110 câu hỏi cấu tạo nguyên tử, bảng tuần hoàn và liên kết hóa học

Bài 25: Cấu tạo nguyên tử - Bảng tuần hoàn

Bài 25: Cấu tạo nguyên tử - Bảng tuần hoàn
... Hóa –Thầy Sơn Bài 26. Cấu tạo nguyên tử và định luật tuần hoàn Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 5 8-5 8-1 2 - Trang | 3 - Câu 30 : Cấu hình electron ... bảo môn Hóa –Thầy Sơn Bài 26. Cấu tạo nguyên tử và định luật tuần hoàn Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 5 8-5 8-1 2 - Trang | 2 - B. Lớp ngoài cùng ... trong bảng tuần hoàn. D. X nằm ở nhóm IIA. Câu 16 : Tìm câu sai trong số các câu sau : A. Các nguyên tố trong bảng tuần hoàn được sắp xếp theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân nguyên tử. ...
 • 3
 • 1,745
 • 70

bài tập ôn thi phần cáu tạo nguyên tử & bảng tuần hoàn

bài tập ôn thi phần cáu tạo nguyên tử & bảng tuần hoàn
... Bài : 14642 D K<Li<F<OCâu hỏi 70 Sắp xếp các nguyên tố sau Li,F,O,K theo thứ tự bán kính nguyên tử tăng dầnA F<O<Li<KB F<O<K<LiC K<Li<O<FD Li<K<F<OCâu ... Li<K<F<OCâu hỏi 71 Sắp xếp các nguyên tố sau Mg (Z=12) ,Ba (chu kì 6,nhóm ÍIA),O,F theo bán kính tăng dần A O<F<Mg<BaB F<O<Mg<BaC Ba<Mg<O<FD O<F<Ba<MgCâu ... của bảng tuần hoàn, chỉ gồm các nguyên tố kim loại hoặc gồm các nguyên tố phi kim.D. Số nguyên tử của mỗi nguyên tố trong công thức phân tử luôn luôn là số nguyên dương.Đáp án là : (D) Bài...
 • 53
 • 3,103
 • 38

CÂU TẠO NGUYÊN TỬ - BẢNG TUẦN HOÀN

CÂU TẠO NGUYÊN TỬ - BẢNG TUẦN HOÀN
... (g/cm3) BẢNG TUẦN HOÀNI. Bảng tuần hoàn: bảng gồm các nguyên tố được xếp theo nguyên tắc: - Các nguyên tố được xếp theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân nguyên tử. - Các nguyên tố ... cùng: - Nguyên tử có tối đa 8 e ngoài cùng là khí hiếm (bền). - Nguyên tử 1-3 e ngoài cùng đều là các kim loại (trừ B). - Nguyên tử có 5 -7 e ngoài cùng đều là các phi kim. - Nguyên tử có ... nguyên tử dạng hình cầu thì: 343V rπ= ⇒ 334Vrπ= - Thể tích 1 mol nguyên tử: 3143V r Nπ= (N: số Avogadro) - Thể tích 1 nguyên tử: 1ntVVN= - 1 mol nguyên tử nặng...
 • 7
 • 1,297
 • 61

Chuyên đề 1: Cấu tạo nguyên tử bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học - liên kết hóa học

Chuyên đề 1: Cấu tạo nguyên tử bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học - liên kết hóa học
... ion - 2AB là 34. Chọn công thức đúng là 34. Chọn công thức đúng2 CHUYÊN ĐỀ 1: CẤU TẠO NGUYÊN T - BẢNG TUẦN HOÀN CÁCNGUYÊN TỐ HOÁ HỌC- LIÊN KẾT HOÁ HỌCCâu 1: Câu 1: Nguyên tử được cấu tạo ... hút e khi tạo liên kết hóa học. hút e khi tạo liên kết hóa học. B.B. đẩy e khi tạo thành liên kết hóa học. đẩy e khi tạo thành liên kết hóa học. C.C. tham gia các phản ứng hóa học. tham ... của các nguyên tố là ns2np5. Liên kết của các nguyên tố này với nguyên tố hiđro thuộc loại liên kết nào sau đây? A. Liên kết cộng hoá trị không cực. B. Liên kết cộng hoá trị có cực. C. Liên...
 • 10
 • 2,850
 • 211

Tài liệu Vấn đề 1 : CẤU TẠO NGUYÊN TỬ BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC, LIÊN KẾT HÓA HỌC pdf

Tài liệu Vấn đề 1 : CẤU TẠO NGUYÊN TỬ BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC, LIÊN KẾT HÓA HỌC pdf
... Y liên kết với nhau bằng cặp electron của riêng X. Kiểu liên kết hóa học đó là A. Liên kết cho-nhận. B. Liên kết ion.C. Liên kết kim loại. D. Liên kết hiđro. 43. Phân tử nào sau đây có liên ... ứng là ns 1 ,ns2 np 1 , ns2 np5. Phát biểu nào sau đây sai ?A. A, M, X lần lượt là ở các ô thứ 11 , 13 17 của bảng tuần hoàn. B. A, M, X đều thuộc chu kì 3 của bảng tuần hoàn. C. A, ... chung của học trò Việt Tài liệu khóa học : Luyện kỹ năng làm bài trắc nghiệm hóa học 27. Nguyên tử M có điện tích hạt nhân là 3,2 .10 -18 C. Cấu hình electron của ion M2+ làA. 1s22s22p63s23p6B....
 • 4
 • 1,091
 • 39

Chuyên đề 1 cấu tạo nguyên tử bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Chuyên đề 1  cấu tạo nguyên tử  bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
... Câu 10 : Nguyên tử Al27 13 có : A. 13 p, 13 e, 14 n. B. 13 p, 14 e, 14 n. C. 13 p, 14 e, 13 n. D. 14 p, 14 e, 13 n. Câu 11 : Nguyên tử canxi có kí hiệu là Ca4020. Phát biểu nào sau đây sai ? A. Nguyên ... trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học là A. chu kỳ 3, nhóm VA. B. chu kỳ 3, nhóm VIIA. C. chu kỳ 2, nhóm VIIA. D. chu kỳ 2, nhóm VA. CHUYÊN ĐỀ: CẤU TẠO NGUYÊN TỬ - BẢNG TUẦN HOÀN HÓA HỌC ... các ô thứ 11 , 13 17 của bảng tuần hoàn. B. A, M, X đều thuộc chu kì 3 của bảng tuần hoàn. C. A, M, X thuộc nhóm IA, IIIA và VIIA của bảng tuần hoàn. D. Trong ba nguyên tố, chỉ có X tạo...
 • 12
 • 2,504
 • 121

CHUYÊN ĐỀ 1: CẤU TẠO NGUYÊN TỬ BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HOC LIÊN KẾT HÓA HỌC

CHUYÊN ĐỀ 1: CẤU TẠO NGUYÊN TỬ BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HOC LIÊN KẾT HÓA HỌC
... sai sau đây về bảng HTTH các nguyên tố hoá học: A. Các nguyên tố cùng một PNC có tính chất tương tự nhauB. Các nguyên tố trong cùng chu kỳ có tính chất tương tự nhauC. Các nguyên tố cùng PNC có ... hoá học của các nguyên tố trong cùng nhóm bao giờ cũng giống nhau.D.Tính chất hoá học của các nguyên tố trong cùng phân nhóm bao giờ cũng giống nhau.Câu 10: Cho nguyên tử các nguyên tố A, B, C, ... đúng?A. Nguyên tử của các nguyên tố trong cùng nhóm có số electron ngoài cùng bằng nhau.B .Nguyên tử của các nguyên tố trong cùng phân nhóm có số electron ngoài cùng bằng nhau.C. Tính chất hoá học...
 • 59
 • 1,120
 • 3

CHUYÊN đề 1 cấu tạo NGUYÊN tử BẢNG TUẦN HOÀN các NGUYÊN tố hóa học LIÊN kết hóa học

CHUYÊN đề 1 cấu tạo NGUYÊN tử BẢNG TUẦN HOÀN các NGUYÊN tố hóa học LIÊN kết hóa học
... CHUYÊN ĐỀ 1: CẤU TẠO NGUYÊN TỬ BẢNG TUẦN HOÀN CÁCNGUYÊN TỐ HÓA HỌC LIÊN KẾT HÓA HỌCA. Lý ThuyếtCâu 1. Anion X- và cation Y2+ đều có cấu hình electron lớp ngoài ... nguyên tố X có cấu hình electron 1s22s22p63s23p64s 1 , nguyên tử của nguyên tố Y có cấu hình electron 1s22s22p5. Liên kết hoá học giữa nguyên tử X và nguyên tử Y thuộc loại liên kết. ... hạt. Các nguyên tố X và Y lần lượt là (biết số hiệu nguyên tử của nguyên tố: Na = 11 ; Al = 13 ; P = 15 ; Cl = 17 ; Fe = 26). ClCâu 18 . Một nguyên tố có oxit cao nhất là R2O7 , nguyên tố này tạo...
 • 3
 • 843
 • 4

CHUYÊN ĐỀ LUYỆN THI MÔN HÓA HỌC CHUYÊN ĐỀ 1: CẤU TẠO NGUYÊN TỬ- BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC- LIÊN pot

CHUYÊN ĐỀ LUYỆN THI MÔN HÓA HỌC CHUYÊN ĐỀ 1: CẤU TẠO NGUYÊN TỬ- BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC- LIÊN pot
... nngguuyyêênn ttửử kkhhốốii CHUYÊN ĐỀ 1: CẤU TẠO NGUYÊN TỬ- BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC- LIÊN KẾT HOÁ HỌC CCââuu 11:: NNgguuyyêênn ... của một nguyên tố là 40. Biết số hạt nơtron lớn hơn số hạt pronton là 1. Cho biết nguyên tố trên thuộc loại nguyên tố nào? A. nguyên tố s B. nguyên tố p C. nguyên tố d D. nguyên tố f CCââuu ... electron ở phân lớp p là 11. Nguyên tố X là: A. nguyên tố s B. nguyên tố p C. nguyên tố d D. nguyên tố f CCõõuu 111177:: Trong các cấu hình electron sau, cấu hình nào viết sai?...
 • 47
 • 481
 • 1

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM PHẦN CẤU TẠO NGUYÊN TỬ BẢNG TUẦN HOÀN LIÊN KẾT HÓA HỌC (110 CÂU CÓ ĐÁP ÁN)

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM PHẦN CẤU TẠO NGUYÊN TỬ BẢNG TUẦN HOÀN VÀ LIÊN KẾT HÓA HỌC (110 CÂU CÓ ĐÁP ÁN)
... 110 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LÍ THUYẾT PHẦN CẤU TẠO NGUYÊN TỬ - BẢNG TUẦN HOÀN VÀ LIÊN KẾT HÓA HỌC Giáo viên: PHẠM NGỌC SƠN Tài liệu học tập chia sẻ Cấu tạo NT- Bảng TH Liên kết hóa ... Liên kết ion, liên kết cộng hóa trị phân cực, Liên kết cho nhận. D. Liên kết ion, liên kết cộng hoá trị liên kết hiñro. Câu 23. Trong phân tử NH4NO3 những loại liên kết gì ? A. Liên kết ... BCl3. Câu 22. Trong phân tử KNO3 những loại liên kết gì ? A. Liên kết ion, liên kết cộng hóa trị phân cực. B. Liên kết cộng hóa trị phân cực, liên kết cộng hóa trị không phân cực. C. Liên...
 • 8
 • 1,448
 • 17

CẤU TẠO NGUYÊN TỬ BẢNG HỆ THỐNG TUẦN HOÀN LIÊN KẾT HÓA HỌC

CẤU TẠO NGUYÊN TỬ BẢNG HỆ THỐNG TUẦN HOÀN VÀ LIÊN KẾT HÓA HỌC
... --2O. 3.4. Năng lượng liên kết hóa học trong phân tử - Ý nghĩa a. Năng lượng liên kết hóa học trong phân tử.   ...  3.1. Các loại liên kết hóa học trong phân tử 3.1.1. Liên kết ion a. Sự tạo thành cation (+) anion (-) xem phần lại 1.3.5. Trong 1 chu kì: ...   3.2. Mối liên hệ giữa liên kết hóa học với độ âm điện ...
 • 25
 • 553
 • 2

110 câu hỏi cấu tạo nguyên tử, bảng tuần hoàn liên kết hóa học

110 câu hỏi cấu tạo nguyên tử, bảng tuần hoàn và liên kết hóa học
... 110 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LÍ THUYẾT PHẦN CẤU TẠO NGUYÊN TỬ - BẢNG TUẦN HOÀN VÀ LIÊN KẾT HÓA HỌC Giáo viên: PHẠM NGỌC SƠN Tài liệu học tập chia sẻ Cấu tạo NT- Bảng TH Liên kết ... < H2O Câu 13. Số hiệu nguyên tử của X, Y lần lượt là 11 9. Liên kết giữa hai nguyên tử X Y thuộc loại A. Liên kết ion. B. Liên kết cộng hóa trị phân cực. C. Liên kết cộng hóa trị không ... Ca II. LIÊN KẾT HÓA HỌC Câu 1. Liên kết ion là liên kết ñược tạo thành do A. cặp electron chung giữa 2 nguyên tử kim loại. B. cặp electron chung giữa 1 nguyên tử kim loại 1 nguyên tử...
 • 8
 • 476
 • 1

bài tập cấu tạo nguyên tử bảng tuần hoàn

bài tập cấu tạo nguyên tử bảng tuần hoàn
... CU TO NGUYÊN T, BNG TUN HOÀN HịA HC (BÀI TP T LUYN) Giáo viên: V KHC NGC Các bài tp trong tài liu này đc biên son kèm theo bài ging “Cu to nguyên t, bng tun hoàn hóa ... phi kim. 9. Mt nguyên t X có tng s electron  phân lp p là 11. Nguyên t X là: A. nguyên t s. B. nguyên t p. C. nguyên t d. D. nguyên t f. 10. Tng s ht ca mt nguyên t là 40. ... ln hn s ht proton là 1. Nguyên t đã cho thuc loi: A. nguyên t s. B. nguyên t p. C. nguyên t d. D. nguyên t f . Dng 2: Xác đnh nguyên t và v trí ca nguyên t 1. Cu hình electron...
 • 9
 • 657
 • 16

chuyên đề cấu tạo NGUYÊN tử BẢNG TUẦN HOÀN các NGUYÊN tố hóa học LIÊN kết hóa học

chuyên đề cấu tạo NGUYÊN tử BẢNG TUẦN HOÀN các NGUYÊN tố hóa học LIÊN kết hóa học
... 1 CHUYÊN ĐỀ 1: CẤU TẠO NGUYÊN TỬ BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC LIÊN KẾT HÓA HỌC A. Lý Thuyết Câu 1. Anion X- và cation Y2+ đều có cấu hình electron lớp ngoài ... tố X có cấu hình electron 1s22s22p63s23p64s1, nguyên tử của nguyên tố Y có cấu hình electron 1s22s22p5. Liên kết hoá học giữa nguyên tử X và nguyên tử Y thuộc loại liên kết . ... =========================================== 9. CẤU TẠO NGUYÊN TỬ BẢNG TUẦN HOÀN LIÊN KẾT HÓA HỌC9 Câu1.Phát biểu nào sai trong số các phát biểu sau về qui luật biến thiên tuần hoàn trong một chu kì đi từ trái...
 • 48
 • 333
 • 0

chuyên đề cấu tạo nguyên tử bảng tuần hoàn

chuyên đề cấu tạo nguyên tử bảng tuần hoàn
... Trần Thị Thanh Hà Trường THPT Chuyên Tiền Giang Chuyên đề Đại cương về kim loại CẤU TẠO NGUYÊN TỬ-BẢNG TUẦN HOÀN I. CẤU TẠO NGUYÊN TỬ Nguyên tử Trong nguyên tử: P = E = Z; A = Z + N Trong ... cuối bảng. => Khoảng 90 nguyên tố kim loại. Tập trung bên trái và phía dưới của BTH. II – CẤU TẠO NGUYÊN TỬ KIM LOẠI 1. Cấu tạo nguyên tử - Nguyên tử của hầu hết các nguyên tố kim loại đều ... 3e). - Trong chu kì, nguyên tử của nguyên tố kim loại có bán kính nguyên tử lớn hơn và điện tích hạt nhân nhỏ hơn so với các nguyên tử của nguyên tố phi kim. 2. Cấu tạo tinh thể - Ở nhiệt...
 • 31
 • 368
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: cấu tạo nguyên tử bảng tuần hoànchuyên đề 15 bài tập cấu tạo nguyên tử bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học liênbài 25 cấu tạo nguyên tử bảng tuần hoàncấu tạo nguyên tử− bảng tuần hoàncấu tạo phân tử và liên kết hóa họchóa lý cấu tạo phân tử và liên kết hóa họccau truc nguyen tu va lien ket hoa hoc trong hoa huu coiii cấu tạo phân tử và liên kết hóa họcnguyên tử bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa họcnguyên tử bảng tuần hoàn liên kết hoá họcphân tử và liên kết hóa họccâu hỏi trắc nghiệm cấu tạo nguyên tửcấu tạo nguyên tử và bảng hệ thống tuần hoànbài tập cấu tạo nguyên tử và bảng tuần hoàncác dạng bài tập về cấu tạo nguyên tử và bảng tuần hoànBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíTăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘI