Module giáo dục thường xuyên 34 tự học, tự bồi dưỡng đối với giáo viên giáo dục thường xuyên tô bá trượng

Module Giáo dục thường xuyên 34- Tự học, tự bồi dưỡng đối với giáo viên giáo dục thường xuyên - Trượng

Module Giáo dục thường xuyên 34- Tự học, tự bồi dưỡng đối với giáo viên giáo dục thường xuyên - Tô Bá Trượng
... t lo i C TỰ HỌC, TỰ BỒI DƯỠNG ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN | 157 E PHỤ LỤC/TÀI LIỆU BỔ SUNG E.1 Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên (dự ... II ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG Ch ng trình b i d ng th ng xuyên giáo viên giáo d c th ng xuyên áp d ng cho t t c cán b qu n lí c s giáo d c, giáo viên (sau ây g i TỰ HỌC, TỰ BỒI DƯỠNG ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN ... 33/2011/TT-BGiáo d c t o ngày 08 tháng n m 2011 v vi c Ban hành ch ng trình b i d ng th ng xuyên giáo viên giáo d c th ng xuyên c a B tr ng B Giáo d c t o TỰ HỌC, TỰ BỒI DƯỠNG ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN GIÁO DỤC...
 • 72
 • 179
 • 0

NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VIỆC DẠY VÀ HỌC NÓI TIẾNG ANH ĐỐI VỚI SINH VIÊN NĂM THỨ HAI KHÔNG CHUYÊN TRÌNH ĐỘ TIỀN TRUNG CẤP TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VIỆC DẠY VÀ HỌC NÓI TIẾNG ANH ĐỐI VỚI SINH VIÊN NĂM THỨ HAI KHÔNG CHUYÊN TRÌNH ĐỘ TIỀN TRUNG CẤP TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
... UNIVERSITY OF INDUSTRY NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VIỆC DẠY VÀ HỌC NÓI TIẾNG ANH ĐỐI VỚI SINH VIÊN NĂM THỨ HAI KHÔNG CHUYÊN TRÌNH ĐỘ TIỀN TRUNG CẤP TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI M.A Minor Programme ... giúp sinh viên không chuyên năm thứ hai trình độ tiền trung cấp trường Đại Học Công Nghiệp Nội nâng cao kĩ nói Việc tham gia trả lời câu hỏi bạn nguồn đóng góp có giá trị để hoàn thiện cách dạy ... viên luyện nói tiếng Anh hàng ngày C Yêu cầu sinh viên luyện nói tiếng Anh nhiều tốt D Khuyên sinh viên nên nói tiếng Anh với người ngữ E Gợi ý sinh viên tham dự khóa học nói tiếng Anh trung tâm...
 • 20
 • 402
 • 1

NGHIÊN cứu THỰC TRẠNG VIỆC dạy và học nói TIẾNG ANH đối với SINH VIÊN năm THỨ HAI KHÔNG CHUYÊN TRÌNH độ TIỀN TRUNG cấp TRƯỜNG đại học CÔNG NGHIỆP hà nội

NGHIÊN cứu THỰC TRẠNG VIỆC dạy và học nói TIẾNG ANH đối với SINH VIÊN năm THỨ HAI KHÔNG CHUYÊN TRÌNH độ TIỀN TRUNG cấp TRƯỜNG đại học CÔNG NGHIỆP hà nội
... four language skills that acknowledge the interdependence of language and communication (Le Van Canh, 2004) - The goal of CLT is to create a realistic context for language acquisition in the classroom ... claims that language that is meaningful to the learners supports the learning process (Le Van Canh, 2004) - In communicative classes, learners communicate with each other and learning tasks are ... for years and others have never learnt English but French Students from big cities like Ha Noi, Hai Phong, Nam Dinh seem better However, they are only good at grammar, not speaking They can grammatical...
 • 49
 • 304
 • 0

Quản lý công tác bồi dưỡng đội ngũ giảng viên tại trường Đại học Kinh tế kỹ thuật Công nghiệp

Quản lý công tác bồi dưỡng đội ngũ giảng viên tại trường Đại học Kinh tế kỹ thuật Công nghiệp
... hi: 11 Ai qun lý? (Ch th qun lý) ; Qun ai? Qun cỏi gỡ? (Khỏch th qun lý) ; Qun nh th no? (Phng thc qun lý) ; Qun bng cỏi gỡ? (Cụng c qun lý) ; qun lm gỡ (Mc tiờu qun lý) v t ú chỳng ... thng nht qun Quỏ trỡnh qun ph thuc cht ch vo cỏc thụng tin Cỏc thụng tin qun l cỏc tin tc v ch th qun v i tng qun lý, cỏc yu t chi phi qỳa trỡnh qun m bo cho qun cú hiu qu Vai ... qun nh qun i ng ging viờn, ú bao gm tuyn dng, s dng, o to - Cụng c qun l phng tin tỏc ng ca ch th qun ti khỏch th qun nh mờnh lnh, quyt nh, chớnh sỏch, iu l - Phng phỏp qun lý...
 • 101
 • 180
 • 0

Biện pháp quản lý công tác bồi dưỡng đội ngũ giảng viên trường Đại học Thành Đô giai đoạn 2010 - 2015 tt

Biện pháp quản lý công tác bồi dưỡng đội ngũ giảng viên trường Đại học Thành Đô giai đoạn 2010 - 2015 tt
... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC PHẠM HOÀNG GIANG BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔ GIAI ĐOẠN 201 0- 2015 Chuyên ngành: QUẢN LÝ GIÁO ... đội ngũ giảng viên quản công tác bồi dưỡng đội ngũ giảng viên trường đại học tư thục 32 1.7.1 Đặc điểm đội ngũ giảng viên trường đại học tư thục 32 1.7.2 Đặc điểm quản công tác bồi ... cầu quản công tác bồi dưỡng 25 1.6.2 Quản công tác bồi dưỡng đội ngũ giảng viên 28 1.6.2.1 Quản công tác bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp 28 1.6.2.2 Quản công tác bồi dưỡng...
 • 6
 • 125
 • 1

Biện pháp quản lý công tác bồi dưỡng đội ngũ giảng viên trường Đại học Thành Đô giai đoạn 2010 - 2015

Biện pháp quản lý công tác bồi dưỡng đội ngũ giảng viên trường Đại học Thành Đô giai đoạn 2010 - 2015
... 1: Cơ sở luận quản công tác bồi dưỡng đội ngũ giảng viên trường Đại học Chương 2: Thực trạng quản công tác bồi dưỡng đội ngũ giảng viên trường Đại học Thành Đô Chương 3: Biện pháp nâng ... lượng quản công tác bồi dưỡng đội ngũ giảng viên trường Đại học Thành Đô giai đoạn 2010 2015 11 CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ CÔNG TÁC BỒI DƢỠNG ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN Ở TRƢỜNG ĐẠI HỌC 1.1 ... quan đến quản công tác bồi dưỡng đội ngũ giảng viên - Phân tích thực trạng quản công tác bồi dưỡng ĐNGV trường Đại học Thành Đô 10 - Đề xuất biện pháp nhằm quản công tác bồi dưỡng ĐNGV...
 • 106
 • 165
 • 1

Nghiên cứu về việc nâng cao phát âm cho sinh viên thông qua bài tập trọng điểm đối với sinh viên năm thứ hai khoa Kinh tế trường Đại học Hải Phòng

Nghiên cứu về việc nâng cao phát âm cho sinh viên thông qua bài tập trọng điểm đối với sinh viên năm thứ hai khoa Kinh tế trường Đại học Hải Phòng
... students at Economics Department of Haiphong University” Statement of the problem The detailed current situation of teaching pronunciation at Economic Department, HaiPhong University will be analyzed ... problem As a teachers at English Department of Haiphong university, I have realized that Vietnamese students in general and economic students in Haiphong university in particular have a lot of ... teaching and learning English in their secondary and high schools Thanks to the reformations in education system at secondary and high schools for the recent years, Vietnamese students now have...
 • 115
 • 206
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của giờ ngoại khóa đến chất lượng học tập chuyên môn đối với sinh viên chuyên sâu bóng chuyền k45 khoa huấn luyện viên trường đh TDTT bắc ninh

Nghiên cứu ảnh hưởng của giờ ngoại khóa đến chất lượng học tập chuyên môn đối với sinh viên chuyên sâu bóng chuyền k45 khoa huấn luyện viên trường đh TDTT bắc ninh
... luyện trờng Đại học TDTT Bắc Ninh Nghiên cứu ảnh hởng học ngoại khóa đến kết học tập chuyên môn sinh viên chuyên sâu bóng chuyền khoá 45 khoa huấn luyện trờng Đại học TDTT Bắc Ninh Đối tợng nghiên ... dạn nghiên cứu đề tài: "Nghiên cứu ảnh hởng học ngoại đến chất lợng học tập chuyên môn sinh viên chuyên sâu bóng chuyền khóa 45 khoa huấn luyện trờng Đại học TDTT Bắc Ninh" Mục đích nghiên cứu ... đại học thể dục thể thao bắc ninh Ngô mạnh Nghiên cứu ảnh hởng học ngoại khóa đến chất lợng học tập chuyên môn sinh viên chuyên sâu bóng chuyền khóa 45 khoa huấn luyện trờng Đại học TDTT Bắc Ninh...
 • 43
 • 78
 • 0

Áp dụng phương pháp dạy học dự án vào việc dạy học thực hành nói tiếng pháp đối với sinh viên năm thứ hai khoa tiếng pháp trường ĐHSP HN

Áp dụng phương pháp dạy học dự án vào việc dạy học thực hành nói tiếng pháp đối với sinh viên năm thứ hai khoa tiếng pháp trường ĐHSP HN
... Groupe Membres t, Bựi Trang, Bựi Hnh, Qunh, Trinh, Lan Sous-thốmes LEspagne Phng Groupe Minh Hnh, Phng Anh, Hoa, Nhung 14/4, Huyn LInde Trang Groupe Nhung 29/9, Hng Võn, Hng 5/3, Huyn, Thu La France ... Franỗais de lENSH p dng phng phỏp dy hc d ỏn vo vic dy/ hc thc hnh núi ting phỏp i vi sinh viờn nm th hai khoa Ting Phỏp trng HSP HN MEMOIRE DE MASTER Spộcialitộ: Didactique du franỗais langue ... lenseignement et, en particulier, lamộlioration des techniques dộvaluation Une bonne et correcte ộvaluation favorise le progrốs Le Glossaire des termes de technologie ộducative ộditộ par lUNESCO dộfinit...
 • 83
 • 34
 • 0

NHỮNG ẢNH HƯỞNG CỦA LẠM PHÁT ĐỐI VỚI SINH VIÊN KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN

NHỮNG ẢNH HƯỞNG CỦA LẠM PHÁT ĐỐI VỚI SINH VIÊN KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
... tài ( lạm phát, ảnh hưởng lạm phát, sinh viên khoa Quản trị kinh doanh, ảnh hưởng lạm phát đến sinh viên khoa quản trị kinh doanh ) - Phân tích ảnh hưởng lạm phát đời sống sinh viên ( sống sinh ... ,nhà ở,điện nước , … )khi lạm phát III .Đối tượng phạm vi nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu: ảnh hưởng lạm phát sinh viên khoa quản trị kinh doanh trường Đại Học Sài Gòn Phạm vi nghiên cứu:  Thời ... toán học GVHD:Nguyễn Thị Thúy Dung Nhóm A.Phương pháp vấn: Đối tượng: sinh viên khoa QTKD trường đại học Sài Gòn Mục đích: tìm hiểu ảnh hưởng lạm phát sinh viên đưa biện pháp để hạn chế ảnh hưởng...
 • 8
 • 77
 • 1

Một số giải pháp bồi dưỡng đội ngũ giảng viêntrường đại học công nghiệp vinh

Một số giải pháp bồi dưỡng đội ngũ giảng viên ở trường đại học công nghiệp vinh
... cứu Giải pháp bồi dưỡng đội ngũ giảng viên trường Đại học Công nghiệp Vinh Giả thuyết khoa học Việc bồi dưỡng đội ngũ giảng viên trường Đại học Công nghiệp Vinh đạt hiệu cao đề xuất giải pháp ... BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VINH 2.1 Khái quát trường đại học Công nghiệp Vinh 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Trường Đại học Công nghiệp Vinh trường Đại học ... Một số giải pháp bồi dưỡng đội ngũ giảng viên trường Đại học Công nghiệp Vinh CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC 1.1 Lịch sử nghiên cứu vấn đề Vấn đề bồi dưỡng...
 • 99
 • 17
 • 0

Giải pháp bồi dưỡng đội ngũ nhân viên thư viện tại học viện chính trị khu vực phía nam đáp ứng theo nghiệp vụ ngành văn hóa thông tin

Giải pháp bồi dưỡng đội ngũ nhân viên thư viện tại học viện chính trị khu vực phía nam đáp ứng theo nghiệp vụ ngành văn hóa thông tin
... Giải pháp bồi dưỡng đội ngũ nhân viên thư viện Học viện Chính trị khu vực phía Nam đáp ứng theo nghiệp vụ ngành Văn hóa Thông tin để nghiên cứu, nhằm nâng cao hiệu hoạt động thư viện đáp ứng ... Chương GIẢI PHÁP BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ NHÂN VIÊN THƯ VIỆN TẠI HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC PHÍA NAM ĐÁP ỨNG THEO NGHIỆP VỤ NGÀNH VĂN HOÁ THÔNG TIN 61 3.1 CƠ SỞ LÀM CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP BỒI DƯỠNG ... công việc nghiệp vụ đội ngũ nhân viên thư viện thực nhiệm vụ chuyên môn Chương 3: Giải pháp bồi dưỡng đội ngũ nhân viên thư viện Học viện Chính trị khu vực phía Nam Căn vào sở lý luận, sở pháp lý...
 • 22
 • 20
 • 0

GIẢI PHÁP bồi DƯỠNG đội NGŨ NHÂN VIÊN THƯ VIỆN tại học VIỆN CHÍNH TRỊ KHU vực PHÍA NAM đáp ỨNG THEO NGHIỆP vụ NGÀNH văn hóa THÔNG TIN

GIẢI PHÁP bồi DƯỠNG đội NGŨ NHÂN VIÊN THƯ VIỆN tại học VIỆN CHÍNH TRỊ KHU vực PHÍA NAM đáp ỨNG THEO NGHIỆP vụ NGÀNH văn hóa THÔNG TIN
... 1.4.3 Quy trình thực nghiệp vụ đội ngũ nhân viên thư viện Học viện Chính trị khu vực phía Nam Ch că nĕngă c a TV t i HVCT khu v c phía Nam qu n lý, b oă đ m ho t đ ng thông tin, ăt ăli u, TV ph ... Gi i pháp b iăd ỡng nĕngăl c đ i ngũ nhân viên Th ăvi n H c vi n Chính tr khu v c phía Nam theo nghi p v ngành Vĕnăhoá thông tin vàăyêuăc u th c ti n t i H c vi n Chính tr khu v c phía Nam 3.2 ... n Chính tr khu v c phía Nam bao g m 02 h c vi n: H c vi n Chính tr Khu v c II H c vi n Chính tr Khu v c IV 11 Đ i ngũ nhân viên th vi n HVCT khu v c phía Nam Làăcácăth ăvi n viên vàăth ăvi n viên...
 • 172
 • 47
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: chính sách quản lý và đào tạo bồi dưỡng đội ngũ giảng viên cán bộ khoa học trong giáo dục đại học ở một số quốc giachế độ bồi dưỡng đối với giáo viên thể dụcvai trò giáo dục đạo đức đối với sinh viên trong quá trình đào tạo ở trường cao đẳng sư phạm bến treý nghĩa của việc nghiên cứu lịch sử các học thuyết kinh tế đối với sinh vien ngành kinh tếbản tự nhận xết đối với đảng viên đang công tácđẩy mạnh hoạt động đào tạo đào tạo lại bồi dưỡng đội ngũ giảng viên khuyến khích tự bồi dưỡng xây dựng giảng viên đầu đàntự bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu họcbáo cáo nội dung tự học tự bồi dưỡng phần kiến thức tự chọn mã module 44 thực hành giáo dục bảo vệ môi trường trong một số môn học ở tiểu họbáo cáo nội dung tự học tự bồi dưỡng phần kiến thức tự chọn mã module tiểu học 39 giáo dục kĩ năng sống cho học sinh tiểu học qua các môn họcsổ tự học tự bồi dưỡng thường xuyênkế hoạch tự bồi dưỡng thường xuyên môn thể dụck ế hoạch học tập bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên mầm non năm học 20142015báo cáo kết quả tự bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên năm học 2014 2015bai viet thu hoach tự boi dương thường xuyên tiểu họcbao cao ket qua thuc hien ke hoach tu boi duong thuong xuyen mon the ducĐề cương chi tiết học phần Máy điện đặc biệt (Đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Đề cương chi tiết học phần CAD nâng cao trong kĩ thuật điện (Đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Đề cương chi tiết học phần Thực tập điện tử cơ bản (Đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Đề cương chi tiết học phần Thực tập điện (Đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Đề cương chi tiết học phần Thực tập truyền động điện tự động (Đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Ứng dụng phần mềm gcadas trong công tác xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất và kiểm kê đất đai năm 2015 cho thành phố lạng sơn, tỉnh lạng sơnĐặc trưng nghệ thuật tiểu thuyết của nhà văn Lào Suvănthon Bupphanuvônghướng dẫn tổ chức thực hiện chương trình giáo dục mầm non mẫu giáo nhỡ (45 tuổi)giáo án công nghệ 6 học kì 2120 BỆNH ÁN CƠ XƯƠNG KHỚPBỆNH HỌC NÃO KHOA TỪ ĐẠI CƯƠNG TỚI THỰC HÀNH LÂM SÀNGQuản lý đội ngũ giáo viên trường trung học cơ sở yên sở quận hoàng mai hà nội trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nayQuản lý giáo dục đạo đức cho học sinh trường trung học phổ thông c kim bảng, huyện kim bảng, tỉnh hà nam trong bối cảnh hiện nayQuản lý hoạt động giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên ở các cơ sở giáo dục đại học theo tiếp cận quản lý chất lượng tổng thểMột số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ công của văn phòng UBND quận 2, TP HCMHợp tác phát triển du lịch bền vững tiểu vùng sông mekong giai đoạn 1990 2020Quan hệ an ninh chính trị nhật bản mỹ ( 2001 2014)Vai trò của các tổ chức phi chính phủ hàn quốc đổi với công cuộc xóa đói giảm nghèo và phát triển kinh tế xã hội việt nam giai đoạn 2003 2013Nâng cao ổn định trong vận hành hệ thống điện gió nối lưới dùng statcomCÁC NHÂN tố ẢNH HƯỞNG đến sự hài LÒNG về TOUR DU LỊCH TRONG nước của DU KHÁCH ở THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH tại CÔNG TY TNHH MTV DỊCH vụ lữ HÀNH SAIGONTOURIST
Đăng ký
Đăng nhập