Chuyên đề 1 cấu tạo nguyên tử bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

12 2,495 121
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2014, 13:52

Chuyên đề 1 - Cấu tạo nguyên tử - bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học . 1 nguyên tử số p = số e = điện tích hạt nhân D. Số p bằng số e Câu 10 : Nguyên tử Al27 13 có : A. 13 p, 13 e, 14 n. B. 13 p, 14 e, 14 n. C. 13 p, 14 e, 13 n  9 2 10 1 4 2 5 1 11 11 n d ns n d nsn d ns n d ns     Câu 71: Nguyên tố A có Z = 18 ,vị trí của A trong bảng tuần hoàn là:
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyên đề 1 cấu tạo nguyên tử bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, Chuyên đề 1 cấu tạo nguyên tử bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, Chuyên đề 1 cấu tạo nguyên tử bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn