khác: cầu cần giải ? - Vấn đề khủng bố; - Buôn bán vũ khí; - Buôn bán ma tuý; - Xung đột sắc tộc; tôn giáo IV củng cố: Hãy lập bảng trình bày số vấn đề môi ... triển Yêu cầu học sinh ghi vào - Hậu quả: nguy lao động; giấy tên vấn đề môi trường tồn vong mang tính toàn cầu mà II môi trường: biết; Gọi vài em đọc lại ý kiến mình; Biến đổi khí hậu toàn cầu suy ... - Xu hướng toàn cầu hoá kt dẫn đến hệ gì? Kể tên vài tổ chức liên kết kt ? Bài mới: Hoạt động thày trò Nội dung I Dân số: * Chia lớp thành nhóm gteo Bùng nổ dân số: dãy bàn: - Năm 1987:...
 • 5
 • 20,389
 • 55

Giáo án địa 11 - Bài 6: Hoa kì Tiết 2: Kinh tế pot

Giáo án địa lý 11 - Bài 6: Hoa kì Tiết 2: Kinh tế pot
... nắm nội dung sau: - Những đặc điểm chủ yếu kinh tế Hoa - Xu hướng thay đổi cấu kinh tế theo ngành theo lãnh thổ kinh tế Hoa Kì, nguyên nhên dẫn đến thay đổi V Dặn dò HS: - Về nhà em học thuộc ... lí Hoa Kì? ? So sánh đặc điểm miền tự nhiên Hoa Bài Hoạt động giáo viên – HS Hoạt động 1: Nội dung I Nền kinh tế mạnh GV yêu cầu HS: Dựa vào bảng giới số liệu 6.3 ? Tính tỷ trọng GDP Hoa ... dồi Hoa không tốn chi phí nuôi dưỡng, đào tạo GV: Chuyển ý: Nền kinh tế - Trong hai Đại chiến mạnh giới thể giới không bị tàn phá, lại thu lợi ngành nào? II Các ngành kinh tế Đặc điểm ngành kinh...
 • 8
 • 9,290
 • 17

Giáo án địa 11 - Bài 9 Nhật bảnTiết 1 Tự nhiên, dân cư và tình hình phát triển kinh tế ppsx

Giáo án địa lý 11 - Bài 9 Nhật bảnTiết 1 Tự nhiên, dân cư và tình hình phát triển kinh tế ppsx
... kinh tế Nhật Bản từ - Từ năm 19 8 6 đến 19 9 0 19 7 3 đến 20 01? kinh tế có điều chỉnh * Tại gọi kinh tế Nhật chiến lược phát triển nên tốc độ Bản thời kỳ 19 8 6 đến tăng trưởng đạt 5,3% 19 9 0 kinh tế “bong ... đặc điểm nêu dân III Tình hình phát triển kinh - lao động có tác động tế đến kinh tế Nhật Bản? Tình hình kinh tế từ 19 5 0 Hoạt động 3: đến 19 7 3 GV cung cấp cho HS số liệu - Nền kinh tế nhanh chóng ... “bong -> 19 9 5 đến 20 01 kinh tế bóng”? tăng trưởng không ổn định Kết luận: Sau năm 19 7 3 kinh tế phát triển qua bước thăng trầm Nhật Bản nước có tiềm kinh tế thứ hai * Tại sau năm 19 7 3 giới kinh tế, ...
 • 8
 • 2,650
 • 13

Giáo án địa 11 - Bài 9 Nhật bản Tiết 2 Các ngành kinh tế và các vùng kinh tế pot

Giáo án địa lý 11 - Bài 9 Nhật bản Tiết 2 Các ngành kinh tế và các vùng kinh tế pot
... - Từ liên hệ để thấy đổi phát triển kinh tế hợp lí nước ta II Đồ dùng dạy học - Bản đồ kinh tế Nhật Bản III Trong tâm học - Vị trí công nghiệp Nhật Bản kinh tế đất nước giới ... năm 197 3 kinh tế Nhật Bản lại phát triển không ổn định? Bài GV đặt vấn đề giới thiệu Hoạt động giáo viên – HS Hoạt động 1: Nội dung I Các ngành kinh tế GV sử dụng đồ kinh tế Công nghiệp chung Nhật ... lượng CN Hoa Kì kinh tế Nhật Bản mà * Dựa vào đồ kinh tế Nhật cung cấp mặt hàn H9 .2 SGK nhận xét phân bố xuất quan trọng công nghiệp Nhật giải thích có phân bố đó? Hoạt động 2: GV hướng dẫn học...
 • 7
 • 15,216
 • 69

Giáo án địa 11 - Bài 9 Nhật bảnTiết 3 Thực hành Phân tích hoạt động kinh tế đối ngoại của Nhật bản pps

Giáo án địa lý 11 - Bài 9 Nhật bảnTiết 3 Thực hành Phân tích hoạt động kinh tế đối ngoại của Nhật bản pps
... - Kinh tế đối ngoại Nhật - Đặc điểm bật hoạt Bản bao gồm hoạt động động kinh tế đối ngoại Nhật nào? Bản - Hoạt động kinh tế đối ngoại - Nêu tác động đặc điểm Nhật Bản có đặc phát triển kinh tế ... cho kinh tế Nhật Bản? Chứng minh? Bài Hoạt động giáo viên – HS Hoạt động 1: Nội dung I Yêu cầu thực hành GV gọi HS đọc yêu cầu * Phân tích vai trò hoạt thực hành, GV ghi lên bảng động kinh tế đối ... tin phân tích bảng B9.5: Cơ cấu ngoại thương số liệu theo nhóm: Nhật Bản * Nhóm 1: Đọc ô thông tin B9.6: Xuất nhập qua mục Hoạt động thương mại môt số năm Nhật Bản phân tích B9.5,6 B9.7: Tình...
 • 5
 • 11,946
 • 39

Giáo án địa 11 - Bài 10 Trung quốc Tiết 1 Tự nhiên, dân cư và xã hội ppsx

Giáo án địa lý 11 - Bài 10 Trung quốc Tiết 1 Tự nhiên, dân cư và xã hội ppsx
... miền Tây Trung III Dân hội - Đông dân giới: chiếm Quốc? 1/ 5 dân số TG, gấp 14 lần Hoạt động 3: dân số Việt Nam, 10 lần Nhật GV hướng dẫn đại diện HS Bản nhóm trả lời Các nhóm bổ sung - Tăng ... sau 19 75 có xu hướng tăng chậm thực GV kết luận Hoạt động 4: có hiệu sách dân số GV hướng dẫn HS nghiên cứu SGK, H10.2, 10 . 3, để nêu rõ đặc điểm dân Trung Quốc - Giải thích dân Trung Quốc ... không đồng - Những thành tựu Trung - Dân số tập trung đông nông thôn miền Đông lãnh thổ - Dân số trẻ có xu hướng ổn định hội Quốc việc thực - Đầu tư lớn cho giáo dục, nâng sách dân số thời...
 • 6
 • 11,134
 • 32

Giáo án địa 11 - Bài 10 Trung quốc Tiết 2 Kinh tế pot

Giáo án địa lý 11 - Bài 10 Trung quốc Tiết 2 Kinh tế pot
... dẫn HS nghiên cứu Tốc độ tăng trưởng kinh tế SGK để nhận xét chung tình cao giới: trung bình đặt hình kinh tế Trung Quốc từ năm 8% 198 5 -2 005 Cơ cấu kinh tế thay đổi rõ rệt: Tỉ trọng nông lâm, ... máy, điện tử, hoá dầu… - Sản lượng ngành tăng + Dựa vào đồ kinh tế Trung nhanh Quốc, H10.5 nhận xét phân (bảng số liệu) bố ngành công nghiệp c Phân bố đại Trung Quốc? Tập trung chủ yếu miền Đông ... công - Thuận lợi để phát triển: nghiệp Trung Quốc? Khoáng sản phong phú, nguồn lao động dồi dào, trình độ KHKT cao + Biện pháp thực hiện? - Biện pháp thực : + Phân tích bảng 10. 5 nhận xét - Tăng...
 • 8
 • 15,546
 • 60

Giáo án địa 11 - Bài 10 Trung quốc Tiết 3 Thực hành - tìm hiểu sự thay đổi trong nền kinh tế trung quốc doc

Giáo án địa lý 11 - Bài 10 Trung quốc Tiết 3 Thực hành - tìm hiểu sự thay đổi trong nền kinh tế trung quốc doc
... nông nghiệp Trung Quốc Bài Hoạt động giáo viên – HS Hoạt động 1: Nội dung I Yêu cầu thực hành GV gọi HS đọc yêu cầu Bài tập 1: Những thay đổi thực hành, GV ghi lên bảng, GV kinh tế Trung Quốc nhấn ... 1/bảng Trung Quốc 10. 3 2/ GDP Trung Quốc * Như nhóm 3: Làm tập giới 1/bảng 10. 3 3/ Tổng thu nhập nước * Nhóm 3: Làm tập 1/bảng theo sức mua tương đương bình 10. 4 quân đầu người Hoạt động 3: Bài ... đạt thực hành vẽ biểu đồ, so sánh nhận xét về: 1/ Tốc độ tăng trưởng GDP Trung Quốc 2/ GDP Trung Quốc giới Hoạt động 2: 3/ Tổng thu nhập nước theo sức mua tương đương bình GV hướng dẫn HS làm thực...
 • 6
 • 17,648
 • 72

Giáo án địa 11 - Bài 11 Khu vực đông nam á Tiết 2 ppsx

Giáo án địa lý 11 - Bài 11 Khu vực đông nam á Tiết 2 ppsx
... nhiều thuận lợi Đông Nam á? vị trí địa lí, tài nguyên thiên - Với đặc điểm tác động nhiên, văn hoá đa dạng… đến phát triển kinh tế nào? Liên hệ Việt Nam? - Cơ sở hạ tầng bước đại hoá Hệ thống ngân ... liên Đông Nam doanh với bên KH-KT, Hạn chế công nghiệp vốn, công nghệ Đông Nam á? - Cơ cấu: Đang trọng vào ngành CN đại Cơ cấu CN gồm ngành: CN chế biến, CN dầu khí, CN điện, CN khai thác khoáng ... nhận xét phân bố sản phẩm nông nghiệp Đông Nam á? - Phân tích hình 11. 6 để chứng minh Đông Nam khu vực sản xuất nhiều cao su cà phê khí hậu nóng ẩm, dân cư đông, nguồn lao động dồi Tình hình sản...
 • 7
 • 11,889
 • 64

giáo án địa 11 bài 1 sự tương phản về trình độ phát triển kt-xh của các nhóm nước. cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại

giáo án địa lý 11 bài 1 sự tương phản về trình độ phát triển kt-xh của các nhóm nước. cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại
... ngành công nghệ trụ cột là: tạo bước nhảy vọt quan trọng Công nghệ sinh học *Hoạt động 3: Tìm hiểu cách mạng khoa học công nghệ đại (Cả lớp) Công nghệ vật liệu GV giảng đặc trưng cách mạng khoa ... lĩnh vực công nghệ dịch vụ cách mạng khoa học kỹ thuật khiến cho cấu kinh tế có chuyển Phân tích vai trò bốn công nghệ trụ cột dịch mạnh mẽ cho đời kinh cách mạng khoa học công nghệ đại tế tri ... dân cư, xã hội, trình độ phát triển kinh tế Dựa trình độ phát triển kinh tế xã hội, nước xếp thành nhóm nước phát triển nhóm Bước2: Đại diện HS trình bày GV chuẩn kiến nước phát triển thức giải...
 • 5
 • 8,576
 • 5

giáo án địa 11 bài 4 thực hành tìm hiểu những cơ hội và thách thức của toàn cầu hóa đối với các nước đang phát triển

giáo án địa lý 11 bài 4 thực hành tìm hiểu những cơ hội và thách thức của toàn cầu hóa đối với các nước đang phát triển
... GVvà HS Hoạt động: tìm hiểu hội thách thức toàn cầu hóa nước phát triển (Nhóm) *GV chia lớp thành nhiều nhóm giao nhiệm vụ cho nhóm - Nhóm chẵn : Đọc ô kiến thức sgk thảo luận tìm hội toàn cầu ... môi trường sang nước phát triển Củng cố: Quá trình toàn cầu hoá kinh tế giới tạo hội thuận lợi cho nước phát triển? Các nước phát triển đứng trước thách thức to lớn trình toàn cầu hoá kinh tế ... kiến thức sgk, thảo luận tìm thách thức toàn cầu hoá nước Toàn cầu hoá tạo hội để nước thực phát triển , nêu ví dụ minh hoạ chủ trương đa phương hoá quan hệ quốc tế, chủ động khai thác thành...
 • 3
 • 11,802
 • 19

giáo án địa 11 bài 5 một số vấn đề của châu lục và khu vực

giáo án địa lý 11 bài 5 một số vấn đề của châu lục và khu vực
... tầm tài liệu Tây Nam Á Trung Á TaiLieu.VN Page Bài 5: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA CHÂU LỤC VÀ KHU VỰC Tiết 3: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA KHU VỰC TÂY NAM Á VÀ KHU VỰC TRUNG Á I Mục tiêu học:Sau học học sinh cần ... châu lục Dặn dò: - Sưu tầm tài liệu Mĩ La Tinh TaiLieu.VN Page Bài 5: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA CHÂU LỤC VÀ KHU VỰC Tiết 2: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA MĨ LA TINH I Mục tiêu học: Sau học học sinh cần nắm: Kiến thức: ... bảo vệ tự nhiên? Dựa vào bảng đây, vẽ biểu đồ nhận xét thay đổi tỉ lệ dân số Châu Phi so với châu lục khác Tỉ lệ dân số châu lục giới (%) Châu lục 19 85 2000 20 05 Phi 11. 5 12.9 13.8 Mĩ 13.4 14.0...
 • 13
 • 6,333
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo án địa lý 9 bài 16giáo án địa lý 9 bài 19giáo án địa lý 9 bài 13giáo án địa lý 9 bài 14giáo án địa lý 9 bài 1giáo án địa lý 4 bài 19giáo án địa lý 4 bài 17giáo án địa lý 4 bài 16giáo án địa lý 4 bài 15giáo án địa lý 4 bài 14giáo án địa lý 4 bài 13giáo án địa lý 4 bài 12giáo án địa lý 5 bài 19giáo án địa lý 5 bài 18giáo án địa lý 5 bài 17Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansChuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM