Bài 1 : Việt Nam trên đường đổi mới và hội nhập

14 714 1
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2013, 12:10

BÀI 1 : NỘI DUNG 1. Công cuộc đổi mới là một cuộc cải cách toàn diện về kinh tế-xã hội. 2. Nước ta trong hội nhập quốc tế khu vực. 3. Một số định hướng chính để đẩy mạnh công cuộc Đổi mới hội nhập VIỆT NAM TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI HỘI NHẬP Hãy cho biết nội dung của các hình ảnh sau 1.Công cuộc Đổi mới là một cuộc cải cách toàn diện về kinh tế -xã hội. Công cuộc đổi mới Bối cảnh Quốc tế Trong nước Diễn biến Thành tựu - Cuộc CMKH-KT hiện đại. - Đông Âu XHCN Liên Xô: kinh tế suy thoái . Khủng hoảng kinh tế - xã hội nặng nề ( lạm phát cao, kéo dài ). -1979: Manh nha (Khoán 100, 10 trong NN) -1986: Khẳng định theo 3 xu thế (SGK) - Thoát khỏi khủng hoảng KT- XH, đẩy lùi lạm phát - Tốc độ tăng trưởng kinh tế cao. - Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng CNH – HĐH  Cơ cấu lãnh thổ chuyển biến rõ - Đạt được thành tựu lớn trong xóa đói giảm nghèo NHÓM 1 4 NHÓM 2 5 NHÓM 3 6 : nhận xét hình 1.1 bảng 1 Đổi mới từ 1986 đến nay Các xu hướng Biểu hiện - Dân chủ hóa đời sống KT-XH -Phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần. -Tăng cường giao lưu, hợp tác với các nước trên thế giới - Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. - Có thêm thành phần kinh tế tư nhân (tư bản trong ngoài nước, cá thể ) - Tăng cường hợp tác với các nước không phân biệt thể chế chính trị, gia nhập nhiều tổ chức kinh tế lớn… Hoàn thành khung kiến thức sau NHÓM 1 NHÓM 2 NHÓM 3 Tăng trưởng kinh tế 1975-2005 NHÓM 4 Tỉ lệ nghèo của cả nước Các nhóm hãy nhận xét các biểu đồ sau đây kết luận về thành tựu đạt được 38.6 35.7 44 42.1 41.7 38.5 38 38.7 40.5 27.2 25.8 25.8 23 21 0% 20% 40% 60% 80% 100% 1990 1991 1995 1997 1998 2002 2005 Dịch vụ Công nghiệp - xây dựng Nông lâm ngư Cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế 1990-2005 Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng CNH-HĐH Tăng trưởng kinh tế khá cao Đẩy lùi lạm phát Cơ cấu lãnh thổ chuyển biến rõ nét Thành tựu lớn trong xóa đói, giảm nghèo Thành tựu của công cuộc đổi mới HỘI NHẬP Đầu 1995 7-1995 1-2007 VN gia nhập WTO VN Hoa Kì bình thường hóa quan hệ VN gia nhập ASEAN Diễn biến của quá trình hội nhập Dùng các mũi tên nối các ý ở 2 cột sau đây sao cho phù hợp Công cuộc hội nhập quốc tế khu vực Bối cảnh Quốc tế . Trong nước Diễn biến Thành tựu Khó khăn Toàn cầu hóa, khu vực hóa diễn ra ngày càng rõ nét - Tiềm lực kinh tế yếu. - Mỹ cấm vận kinh tế. - Kinh tế Đông Âu Liên Xô: suy thoái.  Quan hệ hợp tác các nước gặp nhiều khó khăn - Đầu năm 1995: Bình thường hóa quan hệ với Mỹ. - 7/1995: Gia nhập ASEAN. - Tham gia diễn đàn APEC. - 1/2007: Gia nhập WTO. -Thu hút mạnh vốn đầu tư nước ngoài - Đẩy mạnh hợp tác toàn diện - Ngoại thương phát triển nhanh (17,9%/năm 1986- 2005), xuất khẩu lớn về một số mặt hàng Cạnh tranh gay gắt, nguy cơ khủng hoảng, tụt hậu về kinh tế… 2. Nước ta trong hội nhập quốc tế khu vực GDP theo giá so sánh 1994, phân theo thành phần kinh tế 1986 1989 1991 1995 1997 2000 2003 2005 Nghìn tỉ đồng năm [...]... trường Đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế để tăng tiềm lực quốc gia Phát triển bền vững Câu hỏi củng cố Chọn năm nêu sự kiện xảy ra trong năm đó Năm 19 75 Đất nước thống nhất Năm 19 86 Đề ra đường lối đổi mới kinh tế-xã hội Năm 19 95 Bình thường hóa quan hệ với Hoa Kì, gia nhập ASEAN Năm 19 97 Khủng hoảng tài chính Châu Á Năm 2007 Gia nhập tổ chức thương mại thế giới ĐOÁN Ô CHỮ HÀNG DỌC Câu 1 Câu 2 Câu...3 Một số định hướng chính để đẩy mạnh công cuộc đổi mới ở nước ta Chiến lược tăng trưởng xóa đói giảm nghèo Hoàn thành sơ đồ khung sau đây Kinh tế -Hoàn thiện thực hiện đồng bộ thể chế kinh tế thị trường -Đẩy mạnh CNHHĐH gắn với phát triển kinh tế tri thức Xã hội Môi trường Đối ngoại Đẩy mạnh phát triển giáo dục, y tế, văn hóa mới chống tệ nạn xã hội, mặt trái cơ chế thị trường Có các giải pháp... Câu 7 1 2 3 4 5 6 7 Tổ sở phát đầu nghiệpdịchtếkhẩu nổi tổtế Nguồnlà kinhvực nền nhiều hoảngchâu Á-TBDnào? AFTAhiệnnôngtrạngđổixuấtnước của tiếngnặng nề Cơ chức khutriểngồm khủng tự do vững thiện CSHT Biểu vốn tế mậu mới -19 86 Mặt hàng tình thế kinh bền kinh Một trong ba xu tư nước ngoài giúpcải chức L A M P G I A T R A S E A C A P O D A KẾT QUẢ Ô CHỮ H O I N H A P A T L U U T H U C E E C HỘI NHẬP . mạnh công cuộc Đổi mới và hội nhập VIỆT NAM TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI VÀ HỘI NHẬP Hãy cho biết nội dung của các hình ảnh sau 1. Công cuộc Đổi mới là một cuộc. thành tựu lớn trong xóa đói giảm nghèo NHÓM 1 VÀ 4 NHÓM 2 VÀ 5 NHÓM 3 VÀ 6 : nhận xét hình 1. 1 và bảng 1 Đổi mới từ 19 86 đến nay Các xu hướng Biểu hiện - Dân
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 1 : Việt Nam trên đường đổi mới và hội nhập, Bài 1 : Việt Nam trên đường đổi mới và hội nhập, Bài 1 : Việt Nam trên đường đổi mới và hội nhập

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn