Giáo án địa lý 11 - Bài 10 Trung quốc Tiết 1 Tự nhiên, dân cư và xã hội ppsx

6 11,157 32

Daniel Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 111,441 tài liệu

  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/07/2014, 08:22

Giáo án địa lý 11 - Bài 10 Trung quốc Tiết 1 Tự nhiên, dân cư và xã hội I. Mục tiêu 1. Kiến thức - Biết và hiểu được đặc điểm quan trọng của tự nhiên, dân cư Trung Quốc. - Biết được những thuận lợi và khó khăn do các đặc điểm đó gây ra đối với sự phát triển đất nước. 2. Kỹ năng - Rèn luyện kỹ năng đọc bản đồ. - Phân tích bảng số liệu, biểu đồ để rút ra kiến thức. 3. Thái độ Xây dựng thái độ đúng đắn trong mối quan hệ Việt - Trung II. Đồ dùng dạy học - Bản đồ các nước Châu á, bản đồ tự nhiên Trung Quốc. - Một số tranh ảnh về đất nước Trung Quốc. III. Trọng tâm bài học - Vị trí ở Trung và Đông á, quy mô lãnh thổ rộng lớn với đường bờ biển kéo dài, đặc điểm tự nhiên đa dạng và có sự khác biệt giữa Đông Tây giữa Bắc Nam. - Đặc điểm của dân cư Trung Quốc hiện đang thực hiện chặt chẽ chính sách dân số. Dân cư cần cù, có truyền thống lao động lâu đời. IV. Tiến trình dạy học 1. Bài cũ Kiểm tra vở thực hành. 2. Bài mới GV giới thiệu khái quát về đất nước Trung Quốc Hoạt động của giáo viên – HS Nội dung chính Hoạt động 1: GV hướng dẫn HS nghiên cứu SGK và bản đồ thế giới hoặc bản đồ Châu á giải quyết vấn đề sau: Xác định vị trí địa lí của Trung Quốc? Nhận xét vị trí địa lí có ảnh I. Vị trí địa lí và lãnh thổ - Đất nước rộng lớn nằm trong khu vực Trung - Đông á, tiếp giáp 13 nước, đường bờ biển kéo dài từ Bắc xuống Nam rộng mở ra Thái Bình Dương. - Thiên nhiên đa dạng và dễ dàng mở rộng mối quan hệ với hướng như thế nào đến tự nhiên và phát triển kinh tế của Trung Quốc? Hoạt động 2: GV hướng dẫn HS giải quyết các vấn đề sau theo 4 nhóm (có phiếu học tập – phân bổ theo tổ, cá nhân). * Nhóm 1, 3: Nghiên cứu SGK, phân tích điều kiện tự nhiên Trung Quốc, nhận xét sự khác nhau về địa hình, thổ nhưỡng của miền Đông và miền Tây Trung Quốc? Nhóm 2, 4: Nghiên cứu SGK phân tích bản đồ tự nhiên Trung Quốc, biểu đồ khí hậu (SGK) nhận xét sự khác nhau về khí hậu, thuỷ văn của miền Đông và miền Tây Trung các nước trong khu vực và trên thế giới bằng đường biển. II. Tự nhiên * Thiên nhiên đa dạng có sự phân hoá giữa Đông và Tây lãnh thổ (phần thông tin phản hồi ở phục lục). III. Dân cư và xã hội - Đông dân nhất thế giới: chiếm Quốc? Hoạt động 3: GV hướng dẫn đại diện HS các nhóm trả lời. Các nhóm bổ sung GV kết luận. Hoạt động 4: GV hướng dẫn HS nghiên cứu SGK, H10.2, 10.3, để nêu rõ đặc điểm dân cư Trung Quốc. - Giải thích tại sao dân cư Trung Quốc phân bố không đồng đều. - Những thành tựu của Trung Quốc trong việc thực hiện chính sách dân số trong thời gian qua? * Nêu một vài công trình kiến trúc nổi tiếng của Trung Quốc? 1/5 dân số TG, gấp hơn 14 lần dân số Việt Nam, 10 lần Nhật Bản. - Tăng nhanh nhưng từ sau 1975 có xu hướng tăng chậm do thực hiện có hiệu quả chính sách dân số. - Dân số tập trung đông ở nông thôn và miền Đông lãnh thổ. - Dân số trẻ nhưng đang có xu hướng ổn định. 2. Xã hội - Đầu tư lớn cho giáo dục, nâng cao chất lượng đội ngũ lao động. - Dân cần cù, sáng tạo, có nền văn minh lâu đời. ** Kết luận chung: + Thuận lợi: Vị trí địa lí thuận lợi, thiên nhiên đa dạng, nguồn lao động dồi dào – cần cù sáng tạo, tạo khả năng lớn để phát - Rút ra kết luận: Trung Quốc có những thuận lợi và gặp những khó khăn gì khi phát triển kinh tế? triển nền kinh tế toàn diện. + Khó khăn: Đất nước rộng lớn, nhiều vùng khô hạn, lũ lụt, đông dân, phân bố không đồng đều đã làm cho nền kinh tế phát triển không đồng đều, khó khăn giải quyết việc làm… . Giáo án địa lý 11 - Bài 10 Trung quốc Tiết 1 Tự nhiên, dân cư và xã hội I. Mục tiêu 1. Kiến thức - Biết và hiểu được đặc điểm quan trọng của tự nhiên, dân cư Trung Quốc. - Biết. SGK, H10.2, 10 . 3, để nêu rõ đặc điểm dân cư Trung Quốc. - Giải thích tại sao dân cư Trung Quốc phân bố không đồng đều. - Những thành tựu của Trung Quốc trong việc thực hiện chính sách dân. quan hệ Việt - Trung II. Đồ dùng dạy học - Bản đồ các nước Châu á, bản đồ tự nhiên Trung Quốc. - Một số tranh ảnh về đất nước Trung Quốc. III. Trọng tâm bài học - Vị trí ở Trung và Đông á,
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án địa lý 11 - Bài 10 Trung quốc Tiết 1 Tự nhiên, dân cư và xã hội ppsx, Giáo án địa lý 11 - Bài 10 Trung quốc Tiết 1 Tự nhiên, dân cư và xã hội ppsx, Giáo án địa lý 11 - Bài 10 Trung quốc Tiết 1 Tự nhiên, dân cư và xã hội ppsx

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn