Tài liệu về : “Môn : Kinh tế học vĩ mô

ĐỀ CƯƠNG HƯỚNG DẪN HỌC TẬP MÔN : KINH TẾ HỌC

ĐỀ CƯƠNG HƯỚNG DẪN HỌC TẬP MÔN : KINH TẾ HỌC VĨ MÔ
... của Kinh tế học vi Kinh tế học • Biết được các vấn đề căn bản của Kinh tế học • Biết được mục tiêu chung của Kinh tế học b. Các đề mục của chương:• Đối tượng của kinh tế ... DẪN HỌC TẬPMÔN : KINH TẾ HỌC VĨ MÔChương 1: Giới thiệu về Kinh tế m : a. Mục tiêu của chương:Sau khi học xong chương này, sinh viên có th : • Ôn tập lại bản chất và khái niệm của Kinh tế học • ... tế • Các vấn đề căn bản của kinh tế • Vai trò của kinh tế • Mục tiêu và chính sách của Kinh tế Chương 2: Đo lường sản lượng quốc gia:a. Mục tiêu của chương:Sau khi học...
 • 5
 • 84
 • 1

Bài giảng môn Kinh tế học vi

Bài giảng môn Kinh tế học vi mô
... Ceteris paribus Kinh tế học thực chứng Positive economics Kinh tế học chuẩn tắc Normative economics Kinh tế vi Microeconomics Kinh tế Macroeconomics Kinh tế thị trường ... hours ): THÔNG TIN VỀ MÔN HỌC tả môn học Mục tiêu Điều kiện tiên quyết Cấu trúc môn học Số tiết lý thuyết:Số tiết thực hành:Số tiết chuẩn bị ở nh : Tổ chức lớp học Phương pháp học Tài liệu ... hoạch vùng, v.v. Mối quan hệ giữa vi Ranh giới giữa kinh tế học vi kinh tế không thực sự rõ nét vì để hiểu rõ các hoạt động kinh tế ở phạm vi tổng thể ta cần phải nắm...
 • 247
 • 213
 • 0

Chương trình giảng dạy kinh tế fulbright kinh tế học vi nhập môn lý thuyết trò chơi bài giảng phần 1 lý thuyết trò chơi và một số ứng dụng trong kinh tế vi

Chương trình giảng dạy kinh tế fulbright  kinh tế học vi mô  nhập môn lý thuyết trò chơi  bài giảng phần 1 lý thuyết trò chơi và một số ứng dụng trong kinh tế vi mô
... lĩnh vực quan trọng của kinh tế học nói chung. Nó có ứng dụng rộng rãi trong kinh tế học vi mô, mô, tài chính, quản trị, ngân hàng, thương mại quốc tế, chính trị, khoa học về chiến tranh, ngoại ... Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Kinh tế học vi Nhập môn Lý thuyết trò chơi Niên khóa 2011 – 2012 Bài giảng Phần 1 Vũ Thành Tự Anh 5 ii)  : Si = [0, a] iii)  ... ìc : * * *1( ) '( ) 0v G G v G cn   Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Kinh tế học vi Nhập môn Lý thuyết trò chơi Niên khóa 2011 –...
 • 10
 • 293
 • 1

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP