Tài liệu Vấn đề 1 : CẤU TẠO NGUYÊN TỬ BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC, LIÊN KẾT HÓA HỌC pdf

4 1,085 39
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/01/2014, 04:20

. Tài liệu khóa học : Luyện kỹ năng làm bài trắc nghiệm hóa học Vấn đề 1 : CẤU TẠO NGUYÊN TỬBẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC, LIÊN KẾT HÓA HỌC 1. N 15 7 (0,37%). Nguyên tử khối trung bình của nitơ làA. 14 ,7 B. 14 ,0 C. 14 ,4 D. 13 ,7 10 . Nguyên tử Al27 13 có : A. 13 p, 13 e, 14 n. B. 13 p, 14 e, 14 n.
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Vấn đề 1 : CẤU TẠO NGUYÊN TỬ BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC, LIÊN KẾT HÓA HỌC pdf, Tài liệu Vấn đề 1 : CẤU TẠO NGUYÊN TỬ BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC, LIÊN KẾT HÓA HỌC pdf, Tài liệu Vấn đề 1 : CẤU TẠO NGUYÊN TỬ BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC, LIÊN KẾT HÓA HỌC pdf

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn