Bài 1 VIỆT NAM TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI VÀ HỘI NHẬP doc

Bài 1 VIỆT NAM TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI HỘI NHẬP doc

Bài 1 VIỆT NAM TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI VÀ HỘI NHẬP doc
... LÍ VIỆT NAM Bài 1 VIỆT NAM TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI VÀ HỘI NHẬP 1. Đường lối Đổi mới từ Đại hội VI (19 86) đưa nền kinh tế  xã hội nước ta phát triển theo những xu thế nào ? Đường lối Đổi mới ... mức 3 con số. Đời sống nhân dân cơ cực.  Từ đầu năm 19 95, Việt Nam Hoa Kì đã bình thường hoá quan hệ.  Tháng 7  19 95, Việt Nam trở thành thành viên chính thức của ASEAN.  Nước ta ... triển ở tầm cao mới. Tổng giá trị xuất nhập khẩu đã tăng từ 3,0 tỉ USD (năm 19 86) lên 69,4 tỉ USD (năm 2005), mức tăng trung bình cho cả giai đoạn 19 86  2005 là 17 ,9%/ năm. Việt Nam đã trở thành...
 • 3
 • 192
 • 0

Bài 1 : Việt Nam trên đường đổi mới hội nhập

Bài 1 : Việt Nam trên đường đổi mới và hội nhập
... quốc tế khu vực.3. Một số định hướng chính để đẩy mạnh công cuộc Đổi mới hội nhập VIỆT NAM TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI VÀ HỘI NHẬP ... rõ - Đạt được thành tựu lớn trong xóa đói giảm nghèo NHÓM 1 VÀ 4NHÓM 2 VÀ 5NHÓM 3 VÀ 6 : nhận xét hình 1. 1 bảng 1 Đổi mới từ 19 86 đến nayCác xu hướng Biểu hiện- Dân chủ hóa đời sống ... hợp HỘI NHẬP Hãy cho biết nội dung của các hình ảnh sau BÀI 1 : NỘI DUNG 1. Công cuộc đổi mới là một cuộc cải cách toàn diện về kinh tế-xã hội. 2. Nước ta trong hội nhập quốc tế khu...
 • 14
 • 714
 • 1

Tài liệu Bài 1: VIỆT NAM TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI HỘI NHẬP pptx

Tài liệu Bài 1: VIỆT NAM TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI VÀ HỘI NHẬP pptx
... 11 7,5 15 4,2 13 1 ,1 19 90 12 4 ,1 18 6,8 15 0,4 19 97 14 6,0 268,6 18 3,9 4) : Ví dụ 1: Vẽ biểu đồ cột thể hiện điện ở nước ta (19 76 – 19 94)  19 76 19 75 19 90 19 94 Sản lượng ... 5825,8 19 96 18 399,5 7255,9 11 143,6 19 98 20859,9 9360,3 11 499,6 19 99 2 316 2,0 11 540,0 11 622,0 2000 29508,0 14 308,0 15 200,0 Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện sự thay đổi giá trị ... đã đổi 3 đơn vị khác nhau thành một đơn vị thống nhất là % như bảng số liệu sau đây:     19 75 10 0,0 10 0,0 10 0,0 19 80 11 5,3 11 3,2 98 ,1 19 85 11 7,5 15 4,2...
 • 59
 • 1,116
 • 1

Địa lí 12 bài 1: Việt nam trên đường đổi mới hội nhập potx

Địa lí 12 bài 1: Việt nam trên đường đổi mới và hội nhập potx
... Địa lí 12 bài 1: Việt nam trên đường đổi mới hội nhập VIỆT NAM TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI VÀ HỘI NHẬP Kiến Thức Trọng Tâm 1. Công cuộc đổi mới là một cuộc cải cách toàn diện về kinh tế – xã hội. ... hình trong nước quốc tế diễn biến hết sức phức tạp. b. Diễn biến : Công cuộc đổi mới bắt đầu năm 19 79 từ nông nghiệp sau đó lan sang công nghiệp dịch vụ, được khẳng định 19 86 theo 3 xu ... trong hội nhập quốc tế khu vực: a. Bối cảnh : - Toàn cầu hoá là xu thế tất yếu của nền kinh tế thế giới, tạo cho ta đẩy mạnh hợp tác quốc tế khu vực nhằm thu hút vốn , công nghệ mở...
 • 2
 • 10,174
 • 11

Bài 1: Việt Nam trên đường đổi mới hội nhập pot

Bài 1: Việt Nam trên đường đổi mới và hội nhập pot
... c +1 %/H0+"YH00$M%0c +1 %/y0+" +1 %YH0,rk0!0•0%$M +1 U09j3E$!$+%(4Iˆ +1 %/H0+"H0†/$3+$-! 1 -!:$0!$*.+…N%-$c0VIˆ +1 %.H0/!$*:S0I…N%-$c0V+0V# ... @/B)h#^V?$*%-=($3k+-$M5$.$.V?$*%+%(4$c$.?$*$.$.$3+$U0$c0V%/ @S/[^/Bv?nC  ?1 v?n%0 ?1 Iv?n0W 1 $!?K$$M‚M0-m+O%0W 1 2€IL$.$.h&%#$%+D$N0V%JK+v?nN?$*d$MIv?n}%?O$% ... F;cWjT$.`#Grkck2+$B"-+0V2Ie!&#)93d$MC 2C C C1d$M5'C ^C 5C1d$M%05C1%0C1^V+v$h$4E2jv+v?nE2jv^Vh$84E2jv+"(K?40K5/HCW&,Zh+O%7%3$j%%0F5tG+O%6#+$D+O5':$"4'"Zh+O%7%3$^'%0F5tG,O%%D+O':$"4'04Z!:2$h$D!?M0xE#.?c0~!%.?%(%ZB"-+v$h$, 1 %?6H0c$Mh$+!2$h$~+v?n0W2+O%6?A?$*+%(4O%6%#k +1 (-B"-'?...
 • 9
 • 264
 • 1

Tiết 1 VIỆT NAM TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI HỘI NHẬP

Tiết 1 VIỆT NAM TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI VÀ HỘI NHẬP
... xà hội 1. Công cuộc đổi mới là một cuộc cải cách toàn diện về kinh tế - xà hội: a) Bối cảnh:- Ngày 30 - 4- 19 75: Đất nớc thống nhất, cả nớc tập trung vào hàn gắn vết thơng chiến tranh ... Chuyển ý: Giai đoạn 19 76- 19 80, tốc độ tăng trởng kinh tế nớc ta chỉ đạt 1, 4% năm 19 86 lạm phát trên 500%. Tình trạng khủng hoảng kéo dài buộc nớc ta phải tiến hành Đổi mới. Hoạt động 2 (5 ... tế- xà hội n-ớc ta trớc Đổi mới. Hình thức: Cả lớp.CH: Đọc SGK mục 1. a cho biết bối cảnh nền kinh tế- xà hội nớc ta trớc khi tiến hành ổi mới. HS: Da vo hiu bit v SGK tr liCH: Dựa vào kiến...
 • 4
 • 461
 • 1

việt nam trên đừong đổi mới hội nhập docx

việt nam trên đừong đổi mới và hội nhập docx
... hoàn thiện bài thực hành. Rút kinh nghiệm: Sưu tầm bởi: www.daihoc.com.vn Ngày soạn: Ngày dạy: Tiết PPCT: Bài 1: VIỆT NAM TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI VÀ HỘI NHẬP I. ... tra bài cũ: 3. Bài mới: Vào bài: Giáo viên vẽ trục biểu diễn (lấy năm 19 86 làm mốc) yêu cầu hs nêu các sự kiện lịch sử của nước ta gắn với các năm sau: năm 19 45, 19 75, 19 86, 19 89. 19 45 ... giáo án. - Bản đồ hành chính Việt Nam. - Bản đồ tự nhiên Việt Nam. - Bản đồ trống Việt Nam. - Atlat địa lí Việt Nam. 2. HS: Chuẩn bị bài. - Atlat địa lí Việt Nam. III. Phương pháp: Đặt...
 • 17
 • 290
 • 0

Địa lí 12 Bài 1Việt Nam trên đường đổi mới hội nhập

Địa lí 12 Bài 1 – Việt Nam trên đường đổi mới và hội nhập
... 12 Bài 1 Việt Nam trên đường đổi mới hội nhập 1. Công cuộc đổi mới là một cuộc cải cách toàn diện về kinh tế – xã hội. a. Bối cảnh : Từ 19 75 đến 19 85 kinh tế nước ta thường xuyên lâm vào ... đến công cuộc Đổi mới ở nước ta : - Xu hướng quốc tế hoá khu vực hoá ngày càng được tăng cường đã thúc đẩy quá trình hội nhập, đổi mới nhanh chóng toàn diện nền kinh tế-xã hội đất nước. ... hình trong nước quốc tế diễn biến hết sức phức tạp. b. Diễn biến : Công cuộc đổi mới bắt đầu năm 19 79 từ nông nghiệp sau đó lan sang công nghiệp dịch vụ, được khẳng định 19 86 theo 3 xu...
 • 2
 • 7,791
 • 4

Việt Nam trên đường Đổi mới hội nhập

Việt Nam trên đường Đổi mới và hội nhập
... cuộc đổi mới ở nước ta. Hoàn thành sơ đồ khung sau đây THPT PHẠM THÀNH TRUNGCâu hỏi củng cố Năm 19 75Năm 19 86Năm 19 95Năm 19 97Năm 2007Đất nước thống nhấtĐề ra đường lối đổi mới kinh ... Đông Âu Liên Xô: suy thoái. Quan hệ hợp tác các nước gặp nhiều khó khăn- 19 95: Bình thường hóa quan hệ với Mỹ.- 7 /19 95: Gia nhập ASEAN.- Tham gia diễn đàn APEC.- 1/ 2007: Gia nhập WTO.-Thu ... (17 ,9%/năm 19 86-2005), xuất khẩu lớn về một số mặt hàng Cạnh tranh gay gắt, nguy cơ khủng hoảng, tụt hậu về kinh tế…2. Nước ta trong hội nhập quốc tế khu vực Chiến lược tăng trưởng và...
 • 9
 • 463
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: việt nam trên con đường đổi mới và hội nhậpviệt nam trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hộiviệt nam 25 năm trên đường đổi mớitriển lãm việt nam 25 năm trên đường đổi mớibài hát việt nam trên đường chúng ta đi beatbài thơ việt nam trên đường chúng ta điBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Sở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ