Tài liệu về : “giao an De con nhanh tri

giao an De con nhanh tri

giao an De con nhanh tri
... Dê con nhanh trí. Trong câu chuyện có Dê mẹ , Dê con, chó Sói.- Dê mẹ bảo dê con ở nhà ngoan ,ai gọi cũng đừng mở cửa nếu không thì Sói ăn thịt- Dê con vâng ạ ! 3 nữa ? - Vậy, Dê con ... Dê mẹ âu yếm và khen con điều gì ?- Qua câu chuyện con thấy chú Dê con là ngời nh thế nào ? - Vì sao con biết chú Dê con là ngời thông minh , nhanh trí ?- Câu chuyện con không thích nhân ... gì ?- Cô kể lần 2: bằng tranh xa bàn đàm thoại , giảng nội dung , lồng giáo dục :- Tại sao câu chuyện lại có tên là Dê con nha nhanh trí mà không phải là Dê mẹ nhanh trí nhỉ ? Để hiểu đợc...
 • 8
 • 4,160
 • 50

truyen de con nhanh tri

truyen de con nhanh tri
... . Biết ngoan ngoãn , vâng lời bố mẹ ..  CHUÈN BÞ + tranh vÒ c©u truyÖn” Dª con nhanh trÝ”. .bµi h¸t : §«i bµn tay + M¸y chiÕu -HÖ thèng c¸c c©u hái ®µm tho¹i . TruyÖn : Dª ®en nhanh trÝ ... TruyÖn : Dª con nhanh trÝ Líp :4 tuæi Thêi gian : 20-25 phót Gi¸o viªn thùc hiÖn : ng« thÞ thanh Chñ ®Ò : b¶n th©n Mục Đích Yêu Cầu -Trẻ hiểu nội...
 • 9
 • 608
 • 16

Bài soạn con nhanh trí

Bài soạn Dê con nhanh trí
... tài:DÊ CON NHANH TRÍGIÁO VIÊN THỰC HIỆN: VŨ THỊ HỒNG HẠNHLỚP: NHỠ 3 BÉ CHỌN VAI NÀOBÉ CHỌN VAI NÀO Kể chuyện: Dê con nhanh trí Trích dẫn- Đàm thoại Trò chơi: THỬ TÀI DÊ CON ...
 • 13
 • 990
 • 26

Tài liệu truyện " nàng công chúa ốc sên " và " con nhanh trí " doc

Tài liệu truyện
... nhan nhản hai bên vệ đường là những con ốc sên xấu xí, tội nghiệp. Dê con nhanh trí Trong ngôi nhà kia có Dê mẹ và một chú Dê con. Một hôm, trước khi ra đồng cỏ, Dê mẹ dặn Dê con: - Con ... mẹ dặn Dê con: - Con ở nhà cho ngoan, mẹ đi ra đồng ăn một ít cỏ tươi để có nhiều sữa ngọt cho con bú. Ai gọi cửa cũng đừng mở nhé! Nếu không thì con Sói vào ăn thịt con đấy!Dê con vâng lời ... về thì làm sao con biết mà mở cửa? Dê mẹ khen con thông minh và dặn con: - Lúc nào mẹ về, mẹ sẽ nói: con chó Sói hung ác, đuổi cổ nó đi”, thế là con mở cửa cho mẹ. Nhưng con Sói hung ác...
 • 5
 • 210
 • 0

con nhanh trí potx

Dê con nhanh trí potx
... Dê con nhanh trí Trong ngôi nhà kia có Dê mẹ và một chú Dê con. Một hôm, trước khi ra đồng cỏ, Dê mẹ dặn Dê con: - Con ở nhà cho ngoan, mẹ đi ra đồng ăn một ít cỏ ... ngọt cho con bú. Ai gọi cửa cũng đừng mở nhé! Nếu không thì con Sói vào ăn thịt con đấy! Dê con vâng lời mẹ và hỏi thêm: - Thế mẹ về thì làm sao con biết mà mở cửa? Dê mẹ khen con thông minh ... thông minh và dặn con: - Lúc nào mẹ về, mẹ sẽ nói: con chó Sói hung ác, đuổi cổ nó đi”, thế là con mở cửa cho mẹ. Nhưng con Sói hung ác nấp gần đó đã nghe Dê mẹ dặn Dê con như thế rồi. Dê...
 • 2
 • 365
 • 5

Giáo án chương VI: Chương trình con và lập trình có cấu trúc

Giáo án chương VI: Chương trình con và lập trình có cấu trúc
... Sơn 1 Chương VI: Chương trình con và lập trình có cấu trúc HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS NỘI DUNG THỜI GIAN 1/ Giới thiệu ví dụ mở đầu. GV: Từ bài cũ dẫn dắt vấn đề sang bài mới. Khi muốn vẽ một HCN ... định nghĩa chương trình con. - Tham số thực sự: Là tham số được viết trong lời gọi chương trình con. - Tham số biến: Khai báo phải có từ khoá Var. Khi gọi chương trình con, các tham số hình thức ... thì chúng ta phải viết các lệnh như trên bảng -> mất thời gian. Để khắc phục điều đó chúng ta phải làm gì? HS: Viết chương trình con. GV: Cụ thể là chúng ta sẽ viết thủ tục. Cách viết đó như...
 • 5
 • 102
 • 0

giáo án điện tử Quá trình phát triển của con gà potx

giáo án điện tử Quá trình phát triển của con gà potx
... phát tri n của con gà.- Các slide về quá trình sinh trưởng và phát tri n của con gà và các món ăn từ gà.- Máy vi tính, máy chiếu.- Bài giảng powerpont về quá tri nh phát tri ̉n của con ... tranh. Và đoán xem bức tranh đó là bức tranh gì. Luật chơi: Nếu đội lật bức tranh không đoán được bức tranh đó là bức tranh gì thì đội khác được quyền lật tranh và đoán. Đội nào đoán đúng, nhanh ... trình phát tri n cửa con gà.2.Kỹ năng:- Phát tri n khả năng ghi nhớ, quan sát.- Trẻ biết sử dụng ngôn ngữ chính xác, trả lời mạch lạc, rõ ràng các câu hỏi- Rèn thao tác nhanh nhẹn khi...
 • 22
 • 2,729
 • 0

Giáo án ngôn ngữ lập trình

Giáo án ngôn ngữ lập trình
... trình sử dụng một số từ (thưòng là viết tắt của tiếng Anh) để thực hiện các lệnh cần thực hiện. Ví dụ: Để cộng giá trị chứa trong hai thanh ghi có tên la AX và BX; có thể dùng một lệnh ... trực tiếp hiểu và thực hiện được.Viết các chương trình bằng ngôn ngữ máy chúng ta có thể khai thác tri t để các đặc điểm phân cứng của máy. Mỗi chương trình viết bằng ngôn ngữ khác muốn thực hiện ... * Thấy được vai trò của ngôn ngữ lập trình trong máy tính điện tử trong đời sống con người.2. Về tư tưởng tình cảm: * Giúp học sinh hiểu hơn về môn học và những ứng dụng của...
 • 17
 • 310
 • 5

Giáo án cấu trúc chương trình

Giáo án cấu trúc chương trình
... Uses crt; Trong C++#include <tên thư viện >Ví dụ#include <stdio.h>#include <conio.h>c. Kai báo hằng -Khai báo trong Pascal dạng : sau từ khóa CONST có thể có nhiều dòng ... hằng nhưng trong C++ thì phải có khai báo kiểu hằng. Const m = 20; L = “lan”;+trong C++ Const int m = 20; Const char* L = “lan”;Hỏi: - Trong một chương trình Pascal, nếu có 5’5’4Mạc ... giá trị như sau: CONST <kiểu hằng> <tên hằng> = <giá trị> Ví dụ Const int MaxN = 1000; Const float PI = 3.1416; Const char* KQ...
 • 8
 • 599
 • 2

Giáo án bài hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn

Giáo án bài hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn
... cố: Cho học sinh làm theo nhóm bài tập − Bài 33a)4/ Hướng dẫn về nhà: Xem bài đọc thêm (Sgk trang 94, 95).HD học sinh làm bài tập 32 Làm bài tập 37a, 38, 39a, 40,41Trường THPT Hương Vinh...
 • 4
 • 3,208
 • 39

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP