slide nghien cuu khoa hoc

Mẫu slide Nghiên Cứu Khoa Học

Mẫu slide Nghiên Cứu Khoa Học
... Đối tượng nghiên cứu Tên Việt Nam: Keo lưỡi liềm; Tên khoa học: Acacia crassicarpa; Họ: Mimosaceace (Họ trinh nữ); Bộ: Leguminosales (Bộ đậu); Giới hạn nghiên cứu đề tài * Nghiên cứu đặc điểm ... lưỡi liềm Nội dung nghiên cứu 4.4 Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng số đặc điểm sinh lý Keo lưỡi liềm giai đoạn vườn ươm PHẦN MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ PPNC Phương pháp nghiên cứu 5.1 Thu thập số ... QUẢ NGHIÊN CỨU Kết số đặc điểm khu vực nghiên cứu Kết kĩ thuật nhân giống sinh dưỡng Keo lưỡi liềm phương pháp giâm hom Đặc điểm hình thái, sinh thái giá trị kinh tế Keo lưỡi liềm Nghiên cứu...
 • 51
 • 6,427
 • 35

slide:Hướng dẫn nghiên cứu khoa học và luận văn tốt nghiệp

slide:Hướng dẫn nghiên cứu khoa học và luận văn tốt nghiệp
... trình, tài liệu chuyên môn, báo khoa học v.v.) Đề tài nghiên cứu Chọn kỹ thuật nghiên cứu Khám phá NGhiên cứu số liệu thứ cấp Điều tra kinh nghiệm Nghiên cứu tình Nghiên cứu định hướng Mô tả Nhân Thực ... pháp tốt liệ HOÀNG VĂN HẢI, hoangvanhaidhkt@gmail.com; 0905402867 ALANG THỚ, alngtho@yahoo.com; 0982251260 VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU - Có phải vấn đề đề tài khoa học? - Không phải vấn đề đề tài khoa học ... TƯỢNG VÀ PHẠM VI NC - Đối tượng nghiên cứu: chất vật hay tượng cần xem xét làm rõ nhiệm vụ nghiên cứu - Phạm vi nghiên cứu: thời gian, không gian lĩnh vực nghiên cứu - Khách thể NC hệ thống vật...
 • 26
 • 928
 • 2

Slide bài giảng phương pháp luận và nghiên cứu khoa học (chuong 2 trình tự logic của nghiên cứu khoa học)

Slide bài giảng phương pháp luận và nghiên cứu khoa học (chuong 2 trình tự logic của nghiên cứu khoa học)
... C2 TRÌNH TỰ LOGIC CỦA NGHIÊN CỨU KHOA HỌC MỘT SỐ KHÁI NIỆM  Trình tự logic?  Vấn đề nghiên cứu?  Giả thuyết?  Chứng minh? www.ptit.edu.vn Bộ môn Phát triển kỹ Trang C2 TRÌNH TỰ LOGIC CỦA NGHIÊN ... Phát triển kỹ Trang C2 TRÌNH TỰ LOGIC CỦA NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU, LỰA CHỌN ĐỀ TÀI Các phương pháp phát vấn đề nghiên cứu  Nhận dạng bất đồng tranh luận khoa học: Khi hai đồng nghiệp ... 12 C2 TRÌNH TỰ LOGIC CỦA NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU, LỰA CHỌN ĐỀ TÀI Các phương pháp phát vấn đề nghiên cứu  Lắng nghe lời phàn nàn người không am hiểu: Đôi nhiều câu hỏi nghiên cứu...
 • 60
 • 3,947
 • 21

Slide bài giảng phương pháp luận và nghiên cứu khoa học (chuong 3 thu thập và xử lý thông tin)

Slide bài giảng phương pháp luận và nghiên cứu khoa học (chuong 3 thu thập và xử lý thông tin)
... C3 THU THẬP VÀ XỬ LÝ THÔNG TIN Nghiên cứu khoa học trình thu thập chế biến /xử thông tin Thông tin vừa ”nguyên liệu”, vừa “sản phẩm” nghiên cứu khoa học www.ptit.edu.vn ... TRÌNH THU THẬP VÀ XỬ LÝ TT  Chọn phương pháp tiếp cận;  Thu thập thông tin;  Xử thông tin  Thực phép suy luận logic www.ptit.edu.vn Bộ môn Phát triển kỹ Trang C3 THU THẬP VÀ XỬ LÝ THÔNG ...  Phương pháp thực nghiệm;  Phương pháp trắc nghiệm;  Phương pháp xử thông tin www.ptit.edu.vn Bộ môn Phát triển kỹ Trang C3 THU THẬP VÀ XỬ LÝ THÔNG TIN MỤC ĐÍCH CỦA VIỆC THU THẬP, XỬ LÝ...
 • 55
 • 1,494
 • 18

Slide bài giảng phương pháp luận và nghiên cứu khoa học (Chuong 4 Trình bày kết quả nghiên cứu khoa học)

Slide bài giảng phương pháp luận và nghiên cứu khoa học (Chuong 4 Trình bày kết quả nghiên cứu khoa học)
... C4 TRÌNH BÀY/BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Việc trình bày, công bố kết nghiên cứu hiểu tên gọi:  Trình bày/ công bố luận điểm khoa học; Trình bày/ công bố kết nghiên cứu;  Viết /công bốcông trình ... kỹ Trang 43 C4 TRÌNH BÀY/BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Ví dụ Tổng luận khoa học www.ptit.edu.vn Bộ môn Phát triển kỹ Trang 44 C4 TRÌNH BÀY/BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Ví dụ Tác phẩm khoa học www.ptit.edu.vn ... thể kết trình tập nghiên cứu phương pháp kỹ nghiên cứu khoa học định  Luận văn khoa học dù thuộc bậc đào tạo đại học hay sau đào tạo đại học xem công trình nghiên cứu khoa học Vì ngưòi viết luận...
 • 49
 • 784
 • 10

Slide bài giảng phương pháp luận và nghiên cứu khoa học (chuong 5 tổ chức thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học)

Slide bài giảng phương pháp luận và nghiên cứu khoa học (chuong 5 tổ chức thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học)
... khoa học cứu www.ptit.edu.vn Bộ môn Phát triển kỹ Trang C5 TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ TÀI NCKH NỘI DUNG I/ Tài liệu khoa học • • • • • Bài báo khoa học Báo cáo khoa học Thông báo khoa học Tổng luận khoa ... Phát triển kỹ Trang C5 TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ TÀI NCKH TÀI LIỆU KHOA HỌC Bài báo/Báo cáo/Thông báo/Tổng luận/ Tác phẩm/Kỷ yếu/Chuyên khảo/SGK, Tổng luận khoa học:  Tổng luận khoa học mô tả khái quát ... triển kỹ Trang 39 C5 TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ TÀI NCKH Ví dụ thông báo tổ chức HNKH www.ptit.edu.vn Bộ môn Phát triển kỹ Trang 40 C5 TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ TÀI NCKH Ví dụ Tổng luận khoa học www.ptit.edu.vn...
 • 46
 • 902
 • 7

Slide bài giảng phương pháp luận và nghiên cứu khoa học (chuong 1 đại cương về nghiên cứu khoa học)

Slide bài giảng phương pháp luận và nghiên cứu khoa học (chuong 1 đại cương về nghiên cứu khoa học)
... tập (về phương pháp /phương pháp luận nghiên cứu) www.ptit.edu.vn Bộ môn Phát triển kỹ Trang C1 ĐẠI CƯƠNG VỀ KHOA HỌC VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC  Phương pháp? Phương pháp luận? Khoa học? Nghiên ... Trang 17 C1 ĐẠI CƯƠNG VỀ KHOA HỌC VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC THÀNH TỰU KHOA HỌC ĐẶC BIỆT (VD) www.ptit.edu.vn Bộ môn Phát triển kỹ Trang 18 C1 ĐẠI CƯƠNG VỀ KHOA HỌC VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC THÀNH TỰU KHOA ... www.ptit.edu.vn C1 ĐẠI CƯƠNG VỀ KHOA HỌC VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NGHIÊN CỨU THƯ VIỆN www.ptit.edu.vn Bộ môn Phát triển kỹ Trang 28 C1 ĐẠI CƯƠNG VỀ KHOA HỌC VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NGHIÊN CỨU ĐIỀN DÃ...
 • 36
 • 998
 • 13

Phương pháp nghiên cứu khoa học nhóm 2 SLIDE KẾ TOÁN

Phương pháp nghiên cứu khoa học nhóm 2 SLIDE KẾ TOÁN
... quyền 1.1.1 Phân quyền 1.1 .2 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác phân quyền 1 .2 Tổ chức máy kế toán 1 .2. 1 Bộ máy kế toán 1 .2. 2 Vai trò máy kế toán 1 .2. 3 Tổ chức máy kế toán 1 .2. 4 Các nhân tố ảnh hưởng ... xuất: Phương pháp phán đoán • Đám đông nghiên cứu: Giám Đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng ban, Trưởng phận phụ trách phần hành kế toán, Trưởng phận phụ trách kế toán chi nhánh, nhân viên kế toán ... Tuệ Linh 2. 2 Tổ chức máy kế toán Công ty TNHH Tuệ Linh 2. 2.1 Tổ chức máy kế toán văn phòng Công ty TNHH Tuệ Linh 2. 2 .2 Tổ chức máy kế toán chi nhánh Công ty TNHH Tuệ Linh 2. 3 Phân tích yếu tố ảnh...
 • 27
 • 325
 • 0

slide phương pháp nghiên cứu khoa học việc học tiếng anh của sinh viên thương mại

slide phương pháp nghiên cứu khoa học việc học tiếng anh của sinh viên thương mại
... 1: Phương pháp NC kết phân tích thực trạng học TA SVTM Sơ đồ Phương pháp nghiên cứu Các kết phân tích thực trạng học TA SVTM Sơ đồ Cách học Phương pháp học Phương tiện học Tần suất Thói quen Học ... 4-Hầu không 2.Thói quen học BẢNG 1.3: Kết tính toán thời gian học tiếng anh SVTM 2.Thói quen học Tần suất học TA sinh viên thương mại 2.Thói quen học Biểu đồ 1.1: Thói quen học TA SVTM 3.Thông tin ... Học tiếng Anh Thời gian học Quan niệm Động lực rào cản Thái độ Mục đích Thông tin cá nhân Định hướng nghề nghiệp Trình độ Môi trường học Giảng viên Bạn bè Phương pháp nghiên cứu 2.1 2.2 Phương pháp...
 • 33
 • 1,324
 • 4

slide phương pháp nghiên cứu khoa học

slide phương pháp nghiên cứu khoa học
... lộ trình học Số lượng môn học … Giảng viên Cán lớp Internet Khác Thời gian Kết học tập Về trình tự môn học Số lượng môn học Về phía thân sinh viên Về phía nhà trường MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU THỜI GIAN ... thang đo biểu danh thang đo khoảng Chọn mẫu Tổng thể nghiên cứu • Các sinh viên hệ qui trường ĐH Kinh tế ĐN Phương pháp chọn mẫu • Phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên Qui mô mẫu • Chọn mẫu có kích ... viên học tập? Điều cần làm để tăng khả thích ứng với lộ trình học theo qui chế đào tạo tín sinh viên trường ta ? Các câu hỏi ứng với giả thiết nghiên cứu: Với biến số có ảnh hưởng đến lộ trình học...
 • 21
 • 232
 • 0

slide tổng quan về phương pháp nghiên cứu khoa học

slide tổng quan về phương pháp nghiên cứu khoa học
... liệu Các phương pháp nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu định lượng (quantitative research)  Phương pháp nghiên cứu định tính (qualitative research) Phương pháp nghiên cứu Nghiên cứu định lượng ... tượng, tổng thể  Nghiên cứu nhân (Causal research): nhằm xác định mối quan hệ nhân tượng mà vấn đề nghiên cứu định nghĩa hẹp Tiến trình nghiên cứu Cần áp dụng dạng nghiên cứu tiến trình nghiên cứu ... Nội dung Vai trò phương pháp NCKH  Các giai đoạn tiến trình nghiên cứu  Các phương pháp nghiên cứu  Vai trò phương pháp nghiên cứu Giải nhu cầu thực tiễn quản lý (sở...
 • 15
 • 413
 • 0

Slide bài giảng môn Phương pháp học tập và nghiên cứu khoa học

Slide bài giảng môn Phương pháp học tập và nghiên cứu khoa học
... khoa học Nghiên cứu mô tả Nghiên cứu giải thích Nghiên cứu dự báo Nghiên cứu sáng tạo Phân loại: Phân loại: Theo giai đoạn nghiên cứu khoa học Nghiên cứu Nghiên cứu ứng dụng Nghiên cứu Nghiên cứu ... Đề Nghiên Cứu Khoa Học Đề Tài Khoa Học LOGO PHẦN THỨ NHẤT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Định nghĩa: Nghiên cứu khoa học hoạt động xã hội nhằm thỏa mãn nhu cầu nhận thức cải tạo giới Nghiên cứu khoa ... TÀI KHOA HỌC ĐỀ TÀI KHOA HỌC KHÁI NIỆM  Đề tài hình thức tổ chức nghiên cứu khoa học có 1, nhóm người thực nhiệm vụ nghiên cứu Định nghĩa đề tài NCKH  Có cách tiếp cận:  Đề tài khoa học hình...
 • 45
 • 398
 • 2

Slide môn phương pháp nghiên cứu khoa học: Chương 2: Các hình thức và quy luật của tư duy logic

Slide môn phương pháp nghiên cứu khoa học: Chương 2: Các hình thức và quy luật của tư duy logic
... Chương II CÁC HÌNH THỨC VÀ QUY LUẬT CỦA TƯ DUY LÔGÍCH I .Các hình thức lôgích 1.Khái niệm 1.1 Định nghĩa khái niệm: Là hình thức nhận thức trừu ng phản ảnh thuộc ... quy luật vật ng Hinh thành g/thuyết k/nghiệm Lý.thuyet K.H Thu thập xử lý PT vàTH Phat HT Hoạt động TT k/nghiệm T.T LÝ THUYET KHOA HỌC Loại bỏ sai II.CÁC QUY LUẬT CỦA TƯ DUY LÔGÍCH 1 .Quy luật ... S+ P+ S+ M+ S+ P+ S+ P+ +Suy luận quy nạp -KN suy luận quy nạp : hình thức nhận thức từ tri thức biết riêng để rút tri th ức chung -Các hình thức suy luận: Quy nạp không hoàn toàn Tiền đề : S1...
 • 54
 • 163
 • 1

Slide môn phương pháp nghiên cứu khoa học: Chương 1: Khoa học, nghiên cứu khoa học và phương pháp nghiên cứu khoa học

Slide môn phương pháp nghiên cứu khoa học: Chương 1: Khoa học, nghiên cứu khoa học và phương pháp nghiên cứu khoa học
... NXB Trẻ, TP Hồ Chí Minh Chương KHOA HỌC , NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ PHƯƠ NG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC I -KHOA HỌC VÀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA K.H 1 -khoa học 1.1.Khái niệm khoa học học tri thức tổng quát , ... 2005, Phương pháp luận nghiên cứu khoa học NXB Khoa học kỹ thuật Hà nội 2-PGS.PTS Tô Duy Hợp-PTS Nguyễn Anh Tuấn, 1997, LOGIC HỌC, NXB Đồng Nai 3-PGS.TS Lưu Xuân Mới, Phương pháp luận nghiên cứu khoa ... cứu khoa học; NXB Đại học sư phạm 4-PGS.TS Dương văn Tiển, 2006, Giáo trình phương pháp luận nghiên cứu khoa học; NXB Xây dựng 5-Lê Tử Thành, 1993, Lô gích học phương pháp nhận thức khoa học NXB...
 • 20
 • 128
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: slide bài giảng phương pháp nghiên cứu khoa họcmẫu slide báo cáo đề tài nghiên cứu khoa họcmẫu slide báo cáo nghiên cứu khoa họcslide bài giảng môn phương pháp nghiên cứu khoa họcslide bài giảng nghiên cứu khoa họcslide báo cáo nghiên cứu khoa họcslide báo cáo đề tài nghiên cứu khoa họcslide phương pháp học tập và nghiên cứu khoa họcslide bài giảng phương pháp luận và nghiên cứu khoa học chuong 3 thu thập và xử lý thông tinslide bài giảng phương pháp luận và nghiên cứu khoa học chuong 8slide bài giảng phương pháp luận và nghiên cứu khoa học chuong 1 đại cương về nghiên cứu khoa họcđề tài nghiên cứu khoa học slideslide đề tài nghiên cứu khoa họcnghiên cứu khoa học.nghiên cứu khoa họcBerenstain bears and the papas day surpriseLife science growing up on earth are they look alikesPeople and places cherry blossoms everywherePeople and places when i visit my cousinPeople at work john h johnson business leaderPeople at work the world in your kitchenPhysical science magnet magnet gamesPhương pháp quản lý tiền bạc hiệu quảPhysical science making things move magnet timePhysical science making things move push or pullNghiên cứu hệ thống chỉ tiêu phân tích hiệu quả kinh doanh tại các doanh nghiệp sản xuất và chế biến sữa ở việt nam (tt)do an mon kết cấu tính toán ô tôPlaces near and far a trip on the erie canalWays of living one birthday, two traditionsQUẢN lý bồi DƯỠNG lý LUẬN CHÍNH TRỊ CHO đội NGŨ cán bộ cơ sở tại các TRUNG tâm bồi DƯỠNG CHÍNH TRỊ cấp HUYỆN TỈNH hải DƯƠNGNGHIÊN cứu PHẢN ỨNG của 5 BRMO 7 CACBOXYMETOXY 6 HYROXY 1 METYLQUINOLINI 3 SUNFONAT với một số tác NHÂN NUCLEOPHINChất lượng đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước về kinh tế cấp thành phố ở hà nội (tt)TIỂU LUẬN CANHKINA loài condamineaDạy học đọc hiểu thơ mới 1932 – 1945 ở trường phổ thông theo đặc điểm loại hìnhGiới thiệu webside Gamebank BT Thương Mại Điện Tử
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập