098 102 PHAN 1 CHUONG 03 SO SANH LUA CHON PHUONG AN

098 102 PHAN 1 CHUONG 03 SO SANH LUA CHON PHUONG AN

098 102 PHAN 1 CHUONG 03 SO SANH LUA CHON PHUONG AN
... cao độ đáy ván khuôn dầm cho phù hợp Mặt cắt ngang dầm thường có dạng hình hộp Việc thay đổi chiều cao dầm SVTH : Nguyễn Duy Tuấn_Cd0 614 5 Trang : 10 1 ĐATN : TK Cầu Đúc Hẫng GVHD : Võ Vónh Bảo cho ... tục thi công đúc hẫng cân chọn làm phương án thiết kế kỹ thuật SVTH : Nguyễn Duy Tuấn_Cd0 614 5 Trang : 10 2 ... lượng thép tiêu thụ kết cấu nhòp thép BTCT, đặc biệt cầu nhòp lớn SVTH : Nguyễn Duy Tuấn_Cd0 614 5 Trang : 10 0 ĐATN : TK Cầu Đúc Hẫng GVHD : Võ Vónh Bảo Vì vậy, điều kiện đòa phương bất lợi cho phương...
 • 5
 • 92
 • 0

CHƯƠNG 3 SO SÁNH LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN - ĐATN thiết kế cầu dầm supper T

CHƯƠNG 3 SO SÁNH LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN - ĐATN thiết kế cầu dầm supper T
... liên k t hàn, liên k t bulông, đinh t n … 3. 5 K t luận Ta chọn phương án dầm Super -T làm phương án thi t kế chi ti t phương án SVTH: HOÀNG PHÚ TUỆ MSSV: CD 031 51 TRANG: 81 ... riêng T nh bền học b t ng có thua thép b t ng lại có khả chòu mỏi t t, có khả chống lại t c động môi trường t t thép nên trình sử dụng tránh chi phí tu bảo dưỡng h) Cầu dầm Thép liên hợp BTCT Các ... liên t c t o hiệu cao mỹ quan Ngoài có nhiều ưu điểm khả sử dụng : giao thông êm thuận, tránh tiếng ồn f) Cầu dầm Thép liên hợp BTCT Không có góc v t cạnh, có nhiều liên k t hàn, liên k t đinh t n...
 • 2
 • 43
 • 0

LUẬN VĂN PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH TẾ KỸ THUẬT ĐỂ SO SÁNH LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH CẦU ĐỒNG NAI II

LUẬN VĂN PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH TẾ KỸ THUẬT ĐỂ SO SÁNH LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH CẦU ĐỒNG NAI II
... PHƢƠNG ÁN ĐẦU TƢ  PHẦN II : LỰA CHỌN PHƢƠNG ÁN ĐTXD CẦU ĐỒNG NAI SO SÁNH LỰA CHỌN PHƢƠNG ÁN TUYẾN  SO SÁNH LỰA CHỌN PHƢƠNG ÁN KẾT CẤU  SO SÁNH LỰA CHỌN PHƢƠNG ÁN TÀI CHÍNH  SO SÁNH LỰA CHỌN ... sánh lựa chọn quy mô, hình thức đầu ĐÁNH GIÁ CÁC PHƢƠNG ÁN THIẾT KẾ So sánh lựa chọn vị trí, địa điểm xây dựng So sánh lựa chọn phương án kỹ thuật công nghệ CƠ SỞ So sánh lựa chọn phương án ... KINH TẾ - XÃ HỘI CÁC PHƢƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ, SO SÁNH LỰA CHỌN PHƢƠNG ÁN ĐẦU TƢ CÁC QUY ĐỊNH CHUNG KHI ĐÁNH GIÁ SO SÁNH LỰA CHỌN PHƢƠNG ÁN CHỈ TIÊU SO SÁNH LỰA CHỌN GIẢI PHÁP KỸ THUẬT Phƣơng án Tuyến...
 • 29
 • 157
 • 0

Phương pháp so sánh, lựa chọn phương án doc

Phương pháp so sánh, lựa chọn phương án doc
... sánh lựa chọn phơng án Ta có thứ tự xếp hạng phơng án nh sau: phơng án 1; Bùi Ngọc Toàn B/m Dự án Quản lý dự án 97 Chơng Phơng pháp so sánh, lựa chọn phơng án phơng án 3; phơng án Nh phơng án ... hợp Gd Gd1=85.29 Gd2=106.97 D So sánh lựa chọn phơng án Gd1...
 • 21
 • 692
 • 6

Báo cáo khoa học: "Phương pháp SO SáNH LựA CHọN PHƯƠNG áN ĐầU TƯ XÂY dựNG theo CHỉ TIÊU TổNG HợP KHÔNG ĐƠN Vị ĐO" pdf

Báo cáo khoa học:
... phơng pháp Pattern so sánh lựa chọn phơng án đầu t xây dựng công trình giao thông Trình tự tính toán so sánh phơng án đầu t theo phơng pháp Pattern nh sau: Bớc 1: Lựa chọn tiêu để đa vo so sánh ... ban đầu đơn vị đo tiêu thứ (i) phơng án thứ (j) Bớc 5: Xác định tiêu tổng hợp không đơn vị đo phơng án để xếp hạng v lựa chọn phơng án Nếu ký hiệu Vj tiêu tổng hợp không đơn vị đo phơng án ... án Để lựa chọn đợc phơng án hợp lý nhất, ngời ta chuyển đổi tất tiêu cần so sánh đơn vị đo khác vào tiêu để xếp hạng phơng án sở làm đơn vị đo tiêu Việc sử dụng phơng pháp dùng tiêu tổng hợp...
 • 6
 • 402
 • 13

Phương pháp so sánh lựa chọn phương án của dự án xây dựng (môn học quản lý dự án)

Phương pháp so sánh lựa chọn phương án của dự án xây dựng (môn học quản lý dự án)
... c u so sánh phương án b ng m t ch tiêu t ng h p, tính g p ñư c t t c ch tiêu mu n so sánh Phương pháp dùng m t ch tiêu tông h p không ñơn v ño thư ng ñư c áp d ng ñ so sánh l a ch n phương án ... V1=31,99 V2=34,66 V3=33,66 Như v y phương án ñư c ch n s phương án ! 8/14/2013 QU N LÝ D ÁN 23 Phương pháp so sánh c p ñôi Các bư c tính toán c a PP gi ng c a phương pháp Pattern, ch khác cách làm ... QU N LÝ D ÁN tk = 32 ∑W t =1 15 5.2.2 M t s phương pháp c th Phương pháp ñơn gi n Phương pháp áp d ng cho trư ng h p sau: Các ch tiêu so sánh ch ñ nh tính ñơn v ño; M c ñáp ng c a phương án theo...
 • 32
 • 101
 • 0

so sánh lựa chọn phương pháp thi công cửa vào đường hầm nhà máy thủy điện trong điều kiện đá yếu

so sánh lựa chọn phương pháp thi công cửa vào đường hầm nhà máy thủy điện trong điều kiện đá yếu
... cụng b v thi cụng ng hm - Tp hp kinh nghim v thi cụng ca hm - S dng phn mm xỏc nh chi phớ thi cụng ca hm -3- CHNG TNG QUAN THI CễNG NG HM V THI CễNG CA HM NH MY THY IN QUA VNG YU 1.1 Gii thiu ... chng ca khiờm cú th o v xõy v mt cỏch an ton Tc thi cụng nhanh, nh cú nhiu cụng on thi cụng song song vi nh nh khõu xỳc chuyn v lp ghộp v ng thi Khi thi cụng, khụng nh hng giao thụng v cụng trỡnh ... khụng nh hng n giao thụng thy Trong thi cụng khụng nh hng n thi tit, ma giú, khớ hu Trong thi cụng khụng gõy ting n v chn ng, khụng cn tr mụi trng xung quanh Phng phỏp thi cụng bng khiờn thớch hp...
 • 99
 • 421
 • 0

so sánh lựa chọn phương pháp thi công cửa vào đường hầm nhà máy thủy điện trong điều kiện đá yếu

so sánh lựa chọn phương pháp thi công cửa vào đường hầm nhà máy thủy điện trong điều kiện đá yếu
... cụng b v thi cụng ng hm - Tp hp kinh nghim v thi cụng ca hm - S dng phn mm xỏc nh chi phớ thi cụng ca hm -3- CHNG TNG QUAN THI CễNG NG HM V THI CễNG CA HM NH MY THY IN QUA VNG YU 1.1 Gii thiu ... chng ca khiờm cú th o v xõy v mt cỏch an ton Tc thi cụng nhanh, nh cú nhiu cụng on thi cụng song song vi nh nh khõu xỳc chuyn v lp ghộp v ng thi Khi thi cụng, khụng nh hng giao thụng v cụng trỡnh ... khụng nh hng n giao thụng thy Trong thi cụng khụng nh hng n thi tit, ma giú, khớ hu Trong thi cụng khụng gõy ting n v chn ng, khụng cn tr mụi trng xung quanh Phng phỏp thi cụng bng khiờn thớch hp...
 • 99
 • 737
 • 3

De Kiem Tra & Dap An Phan 1 Chuong I So Hoc 6 (09-10)

De Kiem Tra & Dap An Phan 1 Chuong I So Hoc 6 (09-10)
... 18 10 0 = 10 0 (11 8 – 18 ) = 10 0 10 0 = 10 000 11 1 + 11 3 + 11 5 + + 333 Có (333 – 11 1) : + = 11 2 (số hạng) (333 + 11 1) .11 2 = 24 864 Tổng = 10 + 2x = 45 : 43 10 + 2x = 42 10 + 2x = 16 2x = 16 - 10 ... (1 ) (2) A = {1; 2; 3; 4} ∉ A ; {1; 2} ⊂ A ; {1; 2; 3; 4} = A ; ∈A {a; b} ⊂ K ; {a} ⊂ K ; {b} ⊂ K ; { } ⊂ K a/ b/ (2) N i dung a/ b/ 11 8 45 + 55 11 8 – 18 10 0 = 11 8 (45 + 55) – 18 10 0 = 11 8 10 0 ... 0,25 (2) a/ 12 5 – 25 + 66 : 11 = 12 5 – 10 0 + = 25 + = 31 b/ = = = = = (1) 12 : {390 : [500 – (12 5 + 35 7)]} 12 : {390 : [500 – (12 5 + 245)]} 12 : [390 : (500 – 370)] 12 : (390 : 13 0) 12 : A =...
 • 3
 • 201
 • 1

Tài liệu Chương 1: Giới thiệu về máy ngắt chân không – phân tích lựa chọn phương án thiết kế ppt

Tài liệu Chương 1: Giới thiệu về máy ngắt chân không – phân tích lựa chọn phương án thiết kế ppt
... 4) Lựa chọn ph-ơng án thiết kế Các loại máy ngắt nói chung máy ngắt chân không nói riêng có kết cấu đa dạng phông phú Mỗi kiểu máy ngắt đ-ợc thực với nhiều ph-ơng án kết cấu khác nhau, ph-ơng án ... đối máy ngắt truyền động Qua tham khoả dạng kết cấu máy ngắt khác số hãng sản xuất máy ngắt cấp điện áp dòng điện t-ơng ứng Em lụa chọn kết cấu hãng ABB nh- sau: Sơ đồ kết cấu máy ngắt chân không ... loại khuyếch tán bình chân không mật độ phân tử khí bình thấp nên sảy ion hoá, ngăn chặn hồ quan cháy lại lần thứ hai Đối với máy ngắt chân không sau khoảng 10 s dòng điện qua trị số không khoảng...
 • 5
 • 517
 • 9

so sánhlựa chọn phương án móng

so sánh và lựa chọn phương án móng
... Chương : LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN MÓNG Trang 146 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHÓA 1996 – 2001 PHẦN NỀN MÓNG – Chương : LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN MÓNG Trang 147 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHÓA 1996 – 2001 PHẦN NỀN MÓNG – ... 1996 – 2001 PHẦN NỀN MÓNG – Chương : LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN MÓNG Trang 148 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHÓA 1996 – 2001 PHẦN NỀN MÓNG – Chương : LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN MÓNG Trang 149 ... lại : ta chọn phương án MÓNG CỌC KHOAN NHỒI làm giải pháp móng cho công trình phương án đại sử dụng phổ biến cho công trình lớn ngành cầu đường, cảng dân dụng toàn quốc giới PHẦN NỀN MÓNG – Chương...
 • 5
 • 5,046
 • 58

Chương IV PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TIÊU THỤ, LỢI NHUẬN VÀ LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN KINH DOANH TỐI ƯU

Chương IV PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TIÊU THỤ, LỢI NHUẬN VÀ LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN KINH DOANH TỐI ƯU
... làm thỏa mãn hàm mục tiêu - 25 - TÓM TẮT LÝ THUYẾT CHƯƠNG IV PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TIÊU THỤ, LỢI NHUẬN VÀ LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN KINH DOANH TỐI ƯU I Phân tích tình hình tiêu thụ Tiêu thụ SP trình thực ... tiến tình hình thực với mong muốn nâng cao lợi nhuận tiêu thụ doanh nghiệp 4.3 Lựa chọn phương án sản xuất kinh doanh tối ưu Có hai loại phương án kinh doanh doanh nghiệp phương án kinh doanh ... nghiệp phương án tối ưu Muốn vậy, tiến hành phân tích phương án sau tiến hành so sánh chọn lựa phương án tối ưu: - Phương án 1: Hợp đồng mua bán với doanh nghiệp “Ðà Nẵng” Ðây phương án có liên...
 • 34
 • 604
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: Thiếu máu thiếu sắt ở phụ nữ tuổi sinh đẻ người H’mông tại một số xã thuộc huyện Bảo Lạc; tỉnh Cao BằngChất lượng cuộc sống và một số yếu tố liên quan của bệnh nhân được điều trị methadone tại Hải PhòngHoàn thiện công tác quản lý nhà nước đối với dịch vụ băng thông rộng tại tỉnh Bắc Ninh (LV thạc sĩ)Lấy gan phải bằng mổ nội soi từ người cho sống để ghép gan tại bệnh viện Viễn Đông; Đài LoanKháng thuốc gefitinib ở bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ và mối liên quan với đột biến thứ phát trên vùng kinase của gen EGFRỨng dụng kỹ thuật MLPA xác định đột biến gen dystrophin gây bệnh loạn dưỡng cơ DuchenneBeckerXây dựng kỹ thuật microsatellite DNA phát hiện người lành mang gen bệnh hemophilia AĐặc điểm lâm sàng và chẩn đoán mất đoạn nhiễm sắc thể 15q11 q13 ở các bệnh nhi mắc hội chứng Prader – WilliSo sánh hiệu quả co hồi tử cung và tác dụng không mong muốn của oxytocin liều bolus 5 IU và 10 IU trong mổ lấy thaiĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG PHÔI SAU RÃ ĐÔNG VÀ TỶ LỆ CÓ THAI SAU CHUYỂN PHÔI NGÀY 2 NGÀY 3 ĐÔNG LẠNH THEO PHƯƠNG PHÁP THUỶ TINH HOÁBIẾN CHỨNG TIÊU CHÂN RĂNG BÊN CẠNH CỦA RĂNG NANH NGẦM HÀM TRÊN TRÊN PHIM CT CONEBEAMĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CAN THIỆP ĐỘNG MẠCH VÀNH QUA DA Ở BỆNH NHÂN NHỒI MÁU CƠ TIM CẤP TỔN THƯƠNG THÂN CHUNG ĐỘNG MẠCH VÀNH TRÁITính đa hình thái đơn nucleotid 309 gen MDM2 và nguy cơ ung thư tế bào gan nguyên phát ở Việt NamTỷ lệ và phân bố nhạy cảm ngà răng ở người trưởng thành tại thành phố Hồ Chí Minhquy trình sản xuất sạch hơn ngành thuộc daNâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh (LV thạc sĩ)Khả năng tự tiêm Insulin ở bệnh nhân cao tuổi đái tháo đườngCác yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng kháng Insulin ở bệnh nhân sa sút trí tuệMột số yếu tố liên quan đến hành vi sử dụng ma túy của người nhiễm HIV tham gia chương trình điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc methadone tại Hải PhòngTổn thương phổi kẽ ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thống