SKKN: Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh qua một số phương pháp dạy học tích cực trong chương trình Ngữ Văn lớp 10 trung học phổ thông

Dạy học tác phẩm ký trong chương trình ngữ văn lớp 12, trung học phổ thông theo phong cách nghệ thuật tác giả

Dạy học tác phẩm ký trong chương trình ngữ văn lớp 12, trung học phổ thông theo phong cách nghệ thuật tác giả
... phẩm kí trong chương trình Ngữ Văn 12 trung học phổ thông Tác phẩm kí trong chương trình Ngữ Văn trung học phổ thông nói chung và lớp 12 nói riêng chiếm tỉ lệ nhỏ. Trong số 20 tác phẩm văn học ... các phương pháp dạy học tích cực, chú trọng hoạt động đọc văn của học sinh trong quá trình dạy học các tác phẩm kí Thực hiện dạy học tích cực không có nghĩa là gạt bỏ các phương pháp dạy học ... mới cho mình”. [5, tr.14] 1.1.2. Tâm lý tiếp nhận tác phẩm kí của học sinh trung học phổ thông Kí là một thể loại văn học học sinh đã từng biết đến trong chương trình Ngữ Văn trung học...
 • 15
 • 1,412
 • 4

Phát triển năng lực học toán của học sinh bằng một số phương pháp dạy học tích cực đối với chủ đề phương trình lượng giác lớp 11 trung học phổ thông

Phát triển năng lực học toán của học sinh bằng một số phương pháp dạy học tích cực đối với chủ đề phương trình lượng giác lớp 11 trung học phổ thông
... Đặc trƣng của phƣơng pháp dạy học tích cực 1.2.1. Dạy học thông qua tổ chức các hoạt động học tập của học sinh 1.2.2. Dạy học chú trọng rèn luyện cho học sinh phương pháp tự học  ... nhn  tài: “Phát triển năng lực học toán của học sinh bằng một số phương pháp dạy học tích cực đối với chủ đề phương trình lượng giác lớp 11 trung học phổ thông . 2. Lịch sử nghiên cứu ... TOÁN CỦA HỌC SINH BẰNG MỘT SỐ PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC ĐỐI VỚI CHỦ ĐỀ PHƢƠNG TRÌNH LƢỢNG GIÁC LỚP 11 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG (ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH 11 CƠ BẢN) 2.1. Phƣơng pháp nêu vấn đề, phát...
 • 18
 • 1,138
 • 1

Dạy các biện pháp tu từ so sánh, nhân hóa, ẩn dụ, hoán dụ theo hướng tích hợp trong chương trình ngữ văn lớp 6, lớp 7 trung họcsở

Dạy các biện pháp tu từ so sánh, nhân hóa, ẩn dụ, hoán dụ theo hướng tích hợp trong chương trình ngữ văn lớp 6, lớp 7 trung học cơ sở
... Ngữ văn lớp 6, lớp 7 THCS. Tiến hành thực nghiệm dạy học các biện pháp tu từ theo hướng tích hợp trong chương trình môn Ngữ văn lớp 6, lớp 7 THCS. Keywords. Phương pháp dạy học; Ngữ văn; ... chí Giáo dục số 46/2002); Nguyễn Thị Hồng Vân (bài “Xây dựng hệ thống câu hỏi tích hợp một yêu cầu quan trọng trong dạy học Ngữ văn chương trình trung học cơ sở mới” - tạp chí Giáo dục số 6/2002 ... văn lớp 6, lớp 7 trung học cơ sở. Chương 3: Thực nghiệm dạy học các biện pháp tu từ so sánh, nhân hóa, ẩn dụ, hoán dụ theo hướng tích hợp trong chương trình môn Ngữ văn lớp 6, lớp 7 trung học...
 • 6
 • 16,335
 • 77

Hiệu trưởng trường THPT với vấn đề giáo dục năng sống cho học sinh

Hiệu trưởng trường THPT với vấn đề giáo dục kĩ năng sống cho học sinh
... ghép, tích hợp vào nội dung các môn học -lồng ghép, tích hợp vào tổ chức các HĐGDNGLL cho HSb) Tiếp cận theo phương pháp Sử dụng các PPDH và KTDH tích cực trong quá trình dạy học/ GD để thông qua ... GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG CHO HSVVOB CỤC NHÀ GIÁO VÀ CBQL CƠ SỞ GD1Nhóm năng quản lý bản thân• năng quản lí/kiểm soát cảm xúc •Ứng phó với căng thẳng•Quản lý thời gian•Nghỉ ngơi tích ... chỉ thị tăng cường ND g /dạy KNS cho HS; GDKNS cho HS là một ND quan trọng và thiết thực trong chiến lược GD toàn diện. • Giáo dục KNS cho HS trong các nhà trường phổ thông là xu thế chung của...
 • 41
 • 2,036
 • 9

Hiệu trưởng trường THPT với vấn đề giáo dục năng sống cho học sinh

Hiệu trưởng trường THPT với vấn đề giáo dục kĩ năng sống cho học sinh
... trường học để đạt được thành công. /Sau khi kết thúc khóa học, học viên có thể:- Trình bày được một số khái niệm cơ bản: Giao tiếp, ứng xử, tình huống, tình huống trong q/lí g /dục, - Phân tích ... B1: Huy động năng nhận thức tình huống có vấn đề* B2: Phát triển năng xác định và biểu đạt vấn đề. * B3: Vận dụng năng đề xuất ý tưởng, * B4: Vận dụng năng lựa chọn phương án tối ... trong q/lí g /dục, - Phân tích được tình huống quản lí GD trong đó vận dụng các năng g/tiếp hiệu quả.- Vận dụng được một số yêu cầu, n/tắc g/tiếp và ứng xử vào tình huống thường gặp trong quản...
 • 26
 • 1,158
 • 5

Giáo dục năng sống cho học sinh lớp 10

Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh lớp 10
... riêng.- Giáo dục năng sống cho học sinh phải dựa vào nội dung chương trình dạy học Địa lí lớp 10. - Giáo dục năng sống cho học sinh phải dựa vào đặc điểm tâm sinh lí lứa tuổi học sinh lớp 10. - ... THÔNG 452.3.1. Xác định phương pháp giáo dục năng sống cho học sinh lớp 10 thông qua hoạt động ngoại khóa địa lí 452.3.2. Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh lớp 10 thông qua tổ chức các hoạt ... ngành giáo dục nước ta ngoài việc đào tạo tri thức cần chú ý nhiều hơn đến giáo dục năng sống cho học sinh. Giáo dục năng sống cho học sinh cũng là một cách bồi dưỡng cho học sinh năng...
 • 49
 • 2,594
 • 22

Quản lí giáo dục năng sống cho học sinh THPT

Quản lí giáo dục kĩ năng sống cho học sinh THPT
... Giáo dục và Đào tạo(2 010) , Giáo dục năng sống trong hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường trung học phổ thông, tài liệu dành cho giáo viên. Nxb Giáo dục Việt Nam. 10. Nguyễn Quốc Chí ... phổ thông, tài liệu dùng cho các nhà quản lí giáo dục trong trường phổ thông trung học. 4. Bộ Giáo dục và Đào tạo(2006), Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp 10, sách giáo viên. Nxb Giáo dục, ... Quản lí giáo dục năng sống cho Học sinh trường Trung học phổ thông Trần Hưng Đạo Nam Định trong giai đoạn hiện nay (Thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp) Nguyễn...
 • 15
 • 4,055
 • 45

Tìm hiểu việc giáo dục năng sống cho học sinh Tiểu học trong dạy học môn thuật lớp 4, 5

Tìm hiểu việc giáo dục kĩ năng sống cho học sinh Tiểu học trong dạy học môn Kĩ thuật lớp 4, 5
... hiểu việc giáo dục năng sống cho học sinh lớp 4, 5 thông qua việc tổ chức dạy học môn thuật. Từ đó, đề xuất một số biện pháp dạy học để giáo dục từng năng sống cho học sinh, nâng ... học sinh 2.3.1. Cách tiếp cận và phương pháp dạy học nhằm giáo dục năng sống cho học sinh Tiểu học thông qua môn thuật2.3.1.1. Cách tiếp cậnViệc giáo dục năng sống cho học sinh trong ... thuật lớp 4, 5 nhằm giáo dục năng sống cho học sinh Tiểu học Chương 3: Giáo dục năng sống cho học sinh Tiểu học thông qua việc dạy học môn thuật lớp 4, 5 Chương 4: Thực nghiệm sư...
 • 24
 • 4,837
 • 25

Bài giảng tập huấn giáo dục năng sống cho học sinh tiểu học-lớp 5-Khoa học-phần 1

Bài giảng tập huấn giáo dục kĩ năng sống cho học sinh tiểu học-lớp 5-Khoa học-phần 1
... chuyên gia- Làm việc nhóm GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG TRONG MÔN KHOA HỌC ĐỊA CHỈ TÍCH HỢP GIÁO DỤC KNS TRONG MÔN KHOA HỌC LỚP 5- Kỹ năng xử lý và tổng hợp thông tin để biết những dấu hiệu, ... sống Kỹ năng tìm kiếm và xử lý thông tin về nguyên nhân, giải pháp chống tiếng ồnThảo luận theo nhóm nhỏ II. MỤC TIÊU GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG TRONG MÔN KHOA HỌC Ở TIỂU HỌC Giáo dục KNS trong ... cặp- Làm việc theo nhóm ĐỊA CHỈ TÍCH HỢP GIÁO DỤC KNS TRONG MÔN KHOA HỌC LỚP 4Tên bài học Các KNS cơ bản Các phương pháp kỹ thuật dạy học tích cực có thể sử dụngGhi chúChủ đề: CON...
 • 35
 • 2,518
 • 9

Xem thêm

Từ khóa: skkn giáo dục kĩ năng sống cho học sinh trung học phổ thông thông qua công tác chủ nhiệm lớpskkn giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thptskkn giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thcsskkn giáo dục kỹ năng sống cho học sinh qua giảng dạy môn ngữ văn lớp 9bước đầu tìm hiểu thực trạng giáo dục kĩ năng sống cho học sinh tiểu học thông qua môn khoa học lớp 4 5 ở khu vực thành phố vĩnh yên vĩnh phúcgiao duc ki nang song cho hoc sinh mon khoa hoc lop 5một số biện pháp giáo dục kĩ năng sống cho hoc sinh lóp 4 qua mon tập docgiao duc ki nang song cho hoc sinh tieu hocskkn giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu họcgiáo dục kĩ năng sống cho học sinhskkn giao duc ky nang song cho hoc sinh choi hocgiao duc ki nang song cho hoc sinh tieu hoc la gitích hợp giáo dục kĩ năng sống cho học sinh lớp 4 trong dạy học môn tiếng việtgiáo dục kĩ năng sống cho học sinh qua môn tự nhiên và xã hộnâng cao chất lượng giáo dục kĩ năng sống cho học sinh thông qua sử dụng phương pháp dạy học theo nhóm hợp tác trong giải toán có lời văn ở lớp 5 trường tiểu học hiệp hòaNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)QUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ