Sáng kiến kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học toán THCS

Sáng kiến kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học toán THCS

Sáng kiến kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học toán THCS
... phương pháp dạy học Qua thực nghiệm tơi thấy đề tài có tác dụng tốt việc học tập giảng dạy thầy trò trường THCS Thị Trấn Và tơi đồng nghiệp áp dụng sáng kiến kinh nghiệm vào cơng tác giảng dạy trường ... năm học nhằm nâng cao hiệu dạy trường nói riêng nâng cao chất lượng dạy học nói chung 1/.Bài học kinh nghiệm: Ưu điểm: Ứng dụng cơng nghệ thơng tin dạy học Tốn giúp cho việc: -Hình thành kiến ... thơng tin dạy học -Phương pháp quan sát điều tra: để tiến hành quan sát điều tra tình hình dạy học, việc ứng dụng cơng nghệ thơng tin dạy học -Giả thiết khoa học đặt ra: -Giáo viên sử dụng...
 • 26
 • 63
 • 0

sáng kiến kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học môn ngữ văn

sáng kiến kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học môn ngữ văn
... ứng dụng CNTT dạy học Ngữ Văn Một số kỹ thuật soạn giáo án điện tử _ GV: Nguyễn Hoài Thơng SKKN 2010 - ứng dụng CNTT dạy học Ngữ Văn ứNG DụNG CNTT TRONG ... GV: Nguyễn Hoài Thơng SKKN 2010 - ứng dụng CNTT dạy học Ngữ Văn 13 _ GV: Nguyễn Hoài Thơng SKKN 2010 - ứng dụng CNTT dạy học Ngữ Văn 14 ... GV: Nguyễn Hoài Thơng SKKN 2010 - ứng dụng CNTT dạy học Ngữ Văn 16 _ GV: Nguyễn Hoài Thơng SKKN 2010 - ứng dụng CNTT dạy học Ngữ Văn 17 ...
 • 25
 • 533
 • 0

Sáng kiến kinh nghiệm: “Ứng dụng công nghệ thong tin trong dạy học” pdf

Sáng kiến kinh nghiệm: “Ứng dụng công nghệ thong tin trong dạy học” pdf
... đầu năm với GV chưa mạnh dạn áp dụng CNTT Lộ trình thực hiện, học kinh nghiệm: dạy – học - Tăng cường số tiết dạy có sử dụng CNTT/ 1GV 8… B LỜI KẾT: Qua sáng kiến kinh nghiệm này, thân tơi mong ... giảng dạy có ứng dụng CNTT Kết tiết dạy 5GV tham dự: tốt / GV  Qua vòng 2, BGH chia sẻ, rút kinh nghiệm với tất GV Từ 04/03/08 đến 11/03/08:  PGD kiểm tra chun đề “Ứng dụng cơng nghệ thơng tin ... việc sử dụng GAĐT , người cán quản lý chun mơn phải thúc đẩy hoạt động khác nhà trường sử dụng thành tựu khoa học CNTT Để việc thực ứng dụng cơng nghệ thơng tin giảng dạy phần hữu hoạt động dạy học...
 • 9
 • 318
 • 2

Sáng kiến kinh nghiệm " ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG DẠY HỌC MÔN VẬT LÝ Ở CÁC TRUNG TÂM GDTX TỈNH BẮC GIANG " pps

Sáng kiến kinh nghiệm
... học kinh nghiệm ứng dụng CNTT dạy học môn Vật 33 - Vì khả sử dụng CNTT giáo viên hạn chế nên số giảng nặng "kênh ch ", chưa khai thác "kênh hình" nên chưa khai thác tính ưu việt CNTT dạy học ... CNTT vào dạy học dừng giảng trình diễn lớp, chưa hỗ trợ học viên tự học, tự đánh giá kết học tập, giúp học viên tìm kiếm kiến thức Trên tham luận ứng dụng CNTT vào dạy học môn Vật ngành GDTX cấp ... sử dụng phần mềm mô thí nghiệm ảo Khoa Vật trường Đại học Sư phạm Hà Nội … Xây dựng thư viện điện tử TTGDTX Đối với giáo viên TTGDTX, tạo thư viện điện tử để lưu trữ thông tin phục vụ công...
 • 4
 • 353
 • 4

Sáng kiến kinh nghiệm: Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học pps

Sáng kiến kinh nghiệm: Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học pps
... nay, công nghệ thông tin phát triển việc phát ứng dụng công nghệ thông tin vào tất lĩnh vực điều tất yếu Trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, CNTT bước đầu ứng dụng công tác quản lý, số nơi đưa tin học ... tất cấp học, bậc học, ngành học theo hướng dẫn học CNTT công cụ hỗ trợ đắc lực cho đổi phương pháp dạy học môn” Thực tinh thần đạo giáo dục sở giáa dục đào tạo, nhận thức rằng, việc ứng dụng CNTT ... pháp dạy học hướng tích cực nhất, hiệu việc đổi phương pháp dạy học chắn sử dụng rộng rãi nhà trường phổ thông vài năm tới, mạnh rạn học tập đưa CNTT vào giảng dạy ba năm Nhưng làm để ứng dụng...
 • 9
 • 358
 • 11

Sáng kiến kinh nghiệm: Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ppt

Sáng kiến kinh nghiệm: Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ppt
... nay, công nghệ thông tin phát triển việc phát ứng dụng công nghệ thông tin vào tất lĩnh vực điều tất yếu Trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, CNTT bước đầu ứng dụng công tác quản lý, số nơi đưa tin học ... tất cấp học, bậc học, ngành học theo hướng dẫn học CNTT công cụ hỗ trợ đắc lực cho đổi phương pháp dạy học môn” Thực tinh thần đạo giáo dục sở giáa dục đào tạo, nhận thức rằng, việc ứng dụng CNTT ... pháp dạy học hướng tích cực nhất, hiệu việc đổi phương pháp dạy học chắn sử dụng rộng rãi nhà trường phổ thông vài năm tới, mạnh rạn học tập đưa CNTT vào giảng dạy ba năm Nhưng làm để ứng dụng...
 • 9
 • 345
 • 4

Sáng kiến kinh nghiệm –ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học môn âm nhạc

Sáng kiến kinh nghiệm –ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học môn âm nhạc
... sử dụng công nghệ thông tin môn giảng dạy 10 Ngời thực hiện: Võ Xuân Toàn - Tr ờng THCS Văn Thủy ứng dụng công nghệ thông tin dạy học Âm nhạc tr ờng THCS IV Bài học kinh nghiệm: Nhu cầu ứng dụng ... học đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin thân nhận thấy đợc tầm quan trọng công nghệ thông tin giảng dạy nên mạnh dạn chọn đề tài: "ứng dụng công nghệ thông tin dạy học âm nhạc trờng THCS" B ... ứng dụng công nghệ thông tin dạy học Âm nhạc tr ờng THCS pháp dạy học tích cực môn âm nhạc nhu cầu cần thiết giáo viên Xuất phát từ mục tiêu môn, đặc biệt từ mục tiêu năm học 2008-2009 Năm học...
 • 12
 • 306
 • 0

sáng kiến kinh nghiệm Ưng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ở tiểu học

sáng kiến kinh nghiệm Ưng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ở tiểu học
... tự tin ứng dụng công nghệ thông tin vào việc giảng dạy Và mong đóng góp chân thành quý thầy cô đồng nghiệp để việc áp dụng đạt kết cao nhằm phát huy vai trò việc ứng dụng công nghệ thông tin ... phương tiện ứng dụng công nghệ thông tin- trình chiếu power point giảng dạy: Trong tất môn học môn Đòa lý môn học cung cấp cho học sinh vật tượng mối quan hệ đòa lý đơn giản Tuy nhiên, kiến thức môn ... đem đến cho học sinh học thật sinh động, lý thú bổ ích vô Những kết mà học sinh đạt làm thêm yêu thích say mê giảng dạy có ứng dụng công nghệ thông tin Thế nên, mong ước tương lai lớp học trang...
 • 10
 • 215
 • 0

Sáng kiến kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học

Sáng kiến kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học
... nay, công nghệ thông tin phát triển việc phát ứng dụng công nghệ thông tin vào tất lĩnh vực điều tất yếu Trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, CNTT bước đầu ứng dụng công tác quản lý, số nơi đưa tin học ... ứng dụng CNTT hiệu tiết dạy vấn đề mà vấn đề gặp phải có ý định đưa CNTT vào giảng dạy Trong sáng kiến này, đưa ý kiến, kinh nghiệm cá nhân mình, số tiết dạy thử nghiệm năm học vừa qua để bạn đồng ... pháp dạy học hướng tích cực nhất, hiệu việc đổi phương pháp dạy học chắn sử dụng rộng rãi nhà trường phổ thông vài năm tới, mạnh rạn học tập đưa CNTT vào giảng dạy ba năm Nhưng làm để ứng dụng...
 • 7
 • 66
 • 0

Sáng kiến kinh nghiệm:" ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học tiểu học" doc

Sáng kiến kinh nghiệm:
... vận dụng vào yêu cầu em thực thông qua mô hình trình học tập học tập bên lớp học phù hợp với mảng kiến thức vận dụng vào tiết học Hoặc đưa em xuống vườn trường để em quan sát thực tế thực tiết dạy ... bên lớp học vào học vào giảng dạy phần thiết kế dạy lớn GV phụ thuộc vào - Thường xuyên dự giúp đỡ, trao đổi trực tiếp SGK, ĐDDH với GV vấn đề thiết thực vận dụng từ mô hình bên vào lớp học - ... Trong trình dạy học, GV tổ chức trò tưởng đối phó chơi học tập nhằm ôn tập kiến thức học khích lệ tiếp thu, khám phá nhận thức học sinh thông qua mô hình xây dựng bên lớp học - Khen thưởng học sinh...
 • 6
 • 354
 • 4

Sáng kiến kinh nghiệmỨng dụng công nghệ thông tin trong bậc học mầm non pot

Sáng kiến kinh nghiệm – Ứng dụng công nghệ thông tin trong bậc học mầm non pot
... mm non l rt ln Vỡ th khụng phi trng mm non no cng kinh phớ u t c s h tng cụng ngh thụng tin cho giỏo viờn mm non - Tuy mỏy tớnh in t mang li nhiu tin ớch cho vic ging dy ca giỏo viờn mm non ... cỏc giỏo viờn mm non tr nhng iu ú khú cú th thy nhng giỏo viờn mm non ó cú tui thm cũn l s nộ trỏnh, lm cho xong - Vic ng dng cụng ngh thụng tin i mi phng phỏp dy hc giỏo dc mm non cũn ang giai ... n trng l mt ngy vui 5- Bi hc kinh nghim v xut: Qua nm ng dng v tri nghim trng , tụi cú mt s bi hc kinh nghim mun chia s nh sau: - Giỏo viờn mm non cn mnh dn, t tin, khụng ngi khú v khụng ngng...
 • 9
 • 465
 • 2

Sáng kiến kinh nghiệm Ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học văn học sử

Sáng kiến kinh nghiệm Ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học văn học sử
... Slie 11 Đề tài: Ứng dụng công nghệ thông tin dạy học văn học sử 11 Trường THCS Nhơn Hải Năm học 2013- 2014 Slie 12 Slie 13 Đề tài: Ứng dụng công nghệ thông tin dạy học văn học sử 12 Trường THCS ... Năm học 2013- 2014 Slie 14 Slie 15 Đề tài: Ứng dụng công nghệ thông tin dạy học văn học sử 13 Trường THCS Nhơn Hải Năm học 2013- 2014 Slie 16 Slie 17 Đề tài: Ứng dụng công nghệ thông tin dạy học ... dụng công nghệ thông tin dạy học văn học sử Trường THCS Nhơn Hải Năm học 2013- 2014 Bên cạnh việc ứng dụng cơng nghệ thơng tin dạy học văn góp phần làm cho giáo viên nâng cao tay nghề giảng dạy, ...
 • 22
 • 257
 • 0

Sáng kiến kinh nghiệm - Ứng dụng công nghệ thông tin trong bậc học mầm non lê quý đôn hà nội

Sáng kiến kinh nghiệm - Ứng dụng công nghệ thông tin trong bậc học mầm non lê quý đôn hà nội
... trường mầm non lớn Vì trường mầm non đủ kinh phí để đầu tư sở hạ tầng công nghệ thông tin cho giáo viên mầm non - Tuy máy tính điện tử mang lại nhiều tiện ích cho việc giảng dạy giáo viên mầm non công ... có sử dụng công nghệ thông tin Việc ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ em có ưu việt lớn so với cách giảng dạy truyền thống Trẻ em hào hứng, chủ động sáng tạo học, phù ... dụng công nghệ thông tin để đổi phương pháp dạy học giáo dục mầm non giai đoạn đầu nên nghiên cứu, đánh giá rút kinh nghiệm chưa phát huy hiệu tối đa - Việc đánh giá tiết dạy có ứng dụng công nghệ...
 • 14
 • 142
 • 0

sáng kiến kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin trọng dạy môn Khoa học, lịch sử và địa lý lớp 4,5

sáng kiến kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin trọng dạy môn Khoa học, lịch sử và địa lý lớp 4,5
... tng yu, hc sinh khuyt tt hũa nhp Trên kinh nghiệm thân đúc rút đợc trình ứng dụng công nghệ thông tin dạy học, c bit l dy mụn khoa hc, lch s v a Những kinh nghiệm mang tính cá nhân chủ quan thân ... học Mỹ Thái đợc công nhận trờng chuẩn Quốc gia mức độ I năm 2007 Cũng nh số trờng khác huyện Lạng Giang, Cơ sở vật chất đáp ứng đợc yêu cầu tối thiểu chuẩn Thiết bị công nghệ thông tin đợc trang ... dng vo cuc sng cao Mụn lch s mang tớnh xó hi Mụn a mang tớnh khoa hc t nhiờn Dy hc mụn khoa hc, lch s v a m khụng chun b k dựng , phng tin dy hc thớch hp thỡ tit hc tr nờn khụ khan, cng...
 • 20
 • 77
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: sang kien kinh nghiem ung dung cong nghe thong tin vao day hoc hoc van lop 1sang kien kinh nhiem ung dung cong nghe thong tin trong day hoc van lop 1sáng kiến kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điểm pptxsang kien kinh nghiem ung dung cong nghe thong tin trong giang day cac tac dung cua dong dien vat ly 7sáng kiến kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin vào soạn giáo án điện tửsáng kiến kinh nghiệm úng dụng công nghệ thông tin môn âm nhạc tiểu học violetsáng kiến kinh ngiệm ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy trẻ mầm nonứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học toán dạy trẻ phương pháp tư duy bản đồ tư duy trong công việc bản đồ tư duy trong học tậpứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học toánứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học toán 10 nhằm tích cực hóa hoạt động học tập của học sinhkhóa luận tốt nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học toán lớp 2ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học toán lớp 2sáng kiến ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học hóa học ở trường thcsskkn ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy họcviệc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy họcEnzyme trong sản xuất nước dịch quảChính sách phát triển hạ tầng xã hội tại các khu công nghiệp trên địa bàn hà nộiNâng cao chất lượng đào tạo người điều khiển phương tiện đường thủy nội địa tại việt namQuản lý nợ quá hạn khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP kỹ thương việt nam chi nhánh hải phòngQuản lý thuế thu nhập cá nhân ở cục thuế tỉnh hà namQuản trị rủi ro gian lận thẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh tây hà nộiQuản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh hệ thống sân bóng đá của công ty cổ phần đầu tư f leage tại hà nộiGiải bài tập Tiếng Anh lớp 9 Chương trình mới Unit 11 COMMUNICATION, SKILLS 1Nghiên cứu xác định tỷ lệ nhiễm và độc tố đường ruột (enterotoxin) của vi khuẩn listeria, salmonella spp , staphylococcus aureus ô nhiễm trong thịt lợn ở một số tỉnh phía bắcMột số vấn đề lý luận và thực tiễn về cưỡng chế thi hành án dân sự ở việt namĐề thi học kì 1 môn Lịch sử lớp 9 Phòng GDĐT Châu Thành, Bến Tre năm học 2016 2017Đào tạo nguồn nhân lực tại Trường Cao Đẳng Lương thực - Thực phẩmKhai thác và sử dụng tư liệu về di tích lệ chi viên trong dạy học lịch sử việt nam lớp 7 ở trường trung học cơ sở huyện gia bình, tỉnh bắc ninhPhát triển nuôi trồng thủy sản tỉnh Quảng BìnhPhát triển thương hiệu tại Trường Cao đẳng Lạc ViệtPhát triển tín dụng xuất nhập khẩu tại Ngân hàng TMCP Á Châu, Chi nhánh Đà NẵnPhương trình hàm một biến và tính ổn địnhQuản trị kênh phân phối tại Công ty Cổ phần Dược vật tư Y tế Quảng NamQuản trị quan hệ khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hải VâQuản trị quan hệ khách hàng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á chi nhánh ĐắkLắk
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập