giáo án địa lý 11 - bài 5 một số vấn đề của CHÂU lục và KHU vưcx

4 13,147 59
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/11/2013, 09:54

tai lieu kien tap da duoc chinh sua GVHD: Nguyễn Thị Hạnh Giáo án địa lí lớp 11- cơ bản Trường: THPT Thái Phiên Ngày soạn: 7/10/2013 GVHD: Nguyễn Thị Hạnh Lớp giảng: 11/11 GSKT: Hoàng Thị Xuân Ngày giảng: 9/10/2013 BÀI 5 MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA CHÂU LỤC KHU VƯC (tiếp theo) Tiết 2. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA MĨ LA TINH I. MỤC TIÊU BÀI HỌC Sau bài học, học sinh cần: 1. Kiến thức - Biết được Mĩ La Tinh có điều kiện tự nhiên thuận lợi, tài nguyên phong phú, thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của các nước. - Hiểu được sự chênh lệnh giàu – nghèo trong xã hội Mĩ La Tinh. Hiểu được quá trình đô thị hóa quá mức hậu quả đối với Mĩ La Tinh. - Hiểu được những đặc điểm cơ bản của nền kinh tế Mĩ La Tinh. 2. Kĩ năng Đọc phân tích lược đồ, bảng số liệu bảng thông tin. 3. Thái độ - Nhận thức được sự bất bình đẳng trong xã hội Mĩ La Tinh, có ý thức bảo vệ sự công bằng xã hội. - Tích cực ủng hộ các biện pháp của Mĩ La Tinh về phát triển kinh tế - xã hội. II THIẾT BỊ DẠY HỌC - Bản đồ tự nhiên các nước Mĩ La Tinh. - Bản đồ kinh tế các nước Mĩ La Tinh. - Tranh ảnh về cảnh quan, con người các hoạt động kinh tế tiêu biểu của Mĩ La Tinh. III PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY - Phương pháp nêu vấn đề - Phương pháp đàm thoại - Phương pháp làm việc nhóm / cặp SVTH Hoàng Thị Xuân 1 GVHD: Nguyễn Thị Hạnh Giáo án địa lí lớp 11- cơ bản IV HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1. Ổn định lớp 2. Kiểm tra bài cũ 3. Vào bài mới. Sau chiến tranh thế giới thứ hai phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc bảo vệ độc lập của Châu Phi Mĩ La Tinh giành được thắng lợi to lớn. Là một khu vực có vị trí chiến lược quan trọng, điều điện thự nhiên thuận lợi. Song hầu hết các nước Mĩ La Tinh đều vẫn đang phụ thuộc vào nước ngoài, đời sống gặp nhiều khó khăn, chênh lệch giàu nghèo ngày càng lớn. Vậy nguyên nhân là do đâu? Bài học hôm nay sẽ giúp chúng ta làm rõ vấn đề này. HOẠT ĐỘNG CỦA GV HS NỘI DUNG CHÍNH Hoạt động 1: Cả lớp B1: GV yêu cầu HS: Dựa vào hình 5.3 SGK các cảnh quan khoáng sản chính Mĩ La Tinh - Nêu vị trí địacủa Mĩ La Tinh? - Mĩ la Tinh bao gồm những bộ phận nào cấu thành? - Đặc điểm khí hậu, cảnh quan, tài nguyên Mĩ La Tinh như thế nào? B2: HS hoạt động độc lập trả lời câu hỏi. B3: GV nhận xét chuẩn kiến thức Hoạt động 2: Theo cặp B1: GV yêu cầu HS dựa vào bảng 5.3 . - Nhận xét tỉ trọng thu nhập của các nhóm dân cư ở một số nước Mĩ La Tinh? - Giải thích vì sao có sự chênh lệch GDP của 2 nhóm dân ở mỗi nước? B2: HS hoạt động theo cặp trả lời câu hỏi. B3: GV nhận xét chuẩn kiến thức * Tích hợp GDDS MT: Dân số tăng nhanh sẽ dẫn đến đói nghèo, tình trạng ô nhiễm môi trường các hệ lụy khác chính vì vậy cần phải có chính sách hạn chế tăng dân số các biên pháp tuyên truyền bảo vệ môi trường sống… I Một số vấn đề về tự nhiên, dân cư xã hội 1. Tự nhiên - Cảnh quan đa dạng nhưng chủ yếu: Rừng nhiệt đới ẩm xa van cỏ. - Khoáng sản: giàu có chủ yếu là kim loại màu, kim loại quý nhiên liệu - Đất đai, khí hậu: Thuận lợi cho phát triển rừng, chăn nuôi đại gia súc, trồng cây công nghiệp, cây ăn quả nhiệt đới. - Khó khăn: Việc khai thác các nguồn tài nguyên giàu có chưa mang lại nhiều lợi ích cho đại bộ phận dân cư Mĩ La Tinh. 2 Dân cư xã hội - Cải cách ruộng đất không triệt để. - Chênh lệch giàu nghèo giữa các tầng lớp trong xã hội rất lớn. - Tỉ lệ dân số sống dưới mức nghèo khổ lớn 37%- 62%. - Đô thị hoá tự phát. SVTH Hoàng Thị Xuân 2 GVHD: Nguyễn Thị Hạnh Giáo án địa lí lớp 11- cơ bản Hoạt đông 3: Cả lớp B1: HS dựa vào hình 5.4 SGK hãy nhận xét tốc độ tăng trưởng GDP của Mĩ La Tinh giai đoạn 1985 – 2004? B2: HS hoạt động độc lập trả lời câu hỏi. B3: GV nhận xét chuẩn kiến thức. Hoạt động 4: B1: GV yêu cầu Hs : - Làm việc theo cặp tính tỉ lệ nợ nước ngoài so với GDP của các nước ở bảng 5.4 SGK - Từ kết quả tính toán, rút ra nhận xét. B2: HS hoạt động độc lập trả lời câu hỏi. B3: GV nhận xét chuẩn kiến thức Hoạt động 4: Cả lớp B1: GV nêu câu hỏi: - Tại sao các nước Mĩ La Tinh có nền kinh tế thiếu ổn định phải vay nợ của nước ngoài nhiều? - Giải pháp để thoát khỏi tình trạng trên? B2: HS hoạt động độc lập trả lời câu hỏi. B3: GV nhận xét chuẩn kiến thức. * Liên hệ Việt Nam II Một số vấn đề về kinh tế 1. Thực trạng: - Nền kinh phát triển thiếu ổn định: Tốc độ tăng trưởng GDP thấp, dao động mạnh. - Tình hình chính trị thiếu ổn định. - Phần lớn các nước Mĩ La Tinh nợ nước ngoài lớn. - Đầu tư nước ngoài giảm mạnh - Phụ thuộc vào tư bản nước ngoài. 2. Nguyên nhân: - Duy trì cơ cấu xã hội phong kiến trong thời gian dài. - Các thế lực thiên chúa giáo cản trở. - Đường lối phát triển kinh tế- xã hội chưa đúng đắn. 3. Biện pháp: - Củng cố bộ máy nhà nước. - Phát triển giáo dục. - Quốc hữu hoá 1 số ngành kinh tế. - Tiến hành công nghiệp hoá. -Tăng cường mở rộng buôn bán với thế giới. SVTH Hoàng Thị Xuân 3 GVHD: Nguyễn Thị Hạnh Giáo án địa lí lớp 11- cơ bản IV. CỦNG CỐ, ĐÁNH GIÁ: A. Trắc nghiệm 1. Tỉ lệ dân thành thị các nước Mĩ La Tinh cao là vì có nền kinh tế phát triển. A. Đúng B. Sai 2 Ghép tên các quốc gia Mĩ La Tinh với các đặc điểm tiêu biểu. B. Tự luận 1. Vì sao các nước Mĩ La Tinh có điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển kinh tế nhưng tỉ lệ người nghèo ở khu vực lại cao? 2. Những nguyên nhân nào làm cho kinh tế Mĩ La Tinh phát triển không ổn định? SVTH Hoàng Thị Xuân 4 Các quốc gia 1. Brazin 2. Pa - na- ma 3. Cu- ba 4. Vê -Nê –xu- ê -la 5. Ac- hen- ti- na Các đặc điểm tiêu biểu A. Tổng số nợ nước ngoài nhiều nhất năm 2004 B. Làm chủ kênh đào nối Đại Tây Dương với Thái Bình Dương C. Dẫn đầu khu vực về sản xuất dầu mỏ D. Nổi tiếng thế giới về ngành trồng mía E. Có rừng ngập mặn diện tích lớn nhất thế giới.
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án địa lý 11 - bài 5 một số vấn đề của CHÂU lục và KHU vưcx , giáo án địa lý 11 - bài 5 một số vấn đề của CHÂU lục và KHU vưcx

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn