098 102 PHAN 1 CHUONG 03 SO SANH LUA CHON PHUONG AN

098 102 PHAN 1 CHUONG 03 SO SANH LUA CHON PHUONG AN

098 102 PHAN 1 CHUONG 03 SO SANH LUA CHON PHUONG AN
... cao độ đáy ván khuôn dầm cho phù hợp Mặt cắt ngang dầm thường có dạng hình hộp Việc thay đổi chiều cao dầm SVTH : Nguyễn Duy Tuấn_Cd0 614 5 Trang : 10 1 ĐATN : TK Cầu Đúc Hẫng GVHD : Võ Vónh Bảo cho ... tục thi công đúc hẫng cân chọn làm phương án thiết kế kỹ thuật SVTH : Nguyễn Duy Tuấn_Cd0 614 5 Trang : 10 2 ... lượng thép tiêu thụ kết cấu nhòp thép BTCT, đặc biệt cầu nhòp lớn SVTH : Nguyễn Duy Tuấn_Cd0 614 5 Trang : 10 0 ĐATN : TK Cầu Đúc Hẫng GVHD : Võ Vónh Bảo Vì vậy, điều kiện đòa phương bất lợi cho phương...
 • 5
 • 163
 • 0

CHƯƠNG 3 SO SÁNH LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN - ĐATN thiết kế cầu dầm supper T

CHƯƠNG 3 SO SÁNH LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN - ĐATN thiết kế cầu dầm supper T
... liên k t hàn, liên k t bulông, đinh t n … 3. 5 K t luận Ta chọn phương án dầm Super -T làm phương án thi t kế chi ti t phương án SVTH: HOÀNG PHÚ TUỆ MSSV: CD 031 51 TRANG: 81 ... riêng T nh bền học b t ng có thua thép b t ng lại có khả chòu mỏi t t, có khả chống lại t c động môi trường t t thép nên trình sử dụng tránh chi phí tu bảo dưỡng h) Cầu dầm Thép liên hợp BTCT Các ... liên t c t o hiệu cao mỹ quan Ngoài có nhiều ưu điểm khả sử dụng : giao thông êm thuận, tránh tiếng ồn f) Cầu dầm Thép liên hợp BTCT Không có góc v t cạnh, có nhiều liên k t hàn, liên k t đinh t n...
 • 2
 • 54
 • 0

LUẬN VĂN PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH TẾ KỸ THUẬT ĐỂ SO SÁNH LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH CẦU ĐỒNG NAI II

LUẬN VĂN PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH TẾ KỸ THUẬT ĐỂ SO SÁNH LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH CẦU ĐỒNG NAI II
... PHƢƠNG ÁN ĐẦU TƢ  PHẦN II : LỰA CHỌN PHƢƠNG ÁN ĐTXD CẦU ĐỒNG NAI SO SÁNH LỰA CHỌN PHƢƠNG ÁN TUYẾN  SO SÁNH LỰA CHỌN PHƢƠNG ÁN KẾT CẤU  SO SÁNH LỰA CHỌN PHƢƠNG ÁN TÀI CHÍNH  SO SÁNH LỰA CHỌN ... sánh lựa chọn quy mô, hình thức đầu ĐÁNH GIÁ CÁC PHƢƠNG ÁN THIẾT KẾ So sánh lựa chọn vị trí, địa điểm xây dựng So sánh lựa chọn phương án kỹ thuật công nghệ CƠ SỞ So sánh lựa chọn phương án ... KINH TẾ - XÃ HỘI CÁC PHƢƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ, SO SÁNH LỰA CHỌN PHƢƠNG ÁN ĐẦU TƢ CÁC QUY ĐỊNH CHUNG KHI ĐÁNH GIÁ SO SÁNH LỰA CHỌN PHƢƠNG ÁN CHỈ TIÊU SO SÁNH LỰA CHỌN GIẢI PHÁP KỸ THUẬT Phƣơng án Tuyến...
 • 29
 • 171
 • 0

Phương pháp so sánh, lựa chọn phương án doc

Phương pháp so sánh, lựa chọn phương án doc
... sánh lựa chọn phơng án Ta có thứ tự xếp hạng phơng án nh sau: phơng án 1; Bùi Ngọc Toàn B/m Dự án Quản lý dự án 97 Chơng Phơng pháp so sánh, lựa chọn phơng án phơng án 3; phơng án Nh phơng án ... hợp Gd Gd1=85.29 Gd2=106.97 D So sánh lựa chọn phơng án Gd1...
 • 21
 • 726
 • 6

Báo cáo khoa học: "Phương pháp SO SáNH LựA CHọN PHƯƠNG áN ĐầU TƯ XÂY dựNG theo CHỉ TIÊU TổNG HợP KHÔNG ĐƠN Vị ĐO" pdf

Báo cáo khoa học:
... phơng pháp Pattern so sánh lựa chọn phơng án đầu t xây dựng công trình giao thông Trình tự tính toán so sánh phơng án đầu t theo phơng pháp Pattern nh sau: Bớc 1: Lựa chọn tiêu để đa vo so sánh ... ban đầu đơn vị đo tiêu thứ (i) phơng án thứ (j) Bớc 5: Xác định tiêu tổng hợp không đơn vị đo phơng án để xếp hạng v lựa chọn phơng án Nếu ký hiệu Vj tiêu tổng hợp không đơn vị đo phơng án ... án Để lựa chọn đợc phơng án hợp lý nhất, ngời ta chuyển đổi tất tiêu cần so sánh đơn vị đo khác vào tiêu để xếp hạng phơng án sở làm đơn vị đo tiêu Việc sử dụng phơng pháp dùng tiêu tổng hợp...
 • 6
 • 491
 • 13

Phương pháp so sánh lựa chọn phương án của dự án xây dựng (môn học quản lý dự án)

Phương pháp so sánh lựa chọn phương án của dự án xây dựng (môn học quản lý dự án)
... c u so sánh phương án b ng m t ch tiêu t ng h p, tính g p ñư c t t c ch tiêu mu n so sánh Phương pháp dùng m t ch tiêu tông h p không ñơn v ño thư ng ñư c áp d ng ñ so sánh l a ch n phương án ... V1=31,99 V2=34,66 V3=33,66 Như v y phương án ñư c ch n s phương án ! 8/14/2013 QU N LÝ D ÁN 23 Phương pháp so sánh c p ñôi Các bư c tính toán c a PP gi ng c a phương pháp Pattern, ch khác cách làm ... QU N LÝ D ÁN tk = 32 ∑W t =1 15 5.2.2 M t s phương pháp c th Phương pháp ñơn gi n Phương pháp áp d ng cho trư ng h p sau: Các ch tiêu so sánh ch ñ nh tính ñơn v ño; M c ñáp ng c a phương án theo...
 • 32
 • 114
 • 0

so sánh lựa chọn phương pháp thi công cửa vào đường hầm nhà máy thủy điện trong điều kiện đá yếu

so sánh lựa chọn phương pháp thi công cửa vào đường hầm nhà máy thủy điện trong điều kiện đá yếu
... cụng b v thi cụng ng hm - Tp hp kinh nghim v thi cụng ca hm - S dng phn mm xỏc nh chi phớ thi cụng ca hm -3- CHNG TNG QUAN THI CễNG NG HM V THI CễNG CA HM NH MY THY IN QUA VNG YU 1.1 Gii thiu ... chng ca khiờm cú th o v xõy v mt cỏch an ton Tc thi cụng nhanh, nh cú nhiu cụng on thi cụng song song vi nh nh khõu xỳc chuyn v lp ghộp v ng thi Khi thi cụng, khụng nh hng giao thụng v cụng trỡnh ... khụng nh hng n giao thụng thy Trong thi cụng khụng nh hng n thi tit, ma giú, khớ hu Trong thi cụng khụng gõy ting n v chn ng, khụng cn tr mụi trng xung quanh Phng phỏp thi cụng bng khiờn thớch hp...
 • 99
 • 449
 • 0

so sánh lựa chọn phương pháp thi công cửa vào đường hầm nhà máy thủy điện trong điều kiện đá yếu

so sánh lựa chọn phương pháp thi công cửa vào đường hầm nhà máy thủy điện trong điều kiện đá yếu
... cụng b v thi cụng ng hm - Tp hp kinh nghim v thi cụng ca hm - S dng phn mm xỏc nh chi phớ thi cụng ca hm -3- CHNG TNG QUAN THI CễNG NG HM V THI CễNG CA HM NH MY THY IN QUA VNG YU 1.1 Gii thiu ... chng ca khiờm cú th o v xõy v mt cỏch an ton Tc thi cụng nhanh, nh cú nhiu cụng on thi cụng song song vi nh nh khõu xỳc chuyn v lp ghộp v ng thi Khi thi cụng, khụng nh hng giao thụng v cụng trỡnh ... khụng nh hng n giao thụng thy Trong thi cụng khụng nh hng n thi tit, ma giú, khớ hu Trong thi cụng khụng gõy ting n v chn ng, khụng cn tr mụi trng xung quanh Phng phỏp thi cụng bng khiờn thớch hp...
 • 99
 • 799
 • 6

De Kiem Tra & Dap An Phan 1 Chuong I So Hoc 6 (09-10)

De Kiem Tra & Dap An Phan 1 Chuong I So Hoc 6 (09-10)
... 18 10 0 = 10 0 (11 8 – 18 ) = 10 0 10 0 = 10 000 11 1 + 11 3 + 11 5 + + 333 Có (333 – 11 1) : + = 11 2 (số hạng) (333 + 11 1) .11 2 = 24 864 Tổng = 10 + 2x = 45 : 43 10 + 2x = 42 10 + 2x = 16 2x = 16 - 10 ... (1 ) (2) A = {1; 2; 3; 4} ∉ A ; {1; 2} ⊂ A ; {1; 2; 3; 4} = A ; ∈A {a; b} ⊂ K ; {a} ⊂ K ; {b} ⊂ K ; { } ⊂ K a/ b/ (2) N i dung a/ b/ 11 8 45 + 55 11 8 – 18 10 0 = 11 8 (45 + 55) – 18 10 0 = 11 8 10 0 ... 0,25 (2) a/ 12 5 – 25 + 66 : 11 = 12 5 – 10 0 + = 25 + = 31 b/ = = = = = (1) 12 : {390 : [500 – (12 5 + 35 7)]} 12 : {390 : [500 – (12 5 + 245)]} 12 : [390 : (500 – 370)] 12 : (390 : 13 0) 12 : A =...
 • 3
 • 222
 • 1

Tài liệu Chương 1: Giới thiệu về máy ngắt chân không – phân tích lựa chọn phương án thiết kế ppt

Tài liệu Chương 1: Giới thiệu về máy ngắt chân không – phân tích lựa chọn phương án thiết kế ppt
... 4) Lựa chọn ph-ơng án thiết kế Các loại máy ngắt nói chung máy ngắt chân không nói riêng có kết cấu đa dạng phông phú Mỗi kiểu máy ngắt đ-ợc thực với nhiều ph-ơng án kết cấu khác nhau, ph-ơng án ... đối máy ngắt truyền động Qua tham khoả dạng kết cấu máy ngắt khác số hãng sản xuất máy ngắt cấp điện áp dòng điện t-ơng ứng Em lụa chọn kết cấu hãng ABB nh- sau: Sơ đồ kết cấu máy ngắt chân không ... loại khuyếch tán bình chân không mật độ phân tử khí bình thấp nên sảy ion hoá, ngăn chặn hồ quan cháy lại lần thứ hai Đối với máy ngắt chân không sau khoảng 10 s dòng điện qua trị số không khoảng...
 • 5
 • 599
 • 9

so sánhlựa chọn phương án móng

so sánh và lựa chọn phương án móng
... Chương : LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN MÓNG Trang 146 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHÓA 1996 – 2001 PHẦN NỀN MÓNG – Chương : LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN MÓNG Trang 147 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHÓA 1996 – 2001 PHẦN NỀN MÓNG – ... 1996 – 2001 PHẦN NỀN MÓNG – Chương : LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN MÓNG Trang 148 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHÓA 1996 – 2001 PHẦN NỀN MÓNG – Chương : LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN MÓNG Trang 149 ... lại : ta chọn phương án MÓNG CỌC KHOAN NHỒI làm giải pháp móng cho công trình phương án đại sử dụng phổ biến cho công trình lớn ngành cầu đường, cảng dân dụng toàn quốc giới PHẦN NỀN MÓNG – Chương...
 • 5
 • 5,826
 • 61

Chương IV PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TIÊU THỤ, LỢI NHUẬN VÀ LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN KINH DOANH TỐI ƯU

Chương IV PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TIÊU THỤ, LỢI NHUẬN VÀ LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN KINH DOANH TỐI ƯU
... làm thỏa mãn hàm mục tiêu - 25 - TÓM TẮT LÝ THUYẾT CHƯƠNG IV PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TIÊU THỤ, LỢI NHUẬN VÀ LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN KINH DOANH TỐI ƯU I Phân tích tình hình tiêu thụ Tiêu thụ SP trình thực ... tiến tình hình thực với mong muốn nâng cao lợi nhuận tiêu thụ doanh nghiệp 4.3 Lựa chọn phương án sản xuất kinh doanh tối ưu Có hai loại phương án kinh doanh doanh nghiệp phương án kinh doanh ... nghiệp phương án tối ưu Muốn vậy, tiến hành phân tích phương án sau tiến hành so sánh chọn lựa phương án tối ưu: - Phương án 1: Hợp đồng mua bán với doanh nghiệp “Ðà Nẵng” Ðây phương án có liên...
 • 34
 • 687
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: BÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP 8 LƯU HOẰNG TRÍĐề tài một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu tại trung tâm truyền hình thương mại công ty đầu tư và phát triển công nghệ truyền hình VTC, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpĐề tài một số vấn đề lý luận về khái niệm thị trường bất động sản, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpChiết xuất, phân lập một số hợp chất từ cặn chiết ethyl acetat vỏ quả cây bảy lá một hoa (paris polyphylla var chinensis (franch ) h hara) trồng ở lào caiĐánh giá tác dụng ức chế enzym acetylcholinsterase in vitro của các phân đoạn dịch chiết hoàng liên ô rô (mahonia nepalensis DC , họ berberidaceae)Chuyên đề thực trạng và một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng thắng thầu xây lắp của công ty cổ phần sông đà i, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpĐề tài chính sách thu hút lao động chuyên môn cao nước ngoài vào phát triển kinh tế của một số nước và bài học cho việt nam, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpNghiên cứu và xây dựng bộ công cụ phát triển phần mềm hỗ trợ giám sát, điều khiển sử dụng OPC UA (LA tiến sĩ)Chuyên đề một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng thắng thầu xây dựng ở công ty cổ phần xây dựng hải phòng, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpNghiên cứu tính đối kháng của Aspergillus flavus không sinh độc tố để phòng chống aflatoxin trên ngô và lạc (LA tiến sĩ)Bài giảng Thiết bị và cáp viễn thông Bài 9: Phần cứng máy vi tínhCÁCH VIẾT và yêu cầu của một TIỂU LUẬNChuyên đề hoàn thiện công tác tính giá dự thầu tại công ty cổ phần bạch đằng 10, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệptóm tắt Sử dụng phần mềm geospace hỗ trợ dạy học hình học không gian nhằm góp phần phát triển trí tưởng tượng không gian cho học sinh trung học phổ thôngChuyên đề các giải pháp nâng cao năng lực đấu thầu của công ty đầu tư phát triển xây dựng và thương mại sơn hà, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpChuyên đề giải pháp nâng cao khả năng thắng thầu cung cấp hàng hóa tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu hàng không AIRIMEX, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpTư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết tôn giáo và sự vận dụng tư tưởng đó vào công cuộc đổi mới ở Việt Nam hiện nayNghiên cứu công nghệ hàn liên kết nhôm – thép bằng quá trình hàn TIG (LA tiến sĩ)Báo cáo thực tập tại công ty cổ phần khách sạn silk path, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpPhát triển hoạt động nghiên cứu và triển khai (R&D) trong các doanh nghiệp Việt Nam