Thiết kế chương trình, nội dung và phương pháp dạy học tự chọn ngữ văn 9 theo hướng tích cực hóa hoạt động của học sinh

Đổi mới phương pháp dạy học hóa học lớp 10 theo định hướng tích cực hóa hoạt động của học sinh

Đổi mới phương pháp dạy học hóa học lớp 10 theo định hướng tích cực hóa hoạt động của học sinh
... giáo viên hóa học nói riêng nhất thiết phải đổi mới phương pháp dạy học. Với đề tài Đổi mới phương pháp dạy học hóa học lớp 10 theo định hướng tích cực hóa hoạt động của học sinh chúng ... công cuộc đổi mới phương pháp dạy học của nước ta hiện nay. 2. Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu đổi mới phương pháp dạy học hóa học theo định hướng tích cực hóa hoạt động của học sinh nhằm ... việc đổi mới phương pháp dạy học. 1.6. Đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng tích cực hóa hoạt động của học sinh 1.6.1. Cơ sở lý luận [19] 1.6.1.1. Quan niệm về tính tích cực học...
 • 175
 • 1,505
 • 20

Đổi mới phương pháp dạy hóa học lớp 10 theo định hướng tích cực hóa hoạt động của học sinh

Đổi mới phương pháp dạy hóa học lớp 10 theo định hướng tích cực hóa hoạt động của học sinh
... phương pháp dạy học tích cực hóa hoạt động của học sinh trong dạy học hóa học Để đổi mới phương pháp dạy học, không có phương pháp nào là vạn năng, nhưng có một số phương pháp cần được quan ... dụng phương pháp này, học sinh trực Chương 2 DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG TÍCH CỰC HÓA HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH CHƯƠNG 1, 2, 3, 4 HÓA HỌC LỚP 10 2.1. Những vấn đề cơ bản của chương 1, 2, 3, 4 hóa ... của học sinh trong giờ học. - Chú trọng dạy học sinh phương pháp tự học, tự nghiên cứu trong quá trình học tập. Vậy, bản chất của việc đổi mới phương pháp dạy học theo hướng hoạt động hóa...
 • 175
 • 959
 • 4

Dạy đọc hiểu thơ trữ tình hiện đại trong chương trình ngữ văn trung học phổ thông theo hướng tích cực hóa hoạt động của học sinh luận văn thạc sĩ ngữ văn

Dạy đọc  hiểu thơ trữ tình hiện đại trong chương trình ngữ văn trung học phổ thông theo hướng tích cực hóa hoạt động của học sinh luận văn thạc sĩ ngữ văn
... Ngữ văn THPT theo hướng tích cực hóa hoạt động của học sinh Chương 2: Tổ chức dạy đọc hiểu thơ trữ tình hiện đại trong chương trình Ngữ văn THPT theo hướng tích cực hóa hoạt động của học sinh Chương ... về dạy học theo hướng tích cực hóa hoạt động của chủ thể HS trong quá trình dạy học Văn. Luận văn còn đề xuất một số định hướng cụ thể và thiết thực trong dạy đọc hiểu văn bản thơ trữ tình ... tôi quyết định chọn Dạy đọc hiểu thơ trữ tình hiện đại trong chương trình Ngữ văn THPT theo hướng tích cực hóa hoạt động của học sinh làm đề tài nghiên cứu của luận văn. 2. Lịch sử nghiên...
 • 137
 • 2,773
 • 17

Dạy học phương trình bất phương trình mũ lôgarit chương trình giải tích lớp 12 ban cơ bản theo hướng tích cực hoá hoạt động học tập của học sinh

Dạy học phương trình  bất phương trình mũ và lôgarit chương trình giải tích lớp 12 ban cơ bản theo hướng tích cực hoá hoạt động học tập của học sinh
...   tài: " ;Dạy học phương trình - bất phương trình lôgarit chương trình Giải tích lớp 12 - Ban bản theo hướng tích cực hoá hoạt động học tập của học sinh " c ... GIÁO ÁN DẠY HỌC PHƢƠNG TRÌNH- BẤT PHƢƠNG TRÌNH MŨ VÀ LÔGARIT THEO HƢỚNG TÍCH CỰC HOÁ HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA HỌC SINH 2.1. Những yêu cầu về dạy học phƣơng trình - bất phƣơng trình lôgarit ... 2.3. Các giáo án dạy học phƣơng trình - bất phƣơng trình lôgarit bằng PPDH theo hƣớng tích cực hoá hoạt động học tập của học sinh 2.3.1. Tiết 29: Hàm số mũ. Hàm số lôgarit (Tiết 1) A....
 • 27
 • 1,080
 • 2

Một số phương pháp dạy học nội dung bất đẳng thức trong chương trình trung học phổ thông theo hướng tích cực hóa hoạt động nhận thức của học sinh

Một số phương pháp dạy học nội dung bất đẳng thức trong chương trình trung học phổ thông theo hướng tích cực hóa hoạt động nhận thức của học sinh
... tính khả thi của đề tài trong thực tế. Một số phương pháp dạy học nội dung bất đẳng thức trong chương trình trung học phổ thông theo hướng tích cực hóa hoạt động nhận thức của học sinh ... các phương pháp dạy học nội dung bất đẳng thức trong chương trình trung học phổ thông. Nghiên cứu và xây dựng kế hoạch bài dạy nội dung bất đẳng thức theo hướng tích cực hóa cho học sinh trung ... trò của học sinh trong dạy học tích cực Học sinh đóng vai trò trung tâm, chủ động trong mọi hoạt động học. Đối với phương pháp dạy học tích cực học sinh không những được tiếp thu kiến thức...
 • 23
 • 1,037
 • 4

Thiết kế sử dụng lược đồ duy cho các bài luyện tập phần hoá học hữu cơ lớp 12 trung học phổ thông nhằm tích cực hoá hoạt động của học sinh

Thiết kế và sử dụng lược đồ tư duy cho các bài luyện tập phần hoá học hữu cơ lớp 12 trung học phổ thông nhằm tích cực hoá hoạt động của học sinh
... chức các hoạt động học tập cho học sinh trong giờ học các bài luyện tập phần hoá học hữu lớp 12. - Lựa chọn xây dựng hệ thống bài tập vận dụng cho các bài luyện tập hoá hữu lớp 12. ... 1: sở lí luận thực tiễn của đề tài về việc sử dụng lược đồ duy trong dạy học bài luyện tập Chương 2: Thiết kế sử dụng lược đồ duy cho các bài luyện tập phần hoá học hữu lớp ... luyện tập phần hóa học hữu lớp 12 THPT ban bản, nhằm phát huy tính tích cực của học sinh. CHƢƠNG 2 THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG LƢỢC ĐỒ TƢ DUY CHO CÁC BÀI LUYỆN TẬP PHẦN HOÁ HỌC HỮU CƠ LỚP 12 2.1....
 • 15
 • 1,351
 • 2

Thiết kế sử dụng lược đồ duy cho các bài luyện tập phần hoá học vô cơ lớp 9 nhằm tích cực hoá hoạt động của học sinh

Thiết kế và sử dụng lược đồ tư duy cho các bài luyện tập phần hoá học vô cơ lớp 9 nhằm tích cực hoá hoạt động của học sinh
... các bài luyện tập. Thiết kế sử dụng lược đồ duy cho các bài luyện tập phần hóa học lớp 9. Phân tích sử dụng lược đồ duy đã thiết kế để tổ chức các hoạt động học tập cho học sinh ... 3 Sử dụng lược đồ duy để tổ chức hoạt động học tập cho học sinh trong các bài luyện tập phần hoá học lớp 9 nhằm mục đích: tích cực hoá hoạt động của học sinh, phát triển duy logic, ... Thiết kế sử dụng lược đồ duy các bài luyện tập phần hoá học lớp 9 nhằm tích cực hoạt động hoá của học sinh là cần thiết khả thi góp phần nâng cao chất lượng dạy học Hóa học...
 • 18
 • 938
 • 3

Một số phương pháp dạy học nội dung bất đẳng thức trong chương trình trung học phổ thông theo hướng tích cực hóa hoạt động nhận thức của học sinh ppt

Một số phương pháp dạy học nội dung bất đẳng thức trong chương trình trung học phổ thông theo hướng tích cực hóa hoạt động nhận thức của học sinh ppt
... cứu nội dung bất đẳng thức trong chương trình trung học phổ thông. 5. Phạm vi nghiên cứu Hình thức dạy học theo mục tiêu nhận thức, dạy học theo dự án và dạy học tự nghiên cứu nội dung bất đẳng ... hai số thực dương x, y thỏa mãn điều kiện: 6xy. Tìm GTNN của biểu thức: Một số phương pháp dạy học nội dung bất đẳng thức trong chương trình trung học phổ thông theo hướng tích cực hóa hoạt ... Trình bày cơ sở lý luận về các phương pháp dạy học nội dung bất đẳng thức trong chương trình trung học phổ thông. Nghiên cứu và xây dựng kế hoạch bài dạy nội dung bất đẳng thức theo hướng tích...
 • 24
 • 908
 • 0

Dạy học phần văn học địa phương Tuyên Quang theo hướng tích cực hóa hoạt động của học sinh

Dạy học phần văn học địa phương Tuyên Quang theo hướng tích cực hóa hoạt động của học sinh
... i ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM  NGUYỄN ANH DŨNG DẠY HỌC PHẦN VĂN HỌC ĐỊA PHƢƠNG TUYÊN QUANG THEO HƢỚNG TÍCH CỰC HÓA HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Chuyên ... PHƢƠNG TUYÊN QUANG THEO HƢỚNG TÍCH CỰC HÓA HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Thái Nguyên, 2014 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học ... hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM  NGUYỄN ANH DŨNG DẠY HỌC PHẦN VĂN HỌC ĐỊA...
 • 101
 • 448
 • 0

hướng dẫn học sinh sử dụng hệ thức vi-et trong giải toán theo hướng tích cực hóa hoạt động của học sinh

hướng dẫn học sinh sử dụng hệ thức vi-et trong giải toán theo hướng tích cực hóa hoạt động của học sinh
... năng vận dụng vào cuộc sống.Vì vậy, tôi chọn đề tài “ Hướng dẫn học sinh sử dụng hệ thức Vi-et trong giải toán theo hướng tích cực hóa hoạt động của học sinh Từ bài toán đơn giản không giải phương ... toán học còn có nhiệm vụ hình thành cho HS những kỹ năng: - Kỹ năng vận dụng tri thức trong nội bộ môn toán để giải các bài tập toán - Kỹ năng vận dụng tri thức toán học để học tập các môn học ... phương trình tính tổng và tích 2 nghiệm của phương trình bậc 2, học sinh có phương tiện là hệ thức Vi – ét để tính toán . Hệ thức còn giúp học sinh xét dấu 2 nghiệm của phương trình mà khong...
 • 25
 • 799
 • 1

một số giải pháp nâng cao hiệu quả việc sử dụng phần mềm powerpoint trong dạy học môn gdcd bậc thpt theo hướng tích cực hóa hoạt động của học sinh

một số giải pháp nâng cao hiệu quả việc sử dụng phần mềm powerpoint trong dạy học môn gdcd bậc thpt theo hướng tích cực hóa hoạt động của học sinh
... 12 9 14 0 0%16Chương 2MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ VIỆC SỬ DỤNG PHẦN MỀM POWERPOINT TRONG DẠY HỌC MÔN GDCD BẬC THPT THEO HƯỚNG TÍCH CỰC HÓA HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 2.1. XÂY DỰNG QUY TRÌNH ... tiễn của việc ứng dụng CNTT vào dạy học môn GDCD bậc trung học phổ thông theo hướng tích cực hoá hoạt động học tập của học sinh. - Phương pháp khai thác phần mềm powerpoint trong dạy học môn GDCD ... cứu:Nghiên cứu việc sử dụng phần mềm powerpoint trong dạy học môn GDCD theo hướng tích cực hoá hoạt động học tập của học sinh một số trường THPT: - THPT Nguyễn Tất Thành- ĐHSPHN- THPT Quảng Oai...
 • 47
 • 604
 • 0

skkn phương pháp dạy học theo hướng tích cực hóa hoạt động của học sinh trong việc giảng dạy môn ngữ văn

skkn phương pháp dạy học theo hướng tích cực hóa hoạt động của học sinh trong việc giảng dạy môn ngữ văn
... " ;Phương pháp dạy học theo hướng tích cực hóa hoạt động của học sinh trong việc giảng dạy môn Ngữ văn .PHẦN THỨ II. NỘI DUNGChương I: CƠ SỞ LÝ LUẬNI. QUAN NIỆM VỀ TÍNH TÍCH CỰC HỌC TẬP:Chủ ... mới phương pháp dạy học cấp thiết hơn. Trong số các môn được đổi mới thì việc đổi mới phương pháp dạy học môn Ngữ văn thực chất là đổi mới cách sử dụng phương pháp dạy học . Khi giảng dạy theo ... bài học, môn học. - Học sinh tập trung chú ý vào vấn đề đang học * Những dấu hiệu đặc trưng của phương pháp tích cực. a. Dạy học thông qua tổ chức các hoạt động dạy học của học sinh. Trí tuệ của...
 • 12
 • 719
 • 1

Một số phương pháp dạy học nội dung Bất đẳng thức trong chương trình Trung học phổ thông theo hướng tích cực hóa hoạt động nhận thức của học sinh

Một số phương pháp dạy học nội dung Bất đẳng thức trong chương trình Trung học phổ thông theo hướng tích cực hóa hoạt động nhận thức của học sinh
... NGÔ MINH TUẤN MỘT SỐ PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC NỘI DUNG BẤT ĐẲNG THỨC TRONG CHƢƠNG TRÌNH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THEO HƢỚNG TÍCH CỰC HÓA HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC CỦA HỌC SINH LUẬN VĂN THẠC ... học sinh, của công nghệ vào trong quá trình dạy học. Với những lí do trên, tôi chọn đề tài Một số phương pháp dạy học nội dung bất đẳng thức trong chương trình trung học phổ thông theo hướng ... phƣơng pháp dạy học tích cực 6 1.1.3.Các phƣơng pháp và hình thức dạy học tích cực 9 1.1.4. Vai trò của giáo viên và học sinh trong dạy học tích cực 9 1.2. Dạy học theo mục tiêu nhận thức...
 • 123
 • 601
 • 0

Thiết kế chương trình, nội dung phương pháp dạy học tự chọn ngữ văn 9 theo hướng tích cực hóa hoạt động của học sinh

Thiết kế chương trình, nội dung và phương pháp dạy học tự chọn ngữ văn 9 theo hướng tích cực hóa hoạt động của học sinh
... hướng tích cực hóa hoạt động của học sinh. Chương 2. Thiết kế chương trình, nội dung phương pháp tổ chức dạy học tự chọn Ngữ Văn 9 theo hướng tích cực hóa hoạt động của học sinh. Chương 3. Thực ... 7 Chương 1CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VIỆC THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH,NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TỰ CHỌN NGỮ VĂN 9 THEO HƯỚNG TÍCH CỰC HÓA HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1.1. Các cơ sở của việc dạy học tự chọn ... chức dạy học tự chọn Ngữ Văn THCS theo hướng tích cực hóa hoạt động của HS 612.2.2. Một số phương pháp kỹ thuật thường sử dụng trong dạy học tự chọn Ngữ Văn 9 theo hướng tích cực hóa hoạt động...
 • 135
 • 314
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đổi mới nội dung và phương pháp dạy họcnội dung và phương pháp dạy học môn tiếng việtnội dung và phương pháp thiết kế công việcnội dung và phương pháp ghi sổ kế toánnội dung và phương pháp quản lý vốn bằng tiềnnội dung và phương pháp quản lý hàng tồn khoNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíChuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘI