Hội nhập văn hóa qua một số văn bia hán nôm công giáo ở đồng bằng bắc bộ

Hội nhập văn hóa qua một số văn bia hán nôm công giáo đồng bằng bắc bộ

Hội nhập văn hóa qua một số văn bia hán nôm công giáo ở đồng bằng bắc bộ
... văn bia Hán Nôm Công giáo vùng đồng Bắc Bộ Chƣơng giới thiệu văn bia Hán Nôm Công giáo sở tôn giáo Công giáo đồng Bắc Bộ đƣợc phát dịch - Chƣơng Văn bia Hán Nôm Công giáo: Biểu trưng hội nhập văn ... văn hóa Việt Nam 1.2 Cơ sở xác định mức độ hội nhập văn hóa Công giáo Việt Chƣơng VỀ MỘT SỐ VĂN BIA HÁN NÔM CÔNG GIÁO TẠI 2.1 Một số nét văn bia Hán Nôm 28 2.2 Toát yếu văn bia Hán Nôm Công giáo ... cho văn bia không khoảng cách so với văn Chƣơng VĂN BIA HÁN NÔM CÔNG BIỂU TRƢNG HỘI NHẬP VĂN HÓA CỦA CÔNG VÙNG ĐỒNG BẰNG BẮC 3.1 Tính hội nhập văn hóa văn bia Hán Nôm Công giáo chiều kích văn Văn...
 • 114
 • 17
 • 0

NGHIÊN CỨU TÔN GIÁO ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ -NHỮNG ĐỀ XUẤT NHẰM GẮN VĂN HÓA TÔN GIÁO VỚI VĂN HÓA DU LỊCH

NGHIÊN CỨU TÔN GIÁO Ở ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ -NHỮNG ĐỀ XUẤT NHẰM GẮN VĂN HÓA TÔN GIÁO VỚI VĂN HÓA DU LỊCH
... đề xuất nhằm gắn văn hóa tôn giáo với văn hóa du lịch làm đề tài tốt nghiệp SV: Trần Thị Thêu – VHL201 Khóa luận tốt nghiệp Lịch sử nghiên cứu vấn đề Vấn đề tôn giáo vấn đề nghiên cứu số đề tài ... chưa có đề tài nghiên cứu cách đầy đủ vấn đề tôn giáo giá trị văn hóa tôn giáo gắn với việc phát triển loại hình du lịch văn hóa tâm linh Vì vậy, việc chọn đề tài: Nghiên cứu tôn giáo đồng Bắc - ... luận nghiên cứu số vấn đề tôn giáo vùng đồng Bắc Bộ, từ đưa đề xuất nhằm khai thác giá trị văn hóa tôn giáo việc phát triển loại hình du lịch văn hóa tâm linh khu vực Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu...
 • 72
 • 444
 • 2

Khai thác các giá trị văn hóa của nghệ thuật ca trù đồng bằng bắc bộ tại việt nam phục vụ phát triển du lịch

Khai thác các giá trị văn hóa của nghệ thuật ca trù ở đồng bằng bắc bộ tại việt nam phục vụ phát triển du lịch
... khai thác tối đa giá trị kinh tế mang lại Vì chọn nghệ thuật ca trù làm đối tượng nghiên cứu cho đề tài: Khai thác giá trị văn hóa nghệ thuật ca trù đồng Bắc Bộ Việt Nam phục vụ phát triển du ... nghệ thuật ca trù tên gọi, lịch sử phát triển, giá trị văn hóa nghệ thuật ca trù Trong chương 1, tìm hiểu trình ca trù trở thành di sản văn hóa giới khẳng định rõ giá trị văn hóa loại hình nghệ thuật ... 2: Thực trạng khai thác giá trị nghệ thuật ca trù áp dụng vào du lịch Chương 3: Một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu khai thác giá trị văn hoá nghệ thuật ca trù phát triển du lịch Đóng góp...
 • 31
 • 557
 • 3

Dòng họ và đời sống làng xã đồng bằng Bắc Bộ qua tư liệu một số xã thuộc huyện Thạch Thất - Hà Tây

Dòng họ và đời sống làng xã ở đồng bằng Bắc Bộ qua tư liệu một số xã thuộc huyện Thạch Thất - Hà Tây
... thần dòng họ 74 2.3 Thực chất kết cấu dòng họ ng-ời Việt thuộc Đồng 85 Bắc Tiểu kết ch-ơng II 96 Ch-ơng III: Vai trò dòng họ làng Đồng 97 Bắc 3.1 Trạng thái d-ới chế độ cũ 97 3.2 ảnh h-ởng dòng ... hôn nhân dòng họ 37 1.3.2 - Quan hệ hội dòng họ 43 1.3.3 - Quan hệ kinh tế dòng họ 54 Tiểu kết ch-ơng I 61 Ch-ơng II: Thực chất kết cấu dòng họ đồng 63 bắc 2.1 Kết cấu dòng họ 63 2.2 Sinh ... mở đầu Ch-ơng I: Thực trạng dòng họ đồng bắc 18 1.1 Khái l-ợc địa bàn nghiên cứu 18 1.2 Những vấn đề lý luận chung 26 1.3 Các quan hệ dòng họ Thạch Thất - Tây 37 1.3.1 - Quan hệ hôn nhân dòng...
 • 152
 • 132
 • 1

ảnh hưởng của Phật giáo đối với đời sống văn hóa, tinh thần phụ nữ Việt Nam hiện nay” (khu vực đồng bằng Bắc Bộ

ảnh hưởng của Phật giáo đối với đời sống văn hóa, tinh thần phụ nữ Việt Nam hiện nay” (khu vực đồng bằng Bắc Bộ
... đặc điểm Phật giáo khu vực đồng Bắc Bộ; - Trình bày ảnh hưởng Phật giáo khu vực đồng Bắc Bộ đến đời sống văn hóa, đời sống tinh thần phụ nữ Việt Nam nay; - Đưa số khuyến nghị nhằm khắc phục vấn ... Phật giáo khu vực đồng Bắc bộ, làm rõ ảnh hưởng Phật giáo đến đời sống văn hóa, tinh thần phụ nữ Việt Nam, đồng thời đề xuất khuyến nghị khắc phục biểu tiêu cực liên quan đến ảnh hưởng Phật giáo ... đến ảnh hưởng Phật giáo khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ đời sống văn hóa, tinh thần phụ nữ Việt Nam khuyến nghị 86 2.3.1 Một số biểu hạn chế liên quan đến ảnh hưởng Phật giáo khu vực Đồng Bằng...
 • 106
 • 192
 • 1

LUẬN VĂN:Tín ngưỡng thờ Mẫu đồng bằng Bắc bộ hiện nay ppt

LUẬN VĂN:Tín ngưỡng thờ Mẫu ở đồng bằng Bắc bộ hiện nay ppt
... Đến nay, ghi nhận 250 di tích thờ cúng nữ thần, số đông gọi Mẫu, Thánh Mẫu, Vương Mẫu, Quốc Mẫu 1.2 Đặc điểm, vai trò ảnh hưởng tín ngưỡng thờ mẫu đồng Bắc 1.2.1 Đặc điểm Tín ngưỡng thờ Mẫu đồng ... đời hình thức thờ Mẫu Tam phủ Đó là: “Có lẽ muộn từ thời Lý” [42, tr.18] 1.1.2.2 Các loại hình tín ngưỡng thờ Mẫu đồng Bắc Hiện nay, tín ngưỡng thờ Mẫu Việt Nam nói chung đồng Bắc nói riêng phong ... Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ - Tứ phủ Ngoài hình thức thờ Mẫu trình bày trên, đồng Bắc có loại hình Thờ Mẫu độc đáo tồn phổ biến người dân đây, tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ - Tứ phủ Các vị Mẫu Tín ngưỡng...
 • 90
 • 885
 • 4

GIỚI THIỆU MỘT SỐ MÔ HÌNH NUÔI THỦY ĐẶC SẢN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG ppsx

GIỚI THIỆU MỘT SỐ MÔ HÌNH NUÔI THỦY ĐẶC SẢN Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG ppsx
... nhân rộng hình Mặc dù vậy, giá bán cao nhu cầu tiêu thụ lớn nên hình nuôi cá Bống tượng thương phẩm có hiệu kinh tế hình nuôi với tỉ lệ sống 30 – 35 %, sử dụng thức ăn cá tạp, hệ số chuyển ... thu hoạch: thu tỉa thả bù nuôi đầm, thu tỉa (không thả bù) nuôi ao hình nuôi cua đầm xã Vĩnh Lộc A, h Hòa Bình, t Bạc Liêu Nuôi cua ao Cua thương phẩm Sản xuất giống nuôi thương phẩm Cá Bống ... tỉ lệ sống dao động 50 – 80 % - Tại phường có sở dịch vụ cung cấp giống Cá Chình đủ cở thu mua sản phẩm cho khu vực Điều góp phần không nhỏ vào phát triển nuôi Cá Chình địa phương Cơ sở dịch...
 • 9
 • 347
 • 0

Báo cáo nông nghiệp: "Tính toán và lựa chọn một số thông số chính làm cơ sở cho thiết kế chế tạo mô hình máy gặt lúa, liên hợp với máy kéo nhỏ đồng bằng Bắc bộ" pps

Báo cáo nông nghiệp:
... đồng Bắc bộ; Các máy kéo nhỏ với động lực D6, D8, D10 đợc sử dụng phổ biến đồng Bắc Để tính toán v lựa chọn số thông số lm sở cho thiết kế chế tạo hình máy gặt lúa, liên hợp với máy kéo nhỏ, ... lm sở cho thiết kế chế tạo máy gặt lúa, liên hợp với máy kéo nhỏ đồng Bắc ĐốI TƯợNG V PHƯƠNG PHáP NGHIÊN CứU Đối tợng nghiên cứu l loại máy gặt xếp dải phù hợp với lúa v tình trạng đồng ruộng đồng ... việc máy kéo nhỏ v đặc tính lm việc phận gặt l khác Việc tính toán, thiết kế, chế tạo máy liên hợp phải đảm bảo có đợc tính tốt cho hai phận Bi báo ny trình by kết tính toán v lựa chọn số thông số...
 • 6
 • 166
 • 1

khảo sát tình hình ô nhiễm vi sinh vật đường ruột trên một số vùng chuyên canh rau ăn lá đồng bằng sông cửu long và biện pháp giảm thiểu

khảo sát tình hình ô nhiễm vi sinh vật đường ruột trên một số vùng chuyên canh rau ăn lá ở đồng bằng sông cửu long và biện pháp giảm thiểu
... 3.1 KHẢO SÁT TẬP QUÁN, KỸ THUẬT CANH TÁC RAU VÀ TÌNH HÌNH Ô NHIỄM VI SINH VẬT ĐƯỜNG RUỘT TRONG ĐẤT, NƯỚC VÀ RAU TRÊN MỘT SỐ VÙNG CHUYÊN CANH RAU ĂN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 3.1.1 Khảo sát ... CANH RAU ĂN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG VÀ BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU” thực nhằm mục tiêu: - Khảo sát tập quán, kỹ thuật canh tác rau tình hình ô nhiễm vi sinh vật đường ruột đất, nước rau số vùng chuyên ... 27 3.1 KHẢO SÁT TẬP QUÁN, KỸ THUẬT CANH TÁC RAU VÀ TÌNH HÌNH Ô NHIỄM VI SINH VẬT ĐƯỜNG RUỘT TRONG ĐẤT, NƯỚC VÀ RAU TRÊN MỘT SỐ VÙNG CHUYÊN CANH RAU ĂN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG ...
 • 72
 • 154
 • 1

khả năng đệm và cố định lân trên một số loại đất trồng màu chủ yếu đồng bằng sông cửu long

khả năng đệm và cố định lân trên một số loại đất trồng màu chủ yếu ở đồng bằng sông cửu long
... Các h p ch t lân t: Lân t g m có lân lân h u (hay g i lân t ng s lân tiêu) Trong lo i t khoáng, d ng lân vô chi m ưu th , ngư c l i, lo i t h u lân h u chi m ưu th Hàm lư ng lân t ng s t ... hàm lư ng lân t ng s 0.088% P2O5 t phù sa Sông H ng có hàm lư ng lân t ng s lân d tiêu nhi u vùng ng B ng Sông C u Long ( Th Thanh Ren, 1999) Phù sa sông H ng, m n trung tính k m có t l lân trung ... p xúc v i t lâu, lư ng lân c nh l n Ngay sau bón lân, có kh hút t t lư ng phân lân bón vào Tùy vào t ng lo i t có kh c nh lân nhanh hay ch m mà có lư ng phân bón lân bón vào cho phù h p 1.8.3...
 • 66
 • 189
 • 0

Định danh và phân loại một số loài cá nước ngọt phổ biến đồng bằng sông Cửu Long dựa trên đặc điểm hình thái và di truyền

Định danh và phân loại một số loài cá nước ngọt phổ biến ở đồng bằng sông Cửu Long dựa trên đặc điểm hình thái và di truyền
... phỏt trin bn vng, ti nh danh v phõn loi mt s loi cỏ nc ngt ph bin ng bng sụng Cu Long da trờn c im hỡnh thỏi v di truyn c thc hin nhm cung cp dn liu v hỡnh thỏi v di truyn ca mt s loi cỏ nc ... ch th phõn t hn DNA nhõn k thut di truyn mó vch (DNA barcoding) xỏc nh a dng sinh hc v bin ng di truyn ca sinh vt bi nhng u im: vựng mó húa ln, khụng tỏi t hp, di truyn theo dũng m (Saccone v ... dng k thut di truyn mó vch DNA barcoding Nhng hn ch ca cụng tỏc phõn loi da trờn c im hỡnh thỏi ũi hi mt phng phỏp tip cn nhanh chúng v chớnh xỏc hn K thut di truyn mó vch DNA barcoding (Floyd...
 • 119
 • 915
 • 2

ĐỀ TÀI : VÀI NÉT SINH HOẠT CỦA NGƯỜI VIỆT ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ ĐẦU THẾ KỶ XX QUA CÔNG TRÌNH “KỸ THUẬT CỦA NGƯỜI AN NAM” CỦA HENRI OGER doc

ĐỀ TÀI : VÀI NÉT SINH HOẠT CỦA NGƯỜI VIỆT Ở ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ ĐẦU THẾ KỶ XX QUA CÔNG TRÌNH “KỸ THUẬT CỦA NGƯỜI AN NAM” CỦA HENRI OGER doc
... bản) 2.2 Vài nét sinh hoạt người Việt đồng Bắc Bộ đầu kỷ XX qua công trình “Kỹ thuật người An Nam” Henri Oger 2.2.1 Đồng Bắc Bộ năm đầu kỷ XX a Tình hình trị - kinh tế Từ cuối kỷ XIX đầu kỷ XX, thực ... phát triển 2.2.2 Vài nét sinh hoạt người Việt đồng Bắc Bộ đầu kỷ XX qua công trình “Kỹ thuật người An Nam” Henri Oger a Tết lễ Với nét vẽ đơn giản mà tinh tế, sống động mà đặc thù tranh khắc gỗ, ... cáo Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học lần thứ Đại học Đà Nẵng năm 2010 Nội dung 2.1 Về công trình “Kỹ thuật người An Nam” Henri Oger 2.1.1 Vài nét đời Henri Oger Henri Oger sinh năm 1885...
 • 5
 • 174
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: hãy kể tên một số dân tộc sống ở đồng bằng bắc bộcâu hỏi 5 vào mùa đông ở đồng bằng bắc bộ thường có các đợt gió nào thổi qualễ hội ở đồng bằng bắc bộcuộc đấu tranh chống phá hội tề ở đồng bằng bắc bộ 1947 1954phần i quá trình phát triển của nghề sơn ở đồng bằng bắc bộđiều kiện la nina năng suất lúa bình quân vụ đông xuân và vụ mùa đều tăng so với vụ trước đó trong đó vụ đông xuân rõ nhất ở đồng bằng bắc bộ vụ mùa rõ nhất ở đồng bằng sông cửu longcâu hỏi 2 mùa đông lạnh ở đồng bằng bắc bộ kéo dài trong khoảng thời gian bao lâucâu hỏi 3 ở đồng bằng bắc bộ rau xứ lạnh được trồng vào thời gian nàomột số ảnh hưởng của phật giáo khu vực đồng bắng bắc bộ đối với đời sống văn hoá tinh thần phụ nữ việt nam hiện naymột số hạn chế liên quan đến ảnh hưởng của phật giáo khu vực đồng bằng bắc bộ đối với đời sống văn hóa tinh thần phụ nữ việt nam và khuyến nghịphần ii phương pháp điều trị bằng hoa quả một số bệnh thường gặpđặc trưng văn hóa đồng bằng bắc bộđặc trưng vùng văn hóa đồng bằng bắc bộđặc điểm văn hóa đồng bằng bắc bộđặc trưng văn hóa vùng đồng bằng bắc bộDạy học theo chủ đề tích hợp Môn Vật lí 7 – Tiết 16 - Bài 15 Chống ô nhiễm tiếng ồnTÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN bảo HIỂM NHÂN THỌ tại VIỆT NAMTích hợp kiến thức môn toán và vật lý vào giảng dạy toán 7 bài Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch” môn Toán 7..docgiáo án DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP LIÊN MÔN TÌM HIỂU VỀ ĐỊA PHƯƠNG THƯỜNG TÍN- MẢNH ĐẤT – CON NGƯỜI –TRUYỀN THỐNG - ĐỔI MỚI THÔNG QUA CHỦ ĐỀ THỐNG KÊ – TOÁN 7.docVận dụng kiến thức liên môn để dạy đại số 7 bài Luyện tập một số bài toán về đại lượng tỷ lệ thuận.docĐề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán năm 20162017 Sở GDĐT Bình Địnhtích hợp liên môn vật lý 6 bài KHỐI LƯỢNG RIÊNG bài tậpTÍCH hợp môn âm NHẠC, mỹ THUẬT, GIÁO dục CÔNG dân, LỊCH sử, nếp SỐNG THANH LỊCH văn MINH và các LĨNH vực KHÁC vào môn NGỮ văn 6 bài 12 TIẾT 55 “ôn tập TRUYỆN dgiáo án dạy học tích hợp liên môn toán 6 bài làm QUEN với số NGUYÊN âmDẠY học THEO CHỦ đề TÍCH hợp LIÊN môn tìm HIỂU về địa PHƯƠNG THƯỜNG tín MẢNH đất – CON NGƯỜI –TRUYỀN THỐNG đổi mới THÔNG QUA CHỦ đề THỐNG kê – TOÁN 7dạy học tích hợp liên môn toán 6 chủ đề luyện tập các bài toán về tỉ số của hai sốDynamics Of Anisotropic Composite Cantilevers Weakened By Multiple Transverse Open CracksForces And Hole Quality In DrillingFull-Scale Dynamic Testing And Modal Identification Of A Coupled floor Slab SystemDạy học theo chủ đề tích hợp sinh học 6 bài 21 quang hợpBÀI TÍCH hợp KIẾN THỨC LIÊN môn ngữ văn 6 bài ẾCH NGỒI đáy GIẾNGImpacts Of Entry In Airline Markets Effects Of Revenue Management On Traditional Measures Of Airline PerformanceLiquid-Phase Adsorption Of Phenols Using Activated Carbons Derived From Agricultural Waste MaterialModeling And Analysis Of A Cracked Composite Cantilever Beam Vibrating In Coupled Bending And TorsionOptimization of Radial Basis Function neural network employed for prediction of surface roughness in hard turning process using Taguchi’s orthogonal arrays
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập