Các dạng bài tập chuyên đề Hàm số Chương 1 Giải tích 12(Khảo sát hàm số và vẽ đồ thị, Cực trị hàm số, Đạo hàm...)

ÔN TẬP CÁC DẠNG BÀI TẬP CHUYÊN ĐỀ KHẢO SÁT HÀM SỐ ÔN THI THPT QUỐC GIA

ÔN TẬP CÁC DẠNG BÀI TẬP CHUYÊN ĐỀ KHẢO SÁT HÀM SỐ ÔN THI THPT QUỐC GIA
... VẤN ĐỀ 2: KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA CÁC HÀM SỐ THƯỜNG GẶP Bài 1: Khảo sát biến thi n vẽ đồ thị hàm số bậc ba sau: 1) y = 2x3 – 9x2 + 12x – (ĐH KA – 2006) 2) y = -x3 + 3x2 - (ĐH KB – 2007) Bài ... KA – 2002) Bài 2: Cho hàm số: y = mx4 + (m2 – 9)x2 + 10 1) Khảo sát biến thi n vẽ đồ thị hàm số m = 2) Tìm m để hàm số có điểm cực trị (ĐH KB – 2002) (2m − 1)x − m Bài 3: Cho hàm số: y = x −1 ... đối xứng qua gốc tọa độ 2) Khảo sát biến thi n vẽ đồ thị hàm số m = mx + x + m Bài 5: Cho hàm số: y = (Cm) x −1 (ĐH KA – 2003) 31 1) Khảo sát biến thi n vẽ đồ thị hàm số m = -1 2) Tìm m để (C)...
 • 41
 • 230
 • 0

Các dạng bài tập chuyên đề rượu - phenol

Các dạng bài tập chuyên đề rượu - phenol
... (ancol) 3-metylbutanol-2 (hay 3-metylbutan-2-ol), sản phẩm thu A 2-metylbuten-2 (hay 2-metylbut-2-en) B 3-metylbuten-1 (hay 3-metylbut-1-en) C 3-metylbuten-2 (hay 3-metylbut-2-en) D 2-metylbuten-3 ... C.Propan -1 -ol D.Butan-1-ol Bài 6: Rượu no đơn chức X mạch hở có tỉ khối với H2 37 Cho X tác dụng với H2SO4 đặc nung nóng 1800C Thu dược anken mạch thẳng X A.Etanol B.2-metyl propanol-2 C.Propan -1 -ol ... oxi Số đồng phân rượu (ancol) ứng với công thức phân tử X A B.4 C.2 D CHUYÊN ĐỀ RƯỢU –PHÊNOL Dạng 2: Phản ứng rượu với kim loại kiềm Loại I :Bài tập tự luận Bài 1: Cho 3,7 gam rượu đơn chức tác...
 • 6
 • 217
 • 1

Trắc nghiệm chương 1 giải tích lớp 12 theo các chuyên đề Khảo sát hàm số vẽ đồ thị , cực trị hàm số, Ứng dụng đạo hàm

Trắc nghiệm chương 1 giải tích lớp 12 theo các chuyên đề Khảo sát hàm số và vẽ đồ thị , cực trị hàm số, Ứng dụng đạo hàm
... ó x2 = B C -5 D -8 ệm x1 , TRẮC NGHIỆM KHẢO SÁT HÀM SỐ VÀ VẼ ĐỒ THỊ ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM CHƯƠNG GIẢI TÍCH 12 1) Cho hàm số A) y '   10 ( x  3) y 2x  x 3 đạo hàm y’ hàm sô B) y '  2 ( x  ... y Hàm s x 1 ó D.( -1; 2) đ ểm cực trị x 1, x2 Tích x1.x2 A.-2 B.-5 C. -1 Câu 23 : Cho hàm s x  x  11 y S tiệm cận củ đồ thị hàm s 12 x A .1 B.2 C.3 D.4 Câu 24: Cho hàm s y=-x3+3x2+9 + Đồ thị hàm ... M( 2,- 3) đến đường thẳng  : 4x – 3y -7 = a) 10 13 b) c) 10 d) 99) Cho A ( 1, 2) , B( - 1, 1 ), C( 0, -2) Tìm toạ điểm D biết ABCD hình bình hành a) D(- 2,- 3) b) D(-2 ,1 ) c) D( 2, -1) d) D(2 ,1 ) 10 0) Cho A ( 1, 2)...
 • 34
 • 563
 • 1

BÀI TẬP CHUYÊN ĐỀ HÀM SỐ

BÀI TẬP CHUYÊN ĐỀ HÀM SỐ
... = 25 12 3 Vậy m = giá trị cần tìm Bài cách giải khác hay độc đáo, em tự tìm hiểu nhé! Bài 7: Cho hàm số y = x − mx + , với m tham số thực Tìm m để đồ thị hàm số cho có điểm cực 2 đại, cực tiểu ... ( −1; −2 ) , B ( 3; ) điểm cần tìm Bài 14: Cho hàm số y = ( x + 2)( x − mx + m − 3) Tìm m để đồ thị hàm số cho tiếp xúc với trục hoành Lời giải: Đồ thị hàm số (1) tiếp xúc với trục hoành hệ sau ... − x + 2 4 Bài 11: Cho hàm số y = x − 3(2m + 1) x + 6m(m + 1) x + (1) (m tham số thực) Với xo = −1 yo = Xác định m để điểm M (2m3 ; m) tạo với hai điểm cực đại, cực tiểu đồ thị hàm số (1) tam...
 • 6
 • 1,724
 • 31

BÀI TẬP CHUYÊN ĐỀ HÀM SỐ pot

BÀI TẬP CHUYÊN ĐỀ HÀM SỐ pot
... qua điểm M(1;3) cắt ( C ) điểm Bài 17 Cho hàm số y = x +1 phân biệt A, B cho AB = Bài 18.Cho hàm số y = x − 3x + ( − m ) x + + 3m ( Cm ) Khảo sát vẽ đồ thị hàm số với m = Tìm m để đồ thị ( Cm ... A, B Bài 19 Cho hàm số y = x +1 37 2 cho OA + OB = 2m − x ( Cm ) điểm A(0;1) Gọi I gia điểm đường tiệm cận Tìm m để Bài 20 Cho hàm số y = x+m đồ thị tồn điểm B cho tam giác IAB vuông cân A Bài ... Viết phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số biết tiếp tuyến tạo với Bài 24 Cho hàm số y = x −1 trục tọa độ tam giác có diện tích VŨ VĂN HẢI ĐT 01658199955 CHUYÊN ĐỀ LUYỆN THI ĐẠI HỌC 2x ( C ) Viết...
 • 3
 • 154
 • 1

BÀI tập CHUYÊN đề CHUỖI số CHUỖI hàm

BÀI tập CHUYÊN đề CHUỖI số CHUỖI hàm
... tụ ¥ ån n=2 a ln b n (a, b > 0) Giải: xác đònh [2, ¥) hàm số giảm x ln b x Hơn tập tích phân, ta có ¥ dx a >1 ò x a lnb x hội tụ Xét hàm số f (x) = a ¥ òx a 1 - b £1 ¥ òx a òx a ... + x n hội tụ đoạn [0, c] với < c < , không hội tụ [ 0,1) Chứng minh chuỗi Giải: Với số c Ỵ (0,1) Xét hàm số f n (x) = xn tăng (theo biến x) 1+ xn cn Do f n (x) £ £ cn , " Ỵ [ 0, c] ... = , chuỗi không hội tụ nên f không xác đònh Cho f (x) = å PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com 1 không xác đònh, hàm số không xác đònh , số...
 • 16
 • 215
 • 0

Bài tập chuyên đề hàm số bậc nhất bậc hai Đại Số 10

Bài tập chuyên đề hàm số bậc nhất bậc hai Đại Số 10
... GV: Lê Nam – 0981.929.363 Bài 10: Vẽ đồ thị hàm số sau lập bảng biến thiên nó: a) y  3x  BÀI TẬP CHƯƠNG II HÀM SỐ BẬC NHẤT VÀ BẬC HAI b) y  2 x  Bài 11: Trong trường hợp sau, xác ... đường thẳng y  x  10 Bài 14: Vẽ đồ thị hàm số sau: a) y  3x  x  b) y  x  5x  c) y  3x2  x  Bài 15: Khảo sát biến thiên vẽ đồ thị hàm số sau: b) y  x  x  a) y  x Bài 16: Xác định ... biến thiên vẽ đồ thị hàm số y   x  5x  b) Dựa vào đồ thị câu a) biện luận số giao điểm parabol y   x  5x  với đường thẳng y  m (với m tham số) Bài 18: Xác định hàm số y  ax  bx  c ...
 • 2
 • 354
 • 0

Hình học 10 : Chuyên đề Vecto các dạng bài tập ft đề thi online

Hình học 10 : Chuyên đề Vecto và các dạng bài tập ft đề thi online
... ra: ⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗⃗ Thế vào (***) ta có : ⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗⃗ >> Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất! THI ONLINE: TÌM TẬP ... trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất! THI ONLINE : MỘT SỐ BÀI TOÀN VỀ TỌA ĐIỂM, VECTO – CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT Bài Viết tọa độ véc tơ sau : ⃗ ⃗ ⃗ ⃗ ... N điểm cho ABNM hình bình hành Tìm tập hợp điểm N Gọi I tâm hình bình hành ABMN Tìm tập hợp điểm I Giải 1.Tìm tập hợp điểm M: Ta c : ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ phương với ⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ Nên tập hợp điểm M đường...
 • 42
 • 182
 • 0

CÁC DẠNG BÀI TẬP CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP- CHO KỲ THI TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

CÁC DẠNG BÀI TẬP CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP- CHO KỲ THI TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
... dạng hóa đầu tư danh mục đa dạng hóa cách nào? Câu 5: Trình bày yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro kinh doanh doanh nghiệp? Câu 6: Hãy trình bày kỹ thuật để tối ưu hóa dòng tiền cho công ty MNC? Câu 7: ... cấu trúc vốn cho công ty đa quốc gia thị trường quốc tế gì? Câu 2: Trình bày yếu tố tác động đến sách cổ tức doanh nghiệp? Câu 3: Các yêu cầu để lập kế hoạch tài có hiệu gì? Câu 4: Doanh số công ... bẩy kinh doanh mức doanh số 750.000$ d Tính độ nghiêng đòn bẩy tài mức doanh số 750.000$ e Sử dụng độ nghiêng đòn bẩy tổng hợp để xác định tác động đến EPS doanh số tăng 50% (sử dụng doanh số...
 • 15
 • 1,020
 • 0

CÁC DẠNG BÀI TẬP CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

CÁC DẠNG BÀI TẬP CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
... thống tỷ giá hối đối theo cách phân loại IMF? Câu 30: Hãy trình bày mối quan hệ thâm hụt ngân sách với giá trị đồng nội tệ mức thất nghiệp? Bài tập: Câu 1: Giả sử xem xét tài sản trị giá 6.500.000$ ... Hãy trình bày phân tích yếu tố ảnh hưởng đến cán cân tài khoản vốn? Các yếu tố tác động tài khoản vốn như:  Các biện pháp kiểm sốt vốn phủ:  Các phương thức kiểm sốt vốn: o Kiểm sốt vốn trực tiếp ... cho chúng phải tốn nhiều chi phí thực  Các biện pháp kiểm sốt vốn: o Chính sách dòng vốn vào: _Can thiệp vô hiệu hóa _Nâng tỷ giá _Các sách tài tiền tệ o Chính sách dòng vốn ra: _Nhằm mục đích...
 • 16
 • 543
 • 0

bài tập chuyên đề dãy số

bài tập chuyên đề dãy số
... Khiêm  12 Bài tập dãy số giới hạn dành cho hs thi Quốc gia 64 (Taiwan 2000) Cho dãy số nguyên n  , giả sử dãy số thực dương a1 ,a2 , ,an thỏa mãn 1  1  ki với dãy k1 ,k2 , ,kn dãy số nguyên ... 6 Bài tập dãy số giới hạn dành cho hs thi Quốc gia a1  an1   an  2 an ,n  Chứng minh dãy số có giới hạn hữu hạn tìm giới hạn Đáp số: 34 (IMO Shortlist 1987) Cho ak,bk hai dãy số ... ,n  Hãy tìm số thực nằm bên trái dãy x1 , x3 ,x5 ,  nằm bên phải dãy x2 ,x4 , x6 ,  dãy xn  Đáp số:  1 Văn Phú Quốc-GV Trường THPT chun Nguyễn Bỉnh Khiêm 7 Bài tập dãy số giới hạn...
 • 14
 • 376
 • 0

Phân loại các dạng bài tập trong đề thi Đại học môn toán từ năm 2002 đến nay

Phân loại các dạng bài tập trong đề thi Đại học môn toán từ năm 2002 đến nay
... khoảng cách từ điểm O đến mặt phẳng (ABC) y−1 z x Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng ∆ : = = Xác định 2 tọa độ điểm M trục hoành cho khoảng cách từ M đến ∆ OM Bài 6.15 (A-02) Trong ... n Bài 4.4 (D-06) Đội nhiên xung kích trường phổ thông có 12 học sinh, gồm học sinh lớp A, học sinh lớp B học sinh lớp C Cần chọn học sinh làm nhiệm vụ, cho học sinh thuộc không lớp Hỏi có cách ... khoảng cách từ O đến (R)   x=3+t y=t Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai đường thẳng ∆1 :  z=t y−1 z x−2 = = Xác định tọa độ điểm M thuộc ∆1 cho khoảng cách từ ∆2 : 2 M đến ∆2 Bài 6.9...
 • 57
 • 1,177
 • 1

bài tập chuyên đề một số vấn đề quản trị công ty trong công ty cp đại phát

bài tập chuyên đề một số vấn đề quản trị công ty trong công ty cp đại phát
... công ty, giảm thiểu rủi ro, tăng cường đầu tư phát triển bền vững cho doanh nghiệp kinh tế Một số vấn đề Quản trị công ty công ty CP Đại Phát - Về vấn đề tổ chức máy phân chia quyền hạn doanh nghiệp ... định hướng kiểm soát công ty Quản trị công ty tốt thúc đẩy hoạt động tăng cường khả tiếp cận công ty với nguồn vốn bên ngoài, góp phần tích cực vào việc tăng cường giá trị công ty, giảm thiểu rủi ... nguyên nhân tình trạng cách quản trị công ty doanh nghiệp Cách quản trị không đáp ứng nhu cầu nhân người lao động là: công việc phù hợp khả năng, phân công hợp lý, phát huy khả năng, thù lao tương...
 • 6
 • 330
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: các dạng bài tập chuyên đề tăng giảm khối lượng hóa 9các dạng bài tập hóa học lớp 10 chương 1các dạng bài tập xác suất thống kê chương 1các dạng bài tập vật lý lớp 10 chương 1các dạng bài tập hóa học lớp 11 chuong 1các dạng bài tập hóa học lớp 9 chương 1các dạng bài tập vật lý lớp 11 chương 1các dạng bài tập hóa học lớp 11 chương 1cac dang bai tap cho hoa hoc 8 chuong 1cac dang bai tap hinh hoc lop 10 chuong 1các dạng bài tập hình học lớp 11 chương 1các dạng bài tập toán hình lớp 11 chương 1các dạng bài tập sinh học lớp 12 chương 1cac dang bai tap trac nghiem hoa hoc chuong 1 lop 10cac dang bai tap cho cong nghe thong tin phan giai tichHoàn thiện công tác quản lý tài chính tại Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ Tuyên Quang (LV thạc sĩ)Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất các giải pháp bảo tồn loài Thiết sam giả lá ngắn (Pseudotsuga brevifolia W. C Cheng L. K. Fu, 1975) tại tỉnh Hà Giang (LA tiến sĩ)Nghiên cứu ảnh hưởng của phân viên nén đến năng suất và chất lượng sắn KM94 trên đất dốc huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái (LV thạc sĩ)Kinh dược sư lưu ly quang bổn nguyện công đứcNghiên cứu hiệu quả kinh tế sử dụng vốn lưu động tại Tổng Công ty Xây dựng đường thủy (LV thạc sĩ)Nghiên cứu xây dựng hồ sơ địa chính dạng số cho xã Tân Thịnh, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Nghiên cứu khả năng tiếp cận tín dụng chính thức của hộ nông dân huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên (LV thạc sĩ)Nghiên cứu khả năng sản xuất của lợn nái địa phương, Móng Cái và khả năng sinh trưởng lợn lai thương phẩm nuôi tại trạm nghiên cứu Đồn Đèn, tỉnh Bắc Kạn (LV thạc sĩ)Đánh giá công tác phát triển quỹ đất thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 20102015 (LV thạc sĩ)Các nhân tố liên quan đến bên cung cấp dịch vụ kiểm toán ảnh hưởng tới chất lượng kiểm toán độc lập tại TP hồ chí minhCác yếu tố tác động đến sự gắn kết với tổ chức của công chức cấp cơ sở tại thành phố bến trePhân tích các nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập của các hộ gia đình trên địa bàn huyện tuy phước, tỉnh bình địnhBài tập thực hành tính chống thấm với GEO SEEPWTác động của rủi ro thanh khoản đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại cổ phần việt namCác nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn phần mềm kế toán của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại thành phố hồ chí minhCác nhân tố ảnh hưởng đến việc áp dụng kế toán quản trị trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc lĩnh vực phi tài chính ở thành phố hồ chí minhChiến lược phát triển kinh tế biển việt nam xét từ tiếp cận cạnh tranh quốc tếĐánh giá tác động của quá trình chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp tới chất lượng cuộc sống của người dân tại huyện mê linh, thành phố hà nộiBiến đổi của một số đặc trưng khí hậu và các hiện tượng thiên tai có liên quan ở khu vực bắc trung bộ trong những thập kỷ gần đâyBiến đổi quan hệ dòng họ của người tày ở xã quang lang, huyện chi lăng, tỉnh lạng sơn từ năm 1986 đến nay
Đăng ký
Đăng nhập