CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM PHẦN CẤU TẠO NGUYÊN TỬ BẢNG TUẦN HOÀN VÀ LIÊN KẾT HÓA HỌC (110 CÂU CÓ ĐÁP ÁN)

8 1,432 17
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/08/2014, 12:17

. 110 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LÍ THUYẾT PHẦN CẤU TẠO NGUYÊN TỬ - BẢNG TUẦN HOÀN VÀ LIÊN KẾT HÓA HỌC Giáo viên: PHẠM NGỌC SƠN T ài li ệ u h ọ c t ậ p chia s ẻ Cấu tạo NT- Bảng TH và Liên kết hóa. Liên kết ion, liên kết cộng hóa trị phân cực, Liên kết cho nhận. D. Liên kết ion, liên kết cộng hoá trị liên kết hiñro. Câu 23. Trong phân tử NH 4 NO 3 có những loại liên kết gì ? A. Liên kết. < H 2 O Câu 13. Số hiệu nguyên tử của X, Y lần lượt là 11 và 9. Liên kết giữa hai nguyên tử X và Y thuộc loại A. Liên kết ion. B. Liên kết cộng hóa trị phân cực. C. Liên kết cộng hóa trị không
- Xem thêm -

Xem thêm: CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM PHẦN CẤU TẠO NGUYÊN TỬ BẢNG TUẦN HOÀN VÀ LIÊN KẾT HÓA HỌC (110 CÂU CÓ ĐÁP ÁN), CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM PHẦN CẤU TẠO NGUYÊN TỬ BẢNG TUẦN HOÀN VÀ LIÊN KẾT HÓA HỌC (110 CÂU CÓ ĐÁP ÁN), CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM PHẦN CẤU TẠO NGUYÊN TỬ BẢNG TUẦN HOÀN VÀ LIÊN KẾT HÓA HỌC (110 CÂU CÓ ĐÁP ÁN)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn