Tài liệu về : “Bồi dưỡng thường xuyên môn Mỹ thuật THCS

Bồi dưỡng thường xuyên môn Mỹ thuật THCS

Bồi dưỡng thường xuyên môn Mỹ thuật THCS
... của học sinh đợc tính điểm nh các môn học khác, hình thức đánh giá theo cách này rất phù hợp với môn học. Bởi vì Mỹ thuật môn học nghệ thuật. Khác với một số môn học có công thức, quy định rõ ... tập của học sinh: - Thực tế học sinh rất thích học môn Mỹ thuật: Vẽ, nặn, hoặc xem tác phẩm mĩ thuật dần dần trỡ thành nhu cầu của các em. Dạy Mỹ thuật là làm sao thức tỉnh khả năng đó và tạo điều ... lực để làm và sử dụng đồ dùng dạy - học (Bài 7). - Dạy học Mỹ thuật thờng dạy trên đồ dùng dạy học, do vậy đồ dùng dạy học của môn Mỹ thuật thờng là nội dung, là kiến thức của bài học. Đồ dùng...
 • 8
 • 2,917
 • 98

Chương trình bồi dưỡng thường xuyên môn Mỹ thuật

Chương trình bồi dưỡng thường xuyên môn Mỹ thuật
... chơng trình và Sgk mới môn thuật THCS) linh hoạt (có tính nhu cầu của địa phơng). III. Nội dung bồi d ỡng chuyên môn nghiệp vụ trong ch ơng trình BDTX 1. Nội dung chuyên môn, nghiệp vụ của chơng ... học môn thuật THCS (Từ bài 1 đến bài 3). Phần II: Nội dung chuyên môn, nhiệm vụ. Phần III: Dành cho địa phơng. 2. Các vấn đề cơ bản về dạy học, phát huy tính tích cực của học sinh trong môn ... tích hợp giữa kiến thức khoa học và PPDH bộ môn thuật. 2. Khó khăn khi thực hiện chơng trình và SGK Mĩ thuật THCS. - Khi thực hiện chơng trình SGK Mĩ thuật gặp không ít khó khăn khi ĐDDH cha...
 • 15
 • 1,470
 • 9

Bồi dưỡng thường xuyên môn toán PTTH

Bồi dưỡng thường xuyên môn toán PTTH
... Tự bồi dưỡng thường xuyên chu kì III (2004-2007) KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CƠ SỞ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH: - Căn cứ vào chương trình bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên THPT ... Tự học, tự bồi dưỡng 14 tiết Kiều Đình Tuấn Trung tâm GDTX Anh Sơn Tự bồi dưỡng thường xuyên chu kì III (2004-2007) B. PHẦN II Chuyªn m«n Chuyên đề 1: Đổi mới chương trình và SGK môn toán THPT ... tâm GDTX Anh Sơn Tự bồi dưỡng thường xuyên chu kì III (2004-2007) 2006- 2007 14 tiết Chuyên đề 4: Khai thác sử dụng một số phần mềm trong dạy học toán THPT Tự học, tự bồi dưỡng Tên học phần Tên...
 • 28
 • 1,170
 • 36

Boi duong thuong xuyen mon ngoai ngu

Boi duong thuong xuyen mon ngoai ngu
... thu hoạch Bồi dỡng thờng xuyên Nguyễn Hải Thi Bài 1: Giới thiệu chơng trình bồi dỡng thờng xuyên cho giáo viên Ngoại ngữ I/ Hoạt động 1: Tìm hiểu mục tiêu chơng trình bồi dỡng thờng xuyên chu ... chơng trình bồi dỡng thờng xuyên chu kỳ III cho giáo viên Pháp Văn THPT. 1. Sơ đồ cấu trúc chơng trình bồi dỡng thờng xuyên chu kỳ III đợc tốm tắt nh sau: 1 Chơng trình bồi dỡng th- ờng xuyên cho ... hiểu nội dung chơng trình bồi dỡng thờng xuyên phần chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên viên . 1. Nội dung phần chuyên môn, nghiệp vụ của chơng trình bồi dỡng thờng xuyên chu kỳ III rất bổ ích...
 • 33
 • 878
 • 5

Đề cương ôn thi bồi dưỡng thường xuyên môn toán trung học cơ sở

Đề cương ôn thi bồi dưỡng thường xuyên môn toán trung học cơ sở
... hợp được miễn học môn Thể dục, môn Âm nhạc, môn Mỹ thuật, phầnthực hành môn giáo dục quốc phòng - an ninh (GDQP-AN)1. Học sinh được miễn học môn Thể dục, môn Âm nhạc, môn Mỹ thuật trong chương ... theo qui định và đúngchuyên môn được đào tạo.Các đơn vị xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch bồi dưỡng cán bộ quản lí,giáo viên và nhân viên (bồi dưỡng thường xuyên, đào tạo nâng cao trình ... nhà trường cho phép học sinh được miễn học môn Thể dục, môn Âm nhạc, môn Mỹ thuật trong một học kỳ hoặc cả năm học. Nếu được miễn học cả năm học thì môn học nàykhông tham gia đánh giá, xếp loại...
 • 28
 • 1,009
 • 1

Boi duong thuong xuyen THCS

Boi duong thuong xuyen THCS
... của học sinh đợc tính điểm nh các môn học khác, hình thức đánh giá theo cách này rất phù hợp với môn học. Bởi vì Mỹ thuật môn học nghệ thuật. Khác với một số môn học có công thức, quy định rõ ... tập của học sinh: - Thực tế học sinh rất thích học môn Mỹ thuật: Vẽ, nặn, hoặc xem tác phẩm mĩ thuật dần dần trỡ thành nhu cầu của các em. Dạy Mỹ thuật là làm sao thức tỉnh khả năng đó và tạo điều ... lực để làm và sử dụng đồ dùng dạy - học (Bài 7). - Dạy học Mỹ thuật thờng dạy trên đồ dùng dạy học, do vậy đồ dùng dạy học của môn Mỹ thuật thờng là nội dung, là kiến thức của bài học. Đồ dùng...
 • 8
 • 1,449
 • 24

Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên

Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên
... hiện tính toàn diện (bao gồm cả bồi dỡng lý luận nhận thức về chính trị, xã hội, chuyên môn nghiệp vụ) cập nhật (bám sát đổi mới chơng trình và SGK môn Ngữ văn THCS) và linh hoạt (có tính đến ... phát huy tính tích cực của HS trong môn Ngữ văn (từ bài 4 đến bài 9) 3. Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã đư ợc bồi dưỡng để dạy học chương trình và SGK Ngữ văn THCS (từ bài 10 đến bài 19) 4. Tổng ... và Đào tạo) Phần II: Nội dung chuyên môn nghiệp vụ Phần IV: Dành cho địa phương 1. Giới thiệu chương trình BDTX, SGK, SGV và các tài liệu dạy học môn Ngữ Văn THCS (từ bài 1 đến bài 3) 2. Các vấn...
 • 19
 • 4,367
 • 6

Bồi dưỡng thường xuyên chu kì III (toán)

Bồi dưỡng thường xuyên chu kì III (toán)
... đềBài 20: thử nghiệm và đánh giá dạy học tíchcực trong môn toán THCS 1. Cốt lõi của đổi mới PPDH môn toán ở trờng phổ thông Bồi dỡng thờng xuyên chu kì IIIGiáo viên: Phạm Văn Hiệu - Mobile: 0948306916 ... dạy:1. Kiểm tra bài cũ 2. Bài mới Bồi dỡng thờng xuyên chu kì IIIGiáo viên: Phạm Văn Hiệu - Mobile: 0948306916 Telephone: 03203711138. Bồi dỡng thờng xuyên chu kì IIIGiáo viên: Phạm Văn ... quỹ tích Bồi dỡng thờng xuyên chu kì IIIGiáo viên: Phạm Văn Hiệu - Mobile: 0948306916 Telephone: 03203711138.- Những hoạt động trí tuệ phổ biến trong toán học (diễn biến ra ở các môn khác)...
 • 28
 • 1,542
 • 3

Bồi dưỡng thường xuyên

Bồi dưỡng thường xuyên
... Chơng trình bồi dỡng thờng xuyên chu kỳIII Chuyên đề 1Tổ chức hoạt động nhận thức của học sinhtheo hớng phát triển ... phát triển những nội dung đã học ở THCS Đợc tiếp tục phát triển và nâng cao các kỹ năng học tập chung Hiểu biết và có thói quen rèn luyện bản thân thờng xuyên Hiểu biết và có khả năng cảm ... nghệ thuật, có nhu cầu sáng tạo cái đẹp 1.1.4. Mục tiêu đặc thù của từng ban Ban Khoa học tự nhiên: trên nền học vấn phổ thông, yêu cầu học sinh cókiến thức và kỹ năng cao hơn ở các môn Toán,...
 • 17
 • 1,881
 • 7

Bồi dưỡng thường xuyên chu kỳ III

Bồi dưỡng thường xuyên chu kỳ III
... hóa hình thức bồi dỡng2. Bồi dỡng thờng xuyên 2.1 Chơng trình, nội dung bồi dỡng BDTX- Phần 1: Bồi dỡng về lí luận giáo dục chung- Phần 2: Bồi dỡng chuyên môn nghiệp vụ- Phần 3: Bồi dỡng từng ... thức bồi dỡnga) Loại hình bồi dỡng- Bồi dỡng chơng trình và SGK mới- Bồi dỡng thờng xuyên theo chu kỳ IIIb) Hình thức bồi dỡng- Bồi dỡng thông quan các lớp tập huấn- Bồi dỡng thông quan sinh ... Trờng THCS Nga An- Củng cố kế quả bồi dỡng của các giai đoạn, các chu kì BDTX trớc và tinh thần tự học, tự bồi dỡng của GV1.2. Phơng châm bồi dỡng- Kết hợp bồi dỡng trong hè với tự bồi dỡng...
 • 19
 • 623
 • 5

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP