Assessing the performance the wastewater treatment in luyen thep luu xa factory thai nguyen iron and steel join sock corporation

the situation of sanitation behavior of dao people in some particularly difficult communes of thai nguyen province and testing intervention models

the situation of sanitation behavior of dao people in some particularly difficult communes of thai nguyen province and testing intervention models
... behaviors in some particularly difficult communes in Thai Nguyen and testing intervention models" with the objectives: Assess the situation of the Dao s sanitary behaviors in some extremely difficult ... difficult communes in Thai Nguyen 2011 Describe some factors related to Dao s sanitary behaviors in some extremely difficult communes in Thai Nguyen province Assess the result of the testing the communication ... overall big picture of the current status of the Dao s sanitary behavior living in particularly difficult communes in Thai Nguyen province This is the first intervention study in the Dao community...
 • 26
 • 41
 • 0

Tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành ở nhà máy luyện thép Lưu Thái Nguyên.doc

Tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành ở nhà máy luyện thép Lưu Xá Thái Nguyên.doc
... thành cảm ơn! Chơng Những vấn đề lý luận tập hợp chi phí tính giá thành sản xuất I Chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm nhiệm vụ kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Chi phí sản xuất ... Bao gồm chi phí tạo doanh thu bán hàng hoạt động sản xuất kinh doanh Căn vào chức năng, công dụng chi phí, khoản chi phí đợc chia thành : Chi phí sản xuất chi phí sản xuất - Chi phí sản xuất: toàn ... quy trình sản xuất công nghệ sản xuất sản phẩm quy trình sản xuất kinh doanh đợc chia thành: - Chi phí chi phí chung Theo khả quy nạp chi phí vào đối tợng kế toán chi phí, chi phí sản xuất kinh...
 • 69
 • 237
 • 5

Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu ở Nhà máy Luyện thép Lưu

Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu ở Nhà máy Luyện thép Lưu Xá
... máy Luyện thép Lưu Phần 2: Thực trạng kế toán nguyên vật liệu Nhà máy Luyện thép Lưu Phần 3: Đánh giá thực trạng phương hướng hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu Nhà máy Luyện thép Lưu ... Phương PHẦN 2:THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI NHÀ MÁY LUYỆN THÉP LƯU XÁ 2.1 Đặc điểm Nguyên vật liệu Nhà máy Nhà máy Luyện thép Lưu doanh nghiệp sản xuất phôi thép, sản phẩm không đa ... nguyên vật liệu tổng chi phí sản xuất vai trò quan trọng kế toán nguyên vật liệu, thời gian thực tập Nhà máy Luyện thép Lưu Xá, em mạnh dạn tìm hiểu đề tài Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu Nhà máy...
 • 112
 • 275
 • 2

Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu ở Nhà máy Luyện thép Lưu

Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu ở Nhà máy Luyện thép Lưu Xá
... máy Luyện thép Lưu Phần 2: Thực trạng kế toán nguyên vật liệu Nhà máy Luyện thép Lưu Phần 3: Đánh giá thực trạng phương hướng hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu Nhà máy Luyện thép Lưu ... Phương PHẦN 2:THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI NHÀ MÁY LUYỆN THÉP LƯU XÁ 2.1 Đặc điểm Nguyên vật liệu Nhà máy Nhà máy Luyện thép Lưu doanh nghiệp sản xuất phôi thép, sản phẩm không đa ... nguyên vật liệu tổng chi phí sản xuất vai trò quan trọng kế toán nguyên vật liệu, thời gian thực tập Nhà máy Luyện thép Lưu Xá, em mạnh dạn tìm hiểu đề tài Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu Nhà máy...
 • 105
 • 274
 • 3

MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở NHÀ MÀY LUYỆN THÉP LƯU

MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở NHÀ MÀY LUYỆN THÉP LƯU XÁ
... đầy đủ yêu cầu quản lý bên liên quan * Công tác tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm Nhà máy: Công tác tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm Nhà máy đợc toán theo tháng đáp ứng đợc yêu cầu ... hành Nhà máy trình nghiên cứu đa vào áp dụng II Những đề xuất cụ thể nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm Nhà máy Luyện Thép Lu a Đối với việc hạch toán chi ... đến tổng hợp theo khía cạnh cung cấp cho phận quản lý Nhìn chung công tác kế toán nói chung công tác kế toán tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm nói riêng Nhà máy Luyện Thép Lu đảm bảo...
 • 8
 • 184
 • 0

TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở NHÀ MÁY LUYỆN THÉP LƯU

TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở NHÀ MÁY LUYỆN THÉP LƯU XÁ
... thực đơn định ,và chịu trách nhiệm phần hành kế toán Khi vào phần mềm hình có dạng: II Tình hình thực tế tổ chức kế toán tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm nhà máy Luyện Thép Lu Đối tợng ... Tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm , Kế toán tổng hợp chi phí, tính giá thành Sp toán công trình xây dựng theo dõi quảnKế TOáN TSCĐ THốNG KÊ TổNG HợP chi phí phát sinh trực tiếp kỳ sản ... giảm chi phí giá thành SƠ Đồ máy phòng kế toán tàichính kế toán vật liệu kế toántiền lương kế toán tiêu thụ kế toán toán & công nợ nhân viên kinh tế phân xưởng kế toán quỹ c Hình thức kế toán- ...
 • 27
 • 136
 • 1

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI NHÀ MÁY LUYỆN THÉP LƯU

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI NHÀ MÁY LUYỆN THÉP LƯU XÁ
... cau Mỏ sắt & cán thép Tuyên Quang Nhà máy Cán thép Lưu Nhà máy Hợp kim sắt Nhà máy Luyện Gang Nhà máy Cơ khí Nhà máy Cán thép Thái Nguyên Nhà máy Kốc hoá Nhà máy luyện cán thép Gia sàng Phòng ... cau Mỏ sắt & cán thép Tuyên Quang Nhà máy Cán thép Lưu Nhà máy Hợp kim sắt Nhà máy Luyện Gang Nhà máy Cơ khí Nhà máy Cán thép Thái Nguyên Nhà máy Kốc hoá Nhà máy luyện cán thép Gia sàng Phòng ... 31/07 Tên vật Nhà máy Cơ Khí Bạc đồng gạt phôi Nhà máy Cán Thép LưuXá Phế thép Nhà máy Cán Thép TN Phế thép Nhà máy hợp kim sắt FeMn 65% Nhà máy Cốc hoá Phế thép Nhà máy luyện Gang...
 • 62
 • 202
 • 0

TỔNG QUAN VỀ NHÀ MÁY LUYỆN THÉP LƯU

TỔNG QUAN VỀ NHÀ MÁY LUYỆN THÉP LƯU XÁ
... Nhà máy cấp động viên, khen thưởng, đón đồng chí lãnh đạo Nhà nước thăm Dưới kết sản xuất thép hàng năm Nhà máy Luyện Thép Lưu Biểu 1.1: Sản lượng phôi thực tế qua năm Nhà máy Luyện Thép Lưu ... Nhà máy Luyện Thép Lưu sản xuất thép lỏng từ thép phế gang (lỏng thỏi) lò điện hồ quang Để sản xuất phôi thép bao gồm bốn công đoạn chính: chuẩn bị nguyên liệu; luyện thép lò SCCS30 tinh luyện ... sản lượng thép Nhà máy năm gần ổn định ngày tăng dần đến công suất thiết kế 1.3 Chức nhiệm vụ Nhà máy Nhà máy Luyện Thép Lưu đơn vị thành viên nằm dây chuyền sản xuất Công ty Gang Thép Thái...
 • 21
 • 792
 • 4

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI NHÀ MÁY LUYỆN THÉP LƯU

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI NHÀ MÁY LUYỆN THÉP LƯU XÁ
... hạch toán kế toán nguyên vật liệu: 3.2.2.1 Công tác tính giá nguyên vật liệu xuất kho: Phương pháp tính giá nguyên vật liệu Nhà máy sử dụng phương pháp giá thực tế, giá xuất kho nguyên vật liệu ... tính giá nguyên vật liệu xuất kho vào cuối kỳ hạch toán, ảnh hưởng đến tiến độ khâu kế toán khác 3.3 Phương hướng hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu nhà máy Qua thời gian thực tập Nhà máy ... tập Nhà máy Luyện thép Lưu em nhận thấy rõ vai trò quan trọng kế toán nói chung kế toán nguyên vật liệu nói riêng Nhìn chung công tác kế toán nguyên vật liệu nhà máy hoàn thành tốt chức năng,...
 • 7
 • 153
 • 0

Nghiên cứu tổng quan về các phần hành kế toán tại Nhà máy luyện thép Lưu

Nghiên cứu tổng quan về các phần hành kế toán tại Nhà máy luyện thép Lưu Xá
... thực tế Nhà máy luyện thép Lưu qua năm Cơ cấu lao động Nhà máy luyện thép Lưu năm 2009 – 2010 Sơ đồ lưu trình sản xuất thép phôi Kết cấu sản xuất Nhà máy luyện thép Lưu Sơ đồ máy tổ chức ... 2.5 Tổ chức kế toán vốn tiền 2.5.1 Kế toán tiền mặt 2.5.2 Kế toán tiền gửi ngân hàng 2.6 Tổ chức kế toán thành phẩm tiêu thụ thành phẩm 2.6.1 Kế toán thành phẩm 2.6.2 Kế toán tiêu thụ thành phẩm ... chức máy kế toán Sơ đồ 4: Sơ đồ máy phòng kế toán – thống kê – tài Trưởng phòng Phó phòng KTTH, XDCB, SCL Thống kê TH, bán hàng Kế toán toán Kế toán lương, BHXH Kế toán vật liệu Thủ quỹ Kế toán...
 • 122
 • 67
 • 0

BÁO CÁO THỰC TẬP NGÀNH KỸ THUẬT PHÂN TÍCH TẠI NHÀ MÁY LUYỆN THÉP LƯU

BÁO CÁO THỰC TẬP NGÀNH KỸ THUẬT PHÂN TÍCH TẠI NHÀ MÁY LUYỆN THÉP LƯU XÁ
... E1-4 K52 Báo Cáo Thực Tập Tích -- Khoa Kỹ Thuật Phân Máy phân tích quang phổ metalscan 2500 Sinh viên: Vũ Thị Thu Trang 25 Lớp: E1-4 K52 Báo Cáo Thực Tập Tích -- Khoa Kỹ Thuật Phân NHẬN ... K52 -- Báo Cáo Thực Tập Tích Khoa Kỹ Thuật Phân Nhà máy luyên thép lưu công ty gang thép thái nguyên Nhiệm vụ trạm hóa nhiệm Trong trình nấu luyện cần lấy mẫu thép mang phân tích kiểm tra ... E1-4 K52 Báo Cáo Thực Tập Tích -- Khoa Kỹ Thuật Phân CHƯƠNG 2: QUY TRÌNH PHÂN TÍCH Phương pháp phân tích hóa học 1 -Phân tích hàm lượng lưu huỳnh 1.1 chất phương pháp Các dạng tồn lưu huỳnh...
 • 27
 • 105
 • 0

Đánh giá hiệu quả áp dụng sản xuất sạch hơn tại nhà máy luyện thép lưu xá, công ty cổ phần gang thếp thái nguyên, tỉnh thái nguyên

Đánh giá hiệu quả áp dụng sản xuất sạch hơn tại nhà máy luyện thép lưu xá, công ty cổ phần gang thếp thái nguyên, tỉnh thái nguyên
... HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM LÊ THỊ MỸ LINH ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ÁP DỤNG SẢN XUẤT SẠCH HƠN TẠI NHÀ MÁY LUYỆN THÉP LƯU XÁ, CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP THÁI NGUYÊN, TỈNH THÁI ... kết nêu luận văn với đề tài Đánh giá hiệu áp dụng sản xuất Nhà máy luyện thép Lưu Xá, Công ty cổ phần Gang Thép Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên trung thực chưa công bố công trình khác Tôi xin chịu ... vực xung quanh Xuất phát từ sở thực tiễn tiến hành lựa chọn đề tài Đánh giá hiệu áp dụng sản xuất Nhà máy luyện thép Lưu Xá, Công ty cổ phần Gang Thép Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên Mục tiêu...
 • 85
 • 184
 • 2

Đánh giá hiệu quả dự án đầu tư lò tinh luyện thép 40 tấnmẻ của nhà máy luyện thép lưu thuộc công ty cổ phần gang thép thái nguyên

Đánh giá hiệu quả dự án đầu tư lò tinh luyện thép 40 tấnmẻ của nhà máy luyện thép lưu xá thuộc công ty cổ phần gang thép thái nguyên
... Tuấn CHƯƠNG ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ DỰ ÁN ĐẦU TƯ LÒ TINH LUYỆN THÉP 40 TẤN/MẺ CỦA NHÀ MÁY LUYỆN THÉP LƯU XÁ THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP THÁI NGUYÊN 2.1 Tổng quan Công ty CP Gang thép Thái Nguyên 2.1.1 ... khoa học đánh giá hiệu dự án đầu ̣C - Chương Đánh giá hiệu dự án đầu tinh luyện thép 40 tấn/mẻ Nhà O máy luyện thép Lưu thuộc Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên Đ A ̣I H - Chương ... vấn đề lý luận thực tiễn hiệu đầu dự án; thứ hai, đánh giá hiệu dự án đầu tinh luyện thép 40 tấn/mẻ Nhà máy Luyện thép Lưu thuộc Công ty CP Gang thép Thái Nguyên góc độ: tài chính,...
 • 86
 • 6
 • 0

Khóa luận tốt nghiệp KTQD hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu ở nhà máy luyện thép Lưu

Khóa luận tốt nghiệp KTQD hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu ở nhà máy luyện thép Lưu Xá
... máy Luyện thép Lưu Phần 2: Thực trạng kế toán nguyên vật liệu Nhà máy Luyện thép Lưu Phần 3: Đánh giá thực trạng phương hướng hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu Nhà máy Luyện thép Lưu ... Hiếu-KTA1-ĐHKTQD 24 PHẦN 2:THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI NHÀ MÁY LUYỆN THÉP LƯU XÁ 2.1 Đặc điểm Nguyên vật liệu Nhà máy Nhà máy Luyện thép Lưu doanh nghiệp sản xuất phôi thép, sản phẩm ... nguyên vật liệu tổng chi phí sản xuất vai trò quan trọng kế toán nguyên vật liệu, thời gian thực tập Nhà máy Luyện thép Lưu Xá, em mạnh dạn tìm hiểu đề tài Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu Nhà máy...
 • 106
 • 21
 • 0

Đánh giá hiệu quả dự án đầu tư lò tinh luyện thép 40 tấn mẻ của Nhà máy luyện thép Lưu thuộc Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên

Đánh giá hiệu quả dự án đầu tư lò tinh luyện thép 40 tấn mẻ của Nhà máy luyện thép Lưu Xá thuộc Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên
... Tuấn CHƯƠNG ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ DỰ ÁN ĐẦU TƯ LÒ TINH LUYỆN THÉP 40 TẤN/MẺ CỦA NHÀ MÁY LUYỆN THÉP LƯU XÁ THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP THÁI NGUYÊN 2.1 Tổng quan Công ty CP Gang thép Thái Nguyên 2.1.1 ... khoa học đánh giá hiệu dự án đầu ̣C - Chương Đánh giá hiệu dự án đầu tinh luyện thép 40 tấn/ mẻ Nhà O máy luyện thép Lưu thuộc Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên Đ A ̣I H - Chương ... vấn đề lý luận thực tiễn hiệu đầu dự án; thứ hai, đánh giá hiệu dự án đầu tinh luyện thép 40 tấn/ mẻ Nhà máy Luyện thép Lưu thuộc Công ty CP Gang thép Thái Nguyên góc độ: tài chính,...
 • 86
 • 1
 • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập