đại số tuyến tính có đap an

đại số tuyến tính đap an

đại số tuyến tính có đap an
... thuộc tuyến tính d độc lập tuyến tính g phụ thuộc tuyến tính b độc lập tuyến tính e phụ thuộc tuyến tính h độc lập tuyến tính c độc lập tuyến tính f độc lập tuyến tính i phụ thuộc tuyến tính Bài ... Ta r(A) = nên ta suy {[p1 ]E , [p2 ]E , [p3 ]E } độc lập tuyến tính Vậy B độc lập tuyến tính b Tương tự, B độc lập tuyến tính c Tương tự, B độc lập tuyến tính d Tương tự, B phụ thuộc tuyến tính ... an1 an2 ··· ann ′ = ′ ′ a11 a12 · · · a1n a11 a12 · · · a1n a21 a22 · · · a2n a21 a22 · · · a2n + an1 an2 · · · ann an1 an2 · · · ann 0 0 Chương ĐỊNH THỨC 10 Bài tập 3.5 Tính...
 • 59
 • 291
 • 3

Đề Kiểm Tra Một Tiết Đại số 8(2ddeef,có đáp án

Đề Kiểm Tra Một Tiết Đại số 8(2ddeef,có đáp án
... tên : Điểm: BÀI KIỂM TRA MỘT TIẾT(LẦN 1) Thời gian: Ngày kiểm tra: Ngày trả bài: Nhận xét cô giáo: Mã đề Too2 I Phần trắc nghiệm: (3đ) Khoanh tròn chữ đứng trước đáp án câu sau: Câu 1: ... - 5x + x3- 20 ): ( x + 4) Câu 4: (1đ) Chứng minh với số nguyên n (n + 2)2 - (n - 2)2 chia hết cho Đáp án; I Phần trắc nghiệm: (3đ) Câu Đáp án D B C C a x(x2 +2+x) b (x+y+3)(x+y-3) Câu x(x - 5) ... x3 - 4x+ 3x2 - 12 ): (x+3) Câu 4: (1đ) Chứng minh với số nguyên a (a + 2)2 - (a - 2)2 chia hết cho Đáp án; I Phần trắc nghiệm: (3đ) Câu Đáp án A C C B B C II.Phần tự luận:(7đ) Câu a x(x3 +x2 +5)...
 • 4
 • 586
 • 7

kiểm tra đại số chương II co đáp án

kiểm tra đại số chương II co đáp án nè
... VI đáp án biểu điểm Câu D C A B + = a 2 5xy 5xy 5xy 9x 6x 3x = b 2 - 2 x -y x - y x - y2 2x + 2x = x3...
 • 4
 • 214
 • 1

bài tập môn đại số tuyến tính lời giải chi tiết

bài tập môn đại số tuyến tính có lời giải chi tiết
... h i cách ch n? a) 2100 cách b) 2300 cách c) 4860 cách d) 2280 cách Câu 27: M t h p ng 10 qu c u ó qu c u tr ng qu c u H i cách: a) L y qu c u t h p b) L y qu c u, ó úng ... trúc kh o sát tính ch t, c tr ng c a chúng Ch ng h n, t p ma tr n vuông c p, t ng c u n tính, a th c c u trúc vành không nguyên nên nh ng tính ch t chung ó Các c u trúc i s tính khái quát ... thêm i u ki n: Lu t nhân tính giao hoán ( A, , ) vành giao hoán n v ( A, , ) vành Lu t nhân ph n t X Vành Tr c a K cc a ng m t vành giao hoán u kh ngh ch (có ph n t c g i vành nguyên...
 • 126
 • 19,529
 • 58

BÀI TẬP ĐẠI SỐ LỚP 10 ĐÁP ÁN ( BẢN + NÂNG CAO)

BÀI TẬP ĐẠI SỐ LỚP 10 CÓ ĐÁP ÁN ( CƠ BẢN + NÂNG CAO)
... vơi số ngun dương n, ta có: a) + + + + + (2 n – 1) = n2 b) + + + + + (2 n) = n(n +1 ) c) + + + + + n = a) 1.2 + 2.3 + 3.4 + + n.(n + b) c) n (n + 1) n (n + 1 )( n + ... 1 1 n + + + + = 1.2 2.3 3.4 n .( n + 1) n + 1 1 n + + + + = 1.3 3.5 5.7 (2 n − 1) .(2 n + 1) 2n + n (n + 1 )(2 n + 1) 2 n (n + 1) d) 12 + 22 + 32 + + n2 = e) 13 + 23 + 33 + + n3 ... −1) x2 +1 + x 1+ x 2− x + ( x + 2) x + y= x + 3x + m) y = n) o) y= p) D=[ − ;6] x + 3x + D=[−3 ;+ ) x + 3x + ≠0 ∀ x + | x +1 | x2 − x + D= ¡ 11 x + x + = ( x + ) + >0 ∀ x 23 x − x + = ( x − ) + >0...
 • 175
 • 1,122
 • 3

bài tập môn đại số tuyến tính lời giải chi tiết

bài tập môn đại số tuyến tính có lời giải chi tiết
... gọi độc lập tuyến tính tối đại S hệ độc lập tuyến tính thêm véc tơ S ta hệ phụ thuộc tuyến tính Mọi hệ véc tơ S hệ độc lập tuyến tính tối đại, số véc tơ hệ độc lập tuyến tính tối đại S ta ... hàm số phép nhân hàm số với số thực, tập hàm số sau không gian véc tơ a) Tập hàm số không âm [a, b] b) Tập hàm số bị chặn [a, b] c) Tập hàm số khả vi [a, b] ( đạo hàm điểm) d) Tập hàm số [a, ... phần tử Tập rỗng tập hữu hạn phần tử Tập không hữu han gọi tập vô hạn Tập lực lượng với tập số tự nhiên Tập số thực không đếm được gọi tập vô hạn đếm 1.2.4 Giải tích tổ hợp Pn = n! Số hoán...
 • 126
 • 907
 • 0

Đề kiểm tra chương 3 đại số lớp 8 đáp án 2016

Đề kiểm tra chương 3 đại số lớp 8 có đáp án 2016
... Hết——————C – ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG ĐẠI SỐ LỚP Bài 1: a) Phương trình bậc ẩn phương trình 2x -8 = b) Hai phương trình tương đương hai phương trình tập nghiệm Hai PT cho tương đương với chúng tập ... trình tập nghiệm S ={-5} b) 2x – = 3( x – 1) + x + ⇔ 2x – = 3x – + x + ⇔ 2x – 3x – x = -3 + + ⇔ -2x = ⇔ X = -1 Vậy phương trình tập nghiệm S ={-1} c) (3x – 2)(4x + 5) = 3x – = 4x + = · 3x – ... => x = 3/ 2 · 4x + = => x = – 5/4 Vậy phương trình tập nghiệm S = {3/ 2; -5/4} Bài 4: 30 phút = 3/ 2 h Gọi x(km) quãng đường AB (x>0) Thời gian : x/45 h Thời gian : x/40 h Theo đề ta phương...
 • 3
 • 206
 • 2

Bài giảng môn học đại số tuyến tính chương 4 ánh xạ tuyến tính

Bài giảng môn học đại số tuyến tính  chương 4 ánh xạ tuyến tính
... Nội dung chương Nội dung Chương ÁNH XẠ TUYẾN TÍNH Định nghĩa Nhân ảnh ánh xạ tuyến tính Ma trận biểu diễn ánh xạ tuyến tính Lê Văn Luyện (ĐHKHTN HCM) Chương Ánh xạ tuyến tính lvluyen@yahoo.com ... nghĩa 1.1 Ánh xạ 1.2 Ánh xạ tuyến tính Lê Văn Luyện (ĐHKHTN HCM) Chương Ánh xạ tuyến tính lvluyen@yahoo.com / 86 Định nghĩa 1.1 Ánh xạ Định nghĩa Cho X Y hai tập hợp khác rỗng Ánh xạ hai tập ... 2] Chương Ánh xạ tuyến tính lvluyen@yahoo.com / 86 Định nghĩa Phân loại ánh xạ a) Đơn ánh Ta nói f : X → Y đơn ánh hai phần tử khác X có ảnh khác Lê Văn Luyện (ĐHKHTN HCM) Chương Ánh xạ tuyến tính...
 • 150
 • 44
 • 0

Đáp án trắc nghiêm đại số tuyến tính k38

Đáp án trắc nghiêm đại số tuyến tính k38
... D Mọi hệ véctơ độc lập tuyến tính cực đại S gồm n véc tơ Câu : Cho A B ma trận vuông cấp n không suy biến Ký hiệu r(AB) , r(BA) ... (1, 2, 1) Khi B u (2,1, 1) D Cả ba câu sai Câu 12 : Giả sử hệ phương trình tuyến tính AX B (có n phương trình n ẩn số) hệ vô nghiệm Phát biểu sau sai A Ma trận A ma trận suy biến B Véctơ cột ... r(B 1A) B r(AB) r(BA) 1 C det(A B) det(B A) D det(AB) det(BA) 2x Câu 10 : Cho hệ phương trình tuyến tính x 3y y 5z 2z 3x 2y mz giá trị m không gian nghiệm hệ (I) có sở khác rỗng A m B m C m tùy...
 • 2
 • 335
 • 0

Tuyển Chọn: Đề thi vào 10 các tỉnh (có đáp án)

Tuyển Chọn: Đề thi vào 10 các tỉnh (có đáp án)
... hữu tỉ m, n, p cho (x + m)(x2 + nx + p) = x3 10x 12 -6- thi vo THPT cỏc tnh Đề số 10 (Đề thi tỉnh Hải Dơng năm học 2003 2004) Câu I (1,5đ) ... giá trị biểu thức: x x 3x 10x + 12 = A= với x + x +1 x + 7x + 15 -10- thi vo THPT cỏc tnh Đề số 14 (Đề thi tỉnh Hải Dơng năm học 2005 ... Tìm m để khoảng cách từ A đến đờng thẳng lớn -19- thi vo THPT cỏc tnh Sở GD - ĐT Nam định Đề tuyển sinh vào lớp 10 PTTH đề thức Năm học...
 • 24
 • 1,171
 • 3

Tài liệu Đại số tuyến tính - Chương 3 Không gian tuyến tính và ánh xạ tuyến tính ppt

Tài liệu Đại số tuyến tính - Chương 3 Không gian tuyến tính và ánh xạ tuyến tính ppt
... 28 31 36 36 44 48 51 55 đại số Sách dùng cho sinh viên tr-ờng Đại học xây dựng sinh viên tr-ờng Đại học, Cao đẳng kĩ thuật Ch-ơng Không gian tuyến tính ánh xạ tuyến tính 3. 1 Không gian tuyến tính ... x Không gian tuyến tính K - c gọi không gian véctơ tr-ờng K Nếu K tr-ờng số thực, V R - c gọi không gian tuyến tính thực, K tr-ờng số phức, V C - c gọi không gian tuyến tính phức Ví dụ 3. 1.1 ... LụC Không gian tuyến tính ánh xạ tuyến tính 3. 1 Không gian tuyến tính 3. 1.1 Định nghĩa không gian tuyến tính 3. 1.2 Không gian 3. 2...
 • 66
 • 902
 • 5

Giáo án Bài giảng về: Bài toán cực đại trong đại số tuyến tính

Giáo án Bài giảng về: Bài toán cực đại trong đại số tuyến tính
... thuật toán, trình bày cách làm toán theo bước tương ứng với thuật toán nêu Ngoài ra, người sử dụng xem lại thuật toán cách click đôi vào phần form Phần giúp người sử dụng nắm vững thuật toán 166 ... thuật toán tìm kiếm theo chiều rộng (hay tìm kiếm theo chiều sâu), đỉnh s không cần xây dựng tường minh đồ thị G(f) Ford-Fulkerson đề nghị thuật toán gán nhãn chi tiết sau để giải toán luồng cực đại ... thực toán: Do chương trình nhằm mục đích phục vụ cho việc dạy học môn Toán rời rạc nên chức việc hiển thị chi tiết bước giải toán ứng với tưng thí dụ cụ thể giúp cho người sử dụng hiểu rõ thuật toán...
 • 10
 • 213
 • 0

Tuyển tập đề thi thử đại học môn toán (có đáp án)

Tuyển tập đề thi thử đại học môn toán (có đáp án)
... dẫn chấm môn toán Nội dung Khảo sát hàm số y x 3x Tập xác định: R Sự biến thi n: a) Giới hạn: lim y lim (x 3x 4) , lim y lim (x 3x 4) x x x Điểm 1,00 0,25 x b) Bảng biến thi n: y' ... 5(z + 1) = 7x + y -5z -77 = Từ giả thi t toán ta thấy có C cách chọn chữ số chẵn (vì số 0)và C52 10 cách chọn chữ số lẽ => có C 52 C 52 = 60 số thỏa mãn toán Mỗi số nh- có 4! số đ-ợc thành ... 11040 số thỏa mãn toán 0,5 http://tuyensinhtructuyen.edu.vn THI TH I HC MễN TOAN NM 2011-2012 S phần chung cho tất thí sinh Câu I (2 điểm) Cho hàm số y x 3x Khảo sát biến thi n vẽ đồ thị (C)...
 • 47
 • 549
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề thi đại số tuyến tính có đáp án uehbài tập đại số tuyến tính có đáp ánbài tập trắc nghiệm đại số tuyến tính co dap antrắc nghiệm đại số tuyến tính có đáp áncác đề thi toán cao cấp đại số tuyến tính có đáp ántrac nghiem dai so tuyen tinh co dap anbài tập ma trận đại số tuyến tính có đáp ánđề thi đại số tuyến tính có lời giảibài tập đại số quan hệ có đáp ánbài tập đại số tuyến tính có giảibài tập toán đại số lớp 10 có đáp ánbai tap quy hoch tuyen tinh co dap anbài tập đại số tuyến tính có lời giảibài tập toán quy hoạch tuyến tính có đáp ánbài tập quy hoạch tuyến tính có đáp ánGIÁO TRÌNH - Cơ học chất lưu (Nguyễn Hữu Thành)Gasoline Injection Fundamentals 22.Gasoline Injection FundamentalsBài Giảng Hệ Thống ô tôBattery Testing and ServiceCharging System Diagnosis, Testing, and RepairEmission Control System Testing, Service, and RepairEngine Performance and DriveabilityEngine TuneUp Engine TuneUp Engine TuneUpEngine Bottom End ServiceThực hành cấp cứu và điều trị bệnh nội khoaGuidelines for the use of antiretroviral agents in HIV 1 infected adults and adolescentsWRITING TEST b1 cách viết thư bằng tiếng anhB1 SPEAKING PART 1 SOCIAL INTERACTIONMẠCH ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN PHUN XĂNG ĐIỆN TỬCác thành phần cơ bản của ngôn ngữ c wikiversityMẠch điều khiển phun xăngDạy học xác suất thống kê với sự hỗ trợ của một số mô hình tƣơng tác động trên phần mềm Fathom (LV thạc sĩ)Lí giải về Số phận Thuyết Đa vũ trụ Lượng tửSử dụng phương pháp đóng vai trong dạy học môn Giáo dục công dân ở các trường Trung học phổ thông huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh (LV thạc sĩ)Hiệu quả kinh tế cây chè của hộ nông dân huyện tủa chùa, tỉnh điện biên
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập