bài giảng đại số 9 chương 1 bài 8 rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai

bài giảng đại số 7 chương 1 bài 9 số thập phân hữu hạn. số thập phân vô hạn tuần hoàn

bài giảng đại số 7 chương 1 bài 9 số thập phân hữu hạn. số thập phân vô hạn tuần hoàn
... THẬP PHÂN HỮU HẠN. SỐ THẬP PHÂN VÔ HẠN TUẦN HOÀN. 1, Số thập phân hữu hạn. Số thập phân hạn tuần hoàn: Ví dụ 1: Viết các phân số dưới dạng số thập phân. 320 37 25;Giải320 = 0 ,15 37 25= ... các phân số dưới dạng số thập phân và chỉ ra chu kì của nó. 1 9 - 17 11 ;Giải 1 9 = 0 ,11 1… = 0, (1) Số 0, (1) là một số thập phân hạn tuần hoàn có chu kỳ là 1 - 17 11 = - 0,5454… = - 0,(54) Số ... số thập phân hạn tuân hoàn? Viết dạng thập phân của các phân số đó. 1 4-56 13 50- 17 12 5 11 45 7 14 ; ; ; ; ;Đội 1 Đội 2Dạng thập phân hữu hạn của các phân số: Dạng thập phân hạn tuần...
 • 22
 • 426
 • 1

bài giảng đại số 9 chương 1 bài 1 căn bậc hai

bài giảng đại số 9 chương 1 bài 1 căn bậc hai
... thức: Bài tập 2: Chứng minh đẳng thức sau:2 1 1 1 1 1 a a aaaa  − −+ = ữ ữ vi v 0a 1a Dng 1: Rút gọn biểu thức Bài tập 1: Rút gọn các biểu thức sau: 1 1) 48 3 75 27 10 1 3 ... biến đổi đã học.- Và làm bài tập 80-87 SBT-T15 +16 - Xem lại các bài tập đã chữa3 3 3 3) 2 . 23 1 3 1 b   + −+ − ÷  ÷ ÷  ÷+ −    15 4 12 c) ( 6 11 )6 1 6 2 3 6 + + ữ+ ... 6x x x+ − + + + =A 1 B .1 C.3D 3Kết quả tìm x biết : là: 3 15 15 2 15 x x x− − =A. 2 15 B. 4 15 C. 1 15Giá trị nhỏ nhất của biểu thức: với là:2 5x x− +A.5B.4C .1 D.20x≥HƯỚNG DẪN...
 • 11
 • 705
 • 0

bài giảng đại số 9 chương 1 bài 2 căn thức bậc hai và hằng đẳng thức

bài giảng đại số 9 chương 1 bài 2 căn thức bậc hai và hằng đẳng thức
... +a⇔73≥≥⇔TaiLieu.VNII.HẰNG ĐẲNG THỨC = 2 AA?3. Điền số thích hợp vào ô trống trong bảng sau:a -2 -1 0 2 3a 2 2a 1 1 02 4 0 2 43 9 TaiLieu.VNĐịnh líVới mọi số a, ta có = .a 2 aTaiLieu.VNChứng ... >0)⇒⇒ 2 25 x−TaiLieu.VNNgười ta gọi là căn thức bậc hai của 25 – x 2 , còn 25 – x 2 là biểu thức lấy căn. 2 25 x−Một cách tổng quát:TaiLieu.VNVới A là một biểu thức đại số, người ta gọi là căn ... TaiLieu.VN 2. CN THC BC HAI V HNG NG THC = 2 AABÀI GIẢNG TOÁN 9 TaiLieu.VNKiểm tra bài cũ:-Định nghĩa căn bậc hai số học của a. Viết dưới dạng kí hiệu.TaiLieu.VNĐịnh nghĩa căn bậc hai số họcVới...
 • 20
 • 457
 • 0

bài giảng đại số 9 chương 1 bài 3 liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương

bài giảng đại số 9 chương 1 bài 3 liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương
... 2 1 02 1 ≤⇔≥−⇔xxx−2 1 B– Có nghĩa 1 22022≥⇔≥⇔≥−⇔xxxTaiLieu.VNTiết 4: LIÊN HỆ GIỮA PHÉP NHÂN VÀ PHÉP KHAI PHƯƠNG 1. Định Lý: ?1 Tính so sánh 25 .16 25 .16 25 .16 25 .16 205.425 .16 2040025 .16 =====VâyĐây ... TaiLieu.VNBÀI 3: LIÊN HỆ GIỮA PHÉP NHÂN VÀ PHÉP KHAI PHƯƠNGBÀI GIẢNG ĐẠI SỐ 9 TaiLieu.VNKIỂM TRA BÀI CŨ2Tìm x để các biểu thức sau xác định ?2x - 3 B=A=A – Có nghĩa 2 1 02 1 ≤⇔≥−⇔xxx−2 1 B– ... cbacbacba 0,, =≥TaiLieu.VNTiết 4: LIÊN HỆ GIỮA PHÉP NHÂN VÀ PHÉP KHAI PHƯƠNG 10 0.4. 811 00.4. 81 ==bababa 0, =⇒≥2544 ,1 49= 1. ĐỊNH LÝ:2. ÁP DỤNG:a/ Quy tắc khai phương một tíchChiều từ trái sang...
 • 9
 • 419
 • 0

bài giảng đại số 9 chương 1 bài 4 liên hệ giữa phép chia và phép khai phương (tt)

bài giảng đại số 9 chương 1 bài 4 liên hệ giữa phép chia và phép khai phương (tt)
... SGK2252 89 )a2252 89 = 15 17 =58=25 14 2)b25 64 =25 64 = 4. LIấN H GIA PHÉP CHIA VÀ PHÉP KHAI PHƯƠNG Bài 29 tr 19 SGK 18 2)a 18 2= 9 1 =7 1 =735 15 )b735 15 = 49 1 =3 1 =TaiLieu.VN Bài 30 tr 19 SGK 4 2)yxxya 4 2yxxy=2yxxy=2..yxxy=y 1 = 4. ... KHAI PHNGTaiLieu.VN?3. TớnhGii 11 1 99 9)a 11 1 99 9= 11 1 99 9)a 11 752)b 9= 11 752)b 11 752= 9 4 =32=3= 4. LIấN H GIA PHẫP CHIA V PHẫP KHAI PHƯƠNGTaiLieu.VN2. Áp dụng:* Chú ý:Một ... TớnhGii 14 4 25a) 14 4 25= 12 5= 16 25:36 9 b) 16 25:36 9 = 4 5:63=52=ba(SGK) 4. LIấN H GIA PHẫP CHIA V PHẫP KHAI PHNGTaiLieu.VN?2. TớnhGii256225)a256225=256225)a0 19 6 ,0)b 16 15 =0 19 6 ,0)b 10 000 19 6 = 10 000 19 6 = 14 ,0 10 0 14 == 4. LIấN H GIA PHÉP CHIA VÀ PHÉP...
 • 17
 • 483
 • 0

bài giảng đại số 9 chương 1 bài 5 bảng căn bậc hai

bài giảng đại số 9 chương 1 bài 5 bảng căn bậc hai
... 16 ,8 .10 0Vy: 99 ,40 099 ,4 .10 1680= 5. BNG CN BC HAI Do ú: 8 ,16 .10 100.8 ,16 1680==Tra bng: 099 ,48 ,16 TaiLieu.VN?2. Tỡm 5. BNG CN BẬC HAI 98 8b). 91 1) .aGiải30 ,18 2 91 1) .≈a432, 31 98 8).≈bTaiLieu.VN2. ... TaiLieu.VN ?1. Tỡm 5. BNG CN BC HAI 39, 82b). 11 ,9) .aGii3, 018 11 ,9) .a 310 ,6 82, 39) .bTaiLieu.VN2. Cỏch dựng bảng: b. Tìm căn bậc hai của số lớn hơn 10 0:* Vớ d 3: tỡm 16 80Ta bit: 16 80 = 16 ,8 .10 0Vy: 99 ,40 099 ,4 .10 1680= 5. ... Cách dùng bảng: c. Tìm căn bậc hai của số không âm và nhỏ hơn 1: * Ví dụ 4: tìm 0 016 8,0Ta biết: 0,0 016 8 = 16 ,8 : 10 000Vy:4 099 , 010 0: 099 ,40 016 80,0= 5. BNG CN BC HAI Do ú: 10 000:8 ,16 0 016 8,0=Tra...
 • 12
 • 470
 • 0

bài giảng đại số 9 chương 1 bài 6 biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai

bài giảng đại số 9 chương 1 bài 6 biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai
... 3 12 2 1 1 1 17 51 . 51 . 51 3 3 9 3 = = = ữ 2 1 1 1 150 .15 0 .15 0 6 5 5 25 = = = ữ  17 6 3> 1 1505 1 51 3BIẾN ĐỔI ĐƠN GIẢN BIỂU THỨCCHỨA CĂN THỨC BẬC HAI 57abTiết 11 . Tit 11 . ... QUYỀNBIẾN ĐỔI ĐƠN GIẢN BIỂU THỨCCHỨA CĂN THỨC BẬC HAI Tit 11 . Tit 11 . Đ 6 Đ 6 So sánha) và b) và 12 3 3 1 51 3 1 1505Đáp án:a) Ta có = = Vì > nên > b) Ta có Vì nên > 12 4.3 ... =23BIẾN ĐỔI ĐƠN GIẢN BIỂU THỨCCHỨA CĂN THỨC BC HAI Tit 11 . Tit 11 . Đ 6 Đ 6 I/KHỬ MẪU CỦABIỂU THỨC LẤY CĂNCTTQ:Với A, B là các biểu thức, A,B≥0, B≠0.2.A A B ABB B B= = ?1 Khử...
 • 13
 • 843
 • 0

bài giảng đại số 9 chương 1 bài 7 biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai (tt)

bài giảng đại số 9 chương 1 bài 7 biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai (tt)
... BAB.A:cóta,0BmàB,AthứcbiểuhaiVới2=Bi Gii rút gọn được biểu thức trên em đã áp dụng phép biến đổi biểu thức chứa căn thức bậc hai no ?Bi 1. Bi 2. 4 97 7 2==455 .95 .3532===:cóTa537nên45 49 >>VỡBABA:cóta,0Bvà0AVới2=BABA:cóta,0Bvà0AVới2=< ... biến đổi đơn giản là đưa thừa số ra ngoài dấu căn, đưa thừa số vào trong dấu căn. Hôm nay ta tiếp tục học hai phép biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai, đó là khử mẫu của biểu ... 3.=3.235=635= 13 10 )b+ 10 .( 3 1) ( 3 1) ( 3 1. )−−=+ 13 )13 . (10 −−= )13 (5−=2 )13 . (10 −= Căn thức ở mẫuMẫu thức không còn căn 3 1 −là biểu thức liên hợp của 13 +Chú ý BA +và BA −là hai...
 • 16
 • 414
 • 0

bài giảng đại số 9 chương 1 bài 8 rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai

bài giảng đại số 9 chương 1 bài 8 rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai
... )5354343 393 83 35 )13 (4)33(3 383 35 13 )13 (8 )33(33 .16 23 1 .93 5 13 8 3 612 4 482 3 1 33222+=−−−++−=+−−++−=−+−−++−=−−−−+−5 c) Bài toán 1 : Rút gọn các biểu thức sau :( )xxxxxxxxxxĐKxxxx24 214 212 215 272. 492 2 .94 2.253270 : 98 2 18 450327−=−−+=−−+=≥−−+ ... THỨC BẬC 2 1. Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc 23. Giải phương trình, tìm x4. Bài toán tổng hợp2.Chứng minh đẳng thức * Một số chú ý khi rút gọn biểu thức chứa căn bậc 2 1. Các công thức ... Vậy đẳng thức được chứng minhII/ CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP :Dạng 1 : Rút gọn biểu thức Để rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai : 1. Dùng các phép biến đổi đơn giản các căn thức bậc hai (nếu...
 • 21
 • 474
 • 1

bài giảng đại số 9 chương 1 bài 9 căn bậc ba

bài giảng đại số 9 chương 1 bài 9 căn bậc ba
... CĂN BẬC BA BÀI GIẢNG TOÁN 9 – ĐẠI SỐCHƯƠNG 1 – BÀI 9 THỰC HIỆN: TRƯỜNG THCS THANH SƠNKiểm tra bài cũNêu định nghĩa căn bậc hai của một số không âm aTính ; 49 25−Tiết 15 Căn bậc ba 1. ... duy nhất một căn bậc ba Căn bậc ba của số a Kí hiệu 3a- 5 là căn bậc ba của – 12 5 vì = -12 5( )35− Căn bậc ba của số a là một số x sao cho x3= a ?1 Tìm căn bậc ba của mỗi số sau327 =a.b.d.c.364− ... =a.b.d.c.364− =30 =3 1 125=3-40 1 5Nhận xét: + Căn bậc ba của một số dương là một số dương+ Căn bậc ba của một số âm là một số âm+ Căn bậc ba của số 0 là 02. Tính chấta. 3 3a...
 • 14
 • 331
 • 0

bài giảng đại số 9 chương 2 bài 1 nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số

bài giảng đại số 9 chương 2 bài 1 nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số
... 1 1 2 1 ; 6 ; 4 1 ;2 2 ;1 3; 4;3 2 3 2 A ; B ; C ; D ; E ; Fb/ Vẽ đồ thị của hàm số y = 2x.A (1 ;2) -2 -1 0 1 2 x y 2 1 -1 -2 TaiLieu.VNF(4 ;1 /2) -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 x 1 3 1 2 23 1 2 A (1/ 3;6)B (1 /2; 4)C (1 ;2) D (2; 1) E(3 ;2/ 3)y ... số. phụ thuộc3 36 4TaiLieu.VNTính f(0); f (1) ; f (2) ; f(3); f( -2) ; f( -10 ). 1 Cho hàm số? 1 y = x 5. 2 +Đáp án:( ) ( ) 1 1f(0) 0 5 ; f (1) 1 5 2 2 1 1f (2) 2 5 ; f(3) 3 5 11 5 2 13 6 22 2 1 ... TaiLieu.VNBI GING I S 9 1. Nhắc lại bổ sung các khái niệm về hàm số TaiLieu.VN 1. Khỏi nim hm s. 1. Nhắc lại bổ sung các khái niệm về hàm sè * Nếu đại lượng y phụ thuộc vào đại lượng thay...
 • 16
 • 350
 • 0

bài giảng đại số 9 chương 2 bài 2 hàm số bậc nhất

bài giảng đại số 9 chương 2 bài 2 hàm số bậc nhất
... xy ab Hàm số bậc nhất được cho bởi công thức tổng quát nào?1. Khái niệm về hàm số bậc nhất TIẾT 20 : HÀM SỐ BẬC NHẤTa. Bài toánb. định nghĩa (sgk/47) Hàm số bậc nhất hàm số được cho ... 0 2( 1) 3y x= − + 2 2 2 3y x= + 2 3− +BÀI TẬPTRONG CÁC HÀM SỐ SAU, HÀM SỐ NÀO LÀ HÀM SỐ BẬC NHẤT? HÃY XÁC ĐỊNH CÁC HỆ SỐ A, B CỦA CHÚNG. XÉT XEM HÀM SỐ BẬC NHT NO NG BIN, NGHCH BIN? Hàm số ... = (M - 2) X + 3. TỠM CỎC GIỎ TRỊ CỦA M ĐỂ HÀM SỐ TRỜN LÀ :A, HÀM SỐ BẬC NHẤTB, HÀM SỐ ĐỒNG BIẾNC, HÀM SỐ NGHỊCH BIẾNGIẢIa, y = (m - 2) x + 3 là hàm số bậc nhất khi m – 2 ≠ 0 m ≠ 2. ⇔b,...
 • 17
 • 353
 • 0

bài giảng đại số 9 chương 2 bài 5 hệ số góc của đường thẳng y=ax+b

bài giảng đại số 9 chương 2 bài 5 hệ số góc của đường thẳng y=ax+b
... = – x + 2 ( d 2 )4 5 Tiết 27 :HỆ SỐ GÓC CỦA ĐƯỜNG THẲNG y = ax + b (a 0)≠0xyy=ax+ bA. HỆ SỐ GÓC CỦA ĐƯỜNG THẲNG y = ax + b (a 0)≠1) Khái niệm hệ số góc của đường thẳng y ... 0)≠a) Góc tạo bởi đường thẳng y = ax + b và trục OxT.α* a < 0 HỆ SỐ GÓC CỦA ĐƯỜNG THẲNG y = ax + b (a 0)≠1) Khái niệm hệ số góc của đường thẳng y = ax + b (a 0)≠b) Hệ số góc a) Góc ... αb) 1 2 α > αc) 1 2 α = α Đường thẳng (d1): y = 2x – 3 có hệ số a1 = 2 > 0 nên là góc nhọn 1α 2 α Đường thẳng (d 2 ): y = – 5x + 1 có hệ số a 2 = – 5 < 0 nên là góc tù Vậy...
 • 16
 • 284
 • 0

bài giảng đại số 9 chương 3 bài 1 phương trình bậc nhất hai ẩn

bài giảng đại số 9 chương 3 bài 1 phương trình bậc nhất hai ẩn
... PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN BÀI GIẢNG MÔN TOÁN 9 1. Khái niệm về phương trình bậc nhất hai ẩn: Một cách tổng quát: Cho hai phương trình bậc nhất hai ẩn ax + by = c và a’x ... hệ phương trình là tìm tất cả các nghiệm (tìm tập nghiệm ) của nó. Bài 3 phương trình bậc nhất hai ẩn. ( I )ax + by = c (1) a’x + b’y = c’ (2) Tiết 33 - Đ2 phương trình bậc nhất hai ẩn. ... 0(d 1 ): x + y = 3 1 32 O 3 xy M(2 ; 1) 3 (d 1 )yx 1 -3 2O(d2)-2(d 1 ) // (d2)(d 1 ) trùng (d2)yx 3 2O -3 3. Hệ phương trình tương đương:Tương tự như đối với phương trình, ...
 • 10
 • 407
 • 0

Bài giảng Đại số 11 chương 1 bài 3 Một số phương trình lượng giác thường gặp

Bài giảng Đại số 11 chương 1 bài 3 Một số phương trình lượng giác thường gặp
... TRƯỜNG THPT TÁNH LINHTỔ: TOÁN – TIN KHỐI 11 MỘT SỐ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC THƯỜNG GẶPHoạt động 1: Bài cũHỏi 1: Em hãy nêu công thức cộngHỏi 2: Hãy chứng minh rằnga/ sinx ... cossin3+=)sin (1) 3( 22α++xVới:22 1) 3( 3 cos+=α=2 3 ⇒6πα=)sin(2α+x=Vậy ta chọn câu:)6sin(2/π+xb Bài tập 2: Biểu thức tương đương với phương trình sau đây?1cos3sin=−xx2 1 )4sin(/=+πxa2 1 ) 3 sin(/=−πxb2 1 )6cos(/=+πxc2 1 ) 3 cos(/=−πxd22cosbaa+=α)sin(22α−+xbaasinx ... cos3sin−=)sin( )3 (1 22α−−+xVới:22 )3 (1 1cos+=α=2 13 πα=)sin(2α−x=Vậy ta chọn câu:2 1 ) 3 sin(/=−πxbHoạt động 2.2: Xét phương trình dạng:asinx + bcosx = cbaRcba ,;,, ∈(VớiTH1:=≠≠=0,00,0babaNếu...
 • 13
 • 505
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài 8 rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc haibài 8 rút gọn biểu thứcbai 8 rut gon bieu thuc chua can bac haibài 8 rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai violetbài 8 rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai luyện tậpbai 8 rut gon bieu thuc chua can bac hai violetbai 8 rut gon bieu thuc chua can thuc bac 2tiết 12 bài 8 rút gọn biểu thức chứađại số 9 chương 1 bài 5bài giảng đại số 10 chương 1bài tập đại số 9 chương 1ôn tập đại số 9 chương 1đề cương ôn tập đại số 9 chương 1đề kiểm tra đại số 9 chương 1ban do tu duy toan dai so 9 chuong 1Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM