Hoạch định chiến lược kinh doanh đối với dịch vụ truyền hình số của tổng công ty truyền thông đa phương tiện VTC

Hoạch định chiến lược kinh doanh đối với dịch vụ truyền hình số của tổng công ty truyền thông đa phương tiện VTC

Hoạch định chiến lược kinh doanh đối với dịch vụ truyền hình số của tổng công ty truyền thông đa phương tiện VTC
... xác định hội phát triển dịch vụ truyền hình số Tổng Công ty Truyền thông đa phƣơng tiện VTC; Đề xuất chiến lƣợc kinh doanh dịch vụ truyền hình số Tổng Công ty Truyền thông đa phƣơng tiện VTC ... môi trƣờng dịch vụ truyền hinh số Tổng Công ty Truyền thông đa phƣơng tiện VTC C ương 3: Xây dựng chiến lƣợc phát triển dịch vụ truyền hình số Tổng Công ty Truyền thông đa phƣơng tiện VTC P ươn ... TRƢỜNG DỊCH VỤ TRUYỀN HÌNH SỐ CỦA TỔNG CÔNG TY TRUYỀN T ÔN ĐA P ƢƠN TIỆN VTC 2.1 Tổng quan Tổng Công ty Truyền t ôn đa p ƣơn t ện VTC 2.1.1 Giới thiệu v Tổng Công ty Truy n t ôn p ươn t ện VTC Tổng...
 • 89
 • 15
 • 1

Hoạch định chiến lược kinh doanh đối với dịch vụ truyền hình số của tổng công ty truyền thông đa phương tiện VTC

Hoạch định chiến lược kinh doanh đối với dịch vụ truyền hình số của tổng công ty truyền thông đa phương tiện VTC
... xác định hội phát triển dịch vụ truyền hình số Tổng Công ty Truyền thông đa phƣơng tiện VTC; Đề xuất chiến lƣợc kinh doanh dịch vụ truyền hình số Tổng Công ty Truyền thông đa phƣơng tiện VTC ... môi trƣờng dịch vụ truyền hinh số Tổng Công ty Truyền thông đa phƣơng tiện VTC C ương 3: Xây dựng chiến lƣợc phát triển dịch vụ truyền hình số Tổng Công ty Truyền thông đa phƣơng tiện VTC P ươn ... TRƢỜNG DỊCH VỤ TRUYỀN HÌNH SỐ CỦA TỔNG CÔNG TY TRUYỀN T ÔN ĐA P ƢƠN TIỆN VTC 2.1 Tổng quan Tổng Công ty Truyền t ôn đa p ƣơn t ện VTC 2.1.1 Giới thiệu v Tổng Công ty Truy n t ôn p ươn t ện VTC Tổng...
 • 89
 • 32
 • 0

Luận văn"Xây dựng chiến lược kinh doanh đối với sản phẩm du lịch lữ hành cho công ty du lịch lữ hành Kỳ Nghỉ Việt doc

Luận văn
... c a Công ty du l ch l hành K Ngh Vi t v l nh v c kinh doanh l hành Các công ty du l ch l hành nh , m i; Công ty du l ch nhà n c ang c ph n hóa; Chi nhánh công ty du l ch n c ngoài; công ty l ... I CÔNG TY DU L CH L HÀNH K NGH VI T 2.1 Gi i thi u chung v công ty du l ch l hành K Ngh Vi t 2.1.1 Gi i thi u chung v công ty du l ch l hành K Ngh Vi t - Công ty Du l ch l hành K Ngh Vi t c thành ... u n l i nhu n c a công ty du l ch Cho i m Tác ng n công ty: Doanh thu n m 2011 c a Công ty du K Ngh Vi t 4, 72 % so v i n m 2010 ( Xem b ng 2.1) Và so v i công ty du l ch l hành n i ti ng n c...
 • 90
 • 272
 • 1

Luận văn:Xây dựng chiến lược kinh doanh đối với sản phẩm du lịch lữ hành cho công ty du lịch lữ hành Kỳ Nghỉ Việt docx

Luận văn:Xây dựng chiến lược kinh doanh đối với sản phẩm du lịch lữ hành cho công ty du lịch lữ hành Kỳ Nghỉ Việt docx
... c a Công ty du l ch l hành K Ngh Vi t v l nh v c kinh doanh l hành Các công ty du l ch l hành nh , m i; Công ty du l ch nhà n c ang c ph n hóa; Chi nhánh công ty du l ch n c ngoài; công ty l ... I CÔNG TY DU L CH L HÀNH K NGH VI T 2.1 Gi i thi u chung v công ty du l ch l hành K Ngh Vi t 2.1.1 Gi i thi u chung v công ty du l ch l hành K Ngh Vi t - Công ty Du l ch l hành K Ngh Vi t c thành ... u n l i nhu n c a công ty du l ch Cho i m Tác ng n công ty: Doanh thu n m 2011 c a Công ty du K Ngh Vi t 4, 72 % so v i n m 2010 ( Xem b ng 2.1) Và so v i công ty du l ch l hành n i ti ng n c...
 • 90
 • 153
 • 1

Hoạch định chiến lược kinh doanh nhằm đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm của Công ty May Thăng Long sang thị trường Hoa Kỳ.docx

Hoạch định chiến lược kinh doanh nhằm đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm của Công ty May Thăng Long sang thị trường Hoa Kỳ.docx
... Cụng ty xõm nhp vo th trng Hoa K * Cụng ty May Thng Long c s h tr mnh m t phớa Chớnh ph v Tng Cụng ty Dt may Vit Nam Cụng ty May Thng Long l mt doanh nghip Nh nc, l thnh viờn ca Tng Cụng ty Dt may ... bao cp sang nn kinh t th trng - Nm 1993, Cụng ty ó i tờn thnh Cụng ty May Thng Long, t õy ó ỏnh du bc phỏt trin vt bc ca Cụng ty May Thng Long vic m bo hiu qu sn xut kinh doanh - Cụng ty ht sc ... ty May Thng Long c s h tr mnh m t phớa Chớnh ph v Tng Cụng ty Dt may Vit Nam Cụng ty May Thng Long l mt doanh nghip Nh nc, l thnh viờn ca Tng Cụng ty Dt may Vit Nam cho nờn Cụng ty c s h tr rt...
 • 79
 • 437
 • 7

Hoạch định chiến lược kinh doanh nhằm đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm của Công ty May Thăng Long sang thị trường Hoa Kỳ

Hoạch định chiến lược kinh doanh nhằm đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm của Công ty May Thăng Long sang thị trường Hoa Kỳ
... Cụng ty xõm nhp vo th trng Hoa K * Cụng ty May Thng Long c s h tr mnh m t phớa Chớnh ph v Tng Cụng ty Dt may Vit Nam Cụng ty May Thng Long l mt doanh nghip Nh nc, l thnh viờn ca Tng Cụng ty Dt may ... bao cp sang nn kinh t th trng - Nm 1993, Cụng ty ó i tờn thnh Cụng ty May Thng Long, t õy ó ỏnh du bc phỏt trin vt bc ca Cụng ty May Thng Long vic m bo hiu qu sn xut kinh doanh - Cụng ty ht sc ... ty May Thng Long c s h tr mnh m t phớa Chớnh ph v Tng Cụng ty Dt may Vit Nam Cụng ty May Thng Long l mt doanh nghip Nh nc, l thnh viờn ca Tng Cụng ty Dt may Vit Nam cho nờn Cụng ty c s h tr rt...
 • 82
 • 173
 • 0

HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CHO XN XÂY LẮP KHẢO SÁT VÀ SỬA CHỮA CÔNG TRÌNH BIỂN – XN LIÊN DOANH VIETSOVPETRO

HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CHO XN XÂY LẮP KHẢO SÁT VÀ SỬA CHỮA CÔNG TRÌNH BIỂN – XN LIÊN DOANH VIETSOVPETRO
... Hoạch định chiến lược kinh doanh 2.1.2 Khái quát Xí nghiệp xây lắp khảo sát sửa chữa công trình khai thác dầu khí biển  Tên giao dịch: XN Xây lắp, Khảo sát Sửa chữa Công trình khai thác dầu khí biển ... tích SWOT để áp dụng vào việc hoạch định chiến lược cụ thể cho Xí nghiệp Xây lắp khảo sát sửa chữa công trình dầu khí - 35 - Lưu Xuân Nghiêm - LVTS Hoạch định chiến lược kinh doanh CHƯƠNG II PHÂN ... Nam VSP, XNLD, XNLD Xí nghiệp Liên doanh Dầu khí Việt liên Vietsovpetro doanh Việt Nga Vietsovpetro XN XLKSSC, Xí nghiệp PTSC PTSC MC Xí nghiệp Xây lắp, khảo sát sửa chữa Công trình khai...
 • 115
 • 91
 • 0

chiến lược kinh doanh vận tải container đường thuỷ nội địa ở tổng công ty đường sông miền bắc

chiến lược kinh doanh vận tải container đường thuỷ nội địa ở tổng công ty đường sông miền bắc
... Tổng công ty gồm có đơn vị thành viên sau: - Công ty vận tải thuỷ - Công ty vận tải thuỷ - Công ty vận tải thuỷ - Công ty vận tải thuỷ - Công ty sông biển Thái Bình - Công ty vận tải sông biển ... 400 6.957 539,1 I./ Vận tải Công ty vận tải đờng sông số Công ty vận tải đờng sông số Công ty vận tải thuỷ số Công ty vận tải thuỷ số Công ty sông biển Thái Bình Công ty sông biển Nam Định Chi ... công tác xây dựng chiến lợc kinh doanh vận tải container Tổng Công ty đờng sông Miền Bắc I Vận dụng mô hình swot để xác định phơng án chiến lợc vận tải container Tổng Công ty đờng sông Miền Bắc...
 • 100
 • 173
 • 0

Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ bảo hiểm con người tại công ty Bảo Minh Đà Nẵng

Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ bảo hiểm con người tại công ty Bảo Minh Đà Nẵng
... cao hài lòng khách hàng dịch vụ bảo hiểm người cơng ty Bảo Minh Trang Chuong 1: Mở đầu 1.3 ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI NGHIÊN CỨU Đối tượng nghiên cứu khách hàng sử dụng dịch vụ bảo hiểm người cơng ty Bảo ... đến hài lòng khách hàng dịch vụ bảo hiểm người cơng ty - Xây dựng thang đo lường yếu tố - Xây dựng hàm hồi quy mối quan hệ nhân tố với hài lòng khách hàng dịch vụ bảo hiểm người cơng ty Bảo Minh ... thêm khách hàng Nhận thấy vai trò quan trọng hài lòng khách hàng việc định thành cơng cơng ty, em chọn đề tài Nghiên cứu hài lòng khách hàng dịch vụ bảo hiểm người cơng ty Bảo Minh Đà Nẵng 1.2...
 • 70
 • 73
 • 0

CÁC KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI VIỆC HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA CÔNG TY CÔNG TRÌNH VIETTEL GIAI ĐOẠN 20072010

CÁC KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI VIỆC HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA CÔNG TY CÔNG TRÌNH VIETTEL GIAI ĐOẠN 20072010
... thi công có tính khả thi  Chiến lược tài Nguồn vốn chủ yếu Công ty từ Tổng công ty Với định hướng phát triển đến năm 2010, Tổng công ty tiếp tục đầu tư thêm cho Công ty việc thực chiến lược kinh ... danh mục đầu tư phần trên, ta vận dụng ma trận chiến lược để lựa chọn chiến lược kinh doanh cho Công ty Ma trận chiến lược cho Công ty Công trình Viettel Tốc độ tăng trưởng thị trưởng Cao II adio ... thị trường Công ty xây lắp bưu điện VNPT, Công ty xây lắp Điện lực, Công ty Kasaty Mặc dù Công ty Tổng công ty bao cấp phần công việc nên sức ép cạnh tranh chưa lớn tương lai Công ty dịch vụ...
 • 37
 • 355
 • 0

Một số giải pháp nhằm đổi mới và hoàn thiện công tác hoạch định chiến lược kinh doanhCông ty Giầy Ngọc Hà

Một số giải pháp nhằm đổi mới và hoàn thiện công tác hoạch định chiến lược kinh doanh ở Công ty Giầy Ngọc Hà
... công tác hoạch định chiến lợc kinh doanh công ty giầy Ngọc Chơng III: MộT Số ý KIếN NHằM đề xuất góp phần hoàn thiện công tác hoạch định chiến lợc kinh doanh Công ty giầy Ngọc I Một số quan ... trạng kinh doanh công tác hoạch định chiến lợc kinh doanh công ty giầy Ngọc (ngoc shoes) I Sơ lợc Công ty giầy Ngọc (Ngoc Ha shoes): Tóm lợc doanh nghiệp Công ty giầy Ngọc doanh nghiệp Nhà ... tình hình Công tác hoạch định chiến lợc kinh doanh Công ty giầy Ngọc Công ty giầy Ngọc với công tác phân tích môi trờng kinh doanh: Môi trờng kinh doanh biến đổi không ngừng Các doanh nghiệp...
 • 63
 • 191
 • 2

tiểu luận môn quản trị bán hàng báo cáo báo cáo công ty thiết bị máy tính zenith kế hoạch chiến lược kinh doanh đối với việc sụt giảm doanh số

tiểu luận môn quản trị bán hàng báo cáo báo cáo công ty thiết bị máy tính zenith kế hoạch chiến lược kinh doanh đối với việc sụt giảm doanh số
... quan hệ với khách hàng Chưa có biện pháp thúc đẩy nhân viên bán hàng Tư tưởng quản trị theo lối mòn, chưa có đổi KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH ĐỐI VỚI VIỆC SỤT GIẢM DOANH SỐ KẾ HOẠCH KINH DOANH ... 9,500,000 Dự báo (%) 33,3 21,7 18,3 26,7 9,500,000 Dự báo ($) 3163,5 2061,5 1738,5 2536,5 9,500,000 CÔNG TY THIẾT BỊ MÁY TÍNH ZENITH KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH ĐỐI VỚI VIỆC SỤT GIẢM DOANH SỐ TÓM ... lượng bán hàng để họ bán thêm, bán hàng chéo Tổng kết hội thi công bố giải thưởng kết thúc năm tài tuần KẾ HOẠCH KINH DOANH Kết đạt Thông qua thi giải vấn đề doanh số sụt giảm Phát khu vực có...
 • 24
 • 146
 • 2

tiểu luận môn quản trị bán hàng công ty thiết bị máy tính zenith kế hoạch chiến lược kinh doanh đối với việc sụt giảm doanh số

tiểu luận môn quản trị bán hàng công ty thiết bị máy tính zenith kế hoạch chiến lược kinh doanh đối với việc sụt giảm doanh số
... khiến doanh thu Zenith sụt giảm mà nhóm phân tích mục 2, nhóm xin đề xuất kế hoạch chiến lược kinh doanh việc sụt giảm doanh số quý IV công ty Kế hoạch chiến lược kinh doanh việc sụt giảm doanh số ... số sụt giảm, dự số liệu dự báo có sẵn Từ họ lập kế hoạch năm sau để trì hoạt động kinh doanh công ty phương án đối đầu với đối thủ cạnh tranh Đây hướng giải vấn đề tận gốc mang tính chiến lược ... tóm lại, thông qua kế hoạch chiến lược kinh doanh việc sụt giảm doanh số công ty Zenith mà nhóm vừa trình bày đây, hi vọng phần giải tình trạng khủng hoảng mà công ty đối mặt Đồng thời giúp bạn...
 • 10
 • 123
 • 0

quản trị và hoạch định chiến lược kinh doanh một cách linh hoạt, phù hợp với hiệu thuốc

quản trị và hoạch định chiến lược kinh doanh một cách linh hoạt, phù hợp với hiệu thuốc
... Nhà thuốc 48 - Hai Bà Tr-ng nhà thuốc đ-ợc đánh giá kinh doanh hiệu Để đạt đ-ợc điều nhà quản hiệu thuốc vận dụng kiến thức quản trị hoạch định chiến l-ợc kinh doanh cách linh hoạt, phù hợp ... l-ợc nhà thuốc ph-ơng tiên hữu hiệu giúp nhà thuốc hoạch định chiến l-ợc để đạt mục tiêu, mục đích Tổng Quan Để việc kinh doanh hiệu nhà quản trị phải có kiến thức vững quản trị kinh nghiệm ... tiến trình hoạch định Quá trình hoạch định trình liên tục ng-ời tham gia hoạch định sãn sàng để đổi hay điều chỉnh kế hoạch lặp lại trình hoạch định Chính ng-ời quản hiệu thuốc phải vào kết đạt...
 • 21
 • 74
 • 0

Hoạch định chiến lược kinh doanhTổng Công ty Xây dựng Sông Đà đến năm 2010.doc.DOC

Hoạch định chiến lược kinh doanh ở Tổng Công ty Xây dựng Sông Đà đến năm 2010.doc.DOC
... tải Sông Đà 12, Công ty Sông Đà 16 vào công ty Xây dựng Sông Đà 3, Tổng đội niên xung phong Sông Đà vào Công ty Xây dựng Sông Đà Trải qua gần 40 năm xây dựng phát triển Tổng Công ty Xây dựng Sông ... năm 1999 đầu năm 2000 , sản xuất kinh doanh không hiệu quả, Tổng công ty định sáp nhập Công ty Xây dựng Sông Đà 14 vào Công ty Xây dựng Sông Đà 2, Công ty may Sông Đà 20 vào Công ty Xây lắp vật ... Kinh Doanh Tổng Công Ty Xây Dựng Sông Đà thời gian qua (1996-2000) Tổng Công Ty Xây Dựng Sông Đà doanh nghiệp Nhà Nớc ảnh hởng thời kỳ bao cấp đến Tổng công ty lớn, Tổng công ty phạm trù kế hoạch...
 • 94
 • 580
 • 24

Xem thêm

Từ khóa: hoạch định chiến lược kinh doanh hiệu quảhoạch định chiến lược kinh doanh quốc tếtiến trình hoạch định chiến lược kinh doanhhoạch định chiến lược kinh doanh của ngân hàng tmcpluận văn hoạch định chiến lược kinh doanhnội dung hoạch định chiến lược kinh doanhnội dung của hoạch định chiến lược kinh doanhcác giải pháp hoạch định chiến lược kinh doanhcông cụ hoạch định chiến lược kinh doanhbáo cáo thực tập hoạch định chiến lược kinh doanhquy trình hoạch định chiến lược kinh doanhhoạch định chiến lược kinh doanh của công ty hondaquy trình hoạch định chiến lược kinh doanh của doanh nghiệphoạch định chiến lược kinh doanh của công ty kinh đôhoạch định chiến lược kinh doanh của công ty vinamilkPhân loại phương pháp giải các dạng toán hình học 10Giải bài tập vật lí 11Kiến thức cơ bản hóa học 10Tiêu chuẩn kỹ thuật lựa chọn thiết bị thống nhất trong tổng công ty điện lực miền bắcĐề thi học sinh giỏi môn vật lý lớp 6day hoc bảng nhân 2 đến 92 banSo sánh đặc điểm kiến trúc, hệ thống bài trí tượng thờ trong các ngôi chùa miền Bắc với các ngôi chùa của Lào, Thái lan và Campuchiabia do anBáo cáo thực tập tại công ty du lịch Hương Giang chi nhánh Hà NộiBáo cáo thực tập Hồng Hải (DHCN HN)MỘT số GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG MAKETING DỊCH vụ của CÔNG TY THƯƠNG mại và DỊCH vụ đất mớiLịch sử phát triển , phương pháp và vai trò của ĐÚCTiểu luận: Vai trò của Triết học với con ngườiChính sách xóa đói giảm nghèo và vai trò của nó đối với sự phát triển kinh tế xã hội miền Tây Nghệ An hiện nay (LA tiến sĩ)Ẩn dụ ý niệm của phạm trù ăn uống trong tiếng Anh (đối chiếu với tiếng Việt) (LA tiến sĩ)hệ thống kích từ của máy phát thủy điệnGiáo dục nghĩa vụ đạo đức cho sinh viên các trường đại học công lập hiện nay (LA tiến sĩ)ĐỀ CƯƠNG ôn tập KTXLCT 2016Bằng hiểu biết của anh (chị) hãy nêu và phân tích những giá trị cơ bản của văn hóa tộc người?
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập