Địa lí 12 Bài 1 – Việt Nam trên đường đổi mới và hội nhập

2 7,791 4
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/03/2014, 22:29

1. Công cuộc đổi mới là một cuộc cải cách toàn diện về kinh tế – xã hội. a. Bối cảnh : Từ 1975 đến 1985 kinh tế nước ta thường xuyên lâm vào tình trạng khủng hoảng, lạm phát kéo dài. Do : - Xuất phát xây dựng từ một nền nông nghiệp lạc … soan bai cau tran thuat don, soan van tim hieu chung ve phep lap luan giai thich, yhs-default, soạn sống chết mặc bay, vai trò của rừng đối với môi trường, Soạn văn bài Cầu Long Biên-chứng nhân lịch sử, phan tich hinh tuong cay xa nu qua tac pham rung xa nu cua nguyen trung thanh, ý nghia viec khac bia tien si trong bài Hien tai la, soan anh unit 14 lop 7, Văn8- bai soan NUOC DAI VIET TA Địa 12 Bài 1Việt Nam trên đường đổi mới hội nhập1. Công cuộc đổi mới là một cuộc cải cách toàn diện về kinh tế – xã hội. a. Bối cảnh : Từ 1975 đến 1985 kinh tế nước ta thường xuyên lâm vào tình trạng khủng hoảng, lạm phát kéo dài. Do : - Xuất phát xây dựng từ một nền nông nghiệp lạc hậu, mang tính tự cung tự cấp. - Chịu hậu quả nặng nề của chiến tranh. - Tình hình trong nước quốc tế diễn biến hết sức phức tạp. b. Diễn biến : Công cuộc đổi mới bắt đầu năm 1979 từ nông nghiệp sau đó lan sang công nghiệp dịch vụ, được khẳng định 1986 theo 3 xu thế : - Dân chủ hoá đời sống kinh tế – xã hội. - Phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo định hướng XHCN - Tăng cường giao lưu, hợp tác với các nước trên thế giới. c. Thành tựu : - Thoát khỏi tình trạng khủng hoảng kinh tế – xã hội kéo dài. Lạm phát được đẩy lùi kiềm chế ở mức một con số - Tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao ( 8,4% – 2005) - Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng CNH, HĐH ( giảm tỉ trọng trong khu vực I, tăng tỉ trọng trong khu vực II III) - Cơ cấu lãnh thổ cũng chuyển biến ( ra đời các vùng chuyên canh, các trung tâm công nghiệp các vùng kinh tế trọng điểm) - Đời sống nhân dân được cải thiện, giảm hộ nghèo của cả nước.2. Nước ta trong hội nhập quốc tế khu vực:a. Bối cảnh : - Toàn cầu hoá là xu thế tất yếu của nền kinh tế thế giới, tạo cho ta đẩy mạnh hợp tác quốc tế khu vực nhằm thu hút vốn , công nghệ mở rộng thị trường - Bình thường hoá quan hệ Việt – Mỹ vào đầu năm 1995. - Nước ta là thành viên của ASEAN (1995), thành viên WTO (2006) b. Thành tựu : - Nước ta đã thu hút mạnh các nguồn đầu tư nước ngoài ( ODA, FDI) - Đẩy mạnh hợp tác kinh tế – KHKT, khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường, an ninh khu vực. - Ngoại thương phát triển mạnh , xuất khẩu khá lớn về một số mặt hàng : dệt may, thiết bị điện tử, gao, cà phê, thủy sản 3. Một số định hướng chính để đẩy mạnh công cuốc đổi mới : - Thực hiện chiến lược toàn diện về tăng trưởng xoá đói giảm nghèo. - Hoàn thiện cơ chế chính sách của nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN. - Đẩy mạnh CNH – HĐH gắn với phát triển nền kinh tế tri thức. - Phát triển bền vững, bảo vệ tài nguyên môi trường. - Đẩy mạnh phát triển y tế, văn hoá, giáo dục… đồng thời chống lại các tệ nạn xã hội.Câu hỏi & Trả lời tóm tắt Câu 1:Bối cảnh quốc tế trong những năm cuối thế kỉ XX có ảnh hưởng như thế nào đến công cuộc Đổi mới ở nước ta ? Gợi ý trả lời: Bối cảnh quốc tế trong những năm cuối thế kỉ XX đã có ảnh hưởng to lớn đến công cuộc Đổi mới ở nước ta : - Xu hướng quốc tế hoá khu vực hoá ngày càng được tăng cường đã thúc đẩy quá trình hội nhập, đổi mới nhanh chóng toàn diện nền kinh tế-xã hội đất nước. - Việc phát triển mạnh mẽ của khoa học, công nghệ, kĩ thuật tăng cường liên kết hoá đã cho phép nước ta tranh thủ được các nguồn vốn khoa học kĩ thuật, cũng như học tập được kinh nghiệm sản xuất từ bên ngoài để phát triển kinh tế đất nước. - Đặt nước ta vào thế bị cạnh tranh quyết liệt về kinh tế, đòi hỏi cần phải có những đối sách thích hợp nhằm phát triển ổn định bền vững về kinh tế-xã hội.Câu 2: Hãy nêu các thành tựu của công cuộc đổi mới ở nước ta? Gợi ý trả lời : Công cuộc đổi mới ở nước ta đã thu được nhiều thành tựu to lớn : - Nước ta thoát khỏi tình trạng khủng hoảng kinh tế-xã hội kéo dài, lạm phát được đẩy lùi. - Tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao ( trên 8% trong suốt giai đoạn từ năm 2005 đến nay) - Cơ cấu ngành kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá ( giảm tỉ trọng của khu vực I, tăng tỉ trọng của khu vực II khu vực III ). - Cơ cấu lãnh thổ kinh tế cũng có sự chuyển biến rõ rệt: cả nước đã hình thành 3 vùng kinh tế trọng điểm, các vùng chuyên canh lớn, các trung tâm công nghiệp và dịch vụ quan trọng. - Đời sống của nhân dân không ngừng được tăng lên, giảm tỉ lệ nghèo của cả nước. Câu 3 : Nêu một số định hướng chính để đẩy mạnh công cuộc Đổi mới hội nhập ở nước ta. Trả lời : Các định hướng chính : - Thực hiện chiến lược toàn diện về tăng trưởng xoá đói giảm nghèo. - Hoàn thiện thực hiện đồng bộ thể chế kinh tế thị trường theo định hướng XHCN. - Đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá gắn với phát triển nền kinh tế tri thức. - Đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế để tăng tiềm lực kinh tế quốc gia. - Có giải pháp hữu hiệu bảo vệ tài nguyên, môi trường phát triển bền vững. - Đẩy mạnh phát triển giáo dục, y tế, văn hoá, chống lại các tệ nạn xã hội, mặt trái của kinh tế thị trường. . Địa lí 12 Bài 1 – Việt Nam trên đường đổi mới và hội nhập 1. Công cuộc đổi mới là một cuộc cải cách toàn diện về kinh tế – xã hội. a. Bối cảnh : Từ 19 75. công cuộc Đổi mới ở nước ta : - Xu hướng quốc tế hoá và khu vực hoá ngày càng được tăng cường đã thúc đẩy quá trình hội nhập, đổi mới nhanh chóng và toàn
- Xem thêm -

Xem thêm: Địa lí 12 Bài 1 – Việt Nam trên đường đổi mới và hội nhập, Địa lí 12 Bài 1 – Việt Nam trên đường đổi mới và hội nhập, Địa lí 12 Bài 1 – Việt Nam trên đường đổi mới và hội nhập

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn