Slide công cụ tài chính phái sinh (bài giảng quản trị rủi ro tài chính)

tiểu luận môn học quản trị rủi ro ứng dụng các công cụ phái sinh trong việc quản trị rủi ro giá xăng dầu hiện nay tại việt nam

tiểu luận môn học quản trị rủi ro ứng dụng các công cụ phái sinh trong việc quản trị rủi ro giá xăng dầu hiện nay tại việt nam
... trường công cụ phái sinh Những vấn đề xăng dầu giới Việt Nam Sử dụng công cụ phái sinh vào việc bình ổn giá xăng dầu 2.2 Mục tiêu cụ thể: Đánh giá vấn đề liên quan đến thị trường công cụ phái sinh ... dụng công cụ phái sinh hoạt động xăng dầu giới 3.1 Ứng dụng công cụ phái sinh hoạt động xăng dầu giới Công cụ tài phái sinh hợp đồng tài mà giá trị có mối liên hệ chặt chẽ bắt nguồn từ công cụ ... giá hoạt động thị trường công cụ phái sinh Việt Nam Xác định vai trò việc nghiên cứu công cụ phái sinh kinh tế giới Việt Nam Nêu số biện pháp cụ thể việc thu thập thông tin để ứng dụng công cụ...
 • 58
 • 258
 • 0

Bài giảng qủan trị rủi ro tài chính 2

Bài giảng qủan trị rủi ro tài chính 2
... lên $ 125 , gia tăng 25 % giảm xuống $80, sụt giảm 20 % Giả sử quyền chọn mua với giá thực $100 Lãi suất phi rủi ro 7% Mô hình nhị phân hai thời kỳ Giá cổ phiếu ngày đáo hạn là: Su2 = 100(1 ,25 )2 = ... 100(1 ,25 )2 = 156 ,25 Sud = 100(1 ,25 )(0,80) = 100 Sd2 = 100(0,80 )2 = 64 Mô hình nhị phân hai thời kỳ Giá trị quyền chọn mua ngày đáo hạn là: Cu = Max[0, Su2 – X] = Max(0; 156 ,25 – 100) = 56 ,25 Cud = Max[0, ... cổ phiếu tăng lên 125 • Chúng ta có quyền thực trước cổ phiếu chia cổ tức, trả 100 nhận cổ phiếu trị giá 125 • Do đó, giá trị quyền chọn thời điểm 25 (0,6 )25 + (0,4)0 C= = 14, 02 1,07 Mở rộng mô...
 • 47
 • 938
 • 4

sline bài giảng quản trị rủi ro tài chính chương 1

sline bài giảng quản trị rủi ro tài chính chương 1
... 2005 1. 7 Bảng yết giá ngoại hối cho đồng GBP ngày 03/06/2003 (xem trang 4) Mua vào Bán Giao 1. 62 81 1.6285 HĐ kỳ hạn tháng 1. 6248 1. 6253 HĐ kỳ hạn tháng 1. 618 7 1. 619 2 HĐ kỳ hạn tháng 1. 6094 1. 610 0 ... Copyright © John C Hull 2005 1. 27 Ví dụ phòng ngừa rủi ro (trang 10 -11 )  Một công ty Mỹ phải trả 10 triệu Bảng Anh hàng nhập từ Vương quốc Anh vòng tháng nên định phòng ngừa rủi ro cách mua hợp đồng ... Derivatives, th Edition, Copyright © John C Hull 2005 1. 28 Giá trị cổ phiếu Microsoft có phòng ngừa rủi ro (hình 1. 4, trang 11 ) 40,000 Giá trị sở hữu (USD) 35,000 Không phòng ngừa 30,000 Phòng...
 • 32
 • 520
 • 0

sline bài giảng quản trị rủi ro tài chính chuong 2

sline bài giảng quản trị rủi ro tài chính chuong 2
... 04/ 02/ 2004: Giá giảm theo hướng ngày đáo hạn (Hình 2. 2, trang 35) Giá hợp đồng giao sau (USD/barrel) (b) Dầu thô Brent 30 29 28 27 26 25 Tháng đáo hạn hợp đồng 24 03/04 Options, Futures, and Other Derivatives, ... John C Hull 20 05 2. 7 Giá hợp đồng giao sau vàng ngày 04/ 02/ 2004: Giá tăng theo hướng ngày đáo hạn (Hình 2. 2, trang 35) (a) Vàng Giá hợp đồng giao sau (USD/oz) 408 407 406 405 404 403 4 02 401 400 ... (600) 3,400 (1,340) 2, 660 + (1,140) (2, 600) 2, 740 + 26 0 (1,540) 5,060 Edition, Copyright © John C Hull 20 05 1,340 = 4,000 < 3,000 1 ,26 0 = 4,000 2. 5 Một số điểm then chốt...
 • 17
 • 402
 • 0

sline bài giảng quản trị rủi ro tài chính chuong 3

sline bài giảng quản trị rủi ro tài chính chuong 3
... giao sau số (trang 63) Để phòng ngừa rủi ro danh mục, số hợp đồng cần bán P β A P giá trị danh mục, β beta, A giá trị tài sản sở hợp đồng giao sau Lý phải phòng ngừa rủi ro cho danh mục cổ phiếu ... phòng ngừa rũi ro cho cổ phiếu cá biệt    Tương tự phòng ngừa cho danh mục Cơ chế vận hành không tốt (phòng ngừa danh mục) chỗ phòng ngừa rủi ro hệ thống Rủi ro phi hệ thống rủi ro riêng có cổ ... điểm  F2 : Giá giao sau kết thúc S2 : Giá cuối tài sản   Bạn phòng ngừa rủi ro cho việc mua tài sản tương lai cách mua hợp đồng giao sau Giá tài sản =S2 – (F2 – F1) = F1 + mức sở Phòng ngừa...
 • 17
 • 411
 • 0

sline bài giảng quản trị rủi ro tài chính chương 4

sline bài giảng quản trị rủi ro tài chính chương 4
... tục 10 .46 9% 10.536% Options, Futures, and Other Derivatives th Edition, Copyright © John C Hull 2005 4. 13 Phương pháp Bootstrap  Tính lãi suất 1.5 năm sử dụng công thức 4e −0.1 046 9 ×0.5 + 4e −0.10536×1.0 ... (Hình 4. 1, trang 84) 12 Lãi suất zero (%) 11 10.681 10 .46 9 10 10.808 10.536 10.127 Đáo hạn (năm) Options, Futures, and Other Derivatives 0.5 th Edition, Copyright © John C Hull 2005 1.5 4. 15 2.5 ... −0.10536×1.0 + 104e − R×1.5 = 96 tính R = 0.10681 hay 10.681%  Tương tự kỳ hạn năm 10.808% Options, Futures, and Other Derivatives th Edition, Copyright © John C Hull 2005 4. 14 Đường lãi suất zero tính...
 • 27
 • 384
 • 1

sline bài giảng quản trị rủi ro tài chính chương 5

sline bài giảng quản trị rủi ro tài chính chương 5
... Hull 20 05 5.22 Giá hợp đồng giao sau giá giao tương lai (tiếp theo)  Nếu tài sản rủi ro hệ thống, k = r F0 kỳ vọng không bị lệch ST  có rủi ro hệ thống dương, k > r F0 < E (ST )  có rủi ro hệ ... gian đáo hạn T năm F, F = S (1+r )T r lãi suất phi rủi ro kỳ hạn năm (của đồng tệ) Trong ví dụ chúng ta, S=390, T=1, r=0. 05 F = 390(1+0. 05) = 409 .50 Trường hợp lãi suất tính cách gộp lãi liên tục ... từ tài sản không tính phí lưu giữ tài sản Khi tài sản đầu tư mang lại khoản thu nhập rõ ràng tiền (trang 1 05, công thức 5. 2) F0 = (S0 – I )erT I giá thu nhập thời gian tồn hợp đồng kỳ hạn Khi tài...
 • 23
 • 324
 • 0

sline bài giảng quản trị rủi ro tài chính chương 6

sline bài giảng quản trị rủi ro tài chính chương 6
... John C Hull 2005 6. 24 Quản trị GAP(Business Snapshot 6. 3) Đây phương pháp tiếp cận phức tạp ngân hàng nhằm phòng ngừa rủi ro lãi suất Đó  Bucketing đường lãi suất  Phòng ngừa rủi ro tình mà lãi ... © John C Hull 2005 6. 22 Ví dụ  Tháng Một nhà quản lý quỹ có 10 triệu USD đầu tư vào trái phiếu phủ với thời hạn hoàn trả trung bình 6, 80 năm muốn phòng ngừa biến động rủi ro lãi suất vòng từ ... Copyright © John C Hull 2005 6. 19 Đạt đến thời hạn hoàn trả trung bình (duration)  Đây kỹ thuật phòng ngừa rủi ro lãi suất cách cố gắng đạt tới thời hạn hoàn trả trung bình tài sản khoản nợ  Nó đem...
 • 25
 • 394
 • 0

sline bài giảng quản trị rủi ro tài chính chương 7

sline bài giảng quản trị rủi ro tài chính chương 7
... John C Hull 2005 7. 27 Rủi ro tín dụng  Một hợp đồng hoán đổi có giá trị công ty lúc khởi đầu  Theo thời gian sau giá trị hợp đồng dương âm  Công ty có rủi ro tín dụng giá trị hợp đồng dương ... © John C Hull 2005 7. 21 Dòng tiền (Bảng 7. 7, trang 166) Dollar Bảng Anh $ Năm 2004 £ triệu -–15.00 +10.00 2005 +0.60 –0 .70 20 07 +0.60 –0 .70 2008 +0.60 –0 .70 2009 th –0 .70 2006 Options, Futures, ... đổi tài sản (Hình 7. 3, trang 153) 5% 4 .7% Intel MS LIBOR-0.2% LIBOR Options, Futures, and Other Derivatives th Edition, Copyright © John C Hull 2005 7. 8 Sự tham gia định chế tài (Xam hình 7. 5,...
 • 29
 • 315
 • 0

sline bài giảng quản trị rủi ro tài chính chương 8

sline bài giảng quản trị rủi ro tài chính chương 8
... ngữ (tiếp theo)     Loại quyền chọn Seri quyền chọn Giá trị nội (lý thuyết) Giá trị thời gian Cổ tức chia nhỏ cổ phiếu (Trang 188 -190)  Giả định bạn sở hữu N quyền chọn với giá thực K :  ... chọn = USD, giá thực = 100 USD Lãi (USD) -10 -20 -30 110 70 80 90 100 120 130 Giá cổ phiếu (USD) Mua quyền chọn bán IBM (Hình 8. 2, trang 183 ) Lợi nhuận từ việc mua quyền chọn bán cổ phiếu IBM theo ... thực = 70 USD 30 Lãi (USD) 20 10 -7 Giá cổ phiếu (USD) 40 50 60 70 80 90 100 Bán quyền chọn bán cổ phiếu IBM (Hình 8. 4, trang 184 ) Lợi nhuận từ việc bán quyền chọn bán cổ phiếu IBM kiểu Châu Âu...
 • 21
 • 232
 • 0

sline bài giảng quản trị rủi ro tài chính chương 9

sline bài giảng quản trị rủi ro tài chính chương 9
... thức 9. 7, trang 2 19)  Quyền chọn kiểu Mỹ ; D > S0 - D - K < C - P < S0 - Ke -rT (Công thức 9. 8, trang 2 19) Options, Futures, and Other Derivatives th Edition, Copyright © John C Hull 2005 9. 16 ... Derivatives th Edition, Copyright © John C Hull 2005 9. 14 Ảnh hưởng cổ tức đến nhảy xuống giá quyền chọn (Công thức 9. 5 9. 6, trang 218-2 19) c ≥ S − D − Ke p ≥ D + Ke Options, Futures, and Other ... Giá thực  D:  T: Thời gian tồn quyền chọn  σ: Rủi ro giá cổ phiếu Hiện giá dòng cổ tức suốt thời gian tồn quyền chọn  r: lãi suất phi rủi ro cho thời điểm đáo hạn T với kỳ nhập lãi liên tục...
 • 16
 • 210
 • 0

sline bài giảng quản trị rủi ro tài chính chương 10

sline bài giảng quản trị rủi ro tài chính chương 10
... ST 10. 10 Spread ngày đáo hạn (Calendar spread) sử dụng quyền chọn mua Hình 10. 8, trang 232 Lợi nhuận ST K Options, Futures, and Other Derivatives 6th Edition, Copyright © John C Hull 2005 10. 11 ... dụng quyền chọn bán Hình 10. 9, trang 233 Lợi nhuận ST K Options, Futures, and Other Derivatives 6th Edition, Copyright © John C Hull 2005 10. 12 Phối hợp straddle Hình 10. 10, trang 234 Lợi nhuận ... quyền chọn mua loại tài sản sở 10. 14 Phối hợp Strangle Hình 10. 12, trang 236 Lợi nhuận K1 K2 ST Options, Futures, and Other Derivatives 6th Edition, Copyright © John C Hull 2005 10. 15 ...
 • 15
 • 252
 • 0

sline bài giảng quản trị rủi ro tài chính chương 11

sline bài giảng quản trị rủi ro tài chính chương 11
... Hull 2005 11. 4 Định giá danh mục (Lãi suất phi rủi ro 12%)  Danh mục phi rủi ro là: mua 0.25 cổ phiếu bán quyền chọn mua  Giá trị danh mục vòng tháng là: 22 × 0.25 – = 4.50  Giá trị danh mục ... phái sinh, giả định lợi nhuận kỳ vọng tài sản sở lãi suất phi rủi ro chiếu khấu lãi suất phi rủi ro Điều xem sử dụng phương pháp định giá trung lập với rủi ro Options, Futures, and Other Derivatives ... C Hull 2005 11. 11 Định giá trung lập với rủi ro     Khi xác suất biến động tăng giảm p 1-p giá cổ phiếu kỳ vọng thời điểm T S0erT Điều cho thấy giá cổ phiếu có lãi suất phi rủi ro Cây nhị...
 • 22
 • 234
 • 0

sline bài giảng quản trị rủi ro tài chính chương 12

sline bài giảng quản trị rủi ro tài chính chương 12
... 2005 Wiener Process tổng quát (Xem trang 267-69)   Wiener Process có tỷ lệ dịch chuyển (drift rate) (cụ thể thay đổi trung bình đơn vị thời gian) tỷ lệ biến thiên Trong Wiener Process tổng quát, ...    Chúng ta xét biến z biến có giá trị thay đổi liên tục Thay đổi khoảng thời gian nhỏ ∆t ∆z Biến tuân theo Wiener process ∆z = ε ∆t Với ε φ (o,1) Giá trị ∆z hai giai đoạn khác (không trùng ... theo)   Trong ví dụ chúng ta, nói phương sai 100 năm Nói độ lệch chuẩn 10 năm hoàn toàn sai Options, Futures, and Other Derivatives, 6th Edition, Copyright © John C Hull 2005 Wiener Process (Xem...
 • 29
 • 190
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: slide bai giang quan tri rui ro tai chinhbài giảng quản trị rủi ro tài chínhslide bài giảng quản trị rủi robài giảng quản trị rủi ro chương 2bài giảng quản trị rủi ro trong doanh nghiệpbài giảng quản trị rủi ro tín dụngbài giảng quản trị rủi ro kinh doanhbài giảng quản trị rủi ro trong kinh doanhbài giảng quản trị rủi ro ngân hàngbài giảng quản trị rủi ro chương cuốibài giảng quản trị rủi ro chương 4bài giảng quản trị rủi ro chương 3 nhận dạng rủi robai giang quan tri rui ro chuong 9bai giang quan tri rui ro chuong9bài giảng quản trị rủi ro chuong 5đề thi khảo sát giáo vien tin học tỉnh Bắc GiangGiáo án Vật lí 11 Chương trình chuẩnGiáo án sinh hoạt lớp chủ nhiệmchuong 2 gia tri thoi gian cua tien(1)Tiểu luận Thương mại điện tử Thái độ và hành vi người tiêu dùngTiểu luận Xu hướng tiêu dùng laptop ở TP.HCM năm 2010Tiêu thụ sản phẩm tại công ty liên doanh LG- MECA ELECTRONICS – thực trạng và giải pháp thúc đẩyTÌM HIỂU HỆ THỐNG MẠNG DI ĐỘNG 3G UMTSTÌM HIỂU HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHẾ BIẾN CẤP ĐÔNG RAU QUẢ CÔNG SUẤT 300 m3 ngàyđêmTìm hiểu hoạt động xây dựng và phát triển thƣơng hiệu bánh xèo Mƣời XiềmTÌM HIỂU MÁY TEMSTìm hiểu quy trình sản xuất giống tôm He chân trắng (Penaeus vannamei Bone,1931) tại Trung tâm sản xuất giống Huy Thuận, huyện Bình Đại, tỉnhBến TreTÌM HIỂU THỰC TRẠNG SẢN XUẤT CÂY LƯƠNG THỰC CỦA NÔNG HỘ TẠI HUYỆN KRÔNG BÔNG, TỈNH DAKLAKTÌM HIỂU VỀ MỘT LOẠI NẤM LINH CHI THU HÁI TẠI THỦ ĐỨC – TP. HỒ CHÍ MINHTín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng đầu tư và phát triển Việt NamTình hình áp dụng thuế GTGT trên thế giới và bài học kinh nghiệm từ những nước đã áp dụngGiao án Đại Số 9 học kì II theo chuẩn Bộ giáo dục và đào tạoKinh Nghiệm Xây Dựng Chính Sách Tiết Kiệm Năng Lượng Của Đan MạchBảo Quản Rau Quả Bằng Phương Pháp MàngTìm Hiểu Các Phương Pháp Bảo Quản Khoai Tây Ở Việt Nam
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập