Nghiên cứu công nghệ trích ly lycopene từ cà chua bằng phương pháp sử dụng enzym

Nghiên cứu công nghệ xử nước thải sinh hoạt bằng phương pháp bùn hoạt tính nhiều bậc

Nghiên cứu công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt bằng phương pháp bùn hoạt tính nhiều bậc
... wastewater Cổng nghệ xử nước thải phương pháp hóa sinh dùng bùn hoạt tính ứng dụng rộng rãi để xử nước thải sinh hoạt nước thải công nghiệp Bùn hoạt tính thực chất tập hợp chúns vi sinh vật hiếu ... dung nghiên cứu : M ục tiêu : N ghiên cứu khả xử nước thải sinh hoạt phương pháp bùn hoạt tính, thực với trình liên tục qua nhiều bể phản ứng N ội dung nghiên cứu : Khảo sát chất lượng nước thải ... BÁO CÁO TÓM TẮT BẰNG TIẾNG VIỆT a Tên đ ề tài : N ghiên cứu công nghệ xử nước thải sinh hoạt phương pháp bùn hoạt tính nhiều bậc M ă số : QT - -3 b Chủ trì đề tài :...
 • 35
 • 226
 • 0

Nghiên cứu công nghệ sản xuất trà xanh hòa tan bằng phương pháp trích ly vi sóng

Nghiên cứu công nghệ sản xuất trà xanh hòa tan bằng phương pháp trích ly vi sóng
... KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC VÀ THỰC PHẨM BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP MÃ SỐ: 2015-11116046 NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT TRÀ XANH HÒA TAN BẰNG PHƯƠNG PHÁP TRÍCH LY CÓ HỖ TRỢ VI SÓNG ... 1.2.9 Lò vi sóng 17 1.3 Công ngh chế biến trà xanh hòa tan 18 1.4 Nghiên cứu v ngo i n c 20 1.4.1 Nghiên cứu ngo i n c 20 1.4.2 Nghiên cứu n c ... Vi s ng 13 1.2.4 Ngu n l 14 1.2.5 Tính ch t 15 1.2.6 Tr h l i s h tr vi sóng 15 1.2.7 Ưu nh iểm vi sóng 16 1.2.8 Ứng dụng vi sóng...
 • 23
 • 871
 • 0

Nghiên cứu công nghệ xử và tuần hoàn nước thải chăn nuôi sử dụng kết hợp mô hình đất ngập nước kiến tạo và mô hình Aquaponics

Nghiên cứu công nghệ xử lý và tuần hoàn nước thải chăn nuôi sử dụng kết hợp mô hình đất ngập nước kiến tạo và mô hình Aquaponics
... NÔNG LÂM LƯU THỊ CÚC NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ XỬ LÝ VÀ TUẦN HOÀN NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI SỬ DỤNG KẾT HỢP MÔ HÌNH ĐẤT NGẬP NƯỚC KIẾN TẠO VÀ MÔ HÌNH AQUAPONICS Chuyên ngành: Khoa học môi trường Mã số: 60 ... nước - Đại học Trà Vinh, Đại học Trà Vinh, [3, 4] 1.5.2.3 Các nghiên cứu nước việc kết hợp hình đất ngập nước kiến tạo Aquaponics để xử nước thải Sự kết hợp đất ngập nước kiến tạo hình ... PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tượng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Khả xử nước thải chăn nuôi lợn sau bể biogas sử dụng kết hợp hình: đất ngập nước kiến tạo Aquaponics...
 • 81
 • 367
 • 4

Nghiên cứu công nghệ bảo quản sản phẩm dạng củ bằng phương pháp chiếu xạ

Nghiên cứu công nghệ bảo quản sản phẩm dạng củ bằng phương pháp chiếu xạ
... ẩm bảo quản sản phẩm dạng củ sau chiếu xạ Nghiên cứu biện pháp bảo quản sản phẩm sau chiếu xạ điều kiện thông gió tự nhiên nhằm đảm bảo chất l ợng sản phẩm dạng củ 1.5.2 Nhiệm vụ đề tài * Nghiên ... ơng pháp chiếu xạ n ớc 20 1.4.1 Tình hình bảo quản sản phẩm dạng củ ph ơng pháp chiếu xạ 20 1.4.2 Tình hình Bảo quản sản phẩm chiếu xạ khoai tây 22 1.4.3 Tình hình bảo quản sản phẩm ... hình bảo quản sản phẩm dạng củ 16 1.3.2 Tình hình bảo quản sản phẩm khoai tây 17 1.3.3 Tình hình bảo quản sản phẩm hành tây 19 1.4 Tình hình nghiên cứu bảo quản sản phẩm dạng củ...
 • 83
 • 320
 • 0

Nghiên cứu các thông số thích hợp cho công đoạn nấu của quy trình sản xuất carrageenan từ rong sụn bằng phương pháp sử dụng enzyme cellulase

Nghiên cứu các thông số thích hợp cho công đoạn nấu của quy trình sản xuất carrageenan từ rong sụn bằng phương pháp sử dụng enzyme cellulase
... cho công đoạn nấu quy trình sản xuất carrageenan từ rong sụn phương pháp sử dụng enzyme cellulase Mục tiêu đề tài: sử dụng enzyme cellulase thay hóa chất để xử lý rong sụn trình sản xuất carrageenan ... QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 3.1 XÁC ĐỊNH CÁC THÔNG SỐ THÍCH HỢP CHO QUY TRÌNH SẢN XUẤT CARRAGEENAN TỪ RONG SỤN BẰNG PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG ENZYME CELLULASE 3.1.1 Xác định tỷ lệ nước nấu/ rong công đoạn ... Xác định thông số thích hợp cho công đọan nấu quy trình sản xuất carrageenan từ rong sụn phương pháp sử dụng enzyme cellulase: tỷ lệ nước /rong công đoạn nấu chiết, xác định môi trường nấu chiết;...
 • 69
 • 310
 • 0

Nghiên cứu sản xuất dịch đạm thủy phân từ ruốc biển bằng phương pháp sử dụng enzym alcalase phối hợp với enzym bromelin thô

Nghiên cứu sản xuất dịch đạm thủy phân từ ruốc biển bằng phương pháp sử dụng enzym alcalase phối hợp với enzym bromelin thô
... phân từ ruốc biển phương pháp sử dụng enzym alcalase phối hợp với enzym bromelin thô cấp thiết * Mục đích đề tài Sản xuất dịch đạm thủy phân từ ruốc biển phương pháp enzym để thử nghiệm sử dụng ... trị sử dụng ruốc biển, tránh lãng phí nguồn tài nguyên phong phú cần thiết Một hướng chế biến ruốc biển sản xuất dịch đạm thủy phân phương pháp sử dụng enzym Dịch đạm thủy phân từ ruốc biển sử dụng ... dụng sản xuất nước mắm * Nội dung đề tài 1) Nghiên cứu xác định điều kiện thích hợp cho trình thủy phân ruốc biển enzym alcalase phối hợp với bromelin thô 2) Sản xuất dịch đạm thủy phân từ ruốc biển...
 • 98
 • 132
 • 3

Nghiên cứu công nghệ sử dụng enzyme cho quá trình trích ly LYCOPENE từ chua

Nghiên cứu công nghệ sử dụng enzyme cho quá trình trích ly LYCOPENE từ cà chua
... LYCOPENE TỪ CÀ CHUA 12 1.3.1 Sử dụng dung môi để trích ly lycopene từ chua 12 1.3.2 Sử dụng enzyme để trích ly lycopene từ chua .17 1.4 TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT LYCOPENE TỪ CÀ CHUA ... độ trình trích ly lycopene Vậy chọn trích ly 50 thích hợp cho trình trích ly lycopene từ chua sử dụng enzyme 3.3.4 Nghiên cứu lựa chọn thời gian trích ly thích hợp cho trình trích ly lycopene ... đề tài “Nguyên cứu công nghệ sử dụng enzyme cho trình trích ly lycopene từ chua , tiến hành hai thí nghiệm so sánh trích ly lycopene từ chua sử dụng enzyme không sử dụng enzyme Với điều...
 • 65
 • 319
 • 0

Nghiên cứu công nghệ chiết tách cardanol từ dầu vỏ hạt điều và ứng dụng để sản xuất sơn tàu biển và vật liệu kết dính chất lượng cao

Nghiên cứu công nghệ chiết tách cardanol từ dầu vỏ hạt điều và ứng dụng để sản xuất sơn tàu biển và vật liệu kết dính chất lượng cao
... CÔNG THƯƠNG VIỆN HÓA HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM Báo cáo tổng kết khoa học, kỹ thuật Đề tài: NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ CHIẾT TÁCH CARDANOL TỪ DẦU VỎ HẠT ĐIỀU VÀ ỨNG DỤNG ĐỂ SẢN XUẤT SƠN TÀU BIỂN VÀ VẬT ... cardanol từ dầu vỏ hạt điều xác định công nghệ tổng hợp nhựa sở cardanol từ DVHĐ chế tạo vật liệu kết dính chất lượng cao, dùng làm chất tạo màng sản xuất sơn tàu biển, sơn cho thiết bị, công trình ... hạt điều ứng dụng để sản xuất sơn tàu biển vật liệu kết dính chất lượng cao vấn đề cần thiết, có ý nghĩa khoa học ứng dụng thực tiễn Mục tiêu đề tài nhằm hoàn thiện công nghệ chiết tách cardanol...
 • 114
 • 2,181
 • 11

Luận văn Thạc sĩ Nghiên cứu ứng dụng công nghệ xử nước thải sinh hoạt bằng phương pháp giá thể sinh học di động

Luận văn Thạc sĩ Nghiên cứu ứng dụng công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt bằng phương pháp giá thể sinh học di động
... quan đến hiệu xử nước thải sinh hoạt phương pháp xử nước thải giá thể di động Nghiên cứu mô hình thực nghiệm công nghệ xử nước thải sinh hoạt phương pháp xử giá thể di động (MBBR), ... 2.7 Sơ đồ công nghệ xử nước thải nhà máy xử nước thải Bình Hưng Nghiên cứu ứng dụng công nghệ xử nước thải sinh hoạt phương pháp giá thể sinh học di động (MBBR) Luận văn Thạc 24 Phạm ... màng Nghiên cứu ứng dụng công nghệ xử nước thải sinh hoạt phương pháp giá thể sinh học di động (MBBR) 36 Luận văn Thạc Phạm Lê Hoàng Duy 3.1.2 Giá thể di động Hình 3.1 Giá thể di động kiểu...
 • 133
 • 465
 • 2

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ xử nước thải sinh hoạt bằng phương pháp giá thể sinh học di động (MBBR)

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt bằng phương pháp giá thể sinh học di động (MBBR)
... đến hiệu xử nước thải sinh hoạt phương pháp xử nước thải giá thể di động Nghiên cứu mô hình thực nghiệm công nghệ xử nước thải sinh hoạt phương pháp xử giá thể di động (MBBR), gồm ... Xử sinh học wetland 14 Nghiên cứu ứng dụng công nghệ xử nước thải sinh hoạt phương pháp giá thể sinh học di động (MBBR) Luận văn Thạc Sĩ xi Phạm Lê Hoàng Duy 2.3.6 .Phương pháp sinh ... quan tài liệu liên quan đến phương pháp xử nước thải sinh hoạt Nghiên cứu ứng dụng công nghệ xử nước thải sinh hoạt phương pháp giá thể sinh học di động (MBBR) Luận văn Thạc Sĩ Phạm Lê Hoàng...
 • 20
 • 156
 • 0

Nghiên cứu chế tạo than hoạt tính từ vỏ trấu bằng phương pháp oxy hóa và ứng dụng làm chất hấp phụ trong xử nước thải

Nghiên cứu chế tạo than hoạt tính từ vỏ trấu bằng phương pháp oxy hóa và ứng dụng làm chất hấp phụ trong xử lý nước thải
... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÕNG - NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO THAN HOẠT TÍNH TỪ VỎ TRẤU BẰNG PHƢƠNG PHÁP OXY HÓA VÀ ỨNG DỤNG LÀM CHẤT HẤP PHỤ TRONG XỬ LÝ NƢỚC THẢI KHÓA ... trung nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu chế tạo than hoạt tính từ vỏ trấu phương pháp oxy hóa ứng dụng làm chất hấp phụ xử nước thải Sinh viên: Đồng Thị Huệ - MT1201 Ngành: Kỹ thuật môi trường Khóa ... Nghiên cứu chế tạo than hoạt tính từ vỏ trấu phƣơng pháp oxy hóa ứng dụng làm chất hấp phụ xử nƣớc thải NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI Nội dung yêu cầu cần giải nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp ( luận, thực...
 • 53
 • 1,980
 • 12

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu công nghệ cdma2000 1xevdo và đề xuất 1 số giải pháp ứng dụngnghiên cứu chế tạo than hoạt tính từ vỏ trấu bằng phương pháp oxy hóa và ứng dụng làm chất hấp phụ trong xử lý nước thảitính toán công nghệ xử lý khí thải lò cao bằng phương pháp hấp thụ của nhà máy phân lân nung chảynghiên cứu công nghệ xử lý tinh quặng đất hiếm yên phú bằng phương pháp kiềm và phân chia tinh chế một số nguyên tố đât hiếm nặng chủ yếu từ tổng đất hiếm yên phú bằng phương pháp chiếtcông nghệ trích ly vàng từ quặngđề tài nghiên cứu công nghệ xử lý bùn đáy ao nuôi tôm góp phần làm sạch môi trường nuôi trồng thủy sản và sản xuất phân bón hữu cơvi sinhnghiên cứu công nghệ chiết tách cardanol từ dầu vỏ hạt điềunghien cuu quy trinh trich ly pectin tu vo buoi va xac dinh 1 so tinh chat cua pectin thu duocnghiên cứu công nghệ chuyển hóa lignin từ nguồn nước thải của công nghiệp giấy thành chất kích thích sinh trưởng cây trồngnghien cuu cong nghe xu ly bun giay tai tinh binh duongnghiên cứu quy trình trích ly pectin từ vỏ bưởi và khảo sát khả năng ứng dụng làm màng bao bảo quản trái sơringhiên cứu công nghệ xử lý bảo quản mực ống trên tàu khai thác xa bờnghiên cứu công nghệ tách chất màu từ hạt dành dànhnghiên cứu công nghệ sản xuất polyphenol từ chè xanh việt namnghiên cứu công nghệ sản xuất thịt từ đạm thực vậtgiáo án tự nhiên xã hội (5)Tuyển tập các dạng bài tập ngân hàng thương mạiLý thuyết tiền tệ ngân hànggiáo án tự nhiên xã hội bài 16giáo án tự nhiên xã hội tuần 31giáo án tự nhiên xã hội bài 16 (3)giáo án tự nhiên xã hội tuần 29giáo án tự nhiên xã hội bài 11Đề thi kiểm tra học kì 1 môn KHTN 6giáo án tự nhiên xã hội lớp 1 (2)giáo án tự nhiên xã hội bài 28giáo án tự nhiên xã hội bài 22Giáo án lớp mầm tuần 25 chủ đề tết và mùa xuânQuy trình sản xuất sạch hơnXây dựng ứng dụng quản lý học tập dựa trên phương pháp học tập đảo (tóm tắt)Lý _Ôn THPT Quốc gia 2017_ chuyên thái bình lần 3Nghiên cứu xây dựng công cụ đo kiểm và đánh giá chất lượng mạng di động 4g (LTE) (tóm tắt)đề thi giáo viên giỏi 4Giáo án hoạt động góc chủ đề thế giới thực vậtKẾ HOẠCH GIẢN dạy PHÂN môn
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập