hợp đồng quyền chọn chiến lược phòng ngừa rủi ro

Bài 9: Chiến lược phòng ngừa rủi ro bằng hợp đồng kỳ hạn và giao sau

Bài 9: Chiến lược phòng ngừa rủi ro bằng hợp đồng kỳ hạn và giao sau
... nghĩa phòng ngừa cách bán thị trường giao sau Phòng ngừa vị mua nghĩa phòng ngừa cách mua thị trường giao sau CÁC KHÁI NIỆM TRONG PHÒNG NGỪA RỦI RO CÁC KHÁI NIỆM TRONG PHÒNG NGỪA RỦI RO Basic ... trị rủi ro – liên kết quản trị rủi ro – liên kết mức độ rủi ro thực với mức độ rủi mức độ rủi ro thực với mức độ rủi ro mong đợi ro mong đợi CÁC KHÁI NIỆM TRONG PHÒNG NGỪA RỦI RO Phòng ngừa ... Giá giao – Giá giao sau CÁC KHÁI NIỆM TRONG PHÒNG NGỪA RỦI RO T = thời gian đáo hạn t = thời gian trước kỳ đáo hạn S0 = giá giao hơm f0 = giá giao sau hơm ST = giá giao lúc đáo hạn fT = giá giao...
 • 15
 • 2,489
 • 19

Tài liệu Bài 6: Các chiến lược phòng ngừa rủi ro bằng quyền chọn pdf

Tài liệu Bài 6: Các chiến lược phòng ngừa rủi ro bằng quyền chọn pdf
... GIAO DỊCH QUYỀN CHỌN BÁN Mua quyền chọn bán GIAO DỊCH QUYỀN CHỌN BÁN Lựa ch ọn giá th ực hi ện GIAO DỊCH QUYỀN CHỌN BÁN Lựa ch ọn giá th ực hi ện • Lựa chọn giá thực quyền chọn bán dựa rủi ro mà ... khơng phòng ngừa • Lý vị chiến lược rủi ro cao, với khả bị lỗ khơng giới hạn • Người bán quyền chọn mua khơng phòng ngừa có trách nhiệm bán cổ phiếu mà khơng sở hữu cho người mua quyền chọn ... giữ quyền chọn với thời gian ngắn được??? GIAO DỊCH QUYỀN CHỌN MUA Bán quyền chọn mua • Một nhà kinh doanh quyền chọn thực bán quyền chọn mua mà khơng đồng thời sở hữu cổ phiếu gọi bán quyền chọn...
 • 36
 • 933
 • 9

CHƯƠNG 7: CHIẾN LƯỢC PHÒNG NGỪA RỦI RO BẰNG QUYỀN CHỌN pdf

CHƯƠNG 7: CHIẾN LƯỢC PHÒNG NGỪA RỦI RO BẰNG QUYỀN CHỌN pdf
... hạn giá quyền chọn thấp ⇒ lợi nhuận cao - Tuy nhiên, lựa chọn phụ thuộc vào dự báo người bán quyền chọn mua phòng ngừa giá CP khoảng thời gian ứng với dự đoán QUYỀN CHỌN BÁN BẢO VỆ Quyền chọn bán ... Lựa chọn thời gian sở hữu Phụ thuộc vào dự báo nhà kinh doanh giá CP, biến động bao nhiêu, hướng biến động thời gian QUYỀN CHỌN MUA ĐƯỢC PHÒNG NGỪA Quyền chọn mua phòng ngừa = cổ phiếu + bán quyền ... 112,4375 QUYỀN CHỌN MUA ĐƯỢC PHÒNG NGỪA ♦ Điểm hòa vốn: ST* = S0 - C = 112,4375 ♦ Quyền chọn mua phòng ngừa mang lại lợi nhuận với mức giá CP cao 112,4375$ đáo hạn ♦ Sở hữu CP mà quyền chọn mua...
 • 25
 • 311
 • 0

CHƯƠNG 7: CHIẾN LƯỢC PHÒNG NGỪA RỦI RO BẰNG QUYỀN CHỌN pot

CHƯƠNG 7: CHIẾN LƯỢC PHÒNG NGỪA RỦI RO BẰNG QUYỀN CHỌN pot
... QUYỀN CHỌN BÁN Bán quyền chọn bán Lợi nhuận Lời giới hạn Giá hòa vốn E Giá TS sở (S) Lợi nhuận: π = - NP (X - ST – P) ST < X π = NP P ST > X 11 QUYỀN CHỌN MUA ĐƯỢC PHÒNG NGỪA Quyền chọn mua phòng ... giá quyền chọn mua P = giá quyền chọn bán S0 = giá cổ phiếu T = thời gian đến đáo hạn X = giá thực ST = giá CP đáo hạn quyền chọn Một số ký hiệu sử dụng π = lợi nhuận chiến lược NC = số quyền chọn ... 112,4375 14 QUYỀN CHỌN MUA ĐƯỢC PHÒNG NGỪA ♦ Điểm hòa vốn: ST* = S0 - C = 112,4375 ♦ Quyền chọn mua phòng ngừa mang lại lợi nhuận với mức giá CP cao 112,4375$ đáo hạn ♦ Sở hữu CP mà quyền chọn mua...
 • 19
 • 334
 • 0

CHIẾN LƯỢC PHÒNG NGỪA RỦI RO BẰNG QUYỀN CHỌN

CHIẾN LƯỢC PHÒNG NGỪA RỦI RO BẰNG QUYỀN CHỌN
... rẽ cổ phiếu quyền chọn Tiếp theo tiếp cận với chiến lược kết hợp cổ phiếu quyền chọn mua a Quyền chọn mua cổ phiếu: quyền chọn mua phòng ngừa 19 Chiến lược phòng ngừa rủi ro quyền chọn GVHD: TS ... lợi nhuận quyền chọn bán, tên chiến lược quyền chọn bán lai tạp 28 Chiến lược phòng ngừa rủi ro quyền chọn GVHD: TS Nguyễn Khắc Quốc Bảo So sánh lợi nhuận quyền chọn bán thật quyền chọn bán lai ... giá quyền chọn chiến lược phòng ngừa rủi ro Ý 44 Chiến lược phòng ngừa rủi ro quyền chọn GVHD: TS Nguyễn Khắc Quốc Bảo tưởng trọng tâm nghiên cứu họ là, thị trường hoàn hảo việc sử dụng chiến lược...
 • 80
 • 813
 • 2

chiến lược phòng ngừa rủi ro bằng quyền chọn

chiến lược phòng ngừa rủi ro bằng quyền chọn
... Giao dịch quyền chọn mua III Giao dịch quyền chọn bán IV Quyền chọn mua cổ phiếu V Quyền chọn bán cổ phiếu VI Quyền chọn mua quyền chọn bán lai tạp Một số ký hiệu sử dụng C= giá quyền chọn mua ... hạn giá quyền chọn thấp ⇒ lợi nhuận cao - Tuy nhiên, lựa chọn phụ thuộc vào dự báo người bán quyền chọn mua phòng ngừa giá CP khoảng thời gian ứng với dự đoán QUYỀN CHỌN BÁN BẢO VỆ Quyền chọn bán ... Lựa chọn thời gian sở hữu Phụ thuộc vào dự báo nhà kinh doanh giá CP, biến động bao nhiêu, hướng biến động thời gian QUYỀN CHỌN MUA ĐƯỢC PHÒNG NGỪA Quyền chọn mua phòng ngừa = cổ phiếu + bán quyền...
 • 27
 • 110
 • 0

CÁC CHIẾN LƯỢC PHÒNG NGỪA RỦI RO BẰNG HỢP ĐỒNG GIAO SAU VÀ KÌ HẠN

CÁC CHIẾN LƯỢC PHÒNG NGỪA RỦI RO BẰNG HỢP ĐỒNG GIAO SAU VÀ KÌ HẠN
... slogan Phòng ngừa không phòng ngừa rủi ro RỦI RO PHÒNG NGỪA KHÔNG PHÒNG NGỪA LOGO Add your company slogan Tại công ty phòng ngừa rủi ro? Hiệu cổ đông tự thực Giảm chi phí phá sản Tiết kiệm thuế Các ... Giao sau  Lỗ Giao sau Giao  Lãi Giao  Basic dương Giao  Lãi Giao  Lỗ Giao sau Giao sau LOGO Add your company slogan Biến động Basic: giảm chiều  Basic âm Giao sau Giao sau  Lãi Lỗ Giao ... nói lên mối quan hệ hợp đồng giao sau hợp đồng giao  Basic thể chênh lệch giá giao giá giao sau Basic = Giá giao – Giá giao sau Ví dụ:  Basic = $350 giá giao – $320 giá giao sau = + 30 basic ...
 • 68
 • 331
 • 0

CHƯƠNG 8: CHIẾN LƯỢC PHÒNG NGỪA RỦI RO BẰNG HĐ GIAO SAU pps

CHƯƠNG 8: CHIẾN LƯỢC PHÒNG NGỪA RỦI RO BẰNG HĐ GIAO SAU pps
... Basis khác giá giao giá giao sau Basic = Giá giao – Giá giao sau Rủi ro basis tăng lên không chắn basis chiến lược phòng ngừa rủi ro kết thúc  Nếu giá giao tăng nhiều giá giao sau, basis tăng ... Long Hedges (Phòng ngừa rủi ro vị mua) - Nếu basis mở rộng, vị người phòng ngừa rủi ro bất lợi - Nếu basis thu hẹp, vị người phòng ngừa rủi ro có lợi Short Hedges (Phòng ngừa rủi ro vị bán) Ký ... (Phòng ngừa rủi ro vị bán) - Nếu basis mở rộng, vị người phòng ngừa rủi ro có lợi - Nếu basis thu hẹp, vị người phòng ngừa rủi ro trở nên bất lợi 10 CÁC KHÁI NIỆM PHÒNG NGỪA RỦI RO Lựa chọn HĐGS...
 • 19
 • 1,320
 • 2

đợt cấp copd - tiếp cận điều trị kháng sinh thích hợp ban đầu và chiến lược phòng ngừa nhiễm trùng

đợt cấp copd - tiếp cận điều trị kháng sinh thích hợp ban đầu và chiến lược phòng ngừa nhiễm trùng
... NỘI DUNG TRÌNH BÀY ĐẠI CƯƠNG VỀ ĐỢT CẤP COPD ĐiỀU TRỊ KHÁNG SINH ĐỢT CẤP KHÁNG SINH DỰ PHÒNG KẾT LUẬN ĐẠI CƯƠNG VỀ COPD  ĐN COPD: Hạn chế thông khí không hồi phục hoàn toàn, ...  moxifloxacin thích hợp cho BN mắc AECB vừa đến nghiêm trọng điều trị bệnh viện Chuchalin et al BMC Pulmonary Medicine 2013; 135 KẾT LUẬN      Điều trị phòng ngừa tốt đợt cấp giúp ổn định ... 363: 112 8-3 8 • Tần số tỉ lệ với mức độ COPD • Nhóm nhiều kịch phát • Việc suy giảm mạn tính dẫn đến tiên lượng   HRQL   nhập viện   tử vong ĐỢT CẤP COPD TỶ LỆ TỬ VONG DO ĐỢT CẤP COPD  Trong...
 • 48
 • 433
 • 3

Một cái nhìn thực tiễn về Quyền lựa chọn - Công cụ phòng ngừa rủi ro tài chính doanh nghiệp

Một cái nhìn thực tiễn về Quyền lựa chọn - Công cụ phòng ngừa rủi ro tài chính doanh nghiệp
... lựa chọn: quyền lựa chọn kiểu Mỹ (American style option) quyền lựa chọn kiểu châu Âu (European style option) Quyền lựa chọn kiểu Mỹ quyền lựa chọn mà người mua quyền chọn quyền thực quyền lựa ... đích quyền lựa chọn kiểu châu Au phòng ngừa rủi ro tỷ giá Để có quyền lựa chọn, phải thực việc mua quyền Người mua quyền lựa chọn phải trả khoản phí mua quyền (option premium) Sau trả phí mua quyền, ... quyền lựa chọn thời điểm thời gian thỏa thuận hợp đồng Mục đích quyền lựa chọn kiểu Mỹ nhằm đầu tỷ giá Quyền lựa chọn kiểu châu Au quyền lựa chọn mà người mua quyền chọn thực quyền lựa chọn thời...
 • 9
 • 210
 • 0

Một cái nhìn thực tiễn về Quyền lựa chọn - Công cụ phòng ngừa rủi ro tài chính doanh nghiệp docx

Một cái nhìn thực tiễn về Quyền lựa chọn - Công cụ phòng ngừa rủi ro tài chính doanh nghiệp docx
... lựa chọn: quyền lựa chọn kiểu Mỹ (American style option) quyền lựa chọn kiểu châu Âu (European style option) Quyền lựa chọn kiểu Mỹ quyền lựa chọn mà người mua quyền chọn quyền thực quyền lựa ... đích quyền lựa chọn kiểu châu Au phòng ngừa rủi ro tỷ giá Để có quyền lựa chọn, phải thực việc mua quyền Người mua quyền lựa chọn phải trả khoản phí mua quyền (option premium) Sau trả phí mua quyền, ... quyền lựa chọn thời điểm thời gian thỏa thuận hợp đồng Mục đích quyền lựa chọn kiểu Mỹ nhằm đầu tỷ giá Quyền lựa chọn kiểu châu Au quyền lựa chọn mà người mua quyền chọn thực quyền lựa chọn thời...
 • 10
 • 105
 • 0

CHIẾN LƯỢC PHÒNG CHỐNG RỦI RO LÃI SUẤT TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

CHIẾN LƯỢC PHÒNG CHỐNG RỦI RO LÃI SUẤT TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
... phũng chng ri ro lói sut hot ng ca NHTM Vai trò chiến lợc phòng chống rủi ro lãi suất hoạt động NHTM .20 33 ỏn lý thuyt ti chớnh tin t PHN HAI: Thc trng v phũng chng ri ro lói sut ... 1.1.4 Mc tiờu ca hot ng qun lớ ri ro lói sut 1.2 Chin lc phũng chng ri ro lói sut Chiến lợc phòng chống rủi ro lãi suất 1.2.1 Qun lớ khe h nhy cm lói sut 1.2.2 Qun lớ khe ... khoỏn khụng cú ri ro (nh lói sut trỏi Phn bự ri ro cho vay: + ri ro khụng thu hi c n, ri ro lm phiu chớnh ph c phỏt, ri ro kỡ hn, ri chnh theo lm phỏt ) ro v kh nng tiờu th, ri ro thu hi ỏn lý...
 • 35
 • 346
 • 1

HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU VÀ PHÒNG NGỪA RỦI RO TỶ GIÁ TẠI TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU FOODINCO

HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU VÀ PHÒNG NGỪA RỦI RO TỶ GIÁ TẠI TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU FOODINCO
... nhuận mạnh tỷ giá gây Sử dụng quỹ dự phòng rủi ro tỷ giá biện pháp nhằm kiểm soát rủi ro tỷ giá Foodinco hoạt động xuất nhập Nên tỷ giá biến động, thời điểm gây hiệu ứng ngược Nếu có lợi xuất bất ... lý rủi ro tỷ giá Foodinco Hiện Foodinco chưa mặn mà với chứng khoán phái sinh hạn chế rủi ro tỷ giá, tập trung vào phương pháp truyền thống để phòng ngừa rủi ro tỷ giá Các biện pháp Tổng công ty ... Chương II cung cấp nhìn tổng quát Tổng công ty cổ phần đầu Xuất nhập Foodinco Với quy mô lớn, Tổng công ty hoạt động nhiều lĩnh vực, doanh thu cao Mặc dù mạnh xuất nhập Nhưng vài năm trở lại; theo...
 • 38
 • 332
 • 4

Ứng dụng các mô hình định giá quyền chọc vào việc phòng ngừa rủi ro cho danh mục đầu tư chứng khoán tại thị trường chứng khoán Việt Nam

Ứng dụng các mô hình định giá quyền chọc vào việc phòng ngừa rủi ro cho danh mục đầu tư chứng khoán tại thị trường chứng khoán Việt Nam
... tr r i ro cho danh m c 24 1.5.3 Chi n l c qu n tr r i ro cho danh m c u t ng d ng cụng th c Black Scholes .25 1.5.4 M t vi thu c tớnh c a phũng ng a r i ro cho danh m ... chi n l 1.5.3 Chi n l c phũng ng a r i ro cho danh m c c qu n tr r i ro cho danh m c ut ut ng d ng cụng th c Black Scholes Chi n l c qu n tr r i ro cho danh m c u t b ng cỏch mua quy n ch n ... cú m c r i ro cao h n cho vay th ch p õy l lo i r i ro l n nh t cho ngõn hng ngoi cỏc r i ro nh r i ro sai h n, r i ro lói su t, r i ro t giỏ vỡ h n 2/3 ti s n c a Ngõn hng l cỏc mún cho vay v...
 • 91
 • 157
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: các chiến lược phòng ngừa rủi ro bằng quyền chọncác chiến lược phòng ngừa rủi ro biến động giá hàng hóa bằng hợp đồng giao sauchiến lược phòng ngừa rủi rochiến lược phòng ngừa rủi ro tiên liệuxây dựng chiến lược phòng ngừa rủi ro lãi suất dựa trên các công cụ tài chính phái sinhrủi ro thị trường mà nhtm phải đối mặt trong hoạt động của mình chiến lược quản trị rủi ro của nhtmphòng ngừa rủi ro lãi suất bằng hợp đồng quyền chọntrạng thái của các chiến luọc sử dụng hợp đồng quyền chọn đơnx 1 3 một số chiến lược sử dụng hợp đồng quyển chọn hỗn hợp cơ bảncác chiến lược sử dụng hợp đổng quyền chọn phức hợpphòng ngừa rủi ro tỷ giá bằng hợp đồng quyền chọn bán protective putphòng ngừa rủi ro tỷ giá bằng hợp đồng quyền chọn bán protective put contphòng ngừa rủi ro tỷ giá bằng hợp đồng quyền chọn mua covered callphòng ngừa rủi ro tỷ giá bằng hợp đồng quyền chọn mua covered call contphòng ngừa rủi ro tỷ giá bằng cách kết hợp 1 quyền chọn mua và 1 quyền chọn bán có cùng giá thực hiện hợp đồng straddlesTHUẬT TOÁN CHƯƠNG 1 THUẬT TOÁN VÀ ĐỘ PHỨC TẠP SLIDE GIẢNG DẠYNghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển, năng suất của một số giống đậu tương tại thành phố yên bái tỉnh yên báiSLIDE ĐƯỜNG LỖI CHƯƠNG 6 ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊĐánh giá chất lượng chè trung du, chè 777 và chè vân tiên trồng tại vùng chè đặc sản tân cương thái nguyênKhai phá dữ liệu sử dụng giải thuật di truyền và ứng dụngNghiên cứu đặc điểm sinh học phân tử gen kháng cephalosporin của vi khuẩn e coli sản sinh men betalactamase phân lập từ người chăn nuôi và lợn tại thái bình và sóc sơnNghiên cứu phân loại chi me nguồn (phyllagathis blume) và sơn linh (sonerila roxb ) ở việt namNghiên cứu hoạt động của các tổ, nhóm sở thích trong chuỗi giá trị sắn tại huyện nguyên bình, tỉnh cao bằngQuản lý bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên trường mầm non phúc diễn, quận bắc từ liêm, hà nội theo chuẩn nghề nghiệpNghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp giảm nghèo bền vững tại huyện thạch an, tỉnh cao bằngNghiên cứu thực trạng và giải pháp xây dựng nông thôn mới huyện thông nông, tỉnh cao bằngMối quan hệ giữa TÀI CHÍNH BHXH VỚI CÁC KHÂU TÀI CHÍNH CÒN LẠI TRONG HỆ THỐNG TÀI CHÍNH QUỐC GIAĐánh giá mức độ, tỷ lệ nhiễm staphylococcus aureus và escherichia coli trong một số nhóm thực phẩm tươi sống tại chợ đầu mối long biên, hà nộiĐánh giá cảnh quan cho mục đích sử dụng hợp lý tài nguyên huyện con cuông, tỉnh nghệ anNghiên cứu quy trình nhân nhanh một số giống mía mới bằng công nghệ nuôi cấy mô tế bàoVấn đề đầu tư quỹ BHXH nhàn rỗi ở VNOxford Discover: 1: GrammarChương 5. Ứng dụng của XML SLIDE GIẢNG DẠY MÔN XMLChương 6. Ngữ nghĩa web SLIDE GIẢNG DẠY MÔN XMLChương 4 Phát biểu TSQL dạng xử lý dữ liệu SQL Server 2005
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập