Bai 41 phenol hoa hoc 11

Bài giảng bài phenol hóa học 11 (14)

Bài giảng bài phenol hóa học 11 (14)
... phenol? sử dụng BÀI 41 II PHENOL Cấu tạo tính chất hóa học * CẤU TẠO Phenol có CTPT C6H6O OH phenol CTCT C6H5OH Mô hình phân tử phenol BÀI 41 II PHENOL Cấu tạo tính chất hóa học Vòng benzen hút e ... phenol phenol –Quan sỏt thớ nghiệm: Phenol tan nướctrong lạnh, tan nhiều phenol H2O nước nóng etanol phenol C2H5OH Từ đú rỳt tớnh chất Phenol độc, gây bỏng cho da  ý vật lớ phenol? sử dụng BÀI ... nổ(2,4,6-trinitrophenol) BÀI 41 II PHENOL 4.Ứng dụng Phenol sản xuất chất diệt cỏ 2,4-D, chất diệt nấm mốc (nitrophenol) BÀI 41 II PHENOL 4.Ứng dụng Thuốc giảm đau Thuốc ho Phenol sản xuất dược...
 • 22
 • 246
 • 0

Bài giảng bài phenol hóa học 11 (15)

Bài giảng bài phenol hóa học 11 (15)
... cho phenol vào dung dịch NaOH thấy phenol tan Sục khí CO2 vào dung dịch lại thấy phenol tách Điều chứng tỏ A phenol axit mạnh B Phenol loại ancol đặc biệt C Phenol chất có tính bazơ mạnh D Phenol ... www.themegallery.com – Phân loại * Phenol đơn chức : phân tử có nhóm –OH phenol OH OH OH   B Phenol – metyl Phenol CH3  – naphtol * Phenol đa chức : phân tử có hai hay nhiều nhóm –OH phenol D HO OH 1,2 – ... www.themegallery.com Về nhà: - Học nắm cấu tạo, tính chất viết PTHH minh họa tính chất phenol - Làm tập 2,3,4,5,6 SGK/193 - Chuẩn bị luyện tập: “Dẫn xuất halogen, ancol, phenol + Tính chất hóa học + Bài tập SGK...
 • 28
 • 198
 • 0

Bài giảng bài phenol hóa học 11 (16)

Bài giảng bài phenol hóa học 11 (16)
... phenol Phenol tan nước lạnh,tan nhiều nước nóng rượu Phenol độc,có thể gây bỏng cho da ý sử dụng BÀI 41 II PHENOL *Từ Cấu Tạo phenol em cho phenol thực TÍNHbiết CHẤT HOÁ HỌC loại phản ứng hoá học ... Rezoxinol OH Hiđroquinol ? BÀI 41 II PHENOL *Cho cÊu t¹o CTPT phenol C6H6O.Em viết CTCT phenol Ancol thơm phenol? Phenol có *So CTPT C H O cấu tạoAncol benzylic có CTPT C H O sánh phenol CTCT C H OH ... OH phenol Phenol đơn giản C6H5-OH BÀI 41 I ĐỊNH NGHĨA,PHÂN LOẠI vào số nhóm chức Phenol đơn chức: PhenolEm đa chức: phân –OH phenol, phân tử có 1nhóm –OH tử có hay nhiều nhóm –OH phân loạiphenol...
 • 26
 • 253
 • 0

Bài giảng bài phenol hóa học 11 (17)

Bài giảng bài phenol hóa học 11 (17)
... OH Phenol Đây phenol đơn giản tiêu biểu cho phenol Ví dụ: CH2OH Ancol benzylic(rượu benzylic) PHENOL II- PHENOL Cấu tạo - Công thức phân tử: C6H6O - Công thức cấu tạo: C6H5OH hay OH PHENOL PHENOL ... –OH phân tử phenol so với phân tử ancol PHENOL b Phản ứng nguyên tử H vòng benzen Vd1: Td dd Br2 OH H OH Br Br H + Br2 H + HBr dùng NB phenol trắng Br 2, 4, – tribrom phenol BÀI TẬP Bài 1: Để nhận ... trí (o-,p-) tăng lên  Phenol dễ tham gia pư benzen đồng đẳng; ưu tiên vào vị trí o-,p- Ứng dụng phenol Chất kết dính Phẩm nhuộm Tơ hóa học Ứng dụng phenol Chất dẻo Ứng dụng phenol Thuốc kích thích...
 • 22
 • 158
 • 0

Bài giảng bài luyện tập dẫn xuất halogen, ancol và phenol hóa học 11 (2)

Bài giảng bài luyện tập dẫn xuất halogen, ancol và phenol hóa học 11 (2)
... benzen -Oxi hóa cumen B BÀI TẬP PHIẾU HỌC TẬP • Câu 1:Hoàn thành chuỗi phương trình phản ứng sau( ghi rõ điều kiên có) a/ Benzen brombenzen  natriphenolat  phenol  2,4,6-tribromphenol b/ CH4 ... CẦN NHỚ Bậc nhóm chức Dẫn xuất halogen CxHyX Ancol no,dơn chức CnH2n+1OH Bậc dẫn xuất halogen bậc nguyên tử C liên kết với X Bậc ancol bậc nguyên tử C liên kết với -OH Phenol C6H5OH Thế X -OH ... C6H2OH(NO2)3 + 3H2O Phản ứng oxi hóa không hoàn toàn RCH2OH RCH=O RCH(OH)R1 RCOR1 Điều chế -Thế H HC X - Cộng HX X2 vào anken, ankin -Cộng H2O vào anken -Thế X dẫn xuất halogen -Điều chế etanol...
 • 16
 • 296
 • 0

Bài giảng bài phenol hóa học 11 (18)

Bài giảng bài phenol hóa học 11 (18)
... 41: II/ Phenol 2/ Tính chất vật lý: sgk/190 Tiết 57 – Bài 41: II/ Phenol 3/ Tính chất hóa học: So sánh cấu tạo Phenol với chất lại → dự đoán tính chất hóa học Phenol? Benzen Rượu etylic Phenol ... P/ứ oxi hóa Phản ứng este hóa P/ứ cộng H2, Cl2 Phản ứng tách nước P/ứ oxi hóa Tiết 57 – Bài 41: II/ Phenol 3/ Tính chất hóa học: a/ Phản ứng H nhóm – OH phenol: * Phenol + Kim loại →Muối phenolat ... H2 Natri Phenolat Tiết 57 – Bài 41: II/ Phenol 3/ Tính chất hóa học: a/ Phản ứng H nhóm – OH phenol: * Phenol + Kim loại →Muối phenolat + H2 ( Li, Na, K, Cs, Rb) * Phenol + Bazơ → Muối phenolat...
 • 23
 • 185
 • 0

Bài giảng bài phenol hóa học 11 (20)

Bài giảng bài phenol hóa học 11 (20)
... nhóm OH phân tử Phenol đơn chức Phân tử có nhóm –OH phenol OH OH OH OH CH Phenol C H3 phenol Phenol đa chức OH HO o-crezol m-crezol CH3 p-crezol Phân tử có hai hay nhiều nhóm –OH phenol OH OH OH ... phenol lớn etanol) Tính chất hóa học Có nhóm OH giống ancol nên phenol có khả H nhóm OH OH H H H Phenol có vòng benzene, nên có phản ứng nguyên tử H vòng benzene Phenol có phản ứng H nhóm OH ... hỗn hợp ta thu Phenol * Từ benzen C6H6 Cl2/Fe C6H5Cl NaOHdư CO2+H2O C6H5ONa C6H5OH * Có thể tách lượng nhỏ phenol từ nhựa than đá trình luyện cốc Ứng dụng Tơ hóa học Phẩm nhuộm Nhựa phenol- fomandehit...
 • 27
 • 242
 • 1

Bài giảng bài phenol hóa học 11 (2)

Bài giảng bài phenol hóa học 11 (2)
... Thắm KiỂM TRA BÀI CŨ Trình bày tính chất hóa học ancol ? Viết phương trình phản ứng hóa học minh họa tính chất ? Phản ứng H nhóm OH Phản ứng nhóm OH Phản ứng tách nước Phản ứng oxi hóa Nguyễn Thị ... Hồng Thắm 19 /11/ 2013 Bài 55 Nguyễn Thị Hồng Thắm 19 /11/ 2013 Ứng dụng Nguyễn Thị Hồng Thắm 19 /11/ 2013 CH3 (A) OH (B) OH CH3 OH (C) (D) HO Nguyễn thị hồng thắm OH 11/ 19/2013 ĐỊNH NGHĨA Phenol hợp ... OH OH CH3 OH Nguyễn Thị Hồng Thắm OH 19 /11/ 2013 Phân loại Phenol chia làm loại: - Monophenol phân tử phenol có chứa nhóm hydroxyl - Poliphenol phân tử phenol chứa nhiều nhóm hydroxyl CH3 OH OH...
 • 29
 • 177
 • 0

Bài giảng bài phenol hóa học 11 (3)

Bài giảng bài phenol hóa học 11 (3)
... tiêu cần đạt  Phenol gì? Sự khác rượu thơm phenol  Tính chất vật lý, tính chất hóa học phenol  Sự ảnh hưởng qua lại nhân thơm nhóm phân tử phenol  Các phương pháp điều chế phenol I Định nghĩa ... 2C6H5ONa + Natri phenolat H2 phenol b.Phản ứng với bazơ H2O Ống phenol dd NaOH Ống phenol Các em có nhận xét gì? Nhận xét: Ở ống 1, phenol tan nước Phenol có tính axit Ở ống nghiệm , phenol tan dung ... II.Cấu tạo phenol - CTPT: C6H6O - CTCT: :O - H C6H5 - OH Gốc Phenolat Liên kết O – H bị phân cực mạnh → Dễ tách H khỏi nhóm – OH phenol Phenol có tính axit mạnh rượu III Tính chất hóa học So sánh...
 • 21
 • 164
 • 0

Bài giảng bài phenol hóa học 11 (5)

Bài giảng bài phenol hóa học 11 (5)
... gọi nhóm -OH phenol ? + Nhóm C6H5- gọi gốc phenyl PHENOL Bài 41: I ĐỊNH NGHĨA VÀ PHÂN LOẠI Phân loại: • Phenol đơn chức: Người ta vào đâu để phân loại phenol ? OH OH CH a) Phenol Phenol đa chức: ... nghiên cứu 41: Phenol PHENOL Bài 41: I ĐỊNH NGHĨA VÀ PHÂN LOẠI Từ cơng thức a) ; b) c) em có nhận xét liên kết nhóm –OH với vòng benzen ? OH OH OH CH CH a) b) OH c) Định nghĩa: Phenol hợp chất ... O-H ancol • Nhóm –OH phenol gây hiệu ứng đẩy e phía nhân benzen, làm cho nhân benzen dồi e vị trí ortho para nên ng,tử H vị trí ưu tiên tác nhân dương Bài 41: PHENOL II PHENOL: C6H6O Tính chất...
 • 15
 • 172
 • 0

Bài giảng bài phenol hóa học 11 (6)

Bài giảng bài phenol hóa học 11 (6)
... nóng etanol www.themegallery.com LOGO Tiết: 58 II PHENOL Tính chất hóa học O H H H H H H www.themegallery.com LOGO Tiết: 58 II PHENOL Tính chất hóa học a) Phản ứng nguyên tử H nhóm –OH  Phản ứng ... NaOH + C6H5OH (B): Phenol tan hết tác dụng với NaOH tạo thành C6H5ONa tan nước C6H5ONa + CO2 (C): Phenol tách làm vẩn đục dung dịch Tiết: 58 II PHENOL Tính chất hóa học DD PHENOL b Phản ứng nguyên ... Phân loại Dựa theo số nhóm –OH phân tử, phenol phân thành loại: OH OH OH OH * Phenol đơn chức: OH phân tử có nhóm –OH OH OH OH α CH3 CH3 phenol – metylphenol CH3 β OH α – naphtol www.themegallery.com...
 • 28
 • 162
 • 0

Bài giảng bài phenol hóa học 11 (7)

Bài giảng bài phenol hóa học 11 (7)
... etanol PHENOL 19 /11/ 2013 ĐẶNG VĂN VƯỢNG Tiết 52, Bài 41 : PHENOL -Dựa vào cấu tạo phenol em dự đoán nguyên tử hidro dễ tham gia phản ứng hóa học? I – ĐỊNH NGHĨA, PHÂN LOẠI Định nghĩa; II- PHENOL ... lí 3, Tính chất hóa học H H H - Phenol có phản ứng nguyên tử H nhóm –OH - Thế nguyên tử H vòng benzen H 19 /11/ 2013 ĐẶNG VĂN VƯỢNG H dễ bị thay phản ứng hóa học Tiết 55, Bài 41 : PHENOL I – ĐỊNH ... xuất thuốc cỏ 2,4 D 15 Ứng dụng phenol Chất kết dính 19 /11/ 2013 Phẩm nhuộm ĐẶNG VĂN VƯỢNG Tơ hóa học 16 Ứng dụng phenol 19 /11/ 2013 Chất dẻo ĐẶNG VĂN VƯỢNG 17 Ứng dụng phenol Thuốc kích thích sinh...
 • 20
 • 166
 • 0

Bài giảng bài phenol hóa học 11 (8)

Bài giảng bài phenol hóa học 11 (8)
... + H2 natri phenolat  Tác dụng với dung dịch bazơ OH O Na + + Na O H Phenol Natriphenolat dd Phenol dd Natriphenolat NaOH H 2O NHẬN XÉT  Phenol tác dụng với KL kiềm, dd bazơ  Vậy: Phenol có ... benzen  Phenol đơn giản là: C6H5–OH Vd: HO OH CH3 Phenol m – crezol Phân loại Dựa theo số nhóm –OH phân tử, phenol phân thành loại:  Phenol đơn chức: phân tử có nhóm –OH OH OH OH α β CH3 phenol ... DỤNG  Phenol nguyên liệu sản xuất nhựa phenolfomandehit  Dùng điều chế dược phẩm, phẩm nhuộm, thuốc nổ, …  Sản xuất chất diệt nấm mốc (nitrophenol), chất trừ sâu bọ, … BÀI TẬP VẬN DỤNG Bài 1:...
 • 22
 • 186
 • 0

Bài giảng bài phenol hóa học 11 (9)

Bài giảng bài phenol hóa học 11 (9)
... Để lâu, phenol chuyển thành màu hồng bị oxi hóa chậm không khí Nóng chảy 430C Phenol độc Phenol gây bỏng dính vào da 3 Tính chất hóa học So sánh điểm giống khác đặc điểm phenol ancol Phenolcấu ... benzen gọi : phenol 2 Phân loại Dựatheo vàosố đâu mà ta phân loạitử ,phenol? Có bao Dựa nhóm –OH phân phenol nhiêu loạiloại phenol ? phân thành: Phenol đơn chức : phân tử có nhóm - OH phenol OH ... sắn, chín, ? Bài 41: Phenol Định nghĩa phân loại Tính chất vật lý Phenol Tính chất hoá học Các ứng dụng Bài tập vận dụng I.Định nghĩa, phân loại 1.Định nghĩa CH  OH OH CH  CH  OH phenol Ancol...
 • 28
 • 175
 • 0

Xem thêm

Đăng ký
Đăng nhập