giáo án địa lý 11 bài 5 một số vấn đề của châu lục và khu vực

13 6,205 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/11/2014, 14:16

GIÁO ÁN ĐỊA LÝ 11 Bài 5: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA CHÂU LỤC VÀ KHU VỰC. Tiết 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA CHÂU PHI. I. Mục tiêu bài học Sau bài học học sinh cần nắm: 1. Kiến thức: 1.1. Biết được tiềm năng phát triển kinh tế của của nước ở Châu Phi 1.2. Trình bày được một số vấn đề cần giải quyết để phát triển kinh tế xã hội ở các quốc gia ở Châu Phi 1.3. Ghi nhớ địa danh Nam Phi 2. Kĩ năng: - Phân tích số liệu, tư liệu về một số vấn đề kinh tế - xã hội của Châu Phi: + Sử dụng bảng số liệu để so sánh tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên của Châu Phi (2005) với các khu vực, châu lục khác trên thế giới. + Phân tích bảng số liệu để thấy được tốc độ tăng trưởng KT của một số nước Châu Phi. 3. Thái độ: - Chia sẻ những khó khăn mà người dân Châu Phi đã phải trải qua II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh: 1. Giáo viên: - Bản đồ Địa lý tự nhiên Châu Phi, bản đồ kinh tế xã hội Châu Phi. - Các bảng số liệu từ SGK. 2. Học sinh: TaiLieu.VN Page 1 - Sách giáo khoa, vở ghi, tập bản đồ thế giới. III. Tiến trình bài dạy: 1. Ổn định: Kiểm tra sĩ số 2. Kiểm tra bài cũ: - Thu chấm bài thực hành của một số học sinh. 3. Bài mới: Hoạt động của GV và HS Nội dung chính *HĐ1: Tìm hiểu một số vấn đề về tự nhiên (Cá nhân). Bước1: - HS quan sát hình 5.1, bản đồ tự nhiên Châu Phi và dựa vào sự hiểu biết của bản thân, hãy nêu - Đặc điểm khí hậu và cảnh quan của Châu Phi. GV nêu các con số minh hoạ: + Nhiệt độ trung bình năm: > 20 0 C. + 40% diện tích Châu phi có lượng mưa < 200 mm, vùng có lượng mưa trên 100mm chỉ chiếm 1/3 diện tích. - Nêu các giải pháp để bảo vệ tài nguyên và môi trường đảm bảo sự phát triển bền vững ở Châu Phi. Bước2: - Đại diện HS lên trình bày. GV chuẩn kiến thức. *HĐ2: Tìm hiều một số vấn đề dân cư và xã hội (Cả lớp). I. Một số vấn đề tự nhiên. - Phần lớn lãnh thổ Châu Phi là hoang mạc và xavan, khí hậu khô nóng. - Khoáng sản và rừng đang bị khai thác quá mức làm cạn kiệt tài nguyên, huỷ hoại môi trường. - Giải pháp quan trọng: + Khai thác hợp lý tài nguyên thiên nhiên. + Phát triển thuỷ lợi. TaiLieu.VN Page 2 Bước1: GV yêu cầu HS quan sát bảng 5.1, so sánh và nhận xét tình hình sinh, tử và gia tăng dân số tự nhiên, tuổi thọ trung bình của dân cư Châu Phi so với thế giới và các châu lục khác. Câu hỏi cụ thể: - Sự gia tăng dân số quá nhanh gây những bất lợi gì cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Châu Phi. - Ngoài việc gia tăng dân số quá nhanh, vấn đề dân cư - xã hội ở Châu Phi còn thể hiện các mặt nổi cộm nào? Các cuộc xung đột tại Bờ biển Ngà,Công Gô, Xu Đăng,… đã cướp đi sinh mạng của hàng triệu người. Xung đột còn gây ra những bất ổn về chính trị, xã hội kinh tế… Việc phân định ranh giới các quốc gia dựa trên phạm vi ảnh hưởng của các nước thực dân, trình độ quản lí đất nước kém, trình độ dân trí thấp… cũng là nguyên nhân làm khoét sâu mâu thuẫn, thúc đẩy các xung đột, chiến tranh biên giới… + Tại Nigiêria chiếm tới 20% số người bị bệnh sốt rét của thế giới. + Châu Phi chỉ chiếm 14% dân số thế giới nhưng chiếm hơn 2/3 số người mắc HIV trên toàn cầu hiện nay. Căn bệnh thế kỉ đang đe doạ tính mạng hàng chục triệu người dân Châu Phi (năm 2005 Châu Phi có 24,5 triệu người nhiễm AIDS trong đó phần lớn là những người trong tuổi lao động, cho tới nay đã có 22,9 triệu người Châu Phi chết vì AIDS, chiếm 91% số người II. Một số vấn đề về dân cư và xã hội. - Châu Phi dẫn đầu thế giới về tỉ suất sinh thô (38%), tỉ suất tử thô (15%) và tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên (2,3%). - Tuổi thọ trung bình của người dân Châu phi rất thấp, chỉ đạt 52 tuổi. - Trình độ dân trí thấp, nhiều hủ tục chưa được xoá bỏ, tình trạng nghèo đói còn phổ biến. - Diễn ra nhiều xung đột sắc tộc. - Vẫn còn nhiều bệnh tật đe doạ. TaiLieu.VN Page 3 chết vì AIDS trên thế giới) - Các tổ chức y tế, giáo dục, lương thực của thế giới trong đó có Việt Nam đã có các hoạt động gì để giúp Châu Phi thoát khỏi tình trạng trên? Bước2: HS thảo luận và trình bày. GV nhận xét, chuẩn kiến thức. *HĐ3: Tìm hiểu về kinh tế (Nhóm) Quan sát bản đồ kinh tế - xã hội Châu Phi Bước1: Chia lớp thành 4 nhóm. Nhóm 1- 3: Tìm hiểu sự nghèo nàn lạc hậu của nền kinh tế Châu Phi. Nhóm 2 - 4: Tìm hiểu những mặt tích cực của nền kinh tế Châu Phi trong giai đoạn hiện nay. Bước2: Đại diện các nhóm lên trình bày. Các nhóm khác bổ sung. Bước3: GV chuẩn kiến thức lên bảng. GV nêu khái niệm"nước kém phát triển". GV: Dựa vào bảng 5.2, em hãy nhận xét tốc độ tăng trưởng kinh tế của một số nước Châu Phi so với thế giới? - Mức tăng trưởng không đồng đều. - Song nhìn chung đã bắt kịp tỉ lệ tăng trưởng của thế giới, một số nước có mức tăng trưởng cao hơn như; Angiêri, Gana. III. Vấn đề kinh tế. 1. Nền kinh tế hiện nay của Châu Phi còn rất nghèo nàn lạc hậu. - Châu Phi chỉ đóng góp 1,9 % GDP toàn cầu(năm 2004). - Châu Phi có 34/ tổng số 54 quốc gia thuộc loại kém phát triển của thế giới. - Đa số các nước Châu Phi có mức tăng trưởng kinh tế thấp. 2. Gần đây, nền kinh tế Châu Phi đang phát triển theo chiều hướng tích cực. Trong thập niên vừa qua, tỉ lệ tăng trưởng GDP của Châu Phi tương đối cao. 4. Củng cố: TaiLieu.VN Page 4 1. Người dân Châu Phi cần có giải pháp gì để khắc phục khó khăn trong quá trình khai thác, bảo vệ tự nhiên? 2. Dựa vào bảng dưới đây, vẽ biểu đồ và nhận xét về sự thay đổi tỉ lệ dân số Châu Phi so với các châu lục khác. Tỉ lệ dân số các châu lục trên thế giới (%). Châu lục 1985 2000 2005 Phi 11.5 12.9 13.8 Mĩ Trong đó Mĩ La Tinh 13.4 8.6 14.0 8.6 13.7 8.6 Á 60.0 60.6 60.6 Âu 14.6 12.0 11.4 Đại Dương 0.5 0.5 0.5 Thế giới 100 100.0 100 3. Hãy phân tích tác động của các vấn đề dân cư xã hội Châu Phi tới sự phát triển kinh tế của châu lục này. 5. Dặn dò: - Sưu tầm tài liệu về Mĩ La Tinh. TaiLieu.VN Page 5 Bài 5: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA CHÂU LỤC VÀ KHU VỰC. Tiết 2: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA MĨ LA TINH I. Mục tiêu bài học: Sau bài học học sinh cần nắm: 1. Kiến thức: 1.1. Biết được tiềm năng phát triển kinh tế của các nước ở Mĩ La - Tinh 1.2. Trình bày được một số vấn đề cần giải quyết để phát triển kinh tế xã hội của các quốc gia ở Mĩ la tinh 1.3. Ghi nhớ địa danh A- ma- dôn 2. Kĩ năng: - Phân tích số liệu , tư liệu về một số vấn đề kinh tế - xã hội của Mĩ La tinh : sử dụng bảng số liệu để so sánh thu nhập của các nhóm dân cư trong GDP ở một số quốc gia, về GDP và nợ nước ngoài của một số nước Mĩ La Tinh 3. Thái độ: - Tán thành, đồng tình với những biện pháp mà các quốc gia Mĩ La Tinh đang cố gắng thực hiện để vượt qua khó khăn trong giải quyết các vấn đề kinh tế - xã hội. II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh: 1. Giáo viên: - Bản đồ Kinh tế xã hội Mĩ la Tinh (hoặc phóng to lược đồ các cảnh quan và khoáng sản ở Mĩ La Tinh trong SGK). - Sử dụng hình 5.4 trong SGK. - Sử dụng các biểu đồ, bảng kiến thức và số liệu trong SGK. 2. Học sinh: - Sách giáo khoa, vở ghi. III. Tiến trình lên lớp: 1. Ổn định: Kiểm tra sĩ số 2. Kiểm tra bài cũ: TaiLieu.VN Page 6 Người dân Châu Phi cần phải có giải pháp gì để khắc phục khó khăn trong quá trình khai thác, bảo vệ tự nhiên? 3. Bài mới: Hoạt động của GV và HS Nội dung chính *HĐ1: Tìm hiểu một số vấn đề về tự nhiên (Cá nhân). Bước1: HS quan sát hình 5.3, và dựa vào sự hiểu biết của bản thân, hãy cho biết Mĩ La Tinh có những cảnh quan và tài nguyên gì? Các môi trường chính: (1) Rừng xích đạo xanh quanh năm ở đồng bằng Amadôn. (2) Rừng rậm nhiệt đới ở phía đông eo đất Trung Mĩ và quần đảo Ăngti. (3) Rừng thưa và xa van ở đồng bằng Ôrinôcô; phía tây eo đất Trung Mĩ, quần đảo Ăngti, sơn nguyên Bra-xin. (4) Thảo nguyên Pampa. (5) Hoang mạc và bán hoang mạc. (6) Vùng núi cao ở Anđet. Các đồng bằng rộng lớn như Amadôn, Ôrinôcô,… các sơn nguyên tập trung nhiều đất đỏ, nhất là sơn nguyên Braxin… Bước2: Đại diện HS lên trình bày. GV chuẩn kiến thức. HĐ2: Tìm hiểu về dân cư và xã hội (Cặp đôi). - GV yêu cầu HS dựa vào SGK, bảng 5.3, I. Một số vấn đề tự nhiên, dân cư và xã hội 1. Tự nhiên. a. Có nhiều môi trường tự nhiên, phân hoá từ B- N, từ Đ- T, từ thấp lên cao. b. Nhiều tài nguyên: - Tài nguyên rừng, biển phong phú. - Sông ngòi có giá trị cao về nhiều mặt: giao thông vận tải, thuỷ lợi, thuỷ điện… - Đất trồng đa dạng.  Thuận lợi phát triển chăn nuôi đại gia súc, trồng cây công nghiệp và cây ăn quả nhiệt đới, cung cấp khối lượng lớn nông sản cho thị trường thế giới. - Nhiều khoáng sản: + Các quặng kim loại màu như đồng, thiếc, kẽm, bô xit và các kim loại quý như vàng, bạc và đá quý. + Các khoáng sản chiến lược như dầu mỏ, khí đốt, phốt phát.  Thuận lợi phát triển công nghiệp với nhiều ngành. 2. Dân cư và xã hội. TaiLieu.VN Page 7 và sự hiểu biết của mình, hãy nhận xét về mức sống của dân cư một số nước Mĩ La Tinh. Cho tới đầu thế kỷ XXI, dân số sống dưới mức nghèo khổ của Mĩ La Tinh chiếm tới 37- 62%, tại các nước Chi- lê, Ha- mai- ca, Mê- hi- cô, Pa- na- ma: + 10% dân số giàu nhất chiếm 30 - 47% GDP. + 10% dân số nghèo nhất chỉ chiếm 0,7 - 2,7% GDP. Hiện tượng đô thị hoá không gắn liền với phát triển kinh tế gây nên nhiều hậu quả như thất nghiệp, ùn tắt giao thông, ô nhiễm môi trường, thiếu lương thực,… *HĐ3: Tìm hiểu về một số vấn đề kinh tế khác (Cá nhân) Bước1: Dựa vào hình 5.4, bản đồ kinh tế xã hội MLT có nhận xét gì về tình hình gia tăng của nền kinh tế Mĩ La Tinh trong thời kì 1985- 2004? - Dựa vào bảng 5.4 SGK nhận xét về tình trạng nợ nước ngoài của Mĩ La Tinh? Gợi ý: + Tính tổng số nợ nước ngoài so với tổng GDP của mỗi nước. Bước 2: HS trình bày kết quả, GV giúp HS chuẩn kiến thức. *HĐ4: Tìm hiểu nguyên nhân (Cả lớp ) Bước1: Dựa vào kênh chữ trong SGK và - Tỉ lệ dân nghèo còn cao. - Sự chênh lệch giàu nghèo rất lớn. - Hiện tượng đô thị hoá tự phát diễn ra rất trầm trọng: thị dân chiếm 75% dân số, nhưng 1/3 số đó sống trong điều kiện khó khăn. II. Một số vấn đề về kinh tế. 1. Đặc điểm. - Nợ nước ngoài nhiều. - Kinh tế tăng trưởng không đều. - Tình hình chính trị thiếu ổn định. - Đầu tư nước ngoài giảm mạnh. - Phụ thuộc vào tư bản nước ngoài. 2. Nguyên nhân. - Duy trì chế độ phong kiến lâu đời. - Chính phủ không đề ra được đường lối phát triển kinh tế độc lập - tự chủ, sáng tạo. 3. Giải pháp: - Củng cố bộ máy nhà nước. - Phát triển giáo dục. TaiLieu.VN Page 8 hiểu biết của bản thân tìm hiểu nguyên nhân dẫn tới các đặc điểm trên và các giải pháp đề ra để khắc phục tình trạng kém phát triển về kinh tế ở Mĩ La Tinh. Bước 2: HS trình bày, GV chuẩn kiến thức. Liên hệ Việt Nam? - Quốc hữu hoá một số ngành kinh tế. - Tiến hành công nghiệp hoá. - Tăng cường và mở rộng buôn bán với nước ngoài.  Gần đây tình hình kinh tế đã có nhiều chuyển biến tích cực: Xuất khẩu tăng nhanh, nhiều nước đã khống chế được lạm phát, tỉ lệ tăng giá tiêu dùng giảm… 4. Củng cố: 1. Vì sao các nước Mĩ la Tinh có điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển kinh tế nhưng tỉ lệ người nghèo ở khu vực này vẫn cao? 2. Những nguyên nhân nào làm cho nền kinh tế các nước Mĩ La Tinh phát triển không ổn định? 3. Dựa vào hình 5.4, lập bảng tốc độ tăng trưởng GDP của Mĩ La Tinh giai đoạn 1985- 2004 và nhận xét. 5. Dặn dò: - Sưu tầm tài liệu về Tây Nam Á và Trung Á. TaiLieu.VN Page 9 Bài 5: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA CHÂU LỤC VÀ KHU VỰC. Tiết 3: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA KHU VỰC TÂY NAM Á VÀ KHU VỰC TRUNG Á. I. Mục tiêu bài học:Sau bài học học sinh cần nắm: 1. Kiến thức: 1.1. Biết được tiềm năng phát triển KT của các nước ở khu vực Trung Á và Tây Nam Á 1.2.Trình bày được một số vấn đề KT-XH của khu vực Tây Nam Á và khu vực Trung Á 1.3. Ghi nhớ địa danh: Giê-ru-sa-lem, A-rập 2. Kĩ năng: - Sử dụng bản đồ thế giới để phân tích ý nghĩa vị trí địa lí của các khu vực Trung Á và Tây Nam Á: vị trí chiến lược trên đường thông thương giữa 3 châu lục, tiếp giáp một số cường quốc. - phân tích số liệu, tư liệu về một số vấn đề kinh tế xã hội của khu vực trung Á, khu vực Tây Nam Á ( Vai trò cung cấp năng lượng cho thế giới ). 3. Thái độ: - Rèn tính tư duy, cần cù trong học tập II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh: 1. Giáo viên: - Sử dụng hình 5.5; 5.7; 5.8 trong SGK. - Sử dụng các bảng kiến thức và số liệu trong SGK. 2. Học sinh: - Sách giáo khoa, vở ghi, tập bản đồ thế giới. III. Tiến trình lên lớp: 1. Ổn định: Kiểm tra sĩ số TaiLieu.VN Page 10 [...]... nêu một số điểm khái của cả phương Đông và Tây quát về Trung Á II Một số vấn đề của khu vực GV gọi HS lên bảng xác định trên bản đồ vị trí Tây Nam Á và Trung Á các quốc gia của khu vực Trung Á, trình bày 1 Vai trò cung cấp dầu mỏ về những điểm khái quát của khu vực GV bổ - Tây Nam á có sản lượng khai sung, chuẩn kiến thức thác dầu mỏ lớn nhất thế giới Nguyên nhân do ảnh hưởngcủa vị trí địa lí khu vực. .. người(20 05) , chủ yếu theo đạo biết vị trí địa lí có ảnh hưởng gì đến khí hậu và hồi cảnh quan khu vực Tây Nam Á? GV: Nguyên nhân khiến cho khí hậu của khu 2 Trung Á vực khô nóng: 2 + Vĩ độ từ 120B đến 42030'B (không kể đảo) - Diện tích gần 5, 6 triệu km Đường chí tuyến đi qua gần giữa khu vực, - Nằm ở trung tâm lục địa á- Âu chạy ngang bán đảo A- rập, làm khu vực chịu - Khí hậu lục địa sâu sắc ảnh hưởng của. .. các phần lục địa nguyên khô và hoang mạc Phi rộng lớn và lục địa á- Âu khổng lồ - Giàu tài nguyên dầu mỏ, khí đốt, TaiLieu.VN Page 11 + Địa hình có nhiều núi cao bao bọc xung thuỷ điện, khoáng sản,… quanh - Dân số 61,3 triệu người( 29 95) , * HĐ2: Tìm hiểu về khu vực Trung Á( Cả chủ yếu theo đạo Hồi(trừ Mông lớp) Cổ) Dựa vào hình 5. 7, nội dung SGK và sự hiểu - Chịu nhiều ảnh hưởng văn hoá biết của mình,...2 Kiểm tra bài cũ: Vì sao các nước Mĩ La Tinh có điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển kinh tế nhưng tỉ lệ nghèo khổ ở khu vực này lại cao? 3 Bài mới: Hoạt động của GV và HS Nội dung chính *HĐ1: Tìm hiểu về Tây Nam Á (Cá nhân) I Đặc điểm của khu vực Tây Bước1: Dựa vào hình 5. 5, nội dung SGK và sự Nam Á và trung Á hiểu biết của mình, em hãy nêu một số điểm 1 Tây Nam Á khái quát... hơn thức 50 % trữ lượng thế giới, tập trung GV có thể giới thiệu qua một số nét về vị trí quanh vịnh Pec-xich địa lí và địa hình của khu vực cho HS nghe - Có 20 quốc gia và vùng lãnh Tiếp giáp với nhiều biển, vịnh như vịnh thổ, có nền văn minh cổ đại sớm Pecxich, biển Arập, biển Đỏ, biển Địa Trung phát triển Hải,… với 3 miền địa hình - Số dân hơn 313 triệu - Dựa vào bản đồ thế giới và hình 5. 4, hãy... lí khu vực nằm sâu trong lục địa lại có núi cao bao - Tây Nam Á và Trung Á là hai khu vực có sản lượng khai thác bọc.(Hoang mạc Gô- bi của Mông Cổ) lớn hơn nhiều so với lượng dầu *HĐ3: Biết một số vấn đề của hai khu vực tiêu dùng (Cặp đôi) - Có khả năng cung cấp gần Bước 1: 16.000 thùng/ngày cho thị trường - Dựa vào hình 5. 8 SGK, có nhận xét gì về thế giới lượng dầu khai thác và lượng dầu tiêu dùng 2... giáo và của Tây Nam Á và Trung Á so với các khu nạn khủng bố vực khác trên thế giới? - Xung đột giữa người A Rập và - Qua các phương tiện thông tin đại chúng, em người Do Thái biết gì về tình hình an ninh chính trị của Tây - Sự hoạt động của các tổ chức Nam Á và Trung Á hiện nay chính trị, tôn giáo cực đoan, sự Bước 2: Đại diện các cặp lên trình bày.GV can thiệp của các thế lực bên tổng kết ngoài và. .. nay của Tây Nam Á và Trung Á: Do vị trí chiến lược quan trọng, tài nguyên thiên nhiên giàu có, nên từ lâu với 2 khu vực này, đặc biệt là Tây Nam Á đã bị các thế lực thực dân, đế quốc nhòm ngó, rình rập, âm mưu thôn tính Chúng luôn tìm cách kích động, khoét sâu những mâu thuẫn dân tộc, tôn giáo trong khu vực để dễ lợi dụng 4- Củng cố: 1 Trình bày một số đặc điểm chính về vị trí tự nhiên của khu vực. .. nhiên của khu vực Tây Nam Á và Trung Á Nêu bật vai trò của 2 khu vực này trong việc cung cấp dầu mỏ - nhiên liệu chiến lược hiện nay 2 Quan hệ giữa I-xra-en và Pa-le-xtin có ảnh hưởng như thế nào tới sự phát triển kinh tế - xã hội của cả 2 quốc gia? Để cùng phát triển, 2 nước cần phải làm gì? 5- Dặn dò: - HS làm bài tập 1 (SGK trang 33) - Xem lai tất cả nội dung từ bài 1 đến bài 5 TaiLieu.VN Page 13 ... tổng kết ngoài và những lực lượng khủng *HĐ4: Tìm hiểu về xung đột sắc tộc, tôn giáo bố và nạn khủng bố (Cả lớp) gây nên: Sự mất ổn định của Bằng thực tế thông qua các phương tiện thông khu vực và gây ra tình trạng đói tin hãy cho biết Trung Á hiện đang tồn tại vấn nghèo Vì vậy cần chống khủng đề gì? cần phải giải quyết vấn đề đó như thế bố, tạo ra sự ổn định an ninh để có TaiLieu.VN Page 12 nào? điều . GIÁO ÁN ĐỊA LÝ 11 Bài 5: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA CHÂU LỤC VÀ KHU VỰC. Tiết 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA CHÂU PHI. I. Mục tiêu bài học Sau bài học học sinh cần nắm: 1. Kiến. 19 85- 2004 và nhận xét. 5. Dặn dò: - Sưu tầm tài liệu về Tây Nam Á và Trung Á. TaiLieu.VN Page 9 Bài 5: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA CHÂU LỤC VÀ KHU VỰC. Tiết 3: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA KHU VỰC TÂY NAM Á VÀ KHU. tài liệu về Mĩ La Tinh. TaiLieu.VN Page 5 Bài 5: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA CHÂU LỤC VÀ KHU VỰC. Tiết 2: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA MĨ LA TINH I. Mục tiêu bài học: Sau bài học học sinh cần nắm: 1. Kiến thức: 1.1.
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án địa lý 11 bài 5 một số vấn đề của châu lục và khu vực, giáo án địa lý 11 bài 5 một số vấn đề của châu lục và khu vực, giáo án địa lý 11 bài 5 một số vấn đề của châu lục và khu vực

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay