Bài 9: Chiến lược phòng ngừa rủi ro bằng hợp đồng kỳ hạn và giao sau

15 926 10 Gửi tin nhắn cho tailieuhay_2389
tailieuhay_2389

tailieuhay_2389

Tải lên: 14,725 tài liệu

  • Loading...
1/15 trang
Tải xuống 7,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/10/2013, 16:15

QUẢN TRỊ RỦI RO TÀI QUẢN TRỊ RỦI RO TÀI CHÍNH CHÍNH Bài 9: Chiến lược phòng ngừa rủi ro bằng hợp đồng kỳ hạn và giao sau TAẽI SAO PHAI PHOỉNG NGệỉA RUI RO Cỏc cụng ty phũng nga ri ro tit kim thu Gim chi phớ phỏ sn Gim thiu ri ro trờn ti sn ca chớnh ch s hu, nhng ti sn ny ph thuc vo thnh qu hot ng ca cụng ty. Phũng nga ri ro trong khi cung ng cỏc dch v qun tr ri ro cho cỏc khỏch hng. TAẽI SAO PHAI PHOỉNG NGệỉA RUI RO Phũng nga ri ro l mt thnh phn ca mt tin trỡnh tng th hn c gi l qun tr ri ro ú chớnh l s liờn kt gia mc ri ro thc s vi mc ri ro mong i. Phũng nga ri ro l mt thnh phn ca mt tin trỡnh tng th hn c gi l qun tr ri ro ú chớnh l s liờn kt gia mc ri ro thc s vi mc ri ro mong i. CAC KHAI NIEM TRONG PHOỉNG NGệỉA RUI RO Phũng nga v th bỏn ngha l phũng nga bng cỏch bỏn trờn th trng giao sau. Phũng nga v th mua ngha l phũng nga bng cỏch mua trờn th trng giao sau. CAC KHAI NIEM TRONG PHOỉNG NGệỉA RUI RO CAC KHAI NIEM TRONG PHOỉNG NGệỉA RUI RO Basic Basic = Giỏ giao ngay Giỏ giao sau. CAC KHAI NIEM TRONG PHOỉNG NGệỉA RUI RO T = thi gian ỏo hn t = thi gian trc k ỏo hn S 0 = giỏ giao ngay hụm nay f 0 = giỏ giao sau hụm nay S T = giỏ giao ngay lỳc ỏo hn f T = giỏ giao sau lỳc ỏo hn S t = giỏ giao ngay trc k ỏo hn f t = giỏ giao sau trc k ỏo hn = lói t chin lc CAC KHAI NIEM TRONG PHOỉNG NGệỉA RUI RO i vi v th mua trờn th trng giao ngay, ta cú lói t phũng nga ri ro nu c lu gi cho n ngy ỏo hn l: (phũng nga v th bỏn) = S T S 0 (t th trng giao ngay) (f T f 0 ) (t th trng giao sau) CAC KHAI NIEM TRONG PHOỉNG NGệỉA RUI RO i vi v th bỏn trờn th trng giao ngay v v th mua trờn th trng giao sau, du ca phng trỡnh trờn s o ngc li; : (phũng nga v th mua) = S T + S 0 (t th trng giao ngay) + (f T f 0 ) (t th trng giao sau) CAC KHAI NIEM TRONG PHOỉNG NGệỉA RUI RO kt thỳc v th ti thi im t, ngha l kt thỳc trc thi gian ỏo hn. Khi ú lói t phũng nga ri ro v th mua trờn th trng giao ngay l: (phũng nga v th bỏn) = S T S 0 (f t f 0 ) . TRỊ RỦI RO TÀI QUẢN TRỊ RỦI RO TÀI CHÍNH CHÍNH Bài 9: Chiến lược phòng ngừa rủi ro bằng hợp đồng kỳ hạn và giao sau TAẽI SAO PHAI PHOỉNG NGệỉA RUI RO . trờn th trng giao sau. CAC KHAI NIEM TRONG PHOỉNG NGệỉA RUI RO CAC KHAI NIEM TRONG PHOỉNG NGệỉA RUI RO Basic Basic = Giỏ giao ngay Giỏ giao sau. CAC KHAI
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 9: Chiến lược phòng ngừa rủi ro bằng hợp đồng kỳ hạn và giao sau, Bài 9: Chiến lược phòng ngừa rủi ro bằng hợp đồng kỳ hạn và giao sau, Bài 9: Chiến lược phòng ngừa rủi ro bằng hợp đồng kỳ hạn và giao sau

Bình luận về tài liệu bai-9-chien-luoc-phong-ngua-rui-ro-bang-hop-dong-ky-han-va-giao-sau

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP