Tổ chức cho học sinh một lớp sử dụng phương tiện trực quan trong giờ học trên lớp

Một số phương pháp nâng cao kết quả sử dụng phương tiện trực quan trong dạy học môn địa lý 6 ở trường THCS’’

Một số phương pháp nâng cao kết quả sử dụng phương tiện trực quan trong dạy học môn địa lý 6 ở trường THCS’’
... nên trong đề tài nhỏ này, tôi chỉ nghiên cứu một số phương pháp nhằm nâng cao kết quả sử dụng phương tiện trực quan trong dạy học địa một số bài trong chương trình sách giáo khoa địa ... yêu cầu quan trọng. Vì vậy tôi chọn đề tài “ Một số phương pháp nâng cao kết quả sử dụng phương tiện trực quan trong dạy học môn địa 6 trường THCS’’ II . ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU:1. ... bản, trong đó có yêu cầu sử dụng và khai thác có hiệu quả phương tiện trực quan trong dạy học, nhất là đối với phân môn địa trường THCS. Nhưng trên thực tế việc sử dụng phương tiện trực quan...
 • 17
 • 1,369
 • 24

Sử dụng phương tiện trực quan trong việc đổi mới phương pháp dạy học môn sinh học trường thcs

Sử dụng phương tiện trực quan trong việc đổi mới phương pháp dạy học môn sinh học trường thcs
... tác sử dụng phương tiện vào phương pháp nêu vấn đề: 8II. THỰC HIỆN SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN TRỰC QUAN THEO PHƯƠNG PHÁP ĐỔI MỚI DẠY HỌC NÊU VẤN ĐỀ MÔN SINH HỌC THCS 82. Đặc trưng bộ môn sinh học: ... CẦU SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN TRỰC QUAN VÀO PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC Ở NƯỚC TA HIỆN NAY 61. Thực trạng sử dụng phương pháp trực quan vào các Phương pháp dạy học THCS hiện nay: 62. Định hướng đổi mới ... thống phương pháp từng bước tiếp cận với phương pháp dạy học hiện đại, quan tâm đổi mới cơ sở vật chất, phương tiện dạy học. Trong đó phương pháp, phương tiện dạy môn Sinh học được coi trọng.Trong...
 • 22
 • 2,856
 • 10

sử dụng phương tiện trực quan trong việc đổi mới phương pháp dạy môn sinh học trường THCS

sử dụng phương tiện trực quan trong việc đổi mới phương pháp dạy môn sinh học trường THCS
... tác sử dụng phương tiện vào phương pháp nêu vấn đề: 7 II. THỰC HIỆN SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN TRỰC QUAN THEO PHƯƠNG PHÁP ĐỔI MỚI DẠY HỌC NÊU VẤN ĐỀ MÔN SINH HỌC THCS. 7 2. Đặc trưng bộ môn sinh học: ... SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN TRỰC QUAN VÀO PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC Ở NƯỚC TA HIỆN NAY. 5 1. Thực trạng sử dụng phương pháp trực quan vào các Phương pháp dạy học THCS hiện nay: 5 2. Định hướng đổi mới. ... đổi mới Phương pháp dạy học và thực trạng Phương pháp dạy học nói chung, môn sinh học nói riêng cùng với phương tiện trực quan định hướng đổi mới. Phương pháp kết hợp qui trình sử dụng phương...
 • 22
 • 1,086
 • 2

sử dụng phương tiện trực quan trong việc đổi mới phương pháp dạy môn sinh học trường THCS

sử dụng phương tiện trực quan trong việc đổi mới phương pháp dạy môn sinh học trường THCS
... sở nưhngx quan điểm về đổi mới Phương pháp dạy học và thực trạng Phương pháp dạy học nói chung, môn sinh học nói riêng cùng với phương tiện trực quan định hướng đổi mới. Phương pháp kết hợp ... sử dụng phương tiện trực quan trong việc đổi mới phương pháp dạy học môn sinh học trường thcs Người hướng dẫn : Nguyễn Thị Hà Giáo viên thực hiện : Nguyễn Văn Hải Lớp : Sinh ... nhiều cố gắng cải tiến phương pháp dạy học. Đã chú ý giáo cụ trực quan, phương tiện trực quan để vận dụng vào phương pháp trực quan thực hành thí nghiệm trong môn sinh học. 2. Nhược điểm và...
 • 32
 • 1,435
 • 3

phương pháp nâng cao kết quả sử dụng phương tiện trực quan trong dạy học môn địa lý 6 ở trường THCS’’

phương pháp nâng cao kết quả sử dụng phương tiện trực quan trong dạy học môn địa lý 6 ở trường THCS’’
... chỉ nghiêncứu một số phương pháp nhằm nâng cao kết quả sử dụng phương tiện trực quan trong dạy học địa một số bài trong chương trình sách giáo khoa địa lớp 6 trường THCS Nguyễn Cơng ... số phương pháp nâng cao kết quả sử dụng phương tiện trực quan trong dạy học môn địa 6 trường THCS’’ II . ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU:1. Phạm vi: Do điều kiện không cho phép nên trong ... và khai thác có hiệu quả phương tiện trực quan trong dạy học, nhất là đối với phân môn địa trường THCS. Nhưng trên thực tế việc sử dụng phương tiện trực quan trong dạy học hiện nay chưa khai...
 • 17
 • 942
 • 11

Một số phương pháp nâng cao kết quả sử dụng phương tiện trực quan trong dạy học môn Địa lý 6

Một số phương pháp nâng cao kết quả sử dụng phương tiện trực quan trong dạy học môn Địa lý 6
... hiệu quả kiến thức thông qua các phương tiện trực quan trong dạy học một yêu cầu quan trọng. Vì vậy tôi chọn đề tài “ Một số phương pháp nâng cao kết quả sử dụng phương tiện trực quan trong ... cao kết quả sử dụng phương tiện trực quan trong dạy học địa một số bài trong chương trình sách giáo khoa địa lớp 6 ở trường THCS Nguyễn Cơng Trứ 2. Đối tượng:Việc sử dụng phương tiện ... có.Qua một số tiết dự giờ địa sử dụng phương tiện trực quan là bản đồ địa quả địa cầu ( có kiểm tra đánh giá bằng phiếu học tập và thực hành ở một số đối tượng học sinh) kết quả được...
 • 17
 • 757
 • 7

Gián án SKKN- Sử dụng phượng tiện trực quan trong dạy học sinh 8

Gián án SKKN- Sử dụng phượng tiện trực quan trong dạy học sinh 8
... cơ… có thể quan sát trực tiếp trên cơ thể mìnhhoặc bạn. 3.2. Phương pháp sử dụng các phương tiện trực quan trong dạy học: - Phương tiện trực quan sẽ đóng vai trò chủ yếu và tích cực trong quátrình ... mạnh dạn chọn đề tài " ;Sử dụng phương tiện trực quan trong dạy học các kiến thức hình thái, giải phẩu củamôn sinh học lớp 8 đạt hiệu quả và chất lượng cao trong dạy học. 2. Thời gian - phạm ... quan còn có tác dụng giáo dục rèn luyện cho học sinh một cách toàn diện đáp ứng được nhiệm vụ trí dục - đức dục tốt nhất. Trong việc sử dụng phương tiện trực quan trong dạy học các kiến thứchình...
 • 3
 • 1,637
 • 28

skkn xay dựngsử dụng phương tiện trực quan nhằm giúp học sinh phát huy tính tự học và tự rèn luyện kỹ năng trong quá trình giải toán phần hàm số mũ, hàm số logarít

skkn xay dựng và sử dụng phương tiện trực quan nhằm giúp học sinh phát huy tính tự học và tự rèn luyện kỹ năng trong quá trình giải toán phần hàm số mũ, hàm số logarít
... V sử dụng phơng tiện trực quan nhằm giúp học sinh phát huy tính tự học t rèn luyện kỹ năng trong quá trình giải toán phần hàm số mũ, hàm số logarít xY DNG V sử dụng phơng tiện trực quan ... sử dụng phơng tiện trực quan nhằm giúp học sinh phát huy tính tự học t rèn luyện kỹ năng trong quá trình giải toán phần hàm số mũ, hàm số logarít Chơng 1Cơ sở lý luận thực tiễn.i. Tính ... v sử dụng phơng tiện trực quan nhằm giúp học sinh phát huy tính tự học vàt rèn luyện kỹ năng trong quá trình giải toán phần hàm số mũ, hàm số logarít II. Mục đích nghiên cứuXác định một số...
 • 24
 • 309
 • 0

sử dụng phương tiện trực quan trong dạy học phương pháp tọa độ trong mặt phẳng ở trường trung học phổ thông

sử dụng phương tiện trực quan trong dạy học phương pháp tọa độ trong mặt phẳng ở trường trung học phổ thông
... trình dạy học 11 1.2.2. Phân loại phƣơng tiện trực quan trong dạy học 18 1.3. Sử dụng phƣơng tiện trực quan trong dạy học toán 24 1.3.1. Quy trình sử dụng phƣơng tiện trực quan trong dạy học ... trình Phƣơng pháp tọa độ trong mặt phẳng trƣờng THPT. 41 2.1.2. Một số lƣu ý sử dụng phƣơng tiện trực quan trong dạy học Phƣơng pháp tọa độ trong mặt phẳng cho HS THPT. 41 2.2. Sử dụng một ... dạng phƣơng tiện trực quan trong dạy học Phƣơng pháp tọa độ trong mặt phẳng trƣờng THPT 42 2.2.1. Sử dụng phƣơng tiện trực quan dạng mô hình thật 42 2.2.2. Sử dụng phƣơng tiện trực quan dạng...
 • 87
 • 725
 • 3

Sáng kiến kinh nghiệm Một số phương pháp nâng cao kết quả sử dụng phương tiện trực quan trong dạy học môn địa lý 6 ở trường THCS

Sáng kiến kinh nghiệm Một số phương pháp nâng cao kết quả sử dụng phương tiện trực quan trong dạy học môn địa lý 6 ở trường THCS
... có.Qua một số tiết dạy địa sử dụng phương tiện trực quan là bản đồ địa quả địa cầu ( có kiểm tra đánh giá bằng phiếu học tập và thực hành một số đối tượng học sinh) kết quả được ... duy kiến thức trên phương tiện trực quan. Như vậy việc sử dụng phương tiện trực quan trong khai thác kiến thức địa chưa mang lại kết quả đặt ra, dẫn đến chất lượng dạy học môn địa ngày ... gì để nâng cao việc dạy học kết quả với phương tiện trực quan. Mặt khác khi trực tiếp trò chuyện với học sinh đa số các em đều có suy nghĩ môn địa môn học khô khan, khó và là môn phụ...
 • 19
 • 600
 • 0

Đề tài Một số phương pháp nâng cao kết quả sử dụng phương tiện trực quan trong dạy học môn địa lý 6 ở trường THCS

Đề tài Một số phương pháp nâng cao kết quả sử dụng phương tiện trực quan trong dạy học môn địa lý 6 ở trường THCS
... nên trong đề tài nhỏ này, tôi chỉ nghiên cứu một số phương pháp nhằm nâng cao kết quả sử dụng phương tiện trực quan trong dạy học địa một số bài trong chương trình sách giáo khoa địa ... yêu cầu quan trọng. Vì vậy tôi chọn đề tài Một số phương pháp nâng cao kết quả sử dụng phương tiện trực quan trong dạy học môn địa 6 trường THCS ’II . ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU:1. ... thác có hiệu quả phương tiện trực quan trong dạy học, nhất là đối với phân môn địa trường THCS. Nhưng trên thực tế việc sử dụng phương tiện trực quan trong dạy học hiện nay chưa khai thác...
 • 19
 • 557
 • 0

Một số phương pháp nâng cao kết quả sử dung phương tiện trực quan trong dạy học môn Địa Lí lớp 12

Một số phương pháp nâng cao kết quả sử dung phương tiện trực quan trong dạy học môn Địa Lí lớp 12
... viên đưa ra. Môn địa lớp 12 kiến thức chủ yếu là địa Việt nam, và chia ra thành nhiều phần là địa tự nhiên, địa dân cư, địa kinh tế… Trong phần địa tự nhiên các số liệu và bảng ... phương pháp dạy học có sự tham gia của người học Dạy học lấy người học làm trung tâm.”b. Đối với học viên: Học viên vẫn được học đầy đủ nội dung của sách giáo khoa địa lớp 12 theo phân ... nhiên trong phần địa lý dân cư và địa kinh tế có rất nhiều bảng biểu, số liệu đi kèm và theo thời gian nội dung dữ liệu thông tin thường thay đổi.1 Số liệu được cập nhật trong sách địa lớp...
 • 22
 • 720
 • 3

skkn một số phương pháp nâng cao kết quả sử dụng phương tiện trực quan trong dạy học môn địa lý lớp 12

skkn một số phương pháp nâng cao kết quả sử dụng phương tiện trực quan trong dạy học môn địa lý lớp 12
... giúp tôi vận dụng sáng tạo và có hiệu quả những phương pháp dạy học có sự tham gia của người học Dạy học lấy người học làm trung tâm.”b. Đối với học viên: Học viên vẫn được học đầy đủ nội ... lối truyền thụ một chiều phát huy phương pháp dạy học tích cực sáng tạo, hợp tác giảm thời gian giảng thuyết, tăng thời gian tự học, tự tìm hiểu cho học sinh. Một giải pháp quan trọng nữa ... cả lớp biết và nắm được thông tin. + Cách thức sử dụng trong một số bài cụ thể. - Sử dụng tư liệu tích hợp trong bài 14. Dạy về nội dung sử dụng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên ( mục a. Tài...
 • 15
 • 587
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: gián án skkn sử dụng phượng tiện trực quan trong dạy học sinh 8sử dụng phương tiện trực quan trong việc đổi mới phương pháp dạy học môn sinh học trường thcssử dụng phương tiện trực quan trong dạy họcsử dụng phương tiện trực quan trong dạy học ngữ vănsử dụng phương tiện trực quan trong dạy học hóa họckhóa luận tốt nghiệp đại học sử dụng phương tiện trực quan theo hướng tích cực hoá hoạt động nhận thức của học sinh trong dạy học môn khoa học lớp 5sử dụng phương tiện trực quan góp phần nâng cao chất lượng dạy học phần ii sinh hoá tế bào sinh học 10 chương trình chuẩngián án skkn sử dụng phương pháp trực quan trong giảng dạy sinh học 6một số biện pháp sử dụng phương tiện trực quan nhằm nâng cao chất lượng dạy học giải bài tập phần hàm số mũ hàm số logaritxõy dựng và sử dụng phương tiện trực quan nhằm giúp học sinh phát huy tính tự học và tự rèn luyện kỹ năng trong quá trình giải toán phần hàm số mũ hàm số logarítsu dung phuong phap truc quan trong day hoc tieu hocskkn sử dụng phương pháp trực quan trong giảng dạy môn giáo dục công dân lớp 11tài liệu sử dụng phương pháp trực quan trong dạy học nói chung và môn mĩ thuật ở tiểu học nói riêng pptxtsi lieu su dung phuong phap truc quan trong day hoc noi chung va mon mi thuat o tieu hoc noi riengsử dụng phương pháp trực quan trong dạy học tiếng việt ở trung học cơ sở luận văn thạc sĩ ngữ vănNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíTăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ