Sử dụng Multisim để thiết kế một số mạch điện tử ứng dụng dạy học bài 7 CN12

SỬ DỤNG PHẦN MỀM MACROMEDIA FLASH ĐỂ THIẾT KẾ MỘT SỐ BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG “ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM

SỬ DỤNG PHẦN MỀM MACROMEDIA FLASH ĐỂ THIẾT KẾ MỘT SỐ BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG “ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM
... DÂN Chương : SỬ DỤNG PHẦN MẾM MACROMEDIA FLASH ĐỂ THIẾT KẾ MỘT SỐ BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG “ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM” _ VẬT LÍ 10 NÂNG CAO 2.1 Nội dung kiến thức chương “Động học chất điểm ... tượng : Quá trình dạy học chương “Động học chất điểm _ vật lí 10 nâng cao việc sử dụng phần mềm Macromedia Flash để thiết kế số giảng điện tử cho chương Phần mềm Macromedia Flash tài liệu có ... thú học tập Do đó, việc thiết kế giảng điện tử cho chương cần thiết Vì lý nêu trên, đònh chọn đề tài luận văn Sử dụng phần mềm Macromedia Flash để thiết kế số giảng điện tử dạy học chương “Động...
 • 91
 • 143
 • 0

Luận văn tốt nghiệp vật lý sử dụng phần mềm macromedia flash để thiết kế một số bài giảng điện tử trong dạy học chương động học chất điểm vật lí 10 nâng cao

Luận văn tốt nghiệp vật lý sử dụng phần mềm macromedia flash để thiết kế một số bài giảng điện tử trong dạy học chương động học chất điểm  vật lí 10 nâng cao
... vật 10 nâng cao Mục đích nghiên cứu Sử dụng phần mềm Macromedia Flash để thiết kế số giảng điện tử dạy học chương Động học chất điểm _ vật 10 nâng cao Giả thuyết khoa học Nếu sử dụng phần ... DÂN Chương : SỬ DỤNG PHẦN MẾM MACROMEDIA FLASH ĐỂ THIẾT KẾ MỘT SỐ BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG “ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM” _ VẬT LÍ 10 NÂNG CAO 2.1 Nội dung kiến thức chương Động học chất điểm ... việc thiết kế giảng điện tử cho chương cần thiết nêu trên, đònh chọn đề tài luận văn Sử dụng phần mềm Macromedia Flash để thiết kế số giảng điện tử dạy học chương Động học chất điểm _ vật...
 • 118
 • 344
 • 0

Vận dụng phương pháp dạy học nêu vấn đề thiết kế một số bài giảng điện tử phần Quang hình học lớp 11 nâng cao THPT theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh

Vận dụng phương pháp dạy học nêu vấn đề thiết kế một số bài giảng điện tử phần Quang hình học lớp 11 nâng cao THPT theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh
... dụng phương pháp dạy học nêu vấn đề theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động học sinh Chương II: Thiết kế giảng điện tử tổ chức dạy học số tiết phần quang hình học lớp 11 nâng cao THPT Chương ... tổng quan giảng điện tử phần mềm Xara Web Designer - Vận dụng PPDH nêu vấn đề thiết kế số giảng điện tử phần quang hình học lớp 11 nâng cao THPT theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động HS - ... đề theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động HS phần Quang hình học lớp 11 nâng cao - Vận dụng PPDH nêu vấn đề, xây dựng hệ thống giảng điện tử phần quang hình học lớp 11 nâng cao phần mềm...
 • 72
 • 83
 • 0

Đề tài nghiên cứu khoa học " thiết kế một số thí nghiệm phương pháp giảng dạy vật lý phổ thông " doc

Đề tài nghiên cứu khoa học
... hành thí nghiệm THÍ NGHIỆM VẬT LÝ PHỔ THÔNG AGU – ĐÈ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC THÍ NGHIỆM VẬT LÝ PHỔ THÔNG 30 AGU – ĐÈ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 31 Trục rơi tự VIII Sản phẩm THANH QUAY LY TÂM THÍ NGHIỆM ... THÍ NGHIỆM VẬT LÝ PHỔ THÔNG AGU – ĐÈ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU CÁC THÍ NGHIỆM VẬT LÝ PHỔ THƠNG: Mở đầu: Các thí nghiệm vật phổ thơng bối cảnh có hai loại: thí nghiệm lớp thí ... dọc chế tạo chưa thành cơng THÍ NGHIỆM VẬT LÝ PHỔ THÔNG AGU – ĐÈ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 15 Con lắc lò xo THÍ NGHIỆM VẬT LÝ PHỔ THÔNG 16 AGU – ĐÈ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC II Sản phẩm: SĨNG DỪNG...
 • 40
 • 473
 • 3

luận văn phạm ngữ văn thiết kế một số bài giảng khó trong sách giáo khoa ngữ văn 11

luận văn sư phạm ngữ văn thiết kế một số bài giảng khó trong sách giáo khoa ngữ văn 11
... III Một số ý vận dụng sở lí luận vào việc thiết kế giảng Chương II Thiết kế số giảng khó sách giáo khoa Ngữ văn 11 Quan niệm cách lí giải số giảng khó đưa vào thiết kế Thiết kế số giảng - Bài ... Hưng Luận văn tốt nghiệp Đại học CBHD: Nguyễn Minh Chính Chương II THIẾT KẾ MỘT SỐ BÀI GIẢNG Quan niệm cách lí giải số giảng khó đưa vào thiết kế Cấu tạo chương trình sách giáo khoa Ngữ văn THPT ... hướng đắn xác Trong Thiết kế giảng Ngữ văn 11 tác giả Nguyễn Văn Đường thành công bật nội dung sách bám sát chương trình, hệ thống hóa, cụ thể hóa sách giáo khoa sách giáo viên Ngữ văn 11 thành hệ...
 • 126
 • 193
 • 0

luận văn phạm ngữ văn thiết kế một số bài giảng khó trong sách giáo khoa ngữ văn 12 ( bộ sách cơ bản)

luận văn sư phạm ngữ văn thiết kế một số bài giảng khó trong sách giáo khoa ngữ văn 12 ( bộ sách cơ bản)
... dõn tc (Phm Vn ng); Thụng ip nhõn Ngy Th gii phũng chng AIDS, 1 -12- 2003 (Cụ- Phi An- nan); n ghi ta ca Lor-ca (Thanh Tho); Ai ó t tờn cho dũng sụng? (Hong Ph Ngc Tng); Chic thuyn ngoi xa (Nguyn ... da hng tht (Lu Quang V); Nhỡn v vn húa dõn tc (Trn ỡnh Hu) kt hp vi nhng bn c thờm nh ũ lốn ( Nguyờn Duy); Mựa lỏ rng (Ma Vn Khỏng), Mt ngi H Ni (Nguyn Khi), Vi phong phỳ v th loi (th, truyn ... dõn tc (Phm Vn ng); Thụng ip nhõn Ngy Th gii phũng chng AIDS, 1 -12- 2003 (Cụ- Phi An- nan); n ghi ta ca Lor-ca (Thanh Tho); Ai ó t tờn cho dũng sụng? ( Hong Ph Ngc Tng); Chic thuyn ngoi xa ( Nguyn...
 • 210
 • 213
 • 0

luận văn phạm ngữ văn thiết kế một số bài giảng làm văn trong sách giáo khoa ngữ văn 11 (bộ cơ bản)

luận văn sư phạm ngữ văn thiết kế một số bài giảng làm văn trong sách giáo khoa ngữ văn 11 (bộ cơ bản)
... trình Làm văn lớp 11 với chương trình Làm văn lớp 10 bậc THCS 4.3 Cấu trúc học Làm văn 11: CHƯƠNG II THIẾT KẾ MỘT SỐ BÀI GIẢNG LÀM VĂN TRONG SÁCH GIÁO KHOA NGỮ VĂN LỚP 11 ( BỘ CƠ BẢN ) Bài 1: ... PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG I NHỮNG CƠ SỞ LÝ LUẬN CHO VIỆC THIẾT KẾ MỘT SỐ BÀI GIẢNG LÀM VĂN TRONG SÁCH GIÁO KHOA NGỮ VĂN 11 (BỘ CƠ BẢN) Quan điểm dạy học lấy học sinh làm trung tâm Các định hướng ... phương pháp vào thiết kế giáo án làm tốt Là sinh viên phạm, vấn đề khó khăn tương lai Chính mà việc chọn đề tài Thiết kế số giảng Làm văn sách giáo khoa Ngữ Văn lớp 11 (Bộ bản) cần thiết thích...
 • 88
 • 260
 • 0

luận văn phạm ngữ văn thiết kế một số bài giảng tiếng việt trong sách giáo khoa ngữ văn 11 (bộ cơ bản)

luận văn sư phạm ngữ văn thiết kế một số bài giảng tiếng việt trong sách giáo khoa ngữ văn 11 (bộ cơ bản)
... trình phân môn Tiếng Việt 2.2 Đặc điểm chương trình phân môn Tiếng Việt Chương : THIẾT KẾ MỘT SỐ BÀI GIẢNG TIẾNG VIỆT TRONG SÁCH GIÁO KHOA NGỮ VĂN 11 (BỘ CƠ BẢN) Bài 1: Từ ngôn ngữ chung đến lời ... hiểu ngữ liệu cụ thể đến nhận định, khái quát CBHD: Nguyễn Minh Chính 26 SVTH: Võ Ngọc Trinh Luận văn tốt nghiệp Chương THIẾT KẾ MỘT SỐ BÀI GIẢNG TIẾNG VIỆT TRONG SÁCH GIÁO KHOA NGỮ VĂN 11 (BỘ CƠ ... đích nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu B PHẦN NỘI DUNG Chương 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN CHO VIỆC THIẾT KẾ BÀI GIẢNG TIẾNG VIỆT TRONG SÁCH GIÁO KHOA NGỮ VĂN 11 (BỘ CƠ BẢN) Quan điểm dạy...
 • 75
 • 124
 • 0

luận văn phạm ngữ văn thiết kế một số bài giảng tiếng việt trong sách ngữ văn lớp 10 (bộ cơ bản)

luận văn sư phạm ngữ văn thiết kế một số bài giảng tiếng việt trong sách ngữ văn lớp 10 (bộ cơ bản)
... môn Tiếng Việt sách giáo khoa Ngữ văn lớp 10 (Bộ bản) 2.3 Mối quan hệ chương trình Tiếng Việt Ngữ văn lớp 10 với khối kiến thức bậc Trung học sở CHƯƠNG II: THIẾT KẾ MỘT SỐ BÀI GIẢNG TIẾNG VIỆT TRONG ... SVTH: Kim Văn Ngói Luận văn Tốt nghiệp CBHD: Nguyễn Minh Chính CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ MỘT SỐ BÀI GIẢNG TIẾNG VIỆT TRONG SÁCH GIÁO KHOA NGỮ VĂN LỚP 10 (BỘ CƠ BẢN) 2.1 Bài 1: Văn (2 tiết) VĂN BẢN (Tiết ... Kim Văn Ngói Luận văn Tốt nghiệp CBHD: Nguyễn Minh Chính B - PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHO VIỆC THIẾT KẾ MỘT SỐ BÀI GIẢNG TIẾNG VIỆT TRONG SÁCH GIÁO KHOA NGỮ VĂN LỚP 10 (BỘ CƠ BẢN)...
 • 91
 • 213
 • 0

Tìm hiểu IPSec/VPN và thiết kế một số mô hình mạng ứng dụng cho doanh nghiệp

Tìm hiểu IPSec/VPN và thiết kế một số mô hình mạng ứng dụng cho doanh nghiệp
... Trang 27 Đề tài: Tìm hiểu An ninh mạng kỹ thuật công Trojan and Backdoor Hình 3.10 Kết nối vào máy nạn nhân netcat An ninh mạng - wWw.kenhdaihoc.com Trang 28 Đề tài: Tìm hiểu An ninh mạng kỹ thuật ... dịch vụ 1.3.13 Một số kiểu công khác  Lỗ hổng không cần login: Nếu ứng dụng không thiết kế chặt chẽ, không ràng buộc trình tự bước duyệt ứng dụng lỗ hổng bảo mật mà hacker lợi dụng để truy cập ... ninh mạng - wWw.kenhdaihoc.com Trang Đề tài: Tìm hiểu An ninh mạng kỹ thuật công Trojan and Backdoor 1.3.8 Kỹ thuật chèn mã lệnh Một kỹ thuật công sử dụng cho số kỹ thuật công khác chèn mã lệnh vào...
 • 35
 • 23
 • 0

sáng kiến kinh nghiệm ứng dụng phần mềm macromedia flash 8 thiết kế một số mô hình động trong môn hoá học lớp 10 và 11

sáng kiến kinh nghiệm ứng dụng phần mềm macromedia flash 8 thiết kế một số mô hình động trong môn hoá học lớp 10 và 11
... Ứng dụng phần mềm Macromedia Flash thiết kế số hình động mơn hố học lớp 10 11" MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Xác định sở lý thuyết thực tiễn cho việc thiết kế sử dụng hình động dạy học hố học phần ... dạy học hóa học 14 Chương THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG MƠ HÌNH ĐỘNG TRONG DẠY HỌC HĨA HỌC TẾ BÀO BẰNG PHẦN MỀM MACROMEDIA FLASH 2.1 Sơ lược Flash 20 2.2 Thiết kế hình động dạy học Hóa học ... cứu Ứng dụng phần mềm Macromedia Flash để thiết kế sử dụng hình động mơ q trình Hố học 10 11 GIẢ THUYẾT KHOA HỌC Nếu xác định ngun tắc, quy trình thiết kế sử dụng hình động dạy học Hố học...
 • 53
 • 47
 • 0

nghiên cứu nguyên tắc thiết kế của một số mạch điện tử đơn giản đang sản xuất thực tế tại công ty tnhh mtv điện tử sao mai

nghiên cứu nguyên tắc thiết kế của một số mạch điện tử đơn giản đang sản xuất thực tế tại công ty tnhh mtv điện tử sao mai
... VỀ CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN TỬ SAO MAI Một số thông tin chung công ty: Tên công ty: Công ty TNHH MTV Điện tử Sao Mai Tên giao dịch quốc tế: Morning Star Electronic One member Limited Liability Company ... cứu tiếp cận phần mềm thiết kế mạch điện tử thông dụng mạnh Altium Designer, tìm hiểu nghiên cứu nguyên tắc thiết kế số mạch điện tử đơn giản sản xuất thực tế Công ty Nội dung báo cáo gồm phần ... nghề văn Lang Hà Nội Báo cáo kiến tập + Thiết kế 01 mạch điện tử áp dụng sản xuất thực tế Công ty TNHH MTV Điện tử Sao mai rút số học kinh nghiệm thực tế Nội dung báo cáo chắn nhiều vấn đề cần...
 • 53
 • 691
 • 0

luận văn phạm vật lý bồi dưỡng năng lực ứng dụng kỹ thuật của vật lý khi giảng dạy chương 2. một số mạch điện tử cơ bản – sgk công nghệ 12

luận văn sư phạm vật lý bồi dưỡng năng lực ứng dụng kỹ thuật của vật lý khi giảng dạy chương 2. một số mạch điện tử cơ bản – sgk công nghệ 12
... tiến trình dạy học Chương Một số mạch điện tử bản SGK Công nghệ 12 theo hướng ứng dụng kỹ thuật công nghệ đại Vận dụng soạn giáo án số Chương Một số mạch điện tử bản SGK Công nghệ 12 ● Bài ... THPT ứng dụng kỹ thuật Vật vào giảng dạy Công nghệ quan trọng chưa thể tích cực Do em chọn nghiên cứu đề tài: Bồi dưỡng lực ứng dụng kỹ thuật Vật giảng dạy chương Một số mạch điện tử bản, SGK ... dụng sở lí luận nghiên cứu để thiết kế số dạy Chương Một số mạch điện tử bản SGK Công nghệ 12 Nhiệm vụ đề tài Nghiên cứu lí luận ứng dụng kỹ thuật Vật vào việc giảng dạy Công nghệ 12 Nghiên...
 • 80
 • 134
 • 0

luận văn phạm vật lý rèn luyện học sinh kỹ năng ứng dụng kỹ thuật của vật lý khi giảng dạy chương 3. một số mạch điện tử điều khiển đơn giản, công nghệ 12

luận văn sư phạm vật lý rèn luyện học sinh kỹ năng ứng dụng kỹ thuật của vật lý khi giảng dạy chương 3. một số mạch điện tử điều khiển đơn giản, công nghệ 12
... Biết công dụng, mạch điện tử điều khi n vài Khái niệm phân loại mạch điện tử đơn giản thực tế ứng dụng mạch điện mạch điện tử điều khi n + Mạch điện tử điều tử điều khi n khi n có công dụng + Mạch ... TỬ ĐIỀU KHI N + Khái niệm mạch điện tử điều khi n + Công dụng mạch điện tử điều khi n + Phân loại mạch điện tử điều khi n MẠCH ĐIỀU KHI N TÍN HIỆU + + Khái niệm, công dụng mạch điều khi n tín ... thuật Vật giảng dạy chương Một số mạch điện tử điều khi n đơn giản, Công nghệ 12 Giả thuyết khoa học Có thể nghiên cứu lí luận vấn đề vận dụng luận dạy học đại rèn luyện học sinh kỹ ứng dụng...
 • 86
 • 115
 • 0

Sưu tầm, thiết kế một số bảng chơi – trò chơi ở góc học tập nhằm phát triển duy cho trẻ mẫu giáo lớn

Sưu tầm, thiết kế một số bảng chơi – trò chơi ở góc học tập nhằm phát triển tư duy cho trẻ mẫu giáo lớn
... Sưu tầm, thiết kế số bảng chơi trò chơi góc học tập nhằm phát triển cho trẻ mẫu giáo lớn * Mục đích nghiên cứu: Đánh giá thực trạng phát triển cho trẻ tuổi góc học tập cho trẻ mẫu giáo ... ng trẻ cụ thể việc phát triển cho trẻ * Kết quả: Giáo viên chủ động, tự tin trình giáo dục, phát triển cho trẻ Giáo viên khai thác bảng chơi, trò chơi học tập phát triển cho trẻ ... thể cho Cách làm Lập kế hoạch cụ thể cho tuần, phát triển trẻ trình giáo dục Do đó, góc chơi học tập giáo viên sử dụng tập rời, góc mở, số thiết bị trò chơi học tập quen thuộc: đôminô, bảng...
 • 21
 • 131
 • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập