Bồi dưỡng thường xuyên môn Mỹ thuật THCS

8 2,858 98 Gửi tin nhắn cho Bill Gates
Bill Gates

Bill Gates

Tải lên: 11,509 tài liệu

  • Loading...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/07/2013, 01:27

Phần i. Nhận thức chung về công tác bồi dỡng thờng xuyên: - Bồi dỡng thờng xuyên là công việc quan trọng đối với mỗi một giáo viên. Một mặt, giáo viên cũng cố và nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, phơng pháp dạy học theo hớng tích cực. Mặt khác, thế kỷ XXI là thế kỷ có nhiều biến đổi về khoa học kỷ thuật nh công nghệ thông tin phát triển mạnh, kinh tế xã hội có nhiều thay đổi đòi hỏi giáo dục cần thay đổi để đáp ứng yêu cầu xã hội cần tạo ra những ngời lao động mới, lao động trí tuệ, biết làm chủ bản thân, làm chủ đất nớc. Trong giáo dục có sự chuyển biến từ quan điểm trớc đây lấy ngời dạy làm trung tâm sang quan điểm lấy ngời học làm trung tâm. Đây là cuộc cách mạng trong giáo dục. - Bồi dỡng thờng xuyên có nhều hình thức nh: tự nghiên cứu tài liệu, học hỏi kinh nghiệm đồng nghiệp, tổ chức chuyên đề trong trờng, liên trờng hay tham gia học bồi d- ỡng do Phòng, Sở tổ chức . Dù bồi dỡng hình thức nào đi chăng nữa thì đòi hỏi mỗi một giáo viên phải luôn trau dồi về chuyên môn nghiệp vụ, thờng xuyên đổi mới về phơng pháp dạy để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội. - Tài liệu bồi dỡng thờng xuyên do Bộ GD - ĐT phát hành là một cuốn tài liệu thiết thực, bổ ích về nội dung, đặc biệt là về phơng pháp truyền đạt kiến thức theo hớng tích cực mà các giáo viên cần nghiên cứu, học hỏi. Phần ii: chuyên môn nghiệp vụ: I. Sách giáo khoa và sách giáo viên Mĩ Thuật THCS (Bài 3). - SGK và SGV Mĩ Thuật THCS là những tài liệu cụ thể hóa chơng trình, đăng tải những kiến thức cơ bản, giới thiệu phơng pháp dạy - học. Tuy nhiên, đây không phải là tất cả để giáo viên và học sinh cứ thế dạy và học một cách máy móc, rập khuôn. Để dạy - học MT có hiệu quả, GV và HS nắm đợc cái cốt rồi sau đó tìm ra cách dạy, cách học làm sao phù hợp với tình hình thực tế ở trờng, ở địa phơng mình. - Nội dung SGK Mĩ thuật đợc phân phối dạy ở hai học kỳ, riêng lớp 9 học một học kỳ với thời lợng 18 tiết/1 năm học, trong đó có 2 tiết kiểm tra học kỳ. Cấu trúc ch- ơng trình đầy đủ 4 phân môn (Vẽ theo mẫu, Vẽ trang trí, Vẽ tranh, Th ờng thức mĩ thuật) - Đây là điều kiện thuận lợi để các em phát triển năng khiếu từng phân môn đó. Nội dung một số bài học cũng phù hợp với khả năng tiếp thu của các em. Hình thức trình bày phần chữ và phần hình ảnh minh họa rõ rành, đẹp, phù hợp và thống nhất với nhau. Tuy nhiên, bên cạnh những bài học đáp ứng yêu cầu nhận thức, tiếp thu kiến thức của các em thì vẫn còn một số bài yêu cầu quá cao với khả năng của các em .Đây là nhng bài học đòi hỏi các em phải có năng khiếu thực sự, đồng thời phải có t duy sáng tạo cao. Do vậy đa những bài học này vào chơng trình học sinh rất khó để tiếp thu kiến thức và thực hành đạt yêu cầu. -Nội dung, chơng trình SGV môn MT là tài liệu triển khai cụ thể của SGK nhng có bổ sung và mỡ rộng hơn về nội dung, đặc biệt là ph ơng pháp giảng dạy- học, tạo điều kiện cho GV hoàn thành tốt bài dạy của mình. Cấu trúc ch ơng trình SGV tr- ơng đối đầy đủ và hợp lý về phần hớng dẫn chung và phần hớng dẫn cụ thể. Cách trình bày bài dạy cũng rất rõ ràng về phần mục tiêu, chuẩn bị và gợi ý tiến trình dạy học. Tuy nhiên vẫn còn một số nội dung yêu cầu quá cao so với nội dung ở SGK nên khi GV trình bày, diễn giải thêm thì HS rất khó tiếp thu kiến thức. * Có thể nói SGK và SGV là tài liệu cần thiết, giúp GV hiểu đợc chơng trình, nội dung và phơng pháp dạy - học, đồng thời gợi ý cách tiến hành bài dạy sao cho rõ trọng tâm đối với mỗi đơn vị kiến thức ở mỗi bài qua từng thời gian. II. Sử dụng môi trờng nh một nguồn lực để làm và sử dụng đồ dùng dạy - học (Bài 7). - Dạy học Mỹ thuật thờng dạy trên đồ dùng dạy học, do vậy đồ dùng dạy học của môn Mỹ thuật thờng là nội dung, là kiến thức của bài học. Đồ dùng dạy học còn phản ánh mức độ kiến thức của bài học và trình độ của học sinh. Cho nên chuẩn bị tốt đồ dùng dạy học xem nh giáo viên đã chuẩn bị tốt nội dung bài dạy và quá trình lên lớp chỉ còn là trình bày, diễn giãi theo đồ dùng dạy học đã chuẩn bị. - ĐDDH MT có nhiều loại: Mẫu vẽ, Tranh, ảnh phiên bản, bài vẽ của HS. Hình h - ớng dẫn cách tiến hành bài vẽ. Hình minh họa trên bảng. Băng hình .Mỗi loại đều có những tác dụng riêng. - GV cần có kế hoạch chuẩn bị trớc, có thể sử dụng những gì cần thiết có ở môi tr- ờng xung quanh để làm ĐDDH phù hợp với nội dung bài học. - Khi giới thiệu ĐDDH cần khoa học, rõ ràng theo trình tự của nội dung bài. Cụ thể: + Đặt mẫu, treo tranh hớng dẫn ở nơi toàn bộ học sinh trong lớp dễ nhìn thấy. + Theo thứ tự đã chuẩn bị ở kiến thức bài dạy. + Giới thiệu ĐDDH những chi tiết cần thiết cho HS quan sát, so sánh, nhận xét. + Tùy theo từng bài mà cất đúng lúc để ĐDDH cho phù hợp. - ĐDDH MT hiện nay cha đợc chú ý, vì thế còn thiếu, hầu hết đồ dùng dạy học đều do GV tự chuẩn bị nên thiếu quy chuẩn, đặc biệt là tính thẩm mĩ, do đó ch a khích lệ đợc tinh thần học tập của HS. * Với tầm quan trọng của ĐDDH nh vậy cho nên khi thiếu đồ dùng dạy học bản thân tôi có một số hớng giải quyết nh sau: + Nghiên cứu nội dung chơng trình để đối chiếu với phòng thiết bị nếu có đồ dùng nào thiếu thì lập dự trù kinh phí trình nhà trờng hỗ trợ mua sắm. + Đối với các loại mẫu vẽ còn thiếu thì giáo viên cùng học sinh nghiên cứu để làm hoặc su tầm những đồ vật gần tơng đơng. + Đối với tranh ảnh phiên bản các tác phẩm mĩ thuật, các công trình mĩ thuật giáo viên cùng học sinh nghiên cứu su tầm. + Đối với tranh ảnh minh hoạ cách vẽ thì giáo viên nghiên cứu để vẽ, đồng thời có thể vận dụng ĐDDH của các khối để dạy. + Đối với bài vẽ tham khảo thì khi chấm bài của học sinh nếu có bài nào đẹp thì giáo viên giữ lại làm bài mẫu tham khảo trớc khi các em thực hành. Đây là một dạng đồ dùng dạy học rất thiết thực với các em. III.Những kỷ năng chính trong môn mĩ thuật (bài 10): - Mục tiêu của môn MT ở trờng THCS là dạy HS nhận ra cái đẹp, tập tạo ra cái đẹp và vận dụng những hiểu biết về cái đẹp vào học tập, và sinh hoạt hàng ngày, cho công việc mai sau: góp phần xây dựng con ngời lao động mới phục vụ cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nớc. - Để đạt đợc các mục tiêu trên, các GV mĩ thuật phải dạy cho HS những kỷ năng cơ bản-những kỷ năng cần thiết mà các em cần phát triển khi học MT. -Những kỷ năng đó là: + Kỷ năng quan sát. + Kỷ năng cảm thụ thẩm mĩ. + Kỷ năng t duy trừu tợng. + Kỷ năng thực hành. + Kỷ năng đánh giá. + Kỷ năng vận dụng kiến thức vào thực triển. - Trên đây là những kỷ năng chủ yếu mà HS cần đợc rèn luyện và phát triển trong môn MT. Trong những kỷ năng đó thì Kỷ năng đánh giá, Kỷ năng vận dụng kiến thức vào thực triển đợc coi là mới trong nội dung chơng trình và phơng pháp dạy- học. Đây là những kỷ năng phát huy tính tích cực, độc lập, sáng tạo trong học tập của HS. - Để hình thành những kỷ năng đó cho HS thì GV cần có những ph ơng pháp dạy học đặc thù nh: Phơng pháp trực quan, quan sát, dạy học nêu vấn đề, vấn đáp, hoạt động hợp tác theo nhóm, trò chơi, luyện tập thực hành, đánh giá .Trong các ph ơng pháp nói trên, những phơng pháp tích cực, có hiệu quả trong việc hình thành và phát triển các kỷ năng cho HS là phơng pháp dạy học nêu vấn đề, PP trực quan, PP luyện tập thực hành, PP hoạt động nhóm. IV. Các hoạt động để phát triển kỷ năng trong vẽ trang trí (Bài 12): - Vẽ trang trí nhằm phát huy trí tởng tợng, sáng tạo, làm giàu cảm xúc thẩm mĩ cho HS trên cơ sở cung cấp kiến thức và rèn luyện kỷ năng cơ bản về vẽ trang trí. Vẽ trang trí còn giúp HS biết vận dụng kiến thức vào cuộc sống và các môn học ở trờng phổ thông. - Các kỷ năng cần thiết cần hình thành cho HS khi vẽ trang trí: + Quan sát (so sánh, phân tích, tổng hợp đặc điểm của đối tợng quan sát). + T duy tạo hình, bố cục. + Vẽ hình, chỉnh hình. + Vẽ đậm nhạt, vẽ màu. + Vận dụng kiến thức vào thực tế. - Để phát triển những kỷ năng trên cho HS, cần nghiên cứu kỷ nội dung bài học, xác định mục tiêu cụ thể xem bài học này cần hình thành ở HS những kỷ năng nào, mức độ đến đâu. - Hình thành và phát triển những kỷ năng trong vẽ trang trí cho HS, Bạn nên sử dụng một số phơng tiện dạy học sau: + Thực tế xung quanh có liên quan đến nội dung bài học. + Bài vẽ của HS năm trớc để rút kinh nghiệm. + Các bớc tiến hành bài vẽ, một số t liệu về họa tiết, hình vẽ minh họa có liên quan đến nội dung bài học. V. Sử dụng sách giáo khoa, sách giáo viên lớp 6, 7, 8, 9, để dạy vẽ trang trí (bài 16): - Cấu trúc nội dung của các bài vẽ trang trí trong SGK Mĩ thuật th ờng có 2 phần: phần lý thuyết và phần thực hành. - Muốn sử dụng SGK và SGV một cách có hiệu quả trong dạy vẽ trang trí, tr ớc hết bạn cần nghiên cứu kỷ nội dung kiến thức trong SGK để nắm đợc mức độ kiến thức cần cung cấp cho HS. Vì ở mỗi lớp, mỗi cấp có mục tiêu yêu cầu khác nhau. Trên mức độ kiến thức đó, bạn nghiên cứu nội dung trong SGV. - Đồ dùng dạy học với dạy vẽ trang trí rất quan trọng. Nó giúp GV đa ra kiến thức một cách sinh động, dễ hiểu và hấp dẫn. - Đồ dung dạy học giúp HS lĩnh hội kiến thức một cách có hiệu quả hơn khi đ ợc nhìn trực tiếp những hình ảnh cụ thể bên cạnh lời giảng giải, phân tích của GV. - GV cần vận dụng các phơng pháp dạy học tích cực vào vẽ trang trí. Vấn đề này đòi hỏi GV cần lập kế hoạch bài học nhằm đa ra mục tiêu việc chuẩn bị đồ dùng dạy học, lựa chọn phơng pháp dạy học chủ yếu phù hợp với nội dung cụ thể. VI.Tích hợp bộ môn theo chủ điểm (bài 19): - Tích hợp là tìm ra sự liên quan về kiến thức của các hiện tợng, các môn học để khơi dậy trong dạy - học một môn, làm cho tri thức của HS phong phú, không rời rạc. - Tích hợp, tuyệt nhiên không phải là phép cộng gộp các môn học, các bài học. Bởi mỗi môn học, bài học có đặc điểm riêng, có mục tiêu, nội dung và ph ơng pháp dạy - học khác nhau, không thể hòa đồng một cách thiếu suy nghĩ và dễ dãi. - Dạy - học theo phơng pháp tích hợp là tìm trong các môn học, bài học, có gì liên quan với nhau để có thể: nhấn mạnh hoặc lớt qua hay gợi ý cho Hs tham khảo thêm ở các môn học có liên quan, tránh tình trạng lặp lại mất nhiều thời gian. - Môn học Mĩ thuật là môn học có tính tổng hợp, kiến thức của nó có liên quan, móc nối với kiến thức các môn học khác: Ví dụ: + Môn Văn: ở cách bố cục, cách tìm hình và xây dựng hình tợng . + Môn Sử: các sự kiện lịch sử, các công trình văn hóa . + Môn Địa: các địa danh và sự phát triển kinh tế xã hội . + Môn Toán: phân tích, nhận xét và phơng pháp t duy . + Môn Lý: ánh sáng và sự biến đổi của màu sắc . * Dạy học phát huy tính tích cực học tập của HS không đơn giản chỉ là dạy - học thật nhiều kiến thức mà GV và HS cần thấy việc dạy và học là trách nhiệm mà còn là niềm vui-niềm vui trong tìm tòi, sáng tạo để HS học một biết mời. VII. Thử nghiệm và đánh giá học tập tích cực (bài 20): - Dạy - học tích cực là xu thế chung của dạy học hiện nay không chỉ với giáo dục nớc ta, mà là giáo dục toàn cầu. Để dạy - học theo hớng phát huy tính tích cực học tập của HS thì GV và HS đều chuẩn bị, cả hai cùng hớng đến mục tiêu. Vì thế dạy - học ngày nay có khái niệm là hoạt động, GV và HS cùng hoạt động để cùng đến đích là HS tiếp nhận kiến thức mau lẹ và phong phú. Do vậy GV phải có ph ơng pháp dạy và HS phải có phơng pháp học hợp lý. - Để dạy - học có hiệu quả cần chuẩn bị một số công việc sau: + Chuẩn bị bài dạy: ( giáo án, các tài liệu có liên quan, ĐDDH ) + Tiến hành các hoạt động dạy - học hợp lý cho từng bài. + Đồ dùng dạy - học đẹp và rõ trọng tâm, sử dung hợp lý cho từng nội dung. + Kết hợp nhuần nhuyễn các phơng pháp dạy- học: đan xen một cách hợp lý giữa nói với minh họa, đặt câu hỏi với thảo luận nhóm, làm bài tập với nhận xét đánh giá. Phần iii: Những Đề xuất Và giải pháp thực hiện: I. Về nội dung ch ơng trình: - Đối với những bài học quá khó, quá cao giáo viên nên nghiên cứu kỹ nội dung yêu cầu bài dạy để tìm ra phơng pháp truyền đạt kiến thức phù hợp. Không nên đòi hỏi quá cao ở các em mà chỉ nên truyền đạt những kiến thức phù hợp với mặt bằng nhận thức chung. II. Về cơ sở vật chất: - Dạy học Mỹ thuật thờng dạy trên đồ dùng dạy học, do vậy đồ dùng dạy học của môn Mỹ thuật thờng là nội dung, là kiến thức của bài học. Đồ dùng dạy học còn phản ánh mức độ kiến thức của bài học và trình độ của học sinh. Cho nên chuẩn bị tốt đồ dùng dạy học xem nh giáo viên đã chuẩn bị tốt nội dung bài dạy và quá trình lên lớp chỉ còn là trình bày, diễn giãi theo đồ dùng dạy học đã chuẩn bị. Với tầm quan trọng nh vậy cho nên khi thiếu đồ dùng dạy học bản thân tôi có một số hớng giải quyết nh sau: + Nghiên cứu nội dung chơng trình để đối chiếu với phòng thiết bị nếu có đồ dùng nào thiếu thì lập dự trù kinh phí trình nhà trờng hỗ trợ mua sắm. + Đối với các loại mẫu vẽ còn thiếu thì giáo viên cùng học sinh nghiên cứu để làm hoặc su tầm những đồ vật gần tơng đơng. + Đối với tranh ảnh phiên bản các tác phẩm mĩ thuật, các công trình mĩ thuật giáo viên cùng học sinh nghiên cứu su tầm. + Đối với tranh ảnh minh hoạ cách vẽ thì giáo viên nghiên cứu để vẽ, đồng thời có thể vận dụng ĐDDH của các khối để dạy. + Đối với bài vẽ tham khảo thì khi chấm bài của học sinh nếu có bài nào đẹp thì giáo viên giữ lại làm bài mẫu tham khảo trớc khi các em thực hành. Đây là một dạng đồ dùng dạy học rất thiết thực với các em. III. Về tình hình học tập của học sinh: - Thực tế học sinh rất thích học môn Mỹ thuật: Vẽ, nặn, hoặc xem tác phẩm mĩ thuật dần dần trỡ thành nhu cầu của các em. Dạy Mỹ thuật là làm sao thức tỉnh khả năng đó và tạo điều kiện cho các em hoạt động tạo hình, làm cho đời sống tinh thần phong phú hơn. Để thực hiện công việc này bản thân tôi có một số ph ơng pháp sau: + Phải xác định dạy Mỹ thuật là nhằm giáo dục thẩm mĩ cho học sinh, tạo điều kiện cho các em tiếp xúc, làm quen và thởng thức vẻ đẹp của thiên nhiên, của tác phẩm mĩ thuật. + Chuẩn bị đầy đủ và phong phú ĐDDH để phát triển khả năng quan sát, nhận xét, t duy sáng tạo của các em. + Tổ chức những buổi học ngoài trời để thay đổi không khí học tập, tạo điều kiện cho các em tiếp xúc với thế giới muôn màu muôn vẻ. + Tổ chức những cuộc thi vẽ tranh trong trờng thông qua những ngày kỷ niện lớn để các em có điều kiện phát huy năng khiếu của mình. + Trong quá trình các em thực hành giáo viên quan sát hớng dẫn, động viên các em làm bài. Tuỳ theo đối tợng và năng khiếu của từng em mà có cách hớng dẫn khác nhau, không nên áp đặt các em mà chỉ định hớng, gợi ý. Phần Iv. Kiểm tra đánh giá: - Đánh giá kết qủa bài học, bài vẽ của các em là rất cần thiết, vì qua đó giáo viên biết đợc tình hình học tập của học sinh: xem học sinh nắm đợc kiến thức vững vàng hay rời rạc hoặc thiếu hệ thống? Học tập tiến bộ hay chững lại? Từ đó giáo viên rút kinh nghiệm cho bài dạy của mình: tìm ra những điều bổ ích cho ph ơng pháp, cho nội dung hay cho sự chuẩn bị đồ dùng dạy học. Đánh gía kết quả bài vẽ còn là dịp động viên, khích lệ học sinh học tập đối với cả các em khá hay yếu kém. - Khi đánh giá bài vẽ của các em cần dựa trên cơ sở mục tiêu và yêu cầu của bài học. Nên tổ chức cho học sinh tự nhận xét, xếp loại bài vẽ theo khả năng và cảm nhận riêng của mình, sau đó giáo viên mới nhận xét, đánh giá và xếp loại. - Trong quá trình đánh giá bài vẽ nên dựa vào sự tiến bộ của học sinh. Vì nhiều lý do mà học sinh ở THCS học Mỹ thuật gặp nhiều khó khăn, một số em sợ học vẽ, nhng lại phải học theo quy chế. Cho nên phơng pháp đánh giá bài vẽ của học sinh là: Hạn chế cho điểm kém. Gặp trờng hợp bài kém, nên động viên, yêu cầu học sinh làm lại, sau đó cho điểm bình thờng. Tuỳ theo từng trờng hợp, có thê không trừ điểm hay trừ điểm để răn đe, cảch cáo song vẫn có ý khích lệ. - Cố gắng động viên khuyên khích đối với những học sinh khá, giỏi, có năng lực sáng tạo. - Bài vẽ của học sinh đợc tính điểm nh các môn học khác, hình thức đánh giá theo cách này rất phù hợp với môn học. Bởi vì Mỹ thuật là môn học nghệ thuật. Khác với một số môn học có công thức, quy định rõ ràng đòi hỏi đ ợc vận dụng đúng và chính xác, môn Mỹ thuật cũng có những, công thức quy ớc, nhng khi vận dụng tuỳ thuộc vào đề tài, vào ý đồ, t tởng và tình cảm của ngời vẽ. * Việc dạy - học Mỹ thuật sẽ giúp các em năng cao nhận thức thẩm mĩ của mình để học tập có hiệu quả hơn trong các môn học khác, để hiểu về cái đẹp, để sống và hành động theo quy luật của cái đẹp. Sự hào hứng học Mỹ thuật của học sinh sẽ là nguồn động viên lớn góp phần tạo điều kiện cho chúng ta trau dồi về ph - ơng pháp để dạy tốt, đáp ứng lòng mong đợi của học sinh và toàn xã hội. Trên đây là những ý kiến tiếp thu, tham luận, góp ý của bản thân về nội dung chơng trình BDTX Mỹ thuật ở THCS chu kỳ III (2004-2007). Tháng 8/2007 Hà Đức Việt . điểm nh các môn học khác, hình thức đánh giá theo cách này rất phù hợp với môn học. Bởi vì Mỹ thuật là môn học nghệ thuật. Khác với một số môn học có công. Thực tế học sinh rất thích học môn Mỹ thuật: Vẽ, nặn, hoặc xem tác phẩm mĩ thuật dần dần trỡ thành nhu cầu của các em. Dạy Mỹ thuật là làm sao thức tỉnh khả
- Xem thêm -

Xem thêm: Bồi dưỡng thường xuyên môn Mỹ thuật THCS, Bồi dưỡng thường xuyên môn Mỹ thuật THCS, Bồi dưỡng thường xuyên môn Mỹ thuật THCS

Bình luận về tài liệu boi-duong-thuong-xuyen-mon-my-thuat-thcs

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP