Tài liệu về : “PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIẾT DẠY THCS

PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIẾT DẠY THCS

PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIẾT DẠY THCS
... PHÒNG GD-ĐT ĐAKRÔNG PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIẾT LÊN LỚP TRƯỜNG TH & THCS TÀ LONG - Họ tên giáo viên dạy: ………………………...........Trường:……………………………………. - Tổ chuyên môn:…………………………………....Lớp dạy: ………………..…………………. ... dự:……………………………………………………………………….. A. TÓM TẮT TIẾN TRÌNH BÀI DẠY NHẬN XÉT SƠ BỘ TỪNG PHẦN B. BẢNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ TIẾT DẠY: I. NỘI DUNG: Chuẩn 1:….....…… Chuẩn 2:….…….Chuẩn 3:…….….... Cộng:.....….....…… II. ... Môn:…………….Tên bài dạy: ………………………………………………………………….. - Họ và tên người dự:……………………………………………………………………………... - Họ và tên người cùng dự:……………………………………………………………………….. A. TÓM TẮT TIẾN TRÌNH BÀI DẠY NHẬN XÉT...
 • 2
 • 975
 • 4

Phiếu đánh giá tiết dạy bậc THCS

Phiếu đánh giá tiết dạy bậc THCS
... PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIẾT DẠY BẬC THCS • Họ và tên giáo viên dạy: ………………………………………………………………….. • Lớp……… Tiết: …………………………Môn ………………………………Trường THCS Tây An • Tên bài dạy :………………………………………………………………………………………………………………………………… ... (nếu có); có tính giáo dục Phương pháp 4 Sử dụng phương pháp phù hợp với đặc trưng bộ môn , với nội dung của kiểu bài lên lớp . 5 Kết hợp tốt các phương pháp trong các hoạt động dạy học Phương tiện ... tốt các phương tiện , thiết bò dạy học phù hợp với nội dung của kiểu bài lên lớp . 7 Trình bày bảng hợp lý , chữ viết , hình vẽ ,lời nói rõ ràng , chuẩn mưc ; giáo án hợp lý . Tổ chức 8 Thực...
 • 1
 • 1,784
 • 24

Phieu danh gia tiet day thi GVG- Moi

Phieu danh gia tiet day thi GVG- Moi
... Trờng THCS Hoàng Ninh Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam Độc lập Tự do Hạnh phúc. Phiếu Đáng giá xếp loại giờ dạy trên lớp (Thi GV dạy giỏi cấp trờng năm học 2008 2009) 1. Họ tên giáo viên dạy: .. ... cấp trờng năm học 2008 2009) 1. Họ tên giáo viên dạy: .. 2. Môn: .Lớp:. .Tiết: .Thứ:...Ngày: ... 3. Tiết theo PPCT:Tên bài dạy: .... 4. Họ tên GV dự: 1/.2/. 3/. Các mặt Các yêu cầu Điểm Nội dung ... kết hợp tốt các phơng tiện, thiết bị dạy học phù hợp với nội dung của kiểu bài dạy 7 Trình bày bảng hợp lý, chữ viết, lời nói, hình vẽ rõ ràng, chuẩn mực, giáo án hợp lý. Tổ chức 8 Thực hiện linh...
 • 1
 • 1,263
 • 7

Phiếu đánh giá tiết dạy mới

Phiếu đánh giá tiết dạy mới
... Phiếu đánh giá tiết dạy ở cấp tiểu học Họ tên ngời dạy: Tên bài dạy: .Môn: .. LớpTrờng Tiểu học:.Quận, huyện:Tỉnh, TP........... Các lĩnh vực Tiêu chí Điểm tối đa Điểm đánh giá I. Kiến ... tâm của bài dạy. 1.2.Giảng dạy kiến thức cơ bản chính xác , có hệ thống. 1.3. Nội dung dạy học đảm bảo giáo dục toàn diện ( về thái độ , tình cảm, thẩm mỹ). 1.4. Khai thác nội dung dạy học nhằm ... năng cơ bản của bài học và biết vận dụng vào các bài luyện tập, thực hành sau tiết dạy. 1 1 3 Cộng: 20 Xếp loại tiết dạy: Loại tốt: 18 20 (Các tiêu chí 1.2 ; 2.1; 3.2 và 4.3 không bị điểm 0 )...
 • 1
 • 1,852
 • 8

Phiếu đánh giá tiết dạy GADT

Phiếu đánh giá tiết dạy GADT
... SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Trường THPT Chu Văn An Độc lập - Tự do - Hạnh phúc PHIẾU ĐÁNH GIÁ GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ Họ tên giáo viên được đánh giá: ..............................................................Bộ ... 0.5 1.0 1.5 2.0 PHẦN GIÁO ÁN 1 Tính chính xác (khoa học bộ môn và quan điểm, lập trường, chính trị). 2 Thể hiện mục đích, yêu cầu của chuẩn chương trình về kiến thức, kỹ năng, giáo dục. 3 Bảo đảm ... ràng, chuẩn mực, giáo án hợp lý. 7 Tính đơn giản, khả thi, dể thực hiện, hiệu quả. 8 Tính tương tác, khả năng phản hồi thông tin. PHẦN TRÌNH BÀY 9 Sự kết hợp các phương tiện, thiết bị dạy học phù...
 • 1
 • 445
 • 3

PHIẾU ĐẤNH GIÁ TIẾT DẠY

PHIẾU ĐẤNH GIÁ TIẾT DẠY
... SỞ GD VÀ ĐÀO TẠO PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIẾT DẠY Ở CẤP TIỂU HỌC Họ tên người dạy: ………………………………………………………………………………………. Tên bày dạy: …………………………………………………………. Môn:………………………….. ... Tiêu chí Điểm tối đa Điểm đánh giá I. KIẾN THỨC (5 điểm) 1.1. Xác định được vị trí, mục tiêu, chuẩn kiến thức và kĩ năng nội dung cơ bản, trọng tâm của bài dạy. 1.2. Giảng dạy kiến thức cơ bản chính ... dạy đảm bảo giáo dục toàn diện (về thái độ, tình cảm, thẩm mỹ). 1.4. Nội dung dạy học cập nhật những vấn đề xã hội, nhân văn gắn với thực tế, đời sống xung quanh của học sinh. 1.5. Nội dung dạy...
 • 2
 • 493
 • 5

PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIẾT DẠY TH

PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIẾT DẠY TH
... PHÒNG GD-ĐT ĐAKRÔNG PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIẾT DẠY TRƯỜNG TH & THCS TÀ LONG - Họ tên giáo viên dạy: ……………………….......................……………………………………. - Trường:…………………………………………....Lớp dạy: ………………..…………………. ... cùng dự:……………………………………………………………………….. DIỄN BIẾN TIẾT DẠY NHẬN XÉT Đánh giá chung Ghi điểm Ngày …….tháng……..năm 200…. Người được đánh giá Người đánh giá ………………………………………………………... ………………………………………………………... ... Trường:…………………………………………....Lớp dạy: ………………..…………………. - Môn:…………....……… .Tiết: …………Lúc ……..giờ……..ngày…….tháng……năm 200….. - Bài dạy: ………………………………………………………………………………………….. - Họ và tên người dự:……………………………………………………………………………......
 • 3
 • 426
 • 0

Mau phieu danh gia tiet day

Mau phieu danh gia tiet day
... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIẾT DẠY Ở CẤP TIỂU HỌC - Họ tên người dạy: .................................................................................................... ... 2.0 ; tiêu chí 4.3 là: 0; 1.0; 2.0; 3.0). - Điểm về hiệu quả tiết dạy (tiêu chí 4.3) có thể đánh giá bằng kết quả khảo sát sau tiết dạy: . Đạt yêu cầu từ 90% trở lên (3.0 điểm); Đạt yêu cầu từ ... thống. 1.3. Nội dung dạy học đảm bảo giáo dục toàn diện (về thái độ, tình cảm, thẩm mỹ). 1.4. Khai thác nội dung dạy học nhằm phát triển năng lực học tập của học sinh. 1.5. Nội dung dạy học phù hợp...
 • 2
 • 1,878
 • 42

Mau phieu danh gia tiet day bac TH theo QD 14

Mau phieu danh gia tiet day bac TH theo QD 14
... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIẾT DẠY Ở CẤP TIỂU HỌC - Họ tên người dạy: .................................................................................................... ... 2.0 ; tiêu chí 4.3 là: 0; 1.0; 2.0; 3.0). - Điểm về hiệu quả tiết dạy (tiêu chí 4.3) có thể đánh giá bằng kết quả khảo sát sau tiết dạy: . Đạt yêu cầu từ 90% trở lên (3.0 điểm); Đạt yêu cầu từ ... thống. 1.3. Nội dung dạy học đảm bảo giáo dục toàn diện (về thái độ, tình cảm, thẩm mỹ). 1.4. Khai thác nội dung dạy học nhằm phát triển năng lực học tập của học sinh. 1.5. Nội dung dạy học phù hợp...
 • 2
 • 1,397
 • 13

Phiếu đánh giá tiết dạy tiểu học

Phiếu đánh giá tiết dạy tiểu học
... PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIẾT DẠY Ở CẤP TIỂU HỌC Họ, tên người dạy: ........................................................................................................................... Tên bài dạy: .............................................................................. ... thêm vào tiêu chí mà giáo viên đạt xuất sắc trong cùng lĩnh vực. ........../20 GHI CHÉP HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU THEO TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY GHI CHÚ Nhận xét chung về tiết dạy (Ưu điểm, khuyết ... ĐÁNH GIÁ I. KIẾN THỨC (5ĐIỂM) 1.1 Xác định được vị trí, mục tiêu, chuẩn kiến thức và kĩ năng, nội dung cơ bản trọng tâm của bài dạy. 1.2 Giảng dạy kiến thức cơ bản, có hệ thống 1.3 Nội dung dạy...
 • 2
 • 1,006
 • 34

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP