Nghiên cứu sự tương tác của siêu vật liệu – metamaterials với trường điện từ trên cơ sở lý thuyết môi trường hiệu dụng

Nghiên cứu sự tương tác của siêu vật liệu - metamaterials với trường điện từ trên sở thuyết môi trường hiệu dụng

Nghiên cứu sự tương tác của siêu vật liệu - metamaterials với trường điện từ trên cơ sở lý thuyết môi trường hiệu dụng
... trung sâu nghiên cứu Với đó, lựa chọn luận văn với tiêu đề là: "Nghiên cứu tương tác siêu vật liệu - metamaterials với trường điện từ sở thuyết môi trường hiệu dụng" Mục đích nghiên cứu luận ... GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN —————— —————— BÙI SƠN TÙNG NGHIÊN CỨU SỰ TƯƠNG TÁC CỦA SIÊU VẬT LIỆU - METAMATERIALS VỚI TRƯỜNG ĐIỆN TỪ TRÊN CƠ SỞ LÝ THUYẾT MÔI TRƯỜNG HIỆU DỤNG LUẬN ... chính: - Siêu vật liệu có độ điện thẩm âm (electric MM): ε < - Siêu vật liệu có độ từ thẩm âm (magnetic MM): µ < - Siêu vật liệu có chiết suất âm (left-handed MM): n < 1.2 thuyết môi trường hiệu...
 • 73
 • 475
 • 0

nghiên cứu sự tương tác của nhóm cọc nền đất dưới tác dụng của tải trọng ngang bằng mô hình số

nghiên cứu sự tương tác của nhóm cọc nền đất dưới tác dụng của tải trọng ngang bằng mô hình số
... tích, đánh giá tương tác nhóm cọc đất hình số hình cho phép giải toán tổng quát với đặc trưng học un đàn hồi hệ số nở hông vật liệu hình áp dụng cho trường hợp tải trọng tác dụng Một cách ... cạnh tiết diện cọc Việc hình hoá cọc - thực phần mềm Sap2000 chọn cách giải toán phi tuyến Hình 4.1 Mặt cắt dọc hình Cọc - Nền đất a Hình 4.2 Mặt cắt ngang hình Cọc - Nền đất b c Chuyển ... dày; hệ số nở hông; un biến dạng lớp đất - Mỗi cọc chịu tải trọng ngang Q = 6(kN) Bài toán phân tích theo hình: cọc đơn, nhóm cọc với khoảng cách cọc 3D, nhóm cọc với khoảng cách cọc 6D...
 • 5
 • 480
 • 2

Nghiên cứu sự tương tác của nhóm cọc và nền đất dưới tác dụng của tải trọng ngang bằng mô hình số

Nghiên cứu sự tương tác của nhóm cọc và nền đất dưới tác dụng của tải trọng ngang bằng mô hình số
... x th t c c - K qu nghiên c th hi s c mơ hình cho phép kh l k lu l nghiên c tr yb mơ hình khác Mơ hình cho k qu tin c y h n mơ hình b lý thuy tr y T nhiên, s t ng tác ph thu vào nhi y t nh c t ... ng tác c nhóm c n b mơ hình s Mơ hình cho phép gi tốn t qt v tr ng c h c b nh m un h h s n hơng c v li Mơ hình c có th áp d cho tr h t tr tác d b k M cách ti c m mơ hình có cho phép tính liên ... ng tác có xu h làm v t ng nhi h n so v n l K qu c cho th c cu c nhóm ch t tr cho k qu n chuy v l h n nhóm kho 1,02 l v tr p kho cách chuy l : tài xây d cách t qt phân tích, giá s t ng tác c nhóm...
 • 53
 • 192
 • 2

Tóm tắt báo cáo nghiên cứu khoa học " NGHIÊN CỨU SỰ TƯƠNG TÁC GIỮA DÒNG CHẢY VÀ LÒNG DẪN CỦA SÔNG VÙNG TRIỀU " ppt

Tóm tắt báo cáo nghiên cứu khoa học
... việc lớn: thu số kết mặt khoa học làm rõ chất dòng chảy sông chịu ảnh hưởng thuỷ triều, xác định nguyên nhân, chế xói bồi lòng dẫn sông vùng triều đề xuất quy trình dự báo sạt lở bờ cho số khu ... NCCB KHTN khu vực phía Nam năm 2005 [1] Vấn đề cần nghiên cứu sông vùng triều, số kết nghiên cứu hình thái hình thái sông Mê Kông vùng ảnh hưởng triều – Lê Mạnh Hùng, Nguyễn Nghĩa Hùng, Đinh Công ... Bích Ngọc – Tạp chí khoa học kỹ thụât Thủy lợi Môi trường, tháng 09/2004 [10] “Tính toán dự báo sạt lở sông Cửu Long theo lượng dòng chảy lũ độ sâu lòng dẫn , hội nghị Cơ học Thủy khí năm 2004,...
 • 3
 • 220
 • 0

nghiên cứu sự tương tác và biến dạng của cặp pittông - xilanh động đốt trong khi tăng áp

nghiên cứu sự tương tác và biến dạng của cặp pittông - xilanh động cơ đốt trong khi tăng áp
... VỀ TĂNG ÁP ĐỘNG CƠ, SỰ TƢƠNG TÁC CỦA CẶP PITTÔNG - XILANH ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG VÀ TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Tổng quan động tăng áp 1.1.1 Tác động tăng áp tới tính làm việc động Tăng áp ... QUAN VỀ TĂNG ÁP ĐỘNG CƠ, SỰ TƢƠNG TÁC CỦA CẶP PITTÔNG - XILANH ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG VÀ TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Tổng quan động tăng áp 1.1.1 Tác động tăng áp tới tính làm việc động ... Nghiên cứu tương tác biến dạng cặp pittông - xilanh động đốt tăng áp làm đề tài luận văn cao học Mục đích đề tài thể hiễn rõ qua tên đề tài nghiên cứu tương tác biến dạng cặp pittông - xilanh động...
 • 89
 • 241
 • 2

đồ án kỹ thuật khí Nghiên cứu sự tương tác và biến dạng của cặp pittông - xilanh động đốt trong khi tăng áp

đồ án kỹ thuật cơ khí Nghiên cứu sự tương tác và biến dạng của cặp pittông - xilanh động cơ đốt trong khi tăng áp
... VỀ TĂNG ÁP ĐỘNG CƠ, SỰ TƯƠNG TÁC CỦA CẶP PITTÔNG - XILANH ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG VÀ TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Tổng quan động tăng áp 1.1.1 Tác động tăng áp tới tính làm việc động Tăng áp ... tác - lực tương tác có điểm đặt di động) phụ thuộc vào quy luật chuyển động pittông theo phương y 30 CHƯƠNG TÍNH TOÁN SỰ BIẾN DẠNG VÀ SỰ TƯƠNG TÁC CỦA CẶP PITTÔNG - XILANH ĐỘNG CƠ SAU TĂNG ÁP ... đề nghiên cứu Chương 2: sở lý thuyết xây dựng mô hình tính toán nhiệt động, tương tác pittông xilanh động đốt Chương 3: Tính toán biến dạng tương tác cặp pittông - xilanh động sau tăng áp...
 • 41
 • 101
 • 0

Nghiên cứu giải pháp đắp đê bằng vật liệu địa phương và đắp đê trên nền đất yếu từ quảng ninh đến quảng nam nghiên cứu chế và tác dụng của thảm cỏ bảo vệ mái đê

Nghiên cứu giải pháp đắp đê bằng vật liệu địa phương và đắp đê trên nền đất yếu từ quảng ninh đến quảng nam  nghiên cứu cơ chế và tác dụng của thảm cỏ bảo vệ mái đê
... 26: Nghiên cứu chế tác dụng thảm cỏ bảo vệ mái đê 19 Đề tài: Nghiên cứu giải pháp để đắp đê vật liệu địa phương đắp đất yếu từ Quảng Ninh đến Quảng Nam - Một số tiêu cho lớp đất mặt bảo vệ mái ... 26: Nghiên cứu chế tác dụng thảm cỏ bảo vệ mái đê 13 Đề tài: Nghiên cứu giải pháp để đắp đê vật liệu địa phương đắp đất yếu từ Quảng Ninh đến Quảng Nam Hình 7.5 Tác dụng tăng sức kháng cắt rễ cỏ ... đề 26: Nghiên cứu chế tác dụng thảm cỏ bảo vệ mái đê Đề tài: Nghiên cứu giải pháp để đắp đê vật liệu địa phương đắp đất yếu từ Quảng Ninh đến Quảng Nam 7.4.2.2 Ổn định mái dốc hệ thống cỏ Vetiver...
 • 22
 • 139
 • 0

Nghiên cứu sự tương tác giữa Lectin và enzim amylase và proteinase.PDF

Nghiên cứu sự tương tác giữa Lectin và enzim amylase và proteinase.PDF
... Chương enzim enzim amylase proteinase Nghiên cứu lectin enzim 2.1 Kết nghiên cứu lectin số loài nấm sinh vât biên 15 15 2.2 Ket nghiên cứu amylase proteinase nấm lớn Nghiên cứu tương tác lectin enzim ... dung nghiên cứu: Mục tiêu: - Tách lectin, enzim nghiên cứu tính chất chúng số loài sinh vật biển nấm lón - Nghiên cứu tương tác lectin amylase proteinase thương phẩm tự nhiên Nội dung nghiên cứu: ... pnan doíiT 4ml/ỏi-ig OD AA CHƯƠNG3 NGHIÊN CỨU S ự TƯƠNG TÁC GIỮA LECTIN ENZIM Chế phẩm lectin dùng nghiên cứu lectin tách từ nguồn sinh vật biển: lectin rong lục Uỉva congỉobata (ký hiệu ULC)...
 • 54
 • 128
 • 0

Nghiên cứu sự ảnh hưởng của kích thước hạt lên đặc trưng điện hóa của vật liệu điện cực catot limn2o4

Nghiên cứu sự ảnh hưởng của kích thước hạt lên đặc trưng điện hóa của vật liệu điện cực catot limn2o4
... trúc vật liệu LiMn2O4 - Khảo sát ảnh hưởng kích thước hạt lên đặc trưng điện hóa vật liệu điện cực catot LiMn2O4 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Vật liệu điện cực catot LiMn2O4 đối tượng nghiên cứu ... hướng nghiên cứu tiến hành Trong luận văn này, tiến hành nghiên cứu ảnh hưởng kích thước hạt vật liệu lên đặc trưng điện hóa vật liệu điện cực catot LiMn2O4 3.3 Sự ảnh hƣởng kích thƣớc hạt lên đặc ... suất cao, đặt vấn đề Nghiên cứu ảnh hưởng kích thước hạt lên đặc trưng điện hóa vật liệu điện cực catot LiMn2O4 Mục đích đề tài - Nghiên cứu công nghệ chế tạo vật liệu LiMn2O4 có khả tích trữ...
 • 46
 • 193
 • 0

NGHIÊN CỨU SỰ TƯƠNG TÁC GIỮA TRƯỜNG VỚI NGUYÊN TỬ HAI MỨC

NGHIÊN CỨU SỰ TƯƠNG TÁC GIỮA TRƯỜNG VỚI NGUYÊN TỬ HAI MỨC
... Nguyên tử môi trường nguyên tử cổ điển nguyên tử có quy luật vận động điện tử mô tả thông qua định luật Niu tơn +) Nguyên tử môi trường nguyên tử lượng tử nguyên tử mức lượng nguyên tử lượng tử ... Hamilton tương tác trường nguyên tử Ở để mô tả tương tác trường với hệ nguyên tử ta dùng lý thuyết bán cổ điển, tức hệ nguyên tử hệ lượng tử (hệ mà mức lượng hệ lượng tử hoá), trường điện từ xem trường ... truyền trường, độ cảm, chiết suất hệ số hấp thụ… Kết nghiên cứu có ý nghĩa việc hiểu tương tác trường với nguyên tử trường hợp đơn giản hệ nguyên tử hai mức Từ kết ta mở rộng nghiên cứu về: tương tác...
 • 18
 • 117
 • 3

Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng DN đối với sản phẩm, dịch vụ ngân hàng HSBC, CN TP.HCM

Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng DN đối với sản phẩm, dịch vụ ngân hàng HSBC, CN TP.HCM
... thời với thay đổi nhu cầu họ để phục vụ khách hàng tốt làm cho khách hàng thỏa mãn sử dụng dịch vụ sản phẩm Ngân hàng Đề tài Nghiên cứu hài lòng khách hàng Doanh nghiệp sản phẩm, dịch vụ Ngân hàng ... đến hài lòng khách hàng Hình 3.2: Mô hình nghiên cứu tổng quát Hình 3.3: Tác động Thời gian sử dụng dịch vụ Sự hài lòng khách hàng Hình 3.4: Tác động Số lượng ngân hàng giao dịch Sự hài lòng khách ... lượng dịch vụ hài lòng khách hàng (Spreng Mackoy, 1996) 13 1.2.3 Sự khác biệt chất lượng dịch vụ hài lòng khách hàng Theo Oliver (1993), có quan hệ chặt chẽ với chất lượng dịch vụ hài lòng khách hàng...
 • 100
 • 460
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: sự tương tác của các loại bức xạ với vật chấtnghiên cứu sự hài lòng của người lao động trong công việc tại công ty cổ phần dược phẩm bidiphar 1nghiên cứu hình thái học của nanô bạc bằng kính hiển vi điện tử quét semsự điều tiết của nhà nước vào kinh tế chủ yếu dựa trên cơ sở 2 học thuyết học thuyết j keynes 1854 1946 chiếm vị trí thống trị vào những năm 40 70 sau đó là học thuyết của samuelsonchế tạo cảm biến linh kiện cảm biến khí hàng loạt bằng công nghệ vi điện tử trên cơ sở vật liệu sno2cơ sở lý thuyết phát triển ứng dụng của qfdnghiên cứu sự hấp phụ của than hoạt tính dạng siêu mịnnghiên cứu sự ảnh hưởng của thời vụ gieo trồng đến sinh trưởng phát triển của một số giống đậu tương vụ xuân tại bỉm sơn thanh hoánghien cuu su thoa man cua khach hang khi den mua sam tai sieu thi coopmart vinh longtiểu luận nghiên cứu sự ảnh hưởng của nhiệt độ tới sự sinh trưởng và phát dục của giống đậu tươngnghiên cứu sự ảnh hưởng của nhiệt độ tới sự sinh trưởng và phát dục của giống đậu tươngtrình bày các phương pháp tính chỉ số vận dụng để nghiên cứu sự biến động của hiện tượng kinh tế xã hộinghiên cứu sự ảnh hưởng của quá trình chế biến đến thành phần acid béo trong một các sản phẩm từ đậu tươngnghiên cứu sự hạn chế của doanh nghiệpnghiên cứu sự thỏa mãn của khách hàngHÌNH TƯỢNG THIÊN NHIÊN TRONG THƠ NGUYỄN KHUYẾNMỘT SỐ ĐỀ KIỂM TRA ANH VĂN 10NHỮNG vấn đề lý LUẬN và THỰC TIỄN về các tội PHẠM về môi TRƯỜNG THEO LUẬT HÌNH sự VIỆT NAMMastering linux securityBất bình đẳng giới trong thu nhập của người lao động ở việt namDeterminants of adidass supply chain performance in asia pacific regionExchange rate pass through to vietnams import and domestic prisesnhap mon co so du lieuNhững yếu tố tác động đến sự hài lòng khách hàng mua sách trực tuyến khu vực thành phố hồ chí minhPublic asset management a study of asset management companies and policy suggestions for vietnamSlied giáo trình phân tích thiết kế hướng đối tượng DH UML3ebook luyện nghe ms huong bí kíp đạt 990 điểmebook đọc hiểu toeic ms huong bí kíp đạt 990 điểmSlied giáo trình phân tích thiết kế hướng đối tượng DH UML1Tìm hiểu mạng vô tuyến nhận thứcHỆ THỐNG THÔNG TIN DI ĐỘNG và KHÔNG dâyĐề cương và danh mục tài liệu ôn thi tuyển công chứcTÌM HIỂU CÔNG NGHỆ VSATTăng cường công tác quản lý nợ thuế tại Cục thuế tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2016 2020베트남인을 위한 종합 한국어 3권 tiếng hàn tổng hợp 3
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập