Sáng kiến kinh nghiệm Một số phương pháp nâng cao kết quả sử dụng phương tiện trực quan trong dạy học môn địa lý 6 ở trường THCS

19 660 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/01/2015, 15:01

Sỏng kin kinh nghim mụn a lớ PHN TH NHT: T VN I . Lí DO CHN SNG KIN KINH NGHIM : Quỏ trỡnh dy hc khụng ch n gin l giỏo viờn lờn lp thc hin gi dy theo giỏo ỏn v hc sinh ch ngi nghe, ghi chộp mt cỏch th ng. M quỏ trỡnh dy hc l c mt ngh thut ca ngi giỏo viờn c kt hp nhun nhuyn gia tớnh s phm, tớnh khoa hc, tớnh chớnh xỏc v tớnh thc tin nhm thc hin nhim v dy hc trng THCS cng nh t kt qu mc tiờu ca quỏ trỡnh dy hc. dy hc t kt qu, quỏ trỡnh dy hc cn phi c thc hin nhng yờu cu c bn, trong ú cú yờu cu s dng v khai thỏc cú hiu qu phng tin trc quan trong dy hc, nht l i vi phõn mụn a lý trng THCS. Nhng trờn thc t vic s dng phng tin trc quan trong dy hc hin nay cha khai thỏc ỳng mc ớch v cha phỏt huy ht vai trũ ý ngha ca phng phỏp trc quan trong dy hc. Trong xó hi hin i ngy nay vic i mi ni dung dy hc ó dn ti vic i mi c phng phỏp dy hc, mt trong nhng hng mi ca phng phỏp dy hc hin nay l vic khai thỏc kin thc t phng tin trc quan trong dy hc. Ngha l lm th no s dng cú hiu qu, phỏt huy vai trũ, ý ngha ca phng tin trc quan trong dy hc núi chung v i vi phõn mụn a lý núi riờng. ú l nim trn tr ca nhng con ngi ang trc tip ging dy hng ngy v ca nhiu nh giỏo dc. Vi t cỏch l giỏo viờn s phm chuyờn ngnh a lý, cú th ging dy tt phõn mụn ca mỡnh thỡ vic s dng thnh tho, khai thỏc cú hiu qu kin thc thụng qua cỏc phng tin trc quan trong dy hc l mt yờu cu quan trng. Vỡ vy tụi chn ti Mt s phng phỏp nõng cao kt qu s dng phng tin trc quan trong dy hc mụn a lý 6 trng THCS II. THI GIAN THC HIN V TRIN KHAI SNG KIN KINH NGHIM: - Thời gian thực hiện : Từ tháng 10 năm 2011 đến nay . - Thời gian nghiên cứu và hoàn thành đề tài: Từ tháng10/ 2011 đến tháng 9/ 2012 PHN TH II: GII QUYT VN . I. C S Lí LUN: 1. Mc tiờu chung ca mụn a lý : Mụn a lý trong nh trng THCS nhm giỳp cho hc sinh cú nhng kin thc ph thụng c bn cn thit v trỏi t Mụi trng sng ca con ngi v nhng hot ng ca loi ngi trờn bỡnh din quc t, dõn tc. Giỏo viờn: Lờ Th Kim Tuyn Trng THCS Bo Hng. 1 Sáng kiến kinh nghiệm môn địa lí Bước đầu hình thành thế giới quan khoa học, tư tưởng, tình cảm đúng đắn và làm quen với việc vận dụng những kiến thức địa lý phù hợp với yêu cầu của đất nước và xu thế thời đại. 2. Mục đích, yêu cầu sử dụng phương tiện trực quan trong dạy học môn địa lý lớp 6 : 2.1 Mục đích: Nhằm giúp cho học sinh có được những kỹ năng đáp ứng được mục tiêu giáo dục đề ra trong giai đoạn hiện nay, đã được nghị quyết TW2 khoá VIII khẳng định: “ Đổi mới phương pháp giáo dục đào tạo, khắc phục lối truyền thụ một chiều, rèn luyện thành nếp tư duy sáng tạo của học sinh. Từng bước áp dụng các phương pháp tiên tiến và hiện đại vào quá trình dạy học, đảm bảo điều kiện và thời gian tự học, tự nghiên cứu cho học sinh.’’ Định hướng trên đã được pháp chế hoá trong luật giáo dục, tại điều 24.2 “ Phương pháp giáo dục phổ thông phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh phù hợp với đặc điểm của từng lớp học, môn học, bồi dưỡng phương pháp tự học, rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, tác động đến tình cảm, đem lại niền vui, hứng thú học tập cho học sinh.’’ Đối với học sinh lớp 6 là lớp đầu cấp THCS các em tiếp xúc với một chương trình học có tính chuyên môn hoá cao. Nội dung kiến thức địa lý chủ yếu là những vấn đề địa lý tự nhiên đại cương rất trừu tượng và khó khăn đối với các em trong quá trình tiếp thu kiến thức. Chính vì vậy phần lớn kiến thức trong SGK được chuyển tải thông qua hệ thống kênh hình, mô hình, sơ đồ, bản đồ, biểu đồ, để giúp học sinh tiếp thu kiến thức dễ dàng, nhớ được nội dung bài học bền lâu và góp phần rèn luyện kỹ năng địa lý cho học sinh , việc rèn luyện kỹ năng địa lý không chỉ giúp học sinh khai thác kiến thức qua các kênh hình để phục vụ cho nội dung bài học, mà còn rèn luyện cho học sinh phương pháp tự học tự nghiên cứu, giúp các em có được những kỹ năng cần thiết để phục vụ cho quá trình học tập ở các lớp trên, và ứng dụng vào trong cuộc sống hàng ngày, ngoài ra việc rèn luyện các kỹ năng còn giúp cho học sinh thích ứng với các phương pháp dạy học tập trung vào người học, phù hợp với mục tiêu dạy học, quan điểm dạy học hiện nay mà nghị quyết TW2 khoá VIII đặt ra. 2.2 Yêu cầu: Việc rèn luyện kỹ năng địa lý là cả một quá trình lâu dài và phức tạp, nó không chỉ dừng lại ở một lớp học, cấp học mà nó theo suốt trong quá trình học tập của học sinh. Đôí với học sinh lớp 6 sau khi học xong chương trình, học sinh biết quan sát, khai thác và thu nhập thông tin, ( các kiến thức địa lý ) qua tranh ảnh, hình vẽ, biết sử dụng bản đồ địa lý và các sơ đồ đơn Giáo viên: Lê Thị Kim Tuyền – Trường THCS Bảo Hưng. 2 Sáng kiến kinh nghiệm môn địa lí giản, biết vận dụng kiến thức để giải thích một số hiện tượng địa lý ở địa phương. 3. Phân loại hệ thống kênh hình trong sách giáo khoa địa lý lớp 6: 3.1 Cơ sở để phân loại : Dựa vào mục tiêu yêu cầu của chương trình địa lý lớp 6.Sau khi học xong môn địa lý lớp 6 học sinh phải: * Kiến thức: - Biết trái đất là một hành tinh trong hệ mặt trời, vị trí của trái đất trong hệ mặt trời, hai vận động chính của trái đất là vận động tự quay quanh trục và vận động quanh mặt trời, cùng các hệ quả cả nó. - Biết các lớp cấu tạo bên trong của trái đất, đặc điểm của mỗi lớp ( Đặc biệt là vai trò của lớp vỏ trái đất) Sự phân bố lục địa, đại dương trên bề mặt trái đất. - Biết khái niệm của bản đồ, một số yếu tố của bản đồ, một số loại của bản đồ và tác dụng của bản đồ. - Biết các thành phần tự nhiên và đặc điểm của mỗi thành phần tự nhiên cũng như các mối quan hệ giữa chúng. * Kỹ năng: - Biết quan sát, khai thác và thu nhập thông tin các kiến thức qua tranh ảnh, hình vẽ. - Biết sử dụng bản đồ địa lý và vẽ sơ đồ đơn giản. - Biết vận dụng kiến thức để giải thích một số hiện tượng địa lý ở địa phương . 3.2 Dựa vào nội dung chương trình SGK địa lý lớp 6 . Nội dung gồm có 3 chương: Chương 1: Trái đất: - Trái đất trong vũ trụ. - Cấu tạo của Trái Đất. - Thực hành, nhận xét sự biến đổi bề mặt trái đất trên bản đồ bằng hình vẽ. Chương2 : Bản đồ - Bản đồ. - Một số yếu tố của bản đồ. - Các loại bản đồ. - Thực hành đo vẽ trên bản đồ. Chương 3 : Thành phần tự nhiên và nhân văn của môi trường: - Thành phần tự nhiên của môi trường, địa chất, địa hình, các dạng địa hình, địa hình núi lửa. - Thực hành. - Khí hậu thuỷ văn, thời tiết, khí hậu, thời tiết( sông lưu vực sông, hồ, biển, đại dương…) Giáo viên: Lê Thị Kim Tuyền – Trường THCS Bảo Hưng. 3 Sáng kiến kinh nghiệm môn địa lí - Thực – động vật trên trái đất. 3.3 Phân loại hệ thống kênh hình trong SGK địa lý lớp 6. Bảng: Phân loại hệ thống kênh hình trong SGK địa lý lớp 6. TT Phân loại Chức năng sử dụng Bài – Đề mục dạy 1 Quả địa cầu - Dùng xác định hình dạng, kích thước của trái đất và hệ thống kinh vĩ tuyến. - Xác định vận động tư quay quanh trục của trái đất Bài 1 – Mục 2 Bài 2 – Mục 1 2 Bản đồ, lược đồ - Bản đồ kiến tạo mảng - Các bản bồ dùng thể hiện các phép chiến đồ. - Bản đồ đo tính tỷ lệ, khoảng cách trên bản đồ - Bản đồ xác định phương hướng, tính toạ độ địa lý. - Bản đồ dùng để đọc các đối tượng trên bản đồ. - Bản đồ phân bố lượng mưa ở trên thê giới. - Bản đồ thể hiện các dòng biển ở trên đại dương. - Lược đồ địa hình có tỷ lệ lớn. Bài 5 – Mục 2 Bài 6 – Mục 1 Bài 7 – Mục 1 Bài 9 – Mục 3 Bài 11 Bài 21 – Mục 3 Bài 24 – Mục 2 Bài 17 - mục 2 3 Mô hình - Hệ mặt trời - Vận động của trái đất quay quanh mặt trời và các mùa - Hiện tượng ngày và đêm dài ngắn khác nhau theo mùa. Bài 1 – Mục 1 Bài 3 – Mục 1 Bài 4 – Mục 1 4 Tranh ảnh - Núi được hình thành do nội lực. - Cảnh tượng sau khi động đất sảy ra. - Núi trẻ Himalaya, núi đá vôi, động đá vôi và thạch nhũ. - Bình nguyên, cao nguyên - Sự thay đổi nhiệt theo vĩ độ - Các hướng gió chính trên trái đất và hoàn lưu khí quyển. - Các đới khí hậu trên trái đất. Bài 13 – Mục 1 Bài 13 – Mục 2 Bài14– Mục 2,3 Bài15–Mục1, 2 Bài 19 – Mục 3 Bài 20 – Mục 2 Bài 22 – Mục 1 Giáo viên: Lê Thị Kim Tuyền – Trường THCS Bảo Hưng. 4 Sáng kiến kinh nghiệm môn địa lí - Hồ ở miệng lúi lửa. - Thuỷ triều lên, xuống ở bãi biển. - Rừng mưa nhiệt đới, hoang mạc, động vật, miền khí hậu lạnh, miền đồng cỏ nhiệt đới. Bài 23 – Mục 2 Bài 24 – Mục 2 Bài 25 – Mục 1 5 Biểu đồ - Biểu đồ lượng mưa Bài 21 – Mục 3 Qua bảng phân loại cho ta thấy, hầu hết trong các bài học đều có hệ thống kênh hình để phục vụ cho nội dung bài học. Mục đích giáo viên thuận lợi trong việc thực hiện phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực của người học và tạo điều kiện cho học sinh tích cực, chủ động, sáng tạo trong học tập, góp phần phát triển tư duy nhận thức và rèn luyện kỹ năng. II. THỰC TRẠNG NGHIÊN CỨU VẤN ĐỀ : 1. Tồn tại: Qua thực tế giảng dạy tại trường tôi nhận thấy phương pháp trực quan dùng trong dạy học địa lý ở trường chỉ có bản đồ, tranh ảnh, quả cầu địa lý, còn các mô hình, phòng thí nghiệm, đèn chiếu phim, các mẫu vật…… hầu như không có. Qua một số tiết dạy địa lý có sử dụng phương tiện trực quan là bản đồ địa lý và quả địa cầu ( có kiểm tra đánh giá bằng phiếu học tập và thực hành ở một số đối tượng học sinh) kết quả được thu như sau: Tên lớp Tổng số học sinh Số lượng học sinh đạt yêu cầu Số lượng học sinh chưa yêu cầu Số lượng % Số lượng % 6 35 15 42,8 20 57,2 Với kết quả thu được ở trên chúng ta nhận thấy việc dạy học có kết hợp với phương pháp trực quan chưa đạt kết quả yêu cầu cơ bản, trong một lớp chỉ có 15/35 học sinh biết được một số yêu cầu nhỏ còn lại 20/35 học sinh chưa biết được vấn đề gì. Kết quả này đòi hỏi chúng ta phải làm gì để nâng cao việc dạy học có kết quả với phương tiện trực quan. Mặt khác khi trực tiếp trò chuyện với học sinh đa số các em đều có suy nghĩ môn địa lý là môn học khô khan, khó và là môn phụ đã ăn sâu vào tiềm thức của học sinh và một số giáo viên. Điều này chứng tỏ môn địa lý không được học sinh quan tâm, chú ý trong khi học. Còn về trình độ kỹ năng thì sao? Qua trò chuyện với một số học sinh khối 6 trong nhà trường được biết: Hầu hết các em không có các khái niệm hình ảnh trực quan như : hình cầu, hình e líp gần tròn… Và khi yêu cầu các em xác định trên tranh ảnh Giáo viên: Lê Thị Kim Tuyền – Trường THCS Bảo Hưng. 5 Sáng kiến kinh nghiệm môn địa lí giáo khoa các em đều không biết khai thác và sử dụng như thế nào?. Điều này cho thấy kiến thức và kỹ năng của các em rất mơ hồ và không chắc chắn, Các em chỉ học thuộc kiến thức ghi trên lớp “ như một cái máy” mà không hiểu gì về bản chất vấn đề mình đang nói. Hay nói các khác với kiến thức và kỹ năng như thế các em không thể tìm hiểu, không thể tư duy kiến thức trên phương tiện trực quan. Như vậy việc sử dụng phương tiện trực quan trong khai thác kiến thức địa lý chưa mang lại kết quả đặt ra, dẫn đến chất lượng dạy học môn địa lý ngày càng kém chất lượng. Tìm hiểu nguyên nhân của tồn tại trên là rất cần thiết, vì trên cơ sở đó tìm ra các biện pháp để nâng cao chất lượng khai thác phương tiện trực quan trong dạy và học hiện nay. 2 Nguyên nhân : 2.1 Nguyên nhân từ phía giáo viên: - Thứ nhất là phương pháp dạy học của giáo viên chưa thực sự phù hợp với yêu cầu chung hiện nay. Cách dạy học cũ vẫn còn tồn tại, trong khi giáo viên chưa làm chủ hoàn toàn phương pháp dạy học mới. - Thứ hai là việc sử dụng phương tiện trực quan trong dạy học đối với giáo viên còn mang tính chất minh họa mà thôi. - Thứ ba là do điều kiện khách quan, như thiếu phương tiện trực quan hoặc phương tiện trực quan không phù hợp nên giáo viên ngại sử dụng và dần bỏ quên. - Thứ tư là do điều kiện nhà trường còn nghèo nên việc đầu tư hiện tại chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra cho việc dạy học. 2.2 Nguyên nhân từ phía học sinh: - Thứ nhất là trong suy nghĩ của các em còn cho rằng việc học môn địa lý là không cần thiết, bởi đây là môn phụ, cốt sao chỉ đủ điểm là được. - Thứ hai là học sinh chưa có phương pháp học môn địa lý nói chung, học địa lý trên phương tiện trực quan nói riêng. Các em không biết sử dụng như thế nào là đúng, là đủ, như thế nào là nguồn tri thức từ phương tiện trực quan Vậy nên không tích cực, chủ động học tập và nghiên cứu tìm kiếm nguồn chi thức. Từ thực tế và nguyên nhân trên các chuyên gia giáo dục, các giáo viên có tâm huyết đặt ra yêu cầu giải pháp, là làm thế nào để nâng cao kết quả khai thác kiến thức từ phương tiện trực quan, biến phương tiện trực quan thành nguồn tri thức. Đồng thời góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn địa lý. III. CÁC BIỆN PHÁP ĐÃ TIẾN HÀNH ĐỂ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ: 1. Các phương pháp hướng dẫn học sinh khai thác kiến thức qua hệ thống kênh hình trong dạy học địa lý lớp 6. Giáo viên: Lê Thị Kim Tuyền – Trường THCS Bảo Hưng. 6 Sáng kiến kinh nghiệm môn địa lí 1.1 Phương pháp hướng dẫn học sinh khai thác kiến thức qua quả địa cầu. * Ý nghĩa: Quả địa cầu là mô hình thu nhỏ của trái đất. Tuỳ theo mục đích sử dụng người ta biểu hiện các chủ đề khác nhau. Nhưng nhìn chung, các đối tượng luôn được biểu hiện ở trên đó: Hệ thống kinh vĩ tuyến, các lục địa, các đại dương, tỷ lệ, bảng chú giải…sau đó đến các chủ đề mà người thành lập lựa chọn. - Qua mô hình quả địa cầu, tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên thực hiện phương pháp dạy học phát huy tính tích cực của người học. Đồng thời giúp học sinh hiểu, biết và nắm được những đối tượng biểu hiện trên đó một cách nhanh nhất, nhớ được nội dung bài học bền lâu. - Đối với chương trình đại lý lớp 6 quả địa cầu có nhiệm vụ chuyển tải những kiến thức cơ bản về hệ thống kinh – Vĩ tuyến: Kinh tuyến gốc, Vĩ tuyến gốc, cách tính giờ ở các địa phương trên trái đất: hiểu, biết được sự vận động tự quay quanh trục, tìm ra các hệ quả của nó và giải thích được một hiện tượng xảy ra trên trái đất. * Phương pháp giảng dạy: Căn cứ vào mục tiêu yêu cầu của bài học, đặc điểm đối tượng học sinh, giáo viên cần kết hợp một số phương pháp dạy học cơ bản sau: Phương pháp đàm thoại gợi mở. + Phương pháp giải thích – minh họa ( sử dụng theo hướng phát huy tính tích cực của người học) + Phương pháp thảo luận. Các bước tiến hành: - Bước 1 : Giáo viên hướng dẫn học sinh quan sát các đối tượng biểu hiện ở trên quả địa cầu: Các đường vòng tròn, các đường nối hai cực Bắc – Nam được biểu hiện như thế nào. - Bước 2 : Giáo viên hướng dẫn học sinh phân tích các đối tượng biểu hiện ở trên đó: Các đường vòng tròn, các đường nối hai cực Bắc – Nam. Các đường đó gọi là đường gì? Cách biểu hiện các đối tượng này như thế nào? Hướng chuyển động của trái đất và các hệ quả của nó. - Bước 3 : Tìm các mối quan hệ địa lý trên quả địa cầu. - Bước 4 : Rút ra được những kiến thức cơ bản phục vụ cho nội dung bài học. 1.2 Phương pháp hướng dẫn học sinh khai thác kiến thức qua bản đồ, lược đồ ở trong SGK. * Ý nghĩa: - Từ trước tới nay bản đồ luôn được xem là cuốn sách giáo khoa thứ hai. Vì bản đồ phàn thu nhỏ các đói tượng tự nhiên, kinh tế xã hội ở ngoài Giáo viên: Lê Thị Kim Tuyền – Trường THCS Bảo Hưng. 7 Sáng kiến kinh nghiệm môn địa lí thực tế thông qua hệ thống kinh, vĩ tuyến, tỷ lệ và hệ thống ký hiệu. Qua bản đồ học sinh dễ dàng tìm ra được các đối tượng nội dung , bài học được biểu hiện ở trên đó: Vị trí địa lý, hình dạng kích thước, các điều kiện TN, KTXH… - Chức năng của bản đồ giáo khoa có rất nhiều, nó vừa là nguồn cung cấp kiến thức cho nội dung bài học, vừa dùng để rèn luyện kỹ năng địa lý cho học sinh. Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên thực hiện các phương pháp giảng dạy của mình theo hướng phát huy tính tích cực của người học. Thông qua các kỹ năng phân tích, so sánh, tìm ra các mối quan hệ địa lý trên bản đồ, giúp học sinh tiếp thu bài học được nhanh , nhớ được nội dung bài học bền lâu, góp phần kích thích phát triển năng lực tư duy nói chung và tư duy địa lý nói riêng. - Đối với địa lý sách giáo khoa địa lý lớp 6 hệ thống bản đồ được đưa vào tương đối nhiều. Căn cứ vào nội dung của bài học, nội dung bản đồ được thể hiện tượng đối đơn giản. Mục đích giúp học sinh nắm được những đặc trưng cơ bản được thể hiện trên bản đồ, các phép chiếu đồ, tỷ lệ, các hệ thống kỹ hiệu trên bản đồ … bước đầu học sinh đọc, phân tích, tìm ra sự phân bổ và các mối quan hệ đơn giản được biểu hiện trên bản đồ. * Phương pháp hướng dẫn học sinh khai thác kiến thức qua hệ thống bản đồ, lược đồ ở trong SGK địa lý lớp 6: - Căn cứ vào mục đích yêu cầu, đối tượng học sinh cụ thể giáo viên có những phương pháp hướng dẫn học sinh khai thác kiến thức qua bản đồ trong SGK khác nhau. Tuy nhiên nhìn chung trong tiến trình giảng dạy cần có sự kết hợp các phương pháp: + Phương pháp đàm thoại gợi mở. + Phương pháp phân tích, so sánh. + Phương pháp giải thích minh họa. + Phương pháp dạy học nêu và giải quyết vấn đề. + Phương pháp thảo luận. Trình tự tiến hành: - Bước 1 : Giáo viên hướng dẫn học sinh quan sát có những đối tượng nào được biểu hiện trên bản đồ? Chúng được biểu hiện như thế nào? - Bước 2 : Hướng dẫn học sinh đọc được các đối tượng biểu hiện ở trên bản đồ, chủ đề, bảng ghi chú, tỷ lệ bản đồ… - Bước 3 : Căn cứ vào mục tiêu, yêu cầu của bài học giáo viên hướng dẫn học sinh phân tích, so sánh tìm được sự phân bố các đối tượng biểu hiện trên bản đồ, giải thích được vì sao lại có sự phân bố đó, đồng thời tìm ra được các mối quan hệ địa lý ( nếu có yêu cầu ) Bước 4 : Sau khi học sinh phân tích xong, giáo viên nhận xét, góp ý, bổ sung và rút ra nội dung kiến thức của bài học. Giáo viên: Lê Thị Kim Tuyền – Trường THCS Bảo Hưng. 8 Sáng kiến kinh nghiệm môn địa lí 1.3 Phương pháp hướng dẫn học sinh khai thác kiến thức qua hệ thống tranh ảnh. * Ý nghĩa: - Tranh ảnh dùng để dạy địa lý có nhiều loại: Tranh ảnh địa lý treo tường, tranh ảnh địa lý trong SGK, tranh ảnh địa lý khổ nhỏ được cắt ra từ các tạp chí… Nhiệm vụ chính của tranh ảnh là hình ảnh cho học sinh những biểu tượng cụ thể về địa lý … Trong các loại kể trên, có ý nghĩa hơn cả là hình ảnh treo tường, in sẵn và các tranh ảnh trong SGK. Vì nội dung của chúng đều được lựa chọn cẩn thận, phù hợp với nội dung bài dạy trong chương trình. - Quan điểm dạy học trước đây, thường dùng hình ảnh để minh họa kiến thức cho một nội dung bài học. Hiện nay, chức năng của tranh ảnh có vai trò lớn hơn, ngoài việc minh hoạ cho bài học, nó còn là nguồn cung cấp kiến thức và để dung rèn luyện kỹ năng địa lý cho học sinh. - Trong sách giáo khoa địa lý lớp 6, hệ thống tranh ảnh tương đối phong phú, nhưng chủ yếu biểu hiện các đối tượng tự nhiên, núi, cao nguyên, bãi biển, rừng mưa nhiệt đới…. Mục đích tạo các hình ảnh trực quan giúp học sinh nhận biết các đối tượng địa lý một cách cụ thể, chính xác, nhớ được nội dung bài học bền lâu. Vì vậy trong quá trình giảng dạy, giáo viên cần chú ý hướng dẫn học sinh khai thác kiến thức qua các hình ảnh trong SGK, để phục vụ cho nội dung bài học. - Từ những mục đích và vai trò tranh ảnh đựơc trình bày ở trên, trong quá trình giảng dạy cần sử dụng các phương pháp: + Phương pháp đàm thoại gợi mở. + Phương pháp giải thích minh họa + Phương pháp thảo luận. Để hướng dẫn học sinh quan sát, phân tích và giải thích được các nội dung biểu hiện qua các bức tranh. Trình tự tiến hành: - Bước 1 : Giáo viên hướng dẫn học sinh quan sát được nội dung của bức ảnh và trả lời được các câu hỏi: Ảnh đó chụp cái gì? Có nhữnh đối tượng nào biểu hiện ở trong ảnh. - Bước 2 : Giáo viên đưa ra hệ thống câu hỏi hoặc vấn đề, hướng dẫn học sinh lần lượt phân tích, so sánh ( nếu có ) các đối tuợng biểu hiện trên các bức ảnh: các đối tượng này được biểu hiện như thế nào? Những đặc điểm nổi bật của đối tượng ? hình dạng, kích thước của đối tượng được biểu hiện như thế nào? - Bước 3 : Giáo viên hướng dẫn học sinh tìm cách giải thích được các sự vật hiện tượng địa lý trong ảnh. Đây là bước quan trọng nhất, nhưng không phải ảnh địa lý nào cũng có thể nhìn vào là giải thích được ngay một Giáo viên: Lê Thị Kim Tuyền – Trường THCS Bảo Hưng. 9 Sáng kiến kinh nghiệm môn địa lí cách dễ dàng. Đối với những hình ảnh địa lý khó, giáo viên hướng dẫn học sinh đặt ra nhiều giả thuyết, rồi dùng các kiến thức đã học, kết hợp xem trên bản đồ, các loại biểu đồ, đọc các tư liệu địa lý… để loại dần các giả thuyết sai, lựa chọn giả thuyết đúng. Ở bước này học sinh giải thích được vì sao lại có sự biểu hiện các đối tượng ở đó. Đồng thời tìm ra được mối quan hệ giữa các đối tượng và nội dung bài học trong bức ảnh. - Bước 4 : Giáo viên nhận xét, góp ý bổ sung, đi đến kết luận nội dung bài học. 1.4 Phương pháp hướng dẫn học sinh khai thác kiến thức qua mô hình. * Ý nghĩa: - Mô hình là hình ảnh thu nhỏ một đối tượng nào đó, nhằm phản ánh những đặc trưng của sự vật hiện tượng. Trong quá trình dạy học, có nhiều nội dung giảng dạy mới mà học sinh rất khó tưởng tượng, nhưng được giáo viên và các nhà giáo dục xây dựng thành các mô hình ( bằng các ký hiệu riêng ). Tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh hiểu các sự vật hiện tượng địa lý một cách cụ thể, chính xác và tiếp thu bài học được nhanh. - Việc sử dụng các phương tiện trực quan vào trong bài giảng địa lý có một ý nghĩa quan trọng, bởi học sinh có thể quan sát được một phần nhỏ các đối tượng xung quanh, còn phần lớn các đối tượng khác các em không có điều kiện quan sát trực tiếp : Núi lửa, cấu tạo bên trong của trái đất. Bề mặt trái đất, hệ thống sông… Học sinh chỉ có thể hình dung được nhờ vào các phương tiện trực quan. Theo ý kiến của M.V.X Tudenikin phương tiện trực quan bao giờ cũng có hai chức năng: vừa là đồ dùng để minh hoạ, vừa là nguồn cung cấp kiến thức, nếu vận dụng nó như một nguồn chi thức cho học sinh khai thác trong qua trình học tập việc sử dụng các phương tiện trực quan có thể coi như một phương pháp. Còn nếu sử dụng nó như một đồ dùng để minh hoạ, thì đó chỉ là một biện pháp phục vụ cho phương pháp dùng lời. - Trong chương trình địa lý 6 có rất nhiều nội dung kiến thức, những sự vật hiện tượngmà trong cuộc sống các em chưa từng gặp, do đó học rất khó tưởng tượng khi tiếp thu kiến thức, lưu vực sông, cấu trúc núi lửa, cấu tạo bên trong của trái đất…. Những nội dung này khi giảng dạy được giáo viên đưa lên bằng các hình ảnh, mô hình, tranh ảnh, đèn chiếu …. Tạo nên bức tranh sinh động, thu hút hứng thú học tập của học sinh và kết quả học tập của các em được chắc chắn đạt được cao hơn với dùng hình thức minh hoạ. - Do yêu cầu tính chất của các mô hình và đặc điểm tư duy nhận thức của học sinh, việc vận dụng mô hình vào giảng dạy đối với học sinh lớp 6 các trường THCS là rất cần thiết. Tuy nhiên để giáo viên sử dụng tốt hệ thống mô hình địa lý vào trong bài giảng, cần chú ý một số điểm sau: Mô Giáo viên: Lê Thị Kim Tuyền – Trường THCS Bảo Hưng. 10 [...]... kin kinh nghim ny rng rói - u t tip tc hon thin sỏng kin kinh nghim Bo Hng,ngy 26 thỏng 9 nm 2012 Ngi vit Lờ Th Kim Tuyn 16 Giỏo viờn: Lờ Th Kim Tuyn Trng THCS Bo Hng Sỏng kin kinh nghim mụn a lớ TI LIU THAM KHO 1 Lý luận dạy học địa lý phần đại cơng Nguyễn Dợc 2 Lý luận dạy học địa lý phần cụ thể Phan Huy Xu và Mai Phú Thanh 3 Một số kết quả nghiên cứu khoa học phần cụ thể Nguyễn Ngọc Quang... phần cụ thể Nguyễn Ngọc Quang 4 Lý luận dạy học của trờng phổ thông ĐANILÔP- MA và XCATKIN MM 5 Sách giáo khoa Địa Lý 6 6 Sách giáo viên Địa Lý 6 7 Các tài liệu khác 17 Giỏo viờn: Lờ Th Kim Tuyn Trng THCS Bo Hng Sỏng kin kinh nghim mụn a lớ MC LC NI DUNG PHN TH NHT: T VN I .Lý do chn sỏng kin kinh nghim II Thi gian thc hin v trin khai PHN TH II: GII QUYT VN I.C s lý lun II Thc trng nghiờn cu vn... trc quan, lm cho hc sinh tip thu tri thc c d dng, to hng thỳ trong hc tp a lý - Trong sỏch giỏo khoa a lý 6 biu c th hin khụng nhiu, ch cp mt s i tng: Biu biu hin lng mua, biu biu hin nhit Ngoi vic khai thỏc kin thc phc v cho ni dung bi hc, biu cũn gúp phn bc u hng dn hc sinh rốn luyn k nng c, phõn tớch, so sỏnh cỏc i tng trờn biu õy l mt loi k nng a lý quan trng trong quỏ trỡnh hc tp mụn a lý. .. cao) Cõu hi t ra cn theo quy trỡnh t d n khú, t nhng vn n gin n phc tp i vi lp hc cú nhiu i tng hc sinh khỏ, gii, giỏo viờn nờn tng cng thờm cõu hi phỏt trin t duy hc sinh, nhm tng cng tớnh tớch cc, ch ng, sỏng to ca ngi hc 1 .6 Vic kt hp gia phng phỏp khai thỏc kin thc qua kờnh hỡnh v kờnh ch trong SGK a lý lp 6 Ni dung cp trong SGK a lý c th hin qua hai h thng kờnh hỡnh v kờnh ch Tuy nhiờn, vi quan. .. oc thun li hn õy l mt trong nhng im mi ca chng trỡnh SGK a lý lp 6 so vi chng trỡnh trc õy i vi hc sinh lp 6, do c im t duy nhõn thc ca cỏc em cũn nhiu hn ch Trong quỏ trỡnh tip thu kin thc, t duy nhn thc bng trc quan hỡnh nh ca cỏc em tt hn l bng t duy ngụn ng tru tng, vỡ vy kờnh hỡnh nhiu ó to iu kin thun li cho hc sinh trong quỏ trỡnh tip thu kin thc Tuy nhiờn, cỏc k nng a lý ca cỏc em cha nhiu,... vn PHN TH III: KT LUN KHUYN NGH Ti liu tham kho DANH MC CH VIT TT 18 Giỏo viờn: Lờ Th Kim Tuyn Trng THCS Bo Hng TRANG 1 1 1 1 1 5 6 16 17 Sỏng kin kinh nghim mụn a lớ 1 THCS: Trung hc c s 2 TW2: Trung ng 2 3 TN: T nhiờn 4 KTXH: Kinh t xó hi 5 SGK: Sỏch giỏo khoa 19 Giỏo viờn: Lờ Th Kim Tuyn Trng THCS Bo Hng ... nghờnh l vi phng tin trc quan trong dy hc khụng cú hc sinh yu v k nng thc hnh, cú chng l phn lý thuyt cú mt vi ni dung cỏc em cũn b hn ch Riờng cỏc bc k nng c bn cỏc em u nm vng 15 Giỏo viờn: Lờ Th Kim Tuyn Trng THCS Bo Hng Sỏng kin kinh nghim mụn a lớ PHN III: KT LUN KHUYN NGH I Kt lun: Trờn õy l mt s vớ d minh ha tiờu biu cho vic ging dy cỏc dng kờnh hỡnh khỏc nhau Trong qua trỡnh s dng cỏc...Sỏng kin kinh nghim mụn a lớ hỡnh tuy cú nhiu hn ch hn so vi cỏc dng c trc quan khỏc Nhng chỳng cú u im l lm rừ tớnh cht khụng gian ba chiu, cng nh trng thỏi ng ca s vt hin tng a lý Vỡ vt trong quỏ trỡnh s dng cnh ging nh tranh nh, giỏo viờn hng dn hc sinh quan sỏt, mụ t hin tng a lý, tr li c cỏc cõu hi tỡm ra oc ni dung kin thc ca bi hc * Phng... cn vn dng linh hot cỏc kờnh hỡnh trong tng bi dy a lý, qua h thng kờnh hỡnh trong SGK a lý 6 cho thy: Cú mt s kờnh hỡnh ch dựng minh ho cho ni dung bi dy Nu giỏo viờn tp trung nhiu vo thi gian hng dn hc sinh khai thỏc kin thc, nú khụng phn ỏnh ỳng trng tõm ca bi hc Nhng cng cú loi kờnh hỡnh cha ng rt nhiu ni dung ca bi hc, giỏo viờn cn tỡm ra cỏc c hi hng dn hc sinh quan sỏt, c, phõn tớch cỏc i tng... hỡnh v kờnh ch trong vic hng dn hc sinh khai thỏc kin thc l rt cn thit 2 Hiu qu ca sỏng kin kinh nghim: T thc trng v yờu cu t ra tụi mnh dn ỏp dng cỏc phng phỏp nghiờn cu trờn vo ging dy kt qu thu c nh sau: Tờn lp Tng s hc sinh 6 35 S lng hc sinh t yờu cu S lng % 25 72,0 S lng hc sinh cha yờu cu S lng % 10 28,0 * Kt lun: Nh vy vic s dng cỏc phng tin trc quan trong khai thỏc kin thc a lý mt cỏch ỳng
- Xem thêm -

Xem thêm: Sáng kiến kinh nghiệm Một số phương pháp nâng cao kết quả sử dụng phương tiện trực quan trong dạy học môn địa lý 6 ở trường THCS, Sáng kiến kinh nghiệm Một số phương pháp nâng cao kết quả sử dụng phương tiện trực quan trong dạy học môn địa lý 6 ở trường THCS, Sáng kiến kinh nghiệm Một số phương pháp nâng cao kết quả sử dụng phương tiện trực quan trong dạy học môn địa lý 6 ở trường THCS

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn