bai 12 luyen tap chuong III 12 CB

bai 12 luyen tap chuong III 12 CB

bai 12 luyen tap chuong III 12 CB
... NH2-CxHy-COOH → MCxHy = 145 – 61 = 84 (g/mol) Thỏa mãn với x = y = 12 → –CxHy – –C6H12– Vậy CTPT A : C7H15O2N A α – amino axit có mạch cacbon không phân nhánh nên CTCT A : CH3 – CH2 – CH2 – CH2 – CH2 ... 80 ml HCl 0 ,125 M, sau đem cô cạn 1,815 gam muối Nếu trung hoà A lượng vừa đủ NaOH thấy tỉ lệ A NaOH : a) Xác định công thức phân tử công thức cấu tạo A, biết phân tử A có mạch cacbon không phân ... mạch cacbon không phân nhánh A thuộc loại α-amino axit THẢO LUẬN NHÓM (7 phút) a) nHCl = 0,08 0 ,125 = 0,01 (mol) Theo ra: 0,01 mol A t/d vừa đủ với 0,01 mol HCl → 1,815 g muối → mol A t/d vừa...
 • 16
 • 43
 • 0

bài giảng ôn tập chương iii sinh học 12

bài giảng ôn tập chương iii sinh học 12
... bnh C 25% trai b bnh D 12, 5% trai b bnh Kinh nghim lm bi dng tớnh xỏc sut sinh trai, gỏi, - Nu gen nm trờn NST thng thỡ: XS sinh trai hay gỏi u bng = 1/2(50%) Do vy XS sinh trai(gỏi) c tớnh ... 1/2 x 1/2 x 1/2 x 1/2 =9 /128 T l KH no sau õy khụng xut hin lai t phộp lai tớnh trng di truyn c lp? Cõu 23: A 6.25%: 6.25%: 12. 5%: 18.75%: 18.75%: 18.75%: 37.5% B 12. 5%: 12. 5%: 37.5%: 37.5% C 25%: ... THPT NGUY N DU BI T P SINH H C T CH N Mụn: 1Sinh h c 12 Th i gian lm bi : 30 phỳt g m 20 cõu tr c nghi m S NH SBD 001 002 003 004 005 006 007 008 016 015 014 013 012 011 010 009 017 018 019...
 • 37
 • 733
 • 2

Giáo án Toán 12 ban cơ bản : Tên bài dạy : ÔN TẬP CHƯƠNG III doc

Giáo án Toán 12 ban cơ bản : Tên bài dạy : ÔN TẬP CHƯƠNG III doc
... F a  a 3/ .Bài tập: Tg Hoạt động giáo Hoạt động học sinh Ghi bảng viên HĐ 1:Sử dụng Bài Tính: phương pháp đổi a/  x 1 x dx biến số vào tính tích ĐS:8/3 phân +Học sinh nhắc lại +Giáo viên yêu ... học sinh Ghi bảng viên HĐ1:Tìm nguyên Bài 1.Tìm nguyên hàm hàm hàm số( hàm s : Áp dụng công a/.f(x)= sin4x cos22x thức bảng +Học sinh tiến hành ĐS: nguyên hàm) thảo luận lên bảng +Giáo viên ghi ... lên bảng = sin x  sin x +Học sinh giải thích phương pháp làm trình bày lời giải HĐ 2: Sử dụng Bài 2.Tính: a/  x  1 phương pháp đổi x dx biến số vào toán +Học sinh nêu ý tưởng: ĐS: x /...
 • 9
 • 159
 • 2

Giáo án Toán 12 ban cơ bản : Tên bài dạy : ÔN TẬP CHƯƠNG III potx

Giáo án Toán 12 ban cơ bản : Tên bài dạy : ÔN TẬP CHƯƠNG III potx
... - Giáo viên: Giáo án, phiếu học tập, bảng phụ - Học sinh: giải tập ôn chương, kiến thức chương III/ PHƯƠNG PHÁP: Hỏi đáp , hoạt động nhóm IV/ TIẾN TRÌNH BÀI HỌC: 1/ Ổn định tổ chức: 2/ Kiểm ... chức: 2/ Kiểm tra c : 3/ Bài mới: tiết Hoạt động 1: TG Hoạt động học Hoạt động giáo Nội dung ghi bảng sinh -Làm tập1 BT 1: -Hai học sinh a/P/trình mp(BCD ): bảng giải tập 1a; lên bảng x-2y-2z+2 = ... l : giáo viên, trình bày Hay 5x + y – 6z – 62 = giải lên bảng Suy hướng giải 2c tiết Hoạt động 3: Bài toán vận dụng kiến thức tổng hợp BT 7: Gọi h/sinh lên Hai h/sinh lên bảng BT 7: bảng giải tập...
 • 10
 • 199
 • 0

Giáo án Giải tích 12 ban tự nhiên : Tên bài dạy : LUYỆN TẬP CHƯƠNG II pdf

Giáo án Giải tích 12 ban tự nhiên : Tên bài dạy : LUYỆN TẬP CHƯƠNG II pdf
... GVphát phiếu học Hs:ghi nội dung phiếu đồng biến: a/ d/ học tập, thảo luận nghịch biến: b/ cử đại diện trình bày: c/ tập số - Họat động: Phiếu học tập số 4(vẽ đồ thị) Vẽ đồ thị hàm s : a/ Tg Hoạt động ... Hoạt động 2: Phiếu học tập số Tính giới hạn hàm s : a/ e2  e3x2 lim x x0 b/ lim ln 1  x  x 0 x Hoạt động GV Hoạt động HS Ghi bảng GV phát phiếu học HS nhận phiếu: a tập số -Tập trung thảo ... nhóm lên luận Tg giải, e2  e3x 2 x e2 (1  e3x )3  lim 3x x0 e3 x   3e2 lim  3e x0 x lim x0 -Đề nghị đại diện b nhóm thực  ln  x giải - GV: đánh giá kết lim x0 giải, cộng x  ln...
 • 6
 • 115
 • 0

Giáo án Giải tích 12 ban tự nhiên : Tên bài dạy : LUYỆN TẬP CHƯƠNG VI doc

Giáo án Giải tích 12 ban tự nhiên : Tên bài dạy : LUYỆN TẬP CHƯƠNG VI doc
... 3 Bài Hoạt động 1: Giải tập 60 SGK TG Hoạt động GV Hoạt động HS Ghi bảng 10’ CH 1: Điểm M(x, y) HS trả lời: Bài 6 0: có điểm đối xứng qua a) Chứng minh đồ trục Ox, Oy? thị hai hàm số CH 2: Cho ... nghiệm: T = có tập nghiệm? 2 x8 CH 5: Tương tự câu (0; 1) b) Từ đồ thị suy b) Từ đồ thị, giải bptr tập nghiệm bất 3  log 0,5 x  1   x   T   2; 8 phương trình? Hoạt động 3: Giải tập ... y0)  (C) Ta c : y0  a x0 1  y0    a  x0 Suy ra, M1(-x0, y0)  (C1) Vậy (C) (C1) đối xứng qua Oy Hoạt động 2: Giải tập 61 SGK 8’ CH 1: Nhắc lại - HS trả lời đặc điểm Bài 6 1: Vẽ đồ thị hàm...
 • 5
 • 85
 • 0

Giáo án Giải tích 12 ban tự nhiên : Tên bài dạy : ÔN TẬP CHƯƠNG III pps

Giáo án Giải tích 12 ban tự nhiên : Tên bài dạy : ÔN TẬP CHƯƠNG III pps
... 2: n tập tích phân, Ứng dụng tích phân 1/.Ồn định lớp 2/.Kiểm tra c : Hãy nêu định nghĩa tính chất tích phân Phương pháp tính tích phân Ứng dụng tích phân vào tính diện tích hình phẳng thể tích ... tính tích phân phương pháp đặt câu a, b 15’ HĐ 3: ứng dụng tích Bài 7:Tính diện tích hình phân vào tính diện phẳng giới hạn : tích hình phẳng thể y = ex , y = e- x , x = tích vật thể tròn Bài giải ... xét tính sai lời giải 15’ HĐ 2:Sử dụng phương pháp tích phân tứng phần để tính tích phân Bài 6:Tính: a/ thức b a +Yêu cầu học sinh tính tích phân theo phương pháp tích phân phần +Giáo viên cho học...
 • 10
 • 212
 • 0

Giáo án HÌnh học 12 ban tự nhiên : Tên bài dạy : Ôn tập chương III pps

Giáo án HÌnh học 12 ban tự nhiên : Tên bài dạy : Ôn tập chương III pps
... Kiến thức toàn chương Các tập sgk III Phương pháp Gợi mở , vấn đáp IV Tiến trình dạy: Ổn định Kiểm tra cũ (5 phút) Câu1 HS 1: Viết ptmp qua điểm M(x0;y0;z0) vuông góc với đường thẳng ... Q(x2;y2;z2) HS 2: nhận xét Gv : nhận xét, chỉnh sữa cho điểm Câu2 (HS3) Viết ptmc có tâm I(a;b;c) t/xúc với mp có pt : Ax + By + Cz + D = HS4 : nhận xét Gv : nhận xet, chỉnh sửa cho điểm Bài Tiết Hđ1 ... Gv : nhận xét chỉnh sửa Ghi bảng Hs lắng nghe Câu5 Nêu dạng ptđt Gv : nhận xét chỉnh sửa ghi nhớ Câu6 Nêu công thức tính khoảng cách Gv: nhận xét chỉnh sữa Nhấn mạnh nội dung nêu Hoạt động : Bài...
 • 16
 • 126
 • 0

Bài 7: Luyện tập chương I

Bài 7: Luyện tập chương I
... tố B Mg O Ga B i 4: Các ô lượng tử cho obitan nguyên tử sau viết quy ước không? Gi i thích? aĐ eS bĐ cS Các obitan ns gS Các obitan np dS hS B i tập thành phần cấu tạo nguyên tử B i 1: Nguyên ... li Quy tắc Hund Cấu hình electron Đặc i m lớp electron i n tích hạt nhân (Z+): Z= số p Nguyên tố hóa học Số kh i A: A=Z+N Đồng vị Nguyên tử kh i trung bình aA + bB + = 100 Phiếu học tập B i ... tập B i 1: Hãy câu sai số câu sau: a Hạt nhân nguyên tử 1H không chứa nơtron b Có thể coi hạt nhân nguyên tử hiđro proton c Nguyên tử X có tổng số hạt mang i n nhiều số hạt không mang i n d...
 • 14
 • 251
 • 2

tiet 17. luyen tap chuong III

tiet 17. luyen tap chuong III
... từ vận dụng cho hợp lý toán khác Giờ sau ôn tập học kì I Về nhà em ôn lại kiến thức chơng I, II, III để chuẩn bị cho ôn tập Ra tập nhà - Nhắc học sinh nhà hoàn thiện tất tập SGK _ T51 - Bài nhà:...
 • 3
 • 281
 • 0

Bài 25: Ôn tập chương III

Bài 25: Ôn tập chương III
... lại đô hộ Vua Hào trưởng Việt Địa chủ Hán Quý tộc Nông dân công xã Nông dân công xã Nông dân lệ thuộc Nô tì Nô tì Bài 25, tiết 29 ÔN TẬP CHƯƠNG III Sự chuyển biến xã hội, văn hóa kinh tế a) Sự ... lại đô hộ Vua Hào trưởng Việt Địa chủ Hán Quý tộc Nông dân công xã Nông dân công xã Nông dân lệ thuộc Nô tì Nô tì Bài 25, tiết 29 ÔN TẬP CHƯƠNG III Sự chuyển biến xã hội, văn hóa kinh tế a) Sự ... Quốc) thuộc Châu Giao TKIII Nhà Ngô Giao Châu Giao Châu, Ái Châu, Đức Châu, Lợi Châu, Minh Châu, Hoàng Châu TKVI Nhà Lương An Nam đô hộ phủ Bài 25, tiết 29 ÔN TẬP CHƯƠNG III Ách thống trị triều...
 • 12
 • 8,737
 • 14

BÀI 46: LUYỆN TẬP CHƯƠNG 6 - HÓA 10 NÂNG CAO

BÀI 46: LUYỆN TẬP CHƯƠNG 6 - HÓA 10 NÂNG CAO
... dần Giảm dần Không tăng Giảm dần +1 +2 -1 -2 -2 ; +2; +4 -2 ; +3; +4 -2 ; +4; +6 -2 ; +4; +6 Tính oxi hoá Tính oxi hoá yếu mạnh TRẦN MẠNH HÙNG - ST 0983087 765 Câu 12: Hãy chọn nửa sơ đồ phản ứng ... tiếp dung dịch BaCl2 dư thu 4 ,66 gam kết tủa Thành phần % khối lượng lưu huỳnh muối sunfua bao nhiêu? A 36, 33% B 46, 67% C 53,33% D 26, 66% TRẦN MẠNH HÙNG - ST 0983087 765 Hướng dẫn câu 30: nS(muối ... TRẦN MẠNH HÙNG - ST 0983087 765 Hướng dẫn câu 9: 2R + O2 → 2RO ⇒ mO = 16, 2 – 13 = 3,2 (gam) ⇒ mR/mO = MR/ 16 = 13/3,2 ⇒ MR = 65 ⇒ R là: Zn ⇒ Đáp án: C TRẦN MẠNH HÙNG - ST 0983087 765 Câu 10: Cho lít...
 • 42
 • 4,738
 • 4

Bài 18: Luyện tập chương I

Bài 18: Luyện tập chương I
... XÉT: I Na2O  NaOH  Na2CO3 I OB  BAZƠ  MU I II CuO  CuCl2  Cu(OH)2  CuO II OB  MU I  BAZƠ  OB III SO3  H2SO4  BaSO4 III OA  AXIT  MU I IV CO2  CaCO3  CaCl2  Ca(NO3)2 IV OA  MU I ... KIỂM TRA B I CŨ  Viết phương trình hóa học thực dãy chuyển đ i sau: I Na2O  NaOH  Na2CO3 II CuO  CuCl2  Cu(OH)2  CuO III SO3  H2SO4  BaSO4 IV CO2  CaCO3  CaCl2  Ca(NO3)2 I CÁC LO I ... MU I  MU I  MU I II TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA CÁC LO I HP CHẤT VÔ CƠ: OXIT AXIT OXIT BAZƠ +A +B +OB +OA +H2O t MU I +B +A +OA BAZƠ +H2O +M +A +KL +B +OB +M AXIT B I TẬP end Câu 1:  Axit H2SO4 loãng...
 • 169
 • 250
 • 1

Bài 13 Luyện tập chuong I

Bài 13 Luyện tập chuong I
... lo i ? MU I + H2 O ? + Axit + Kim lo i + Bazơ + Oxit bazơ + Mu i ? AXIT Hai mu i Kim lo i + Mu i Mu i nhiệt phân huỷ sinh nhiều chất khác Ngày 14 tháng 11 năm 2007 II -B i tập : B i1 :Em chọn ... lo i hợp chất vô cơ: OXIT AXIT OXIT BAZƠ ? + Bazơ + Oxit bazơ + Axit + Oxit axit ? + H2 O Nhiệt phân huỷ ? ? + Bazơ ? + Axit + Oxit axit + Mu i ? BAZƠ Chú thích: Mu i + Mu i Mu i + kim lo i ? ... Ngày 14 tháng 11 năm 2007 Tiết 18- B i 13: Luyện tập chương I Các lo i hợp chất vô I- Kiến thức cần nhớ: 1.Phân lo i hợp chất vô cơ: B i 1: Em phân lo i chất sau: CO2, BaO, HNO3, HBr, KOH,...
 • 12
 • 327
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công nhân viên công ty tư vấn xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn hà namPhân tích báo cáo tài chính công ty cổ phần bibica BBCLý thuyết tổng hợp huyết hoc và co xương khớpTiểu luận các yếu tố thương hiệu tác động đến lòng trung thành của sinh viên đại học công nghiệp thực phẩm thành phố HCMGiải pháp tăng cường công tác quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng giai đoạn thực hiện đầu tư các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện đầm hà, tỉnh QUảng ninh áp dụng tại công trình kè bờ sông thị trấn đầm hàghiên cứu đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý chất lượng các công trình đê điều trên địa bàn huyện yên phong tỉnh bắc ninhăng cường công tác quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng trên địa bàn huyện thái thụy, tỉnh thái bìnhĐánh giá hiệu quả kinh tế dự án đầu tư xây dựng tuyến đê biển nam đình vũ khi tiến độ thay đổiBáo cáo hoàn chỉnh hoa duoc 2KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG NĂNG LỰCĐầu tư theo hình thức Bot trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng giao thông ở Việt Nam - Thực trạng và giải phápGiải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tai Hotel Continental SaigoĐề thi học kì 1 môn Ngữ văn lớp 6 trường THCS Chi Nê, Hòa Bình năm học 2016 2017Mẫu slide đẹp mới nhấtNHẬT ký THỰC tập tại tòa án NHÂN dân THÀNH PHỐ LAI CHÂUQuản trị marketing đối thủ và vị thế cạnh tranh của VinasunThiết kế một số thí nghiệm hỗ trợ cho việc dạy học vật lý 10Câu hỏi trắc nghiệm môn Ngữ văn lớp 6 học kì 2Kinh doanh xuất nhập khẩuTỔNG hợp TOÀN bộ tài liệu ôn thi đại học 2017
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập