Giáo án địa lý 11 - Bài 1: Sự tương phản về trình độ phát triển kt - xh của các nhóm nước. Cuộc cách mạng khoa học công nghệ hiện đại potx

6 966 2
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/07/2014, 08:21

A - khái quát nền kinh tế - xã hội thế giới Giáo án địa lý 11 - Bài 1: Sự tương phản về trình độ phát triển kt - xh của các nhóm nước. Cuộc cách mạng khoa học công nghệ hiện đại I. mục tiêu: Sau bài học, học sinh cần nắm: - Biết được sự tương phản về trình độ phát triển kt-xh của các nhóm nước phát triển và đang phát triển, công nghiệp mới. - Trìnhbày được đặc điểm nổi bật của cuộc CM khoa học và công nghệ hiện đại và tác động của nó tới sự phát triển kinh tế - Phân tích được các bảng thống kê; nhận xét được sự phân bố các nhóm nước/ tg. II. đồ dùng dạy học và phươnh pháp: - Bản đồ các nước trên thế giới. - Phương pháp: Chia nhóm; giảng giải. III. hoạt động dạy học: 1. ổn định lớp. 2. Giới thiệu chương trình của bộ môn trong năm học. 3. Bài mới: Hoạt động của thày & trò Nội dung chính - Trong đời sống hàng ngày ta thường nghe nói: nước pt & nước đang pt, NIC. Đó là những nước như thế nào ? - Dựa vào hình 1: nhận xét sự phân bố của nhóm nước giầu nhất, nghèo nhất ? * - Chuẩn kiến thức; - Giảng giải về khái niệm Bắc – Nam, Nam – Nam - Chia lớp thành 3 nhóm: +Nhóm 1: Quan sát bảng 1.1 trả lời câu hỏi đi kèm. +Nhóm 2: Quan sát bảng 1.2 trả lời câu hỏi đi kèm. I. Sự phân chia thành các nhóm nước - Thế giới gồm 2 nhóm nước: + Phát triển. + Đang phát triển. - Nhóm đang phát triển có sự phân hoá: NIC, trung bình, chậm phát triển. - Phân bố : + Các nước đang phát triển phân bố chủ yếu ở phía nam các châu lục; + Các nước phát triển phân bố chủ yếu ở phía bắc các châu lục. II. Sự tương phản trình độ phát triển KT – XH của các nhóm nước Tiêu chí Nhóm N. đang + Nhóm 3: Quan sát bảng 1.3 trả lời câu hỏi đi kèm. * Các nhóm cử đại diện trả lời. * Giáo viên chuẩn kiến thức. - Các cuộc CM kh & kt trong lịch sử phát triển - CM công nghiệp XVIII-XIX với đặc trưng là quá trình cải tiến kỹ thuật. - CM kh & kt XIX – XX : đưa nền sản xuất cơ khí sang sx đại cơ khí và tự động hoá cục bộ. - CM kh & cn hiện đại từ cuối XX: làm xuất hiện &bùng nổ cn cao, khcn trở thành lực lượng sx trực tiếp. ? Nêu 1 số thành tựu do 4 PT PT GDP Lớn nhỏ GDP/người Cao Thấp Tỉ trọng GDP KV I thấp KV III cao KV I còn cao KV III thấp Tuổi thọ Cao Thấp HDI Cao Thấp Trình độ pt KT-XH Cao Lạc hậu III. Cuộc CM khoa học & CN hiện đại 1. Khái niệm: - Cuộc CM làm xuất hiện & bùng nố công nghệ cao. - Bốn công nghệ trụ cột: + Công nghệ sinh học; + CN vật liệu; công nghệ trụ cột tạo ra ? ? Kể tên 1 số ngành dv cần đến nhiều kiến thức ? * Trình bày sự ra đời của nền kt tri thức, nêu khái quát và các đặc trưng ? + CN năng lượng; + CN thông tin. 2. Tác động - Làm xuất hiện nhiều nghành mới: e, tin học, - Chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế: giảm tỷ trọng KV I, II; tăng KV III. - Làm xuất hiện nền kinh tế tri thức - Tác động khác: thúc đẩy phân công lao động QT, chuyển giao công nghệ -> xuất hiện xu hướng toàn cầu hoá. IV. Củng cố: 1. Hãy nối mỗi ý ở cột trái với 1 ý ở cột phải cho hợp lý: Nhóm nước đặc điểm a. NIC 1. Nước dã thực hiện CN hoá, GDP/người cao, đầu tư ra nước ngoài nhiều. b. Nước đang phát triển 2. Nước thực hiện CN hoá, cơ cấu KT chuyển dịch mạnh, chú trọng xuất khẩu. c. Nước phát triển 3. GDP lớn, bình quân theo đầu người cao, đang chuyển dịch cơ cấu KT 4. GDP/người thấp, nợ nước ngoài nhiều, chuyển dịch cơ cấu KT còn chậm. 2. Nêu đặc trưng và tác động của CM khoa học CN đến nền KT thế giới ? V. Dặn dò: - Học và trả lời 3 câu hỏi tr. 9 sgk. - Chuẩn bị bài 2. VI. Rút kinh nghiệm: . A - khái quát nền kinh tế - xã hội thế giới Giáo án địa lý 11 - Bài 1: Sự tương phản về trình độ phát triển kt - xh của các nhóm nước. Cuộc cách mạng khoa học công nghệ hiện đại I Sau bài học, học sinh cần nắm: - Biết được sự tương phản về trình độ phát triển kt- xh của các nhóm nước phát triển và đang phát triển, công nghiệp mới. - Trìnhbày được đặc điểm nổi bật của cuộc. Trình độ pt KT- XH Cao Lạc hậu III. Cuộc CM khoa học & CN hiện đại 1. Khái niệm: - Cuộc CM làm xuất hiện & bùng nố công nghệ cao. - Bốn công nghệ trụ cột: + Công nghệ sinh học;
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án địa lý 11 - Bài 1: Sự tương phản về trình độ phát triển kt - xh của các nhóm nước. Cuộc cách mạng khoa học công nghệ hiện đại potx, Giáo án địa lý 11 - Bài 1: Sự tương phản về trình độ phát triển kt - xh của các nhóm nước. Cuộc cách mạng khoa học công nghệ hiện đại potx, Giáo án địa lý 11 - Bài 1: Sự tương phản về trình độ phát triển kt - xh của các nhóm nước. Cuộc cách mạng khoa học công nghệ hiện đại potx

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn