nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học, lâm sàng, cận lâm sàng của viêm thận trong lupus ban đỏ ở trẻ em tại khoa thận tiết niệu Bệnh viện Nhi trung ương

Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học bệnh bụi phổi - silic công nhân sản xuất vật liệu xây dựng và hiệu quả biện pháp can thiệp

Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học bệnh bụi phổi - silic ở công nhân sản xuất vật liệu xây dựng và hiệu quả biện pháp can thiệp
... số đặc điểm dịch tễ học bệnh bụi phổi - silic công nhân sản xuất vật liệu xây dựng - Tỷ lệ hiện mắc bệnh bụi phổi - silic công nhân sản xuất vật liệu xây dựng là 3,8% khác nhau các ... bệnh bụi phæi - silic. 3Trên cơ sở đó, chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: " ;Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học bệnh bụi phổi - silic công nhân sản xuất vật liệu xây dựng đề xuất ... xây dựng đề xuất biện pháp can thiệp 2. Mục tiêu nghiên cứu - Xác định một số đặc điểm dịch tễ học bệnh bụi phổi - silic công nhân sản xuất vật liệu xây dựng. - Xác định vai trò một...
 • 28
 • 1,444
 • 15

Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học bệnh lao và lâm sàng, cận lâm sàng lao HIV tại Hà Nội

Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học bệnh lao và lâm sàng, cận lâm sàng lao HIV tại Hà Nội
... chống lao Nội đề xuất các kế hoạch mới cho công tác quản lý, kiểm soát bệnh lao tại Nội. 2. Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng thờng gặp ở ngời bệnh lao/ HIV( +) điều trị tại bệnh ... lao ®éng. 14 3.2. Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng ngời bệnh lao hiv( +) tại Bệnh viện lao -bệnh phổi Nội. 3.2.1. Đặc điểm đối tợng nghiên cứu: - Đa số ngời bệnh ở trong độ tuổi còn ... sàng, cận lâm sàng của bệnh lao HIV( +) Biểu hiện lâm sàng cận lâm sàng của lao phụ thuộc rất nhiều vào số lợng tế bào TCD4, giai đoạn của HIV/ AIDS. 21thuần phối hợp), nghiên cứu...
 • 15
 • 1,541
 • 7

Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học nhiễm Helicobacter pylori trẻ em vùng Tây Nguyên, Việt Nam

Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học nhiễm Helicobacter pylori ở trẻ em vùng Tây Nguyên, Việt Nam
... giữa nhiễm H. pylori dạ dày và sự hiện diện của H. pylori khoang miệng [68]. Một nghiên cứu gần đây nhận thấy tỷ lệ nhiễm H. pylori khoang miệng bệnh nhân có H. pylori dương tính dạ ... tình trạng nhiễm H. pylori các thành viên hộ gia đình của quần thể nghiên cứu. 783.3.4. Đánh giá mối liên quan giữa nhiễm H. pylori với một số đặc điểm khác của quần thể nghiên cứu. 843.4. ... H. pylori với một số đặc điểm về sức khỏe, bệnh tật, tình trạng nhiễm H. pylori các thành viên hộ gia đình của quần thể nghiên cứu. 1094.7. Mối liên quan giữa nhiễm H. pylori với một số đặc...
 • 170
 • 995
 • 2

Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học, lâm sàng bệnh tả và đề xuất các giải pháp phòng chống dịch việt nam

Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học, lâm sàng bệnh tả và đề xuất các giải pháp phòng chống dịch ở việt nam
... (ty If tii vong 70%). Vu dich ta Idn nhat d Viet Nam vao nam 1964 la md diu cho su xam nhap dai djch ta lan thur 7 vao Mien Nam Viet Nam do V.cholerae typ sinh hpc El Tor gay ra vdi ... trdn dt va gia vj [95]. Nam 2006, ket qua nghien ciiu benh chiing cua Shahrokh Izadi vd cs. da chi ra ylu td nguy ca ttong cdc dot djch td tai mien Ddng Nam Iran nam 2004 la sii dung dd ... o o t~-o o 00 o o <s<Nirs(NCNirs<Nrv(<N Nam Biiu dd 1-3. Diin biin dich td d Viet Nam 1996 - 2008 Tir nam 2000 tdi nay nude ta van cd rdi rdc cdc trudng hpp td tuy...
 • 499
 • 789
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học, lâm sàng và vi rút học của cúm a h1n1 09 đại dịch các tỉnh miền bắc trung và tây nguyên, đề xuất các giải pháp phòng chống dịch

Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học, lâm sàng và vi rút học của cúm a h1n1 09 đại dịch các tỉnh miền bắc trung và tây nguyên, đề xuất các giải pháp phòng chống dịch
... sau: 1. Xác định đặc điểm dịch tễ học c a cúm A/ H1N1/ 09 đại dịch tại miền Bắc -Trung - Tây Nguyên năm 2 009- 2011. 2. Xác định đặc điểm lâm sàng c a cúm A/ H1N1/ 09 đại dịch tại miền Bắc -Trung ... - Tây Nguyên năm 2 009- 2011. 3. Xác định đặc điểm vi rút học c a cúm A/ H1N1/ 09 đại dịch tại miền Bắc -Trung - Tây Nguyên năm 2 009- 2011. 4. Kiến nghị các giải pháp phòng chống dịch cúm A/ H1N1/ 09 ... (reassortment) gi a hai hay nhiu chc bit là gii vi rút cúm gia cm. S  i tích hp gen HA/NA xy ra khi có hai hay nhiu chng vi rút cùng lúc xâm nhim vào 1...
 • 481
 • 600
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học, lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh nhi mắc cúm a(h1n1) chủng mới 2009 tại bệnh viện nhi trung ương

Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học, lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh nhi mắc cúm a(h1n1) chủng mới 2009 tại bệnh viện nhi trung ương
... y hà nội đỗ thiện hải Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học, lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh nhi mắc cúm A(H1N1) chủng mới 2009 tại bệnh viện nhi trung ơngChuyên ngành : Nhi khoaMà số : 60.72.16luận ... 31. Mô tả đặc điểm dịch tễ học, lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh nhi nhiễm cúm A(H1N1) chủng mới 2009. 2. Nhận xét diễn biến bệnh. Chơng 1Tổng quan tài liệu1.1 lịch sử bệnh Bệnh cúm đà đợc ... Bệnh viện Nhi Trung ơng, tháng 7 năm 2009 chúng tôi đà tiếpnhận trờng hợp đầu tiên nhi m cúm A(H1N1) chủng mới 2009 ở trẻem. Với mong muốn có đợc sự hiểu biết đầy đủ về bệnh cảnh lâm sàng, xét...
 • 96
 • 568
 • 0

nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học và kết quả điều trị bệnh lao tại tỉnh tiền giang năm 2009

nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học và kết quả điều trị bệnh lao tại tỉnh tiền giang năm 2009
... đến hiệu quả của chương trình chống lao quốc gia địa phương cả nước [3]. - Tổ chức về mạng lưới chống lao, chẩn đoán, quản lý điều trị đánh giá kết quả điều trị bệnh lao tại Tiền Giang. ... quốc thì Tiền Giang có tỷ lệ kháng thuốc lao tiên phát thứ phát tương đối thấp [3]. 1.3. Tình hình điều trị bệnh lao 1.3.1. Tình hình điều trị bệnh lao trên thế giới Bệnh lao là một bệnh ... trở lại của bệnh lao tuyên bố Bệnh lao là vấn đề khẩn cấp toàn cầu” 43 Bảng 3.17. Kết quả điều trị lao phổi AFB (+) thất bại đủ thời gian đánh giá Kết quả điều trị Số bệnh nhân...
 • 85
 • 1,037
 • 0

nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học của bệnh mủ gan cá tra (pangasius hypophalmussauvage, 1878) nuôi thương phẩm trong ao đất tại huyện châu thành, giồng trôm và bình đại tỉnh bến tre

nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học của bệnh mủ gan ở cá tra (pangasius hypophalmussauvage, 1878) nuôi thương phẩm trong ao đất tại huyện châu thành, giồng trôm và bình đại tỉnh bến tre
... 1878) nuôi thương phẩm trong ao đất tại huyện Châu Thành, Giồng Trôm Bình Đại - tỉnh Bến Tre Mục tiêu đề tài: Xác định hiện trạng mối liên quan của bệnh mủ gan tra nuôi trong ao ... Sauvage, 1878) nuôi thương phẩm trong ao đất tại huyện Châu Thành, Giồng Trôm Bình Đại - tỉnh Bến Tre Hiện trạng kỹ thuật nuôi tra Hiện trạng bệnh mủ gan tra Phân tích các yếu tố ... trong những năm trước đó. Bảng 3.12: Tần xuất gặp của bệnh mủ gan tra nuôi tại vùng điều tra 3 huyện Châu Thành, Bình Đại Giồng Trôm - Bến Tre Đang bị bệnh trong khi điều tra...
 • 79
 • 744
 • 3

tóm tắt luận án ts y khoa tiếng anh nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học nhiễm helicobacter pylori trẻ em vùng tây nguyên, việt nam

tóm tắt luận án ts y khoa tiếng anh nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học nhiễm helicobacter pylori ở trẻ em vùng tây nguyên, việt nam
... 3 - RESULTS3.1. The distribution of research objects by location and H. pylori infection rate of research objects.Table 3.1 The distribution of research objects by location.Locality(province, ... Transmission Mechanism of H. pylori: Oral-oral pathway - Gastric-oral pathway - Fecal-oral pathway2.6 Risks factors associating to H .pylori infection in childhood - Age: H. pylori infection rate is ... methodology. Serological test, using H. Pylori strain found in Vietnam and Campylobacter jejuni, by absorbing antibodies, can cause cross-reactivity andthus, has high sensitivity for Vietnamese...
 • 38
 • 435
 • 1

nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học, lâm sàng, cận lâm sàng của viêm thận trong lupus ban đỏ trẻ em tại khoa thận tiết niệu Bệnh viện Nhi trung ương

nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học, lâm sàng, cận lâm sàng của viêm thận trong lupus ban đỏ ở trẻ em tại khoa thận tiết niệu Bệnh viện Nhi trung ương
... thn trong Lupus ban tr em. Vi hai mc tiờu sau: 1. Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học lâm sàng viêm thận trong lupus ban đỏ trẻ em. 2. Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng của viêm thận ... pheak nin NGHIÊN CứU ĐặC ĐIểM DịCH Tễ HọC, LÂM SNG, CậN LÂM SNG CủA VIÊM THậN TRONG LUPUS BAN Đỏ TRẻ EM TạI KHOA THậN TIếT NIệU BệNH VIệN NHI TRUNG ƯƠNG Chuyên ngnh: nhi Mã số: ... phự hp. Việt nam, bệnh cũng đã đợc nhi u nhà khoa học nghiên cứu về cơ chế bệnh sinh, về miễn dịch học, gien và đặc điểm lâm sàng. Các nghiên cứu về lâm sàng và xét nghiệm, điều trị ngời...
 • 79
 • 608
 • 3

Nghiên cứu viêm phổi liên quan thở máy bệnh nhân sau mổ tim mở tại khoa hồi sức ngoại Bệnh viện Nhi Trung ương từ 4-2011 - 9-2011

Nghiên cứu viêm phổi liên quan thở máy ở bệnh nhân sau mổ tim mở tại khoa hồi sức ngoại Bệnh viện Nhi Trung ương từ 4-2011 - 9-2011
... PHM ANH TUN NGHIÊN CứU VIÊM PHổI LIÊN QUAN THở MáY BệNH NHÂN SAU Mổ TIM Mở TạI KHOA HồI SứC NGOạI BệNH VIệN NHI TRUNG ƯƠNG Từ 4/2011 - 9/2011 Chuyờn ngnh: Nhi khoa Mó s: 60.72.16 ... nguyên vi khuẩn gây viêm phổi liên quan thở máy bệnh nhân sau mổ tim mở. 2. Tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến viêm phổi liên quan thở máy bệnh nhân sau mổ tim mở. Chúng tôi hy vọng với kết ... khi mổ tim mở được chuyển vào điều trị tại khoa hồi sức ngoại Bệnh viện Nhi Trung ương. - Những bệnh nhân này không bị viêm phổi thở máy trước phẫu thuật. - Bệnh nhân nghiên cứu từ 0h tuổi...
 • 82
 • 796
 • 4

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng,bệnh học của viêm thận Lupus tại Khoa Thận-Tiết Niệu Bệnh viện Nhi trung ương.

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, mô bệnh học của viêm thận Lupus tại Khoa Thận-Tiết Niệu Bệnh viện Nhi trung ương.
... TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI  NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, MÔ BỆNH HỌC CỦA VIÊM THẬN LUPUS TẠI KHOA THẬN-TIẾT NIỆU BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG. ... SÀNG, MÔ BỆNH HỌC CỦA VIÊM THẬN LUPUS TẠI KHOA THẬN-TIẾT NIỆU BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG. Chuyên nghành: Nhi khoa Mã số: 60.72.16 LUẬN VĂN THẠC SĨ Y HỌC Hướng dẫn khoa học: TS, ... lâm sàng, cận lâm sàng ở bệnh nhân nhi bị viêm thận lupus 2. Nghiên cứu bệnh học và mối liên quan giữa lâm sàng, cận lâm sàng với bệnh học của viêm thận lupus 3 Chương 1 TỔNG...
 • 94
 • 536
 • 3

Nghiên cứu lâm sàng, nội soi dạ dày - tá tràng trong hội chứng thận hư tiên phát điều trị Corticoid tại Khoa thận - tiết niệu, Bệnh viện Nhi trung ương

Nghiên cứu lâm sàng, nội soi dạ dày - tá tràng trong hội chứng thận hư tiên phát điều trị Corticoid tại Khoa thận - tiết niệu, Bệnh viện Nhi trung ương
... đại học y h nội sam reth. sokleang Nghiên cứu lâm sng, NộI SoI dạ dy - trng trong hội chứng thận h tiên phát điều trị CORTICOID tại khoa thận - tiết niệu, bệnh viện nhi trung ơng ... thương đường tiêu hóa (khu trú đường dạ dày tràng trong HCTHTP). Chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài Nghiên cứu lâm sàng, nội soi dạ dày tràng trong HCTHTP điều trị Corticoid tại ... Corticoid tại khoa thận tiết niệu, Bệnh viện Nhi trung ương . với các mục tiêu như sau: 1. Mô tả đặc điểm lâm sàng của tổn thương dạ dày tràng trong HCTHTP có điều trị Corticoid. 2....
 • 80
 • 619
 • 1

Nghiên cứu dịch tễ học, lâm sàng, căn nguyên của nhiễm khuẩn đường niệu trẻ em tại Khoa Thận Tiết Niệu Bệnh viện nhi Trung ương

Nghiên cứu dịch tễ học, lâm sàng, căn nguyên của nhiễm khuẩn đường niệu ở trẻ em tại Khoa Thận Tiết Niệu Bệnh viện nhi Trung ương
... sng,cn lõm sng của NKĐN tr em tại khoa thận tiết niệu Bệnh viện Nhi Trung Ương trong thời gian t 1/6/2008 đến 31/5/2010. 2. Nhận xét căn nguyên VK và tính kháng sinh của nghiên cứu gây NKĐN ... V PHƯƠNG PHáP NGHIÊN CứU 23 2.1. Đối tợng nghiên cứu: 23 2.2. Địa điểm nghiên cứu 24 2.3. Phơng pháp nghiên cứu. 24 2.4. Nội dung nghiên cứu 24 2.4.1. Nghiên cứu một số yếu tố dịch tễ 24 ... trờng Đại học Y khoa Hà Nội Các bác sĩ, nhân viên khoa Thận, khoa Vi sinh, khoa Huyết học, khoa Sinh hoá, khoa Xquang bệnh viện Nhi. Ban giám đốc phòng lu trữ hồ sơ Bệnh viện Nhi Trung ơng. Đã...
 • 85
 • 1,385
 • 9

Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học, can thiệp bằng giáo dục sức khỏe và điều trị bệnh viêm tai giữa mạn tính trẻ em các trường mầm non tại Thái Nguyên

Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học, can thiệp bằng giáo dục sức khỏe và điều trị bệnh viêm tai giữa mạn tính trẻ em ở các trường mầm non tại Thái Nguyên
... GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO ðẠI HỌC THÁI NGUYÊN NGUYỄN CÔNG HOÀNG NGHIÊN CỨU ðẶC ðIỂM DỊCH TỄ HỌC, CAN THIỆP BẰNG GIÁO DỤC SỨC KHOẺ VÀ ðIỀU TRỊ BỆNH VIÊM TAI GIỮA MẠN TÍNH TRẺ EM CÁC TRƯỜNG MẦM ... dịch tễ học bệnh viêm tai giữa mạn trẻ em các trường mầm non tỉnh Thái Nguyên - Xác ñịnh một số yếu tố liên quan với bệnh viêm tai giữa mạn trẻ em. - ðánh giá hiệu quả can thiệp bằng giáo ... bệnh VTGM trẻ em miền núi. 18KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ1. KẾT LUẬN Qua nghiên cứu ñánh giá dịch tễ học can thiệp bằng giáo dục sức khoẻ ñiều trị bệnh VTGM trẻ em các trường mầm non tại...
 • 22
 • 429
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ học lâm sàng viêm phổi không điển hình do vi khuẩn ở trẻ emnghiên cứu đặc điểm dịch tễ bệnh lý lâm sàng và biện pháp phòng trị bệnh sán dây chónghiên cứu đặc điểm dịch tễ bệnh lý lâm sàng và biện pháp phòng trị bệnh giun kết hạt oesophagostomosis ở lợn tại một số huyện thuộc tỉnh thái nguyênnghiên cứu đặc điểm dịch tễ bệnh giun đũa bê nghé ở huyện nghĩa đàn và quỳ hợp tỉnh nghệ an và biện pháp phòng trịtiểu luận nghiên cứu đặc điểm dịch tễnghiên cứu đặc điểm lâm sàng mô bệnh học của viêm thận lupus tại khoa thậntiết niệu bệnh viện nhi trung ươngđặc điểm dịch tễ học lâm sàng bệnh kawasaki ở trẻ emmô tả một số đặc điểm dịch tễ học lâm sàng của bệnh nhân glôcôm góc mở điều trị tại khoa glôcôm trong 5 năm từ 2004 2008nghiên cứu đặc điểm nông sinh học và một số biện pháp kỹ thuật đối với giống vải chín sớm làng chanh tại tam đảo vĩnh phúcđánh giá tình trạng dinh dưỡng trên bênh nhân điều trị nội trú tại khoa ngoại tiết niệu bệnh viện đại học y dược năm 2014nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ học đánh giá thiệt hại và đề xuất biện pháp phòng bệnh lở mồm long móng trên đàn bò nuôi tại tỉnh đăk lăknghien cuu mot so dac diem dich te hoc tren trau bonghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ học tai biến mạch máu não tại tỉnh thái nguyênnghiên cứu đặc điểm sinh vật học và diễn biến mật độ của sâu đục quả maruca vitrata fabr hại cây đậu đũa vụ xuân hè 2011 và biện pháp hóa học phòng trừ tại gia lâm hà nộinghiên cứu đặc điểm sinh trưởng phát triển năng suất phẩm chất của một số dòng giống lúa nhập nội từ nhật bản tại trường đại học nông lâm thái nguyênBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP