Mechanism of clinical signs final Cơ chế triệu chứng học (Bản dịch tiếng việt nội bộ ĐH Y Dược TP HCM )

Bài Giảng Mô ĐH Y Dược TP.HCM

Bài Giảng Mô Cơ ĐH Y Dược TP.HCM
... tương màng đ y i từ 2-3cm tới >30cm, có vân ngang Nhiều nhân, h.g y nằm sát màng Phía màng tương màng đ y tương: nhiều tơ cơ, bao quanh tơ cơ: LNB không hạt, nhiều ty thể, có: myoglobin, nhiều ... protein: myosin, có đĩa A, phần trung tâm sarcomere - Sự co cơ: trượt xơ actin lồng sâu vào xơ myosin Kết co cơ: chiều dài xơ không thay đổi, đĩa A không thay đổi Chiều dài đĩa I, vạch H, tơ cơ, sợi ... phân tử protein: actin, tropomyosin, troponin Xơ actin có đĩa A I gián đoạn vạch H, ch y // với xơ d y, có đầu gắn với vạch Z, đầu gối lên xơ d y + Xơ myosin: d y, d= 10- 15nm, dài 1,5µm (=c.dài...
 • 33
 • 123
 • 0

Đềthi dược cổ truyền dược chính quy, liên thông, văn bằng 2 ĐH Y Dược TP HCM

Đềthi dược cổ truyền dược chính quy, liên thông, văn bằng 2 ĐH Y Dược TP HCM
... dao để thái dược liệu có tính chất a Mềm dẻo b Rắn dai nhiều sơ c Dược liệu có tanin 18 19 20 21 22 23 24 25 d Rắn không sơ e Dược liệu có alkaloid Tác dụng tốt flavonoid hoa hòe, cam bưởi a Bền ... 11 12 13 14 15 16 17 c Scrphiaceae d Scrophulariaceae e Scrophulariaea Sao vàng xem cạnh dùng cho a Dược liệu chứa đường b Dược liệu chứa tinh bột hay đường c Dược liệu chứa chất nh y nhớt d Dược ... lợi th y bao gồm nhóm a Trạch tả, mộc thông, ý dĩ, xuyên tiêu b Trạch tả, mộc thông ,ý dĩ, râu bắp c Mộc thông, ý dĩ, xuyên tiêu, rau bắp d Mộc thông ý dĩ, xuyên tiêu, sa nhân e Ý dĩ xuyên tiêu,...
 • 10
 • 195
 • 1

MÁU VÀ DỊCH THỂ. ĐH Y Dược TP.HCM

MÁU VÀ DỊCH CƠ THỂ. ĐH Y Dược TP.HCM
... Proconvertin • Y u tố VIII : Y u tố chống ch y máu A • Y u tố IX : Y u tố chống ch y máu B (y u tố Christmas) • Y u tố X : Y u tố Stuart • Y u tố XI : Tiền Thromboplastin huyết tương • Y u tố XII : Y u ... phóng Huyết huyết tương – (fibrinogen + y u tố đông máu) 41 Các dịch thể • • • Dịch nội bào Dịch ngoại bào Huyết tương (19%) Dịch kẽ (80%) Dịch não t y (1%) 42 Các dịch thể Thành phần Dịch nội ... Cl-, HCO3-, CO2, sản phẩm chuyển hóa tế bào Gồm • Huyết tương • Dịch kẽ • Dịch bạch huyết • Dịch não t y Dịch nhãn cầu 44 Các dịch thể Dịch ngoại bào Thành phần huyết tương • chiếm 5% trọng lượng...
 • 46
 • 201
 • 0

HÓA HỌC PHI KIM ĐH Y DƯỢC TP HCM

HÓA HỌC VÔ CƠ PHI KIM ĐH Y DƯỢC TP HCM
... Hóa học - Các nguyên tô 'phi kim Mục lục t Trang • Lời nói đầu .3 Mở đầu : Tổng quan nguyên tố phi kim 11 1.1 Vị trí nguyên tố ph i kim bảng tuần hoàn nguyên tố hóa học độ ... khảo 351 Hóa học - Các nguyên tố p h i kim (I M đầu ) 11 • M Ở đâU : Tổng quan vê nguyên tô phi kim N ội dung chủ y u gồm: Vị trí nguyên tố phi kim bảng tuần hoàn Độ phổ biến phi kim vỏ Trái ... Vị trí nguyên tố phi kim bảng tuần hoàn 12 (2) Hàm lượng nguyên tô 'phi kim vỏ Trái Đ ấ t 12 (3) Hàm lượng nguyên tô' phi kim khí q u y ể n 13 (4) Thành phần nguyên tố phi kim chất s...
 • 155
 • 146
 • 0

HỌC CHẤT LƯU ĐH Y DƯỢC TP HCM

CƠ HỌC CHẤT LƯU ĐH Y DƯỢC TP HCM
... lỏng thực Giải thích quy luật chuyển động máu thể NỘI DUNG  CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN TĨNH HỌC CHẤT LƯU ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT LƯU LÝ TƯỞNG  ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT LƯU THỰC    CHUYỂN ĐỘNG CỦA MÁU TRONG ... ĐỘNG CỦA MÁU TRONG HỆ TUẦN HOÀN I/ CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN 1- Chất lưu   Là chất ch y ( bao gồm chất lỏng chất khí ) Chất lưu lý tưởng : Là chất lưu hòan tòan không nén (bảo toàn thể tích) lực ...  129,6.105    Pa 17.10    Pa 17.103    Pa.     II/ TĨNH HỌC CHẤT LƯU 1- Áp súât th y tĩnh (phương trình Tĩnh học chất lưu) L y khối chất lưu lý tưởng, nằm y n, trọng trường (g = const) dạng hình trụ p1...
 • 71
 • 371
 • 2

GIẢI PHẪU SINH LÝ HỆ XƯƠNG KHỚP ĐH Y DƯỢC TP HCM

GIẢI PHẪU SINH LÝ HỆ CƠ XƯƠNG KHỚP ĐH Y DƯỢC TP HCM
... Cấu tạo chức sinh xương Cấu tạo chức sinh khớp Cấu tạo chức sinh Cấu tạo chức sinh xương Khái niệm Xương Khớp Thần kinh Xương Bộ xương • 206 xương • Liên kết d y chằng, cơ, gân • ... calci xương 18 Bộ Xương người Xương đầu Xương thân Xương chi • Xương sọ • Xương mặt • Xương ức • Xương sườn • Xương sống • Xương chi • Xương chi 19 20 Cấu tạo Xương Xương dài Đầu xương Xương ... mẻ xương Bao khớp gắn xương khớp lại với 34 KHỚP Khớp động • Sụn khớp, màng hoạt dịch, hoạt dịch • Khớp xương tay, xương chân Khớp bán động • Đĩa sụn, hoạt dịch • Khớp đốt sống, khớp háng Khớp...
 • 61
 • 290
 • 3

TÀI LIỆU ÔN THI TIẾNG ANH B TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP TP HCM key

TÀI LIỆU ÔN THI TIẾNG ANH B TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP TP HCM có key
... Definitely A spend B for B upset B for B additional B put B B instead B hit B like B to B duty B opposite B restore B Mainly B make C at C trouble C yet C besides C set C catch C preferably C depress ... carry A broke A cashes A with A in A change A a meeting A available A presented B for B mechanically B inconvenient B best B need B to B take B poor B sends B in B within B move B an interview B ready ... A got A of A some A made A bored A intend A desire B travel B over B posters B keen B route B inquire B took B would B came B from B several B had B worried B mean B request C voyage C into C...
 • 59
 • 461
 • 0

quan thị giác - bộ môn giải phẫu học đh y dược tp hồ chí minh

cơ quan thị giác - bộ môn giải phẫu học đh y dược tp hồ chí minh
... trung tâm giác mạc Trục nhãn cầu Cực sau : trung tâm củng mạc Đường vòng quanh = xích đạo Trục thò giác : qua điểm vàng , thần kinh thò giác 2.1.1 LỚP XƠ :  Bảo vệ nhãn cầu, chia làm phần : Giác ... thò giác , trước có miệng thắt ◦ Võng mạc thể mi ◦ Võng mạc mống mắt    Thể th y tinh : 4/5 sau nhãn cầu Thấu kính Th y dòch : ◦ Giống huyết tương protein ◦ Từ mõm mi > góc mống mắt giác ... GIÁC MẠC : ◦ 1/6 , d = 12 mm có rãnh củng mạc, có xoang tónh mạch củng mạc ◦ D y : ngoại biên mm, trung tâm 0,5 mm ◦ Có lớp :      Thượng mô trước giác mạc Lá giới hạn trước Chất riêng giác...
 • 17
 • 322
 • 2

a translation quality assessment of the vietnamese version of the nover the notebook by petal lê (2010) using peter newmark's model = đánh giá chất lượng bản dịch tiếng việt của tiểu thuyết nhật ký (2010) do petal lê

a translation quality assessment of the vietnamese version of the nover the notebook by petal lê (2010) using peter newmark's model = đánh giá chất lượng bản dịch tiếng việt của tiểu thuyết nhật ký (2010) do petal lê
... VERSION OF THE NOVEL THE NOTEBOOK BY PETAL (2010) USING PETER NEWMARK’S MODEL (Đánh giá chất lượng dịch tiếng Việt tiểu thuyết Nhật (2010) Petal dịch theo mô hình Peter Newmark) M .A MINOR THESIS ... methods of translation as followed: Source Language Emphasis Target Language Emphasis Word-for-word translation Adaptation Literal translation Free translation Faithful translation Idiomatic translation ... referential and pragmatic accuracy of the translation by the translator‟s standards If the translation is not a clear version of the original, we consider first whether these essential „invariant‟...
 • 49
 • 440
 • 3

Đánh giá chất lượng bản dịch Tiếng Việt tác phẩm “Chicken Soup for Mother and Daughter Soul” áp dụng mô hình của Julliane House= evaluating the vietnamese version of the book chicken soup for mother and daughter soul by jack candfield and mark victor has

Đánh giá chất lượng bản dịch Tiếng Việt tác phẩm “Chicken Soup for Mother and Daughter Soul” áp dụng mô hình của Julliane House= evaluating the vietnamese version of the book chicken soup for mother and daughter soul by jack candfield and mark victor has
... DAUGHTER SOUL BY JACK CANDFIELD AND MARK VICTOR HASEN USING JULLIANE HOUSE’S MODEL (Đánh giá chất lượng dịch Tiếng Việt tác phẩm Chicken Soup for Mother and Daughter Soul áp dụng hình Julliane ... flowers and many other products in line with Chicken Soup for the Soul s purpose Chicken Soup for Mother and Daughter Soul includes the best selections on mothering from Chicken Soup for the Soul' s ... for the Preteen Soul, Chicken Soup for the Prisoner's Soul, Chicken Soup for the Soul: Tough Times, Tough People, Chicken Soup for the Grandparent's Soul, Chicken Soup for the Soul: Teens Talk...
 • 62
 • 258
 • 0

Dược cổ truyền Đại học Y dược TP HCM Đề thi trắc nghiệm, câu hỏi ngắn, điền khuyết

Dược cổ truyền Đại học Y dược TP HCM Đề thi trắc nghiệm, câu hỏi ngắn, điền khuyết
... thường g y tác dụng phụ BJ A Khi uống g y đắng miệng BK B G y táo, tổn thương tân dịch BL C G y tổn thương nguyên khí BM D G y ch y máu cam, nôn máu BN E G y chóng mặt, mở mắt BO BP 34 C y chó đẻ ... loại: A Âm dược B sinh dược C thục dược D dương dược E hàn dược AJ AK 26.Thuốc có vị mặn thường có tác dụng: A Thu liễm, liễm hãn B Thanh nhiệt sát khuẩn C Nhuận trường bồi bổ D Hành khí huyết, giảm ... Từ thực vật JJ C Từ động vật JK D Câu a b JL E Câu b c JM JN PHÂN II CHỌN CÂU TƯƠNG ỨNG CHẾO ( 20 CÂU) JO A.Chọn nhóm thuốc dược liệu sau: JP JR JT JV JX 71 Xuyên khung 72 Dấp cá 73 Cỏ mực 74...
 • 14
 • 652
 • 2

CÁC DẤU HIỆU BẢN TRÊN XQ & CT SCAN LỒNG NGỰC, ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP HCM

CÁC DẤU HIỆU CƠ BẢN TRÊN XQ & CT SCAN LỒNG NGỰC, ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP HCM
... độ hình dải khu trú: • Da y vách liên thu y hình chuỗi hạt • Da y vách liên tiểu thu y • Dải nhu mô • Đường cong cạnh màng phổi D Y VÁCH LIÊN TIỂU THU Y DẢI NHU MÔ ĐƯỜNG CẠNH MÀNG ... DẠNG C Y ĐÂM CHỒI KẾT LUẬN 1) Các dấu hiệu bản X quang và CT scan lồng ngực có ích thống nhất mô tả tổn thương X quang 2) Tiếp cận phân tích các dấu hiệu bản XQ và CT scan ... trưởng thành ĐỈNH CẠNH CƠ HOÀNH • Hình mờ tam giác nhỏ có đa y nằm vòm hoành • Kết hợp giảm thể tích thu y phổi bên TIỂU THU Y PHỔI NỘI DUNG TRÌNH B Y II Các tổn thương giảm...
 • 37
 • 759
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: cơ sở ngôn ngữ học và tiếng việt ebookcơ sở ngôn ngữ học và tiếng việt downloadcơ sở ngôn ngữ học và tiếng việt pdfcơ sở ngôn ngữ học và tiếng việtkhoa y học cổ truyền trường đại học y dược tp hcmtài liệu cơ sở ngôn ngữ học và tiếng việttrắc nghiệm cơ sở ngôn ngữ học và tiếng việtcơ sở ngôn ngữ học và tiếng việt mai ngọc chừđề thi cơ sở ngôn ngữ học và tiếng việtsách cơ sở ngôn ngữ học và tiếng việtđề cương cơ sở ngôn ngữ học và tiếng việtđại học y dược tp hcm cơ sở 1cơ sở ngôn ngữ học và tiếng việt mai ngọc chừ pdfcơ chế sử dụng học phícác cơ chế di truyền họcgiải chi tiết đề thi tốt nghiệp lý 2017 mã đề 222Điều tra kinh nghiệm sử dụng cây có ích của đồng bào dân tộc H’Mông và Dao của huyện Bát Xát tỉnh Lào Cai (LV thạc sĩ)Phân lập, đánh giá đa dạng và khả năng sinh kháng sinh của xạ khuẩn nội sinh trên cây màng tang tại tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Đánh giá khả năng tăng cường tích lũy tinh bột ở cây thuốc lá chuyển gen AGPS và AGPL mã hóa Enzyme Agpase ở cây sắn (LV thạc sĩ)Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả bảo mật thông tin trên mạng truyền số liệu đa dịch vụ (LV thạc sĩ)Đánh giá mức độ, tỷ lệ nhiễm Staphylococcus aureus và Escherichia coli trong một số nhóm thực phẩm tươi sống tại chợ đầu mối Long Biên, Hà Nội (LV thạc sĩ)Nghiên cứu sự đa dạng của các loài ong xã hội bắt mồi thuộc họ ong Vàng (Hymenoptera Vespidae) ở các đai độ cao khác nhau của khu vực Đông Bắc (LV thạc sĩ)Nghiên cứu khả năng sinh trưởng và cải tạo đất bãi thải mỏ than Quảng Ninh của Keo Tai tượng (Acacia mangium) với Nấm rễ nội cộng sinh AM (Arbuscular mycorrhiza) tại vườn ươm (LV thạc sĩ)Bất đẳng thức từ góc nhìn hình học (LV thạc sĩ)Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển, năng suất của một số giống đậu tương tại thành phố Yên Bái Tỉnh Yên Bái (LV thạc sĩ)Phân tích cấu trúc của một số dẫn xuất dihydro benzohcinnoline5,6dion bằng các phương pháp hóa lý hiện đại (LV thạc sĩ)Phân tích cấu trúc, hàm lượng của dẫn xuất 2(4,6diclo8metyl quinolin2yl)5,7di(tertbutyl)1,3tropolon bằng một số phương pháp phân tích hóa lý hiện đại (LV thạc sĩ)Văn hóa ứng xử của người Việt trong truyện cổ tích thần kì (LV thạc sĩ)Nghiên cứu phân tích hàm lượng thủy ngân trong động vật hai mảnh tại Quảng Ninh bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử kết hợp kỹ thuật hóa hơi lạnh (LV thạc sĩ)Giải pháp phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Nano Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Thiết kế tiến trình dạy học dạy học theo chủ đề một số kiến thức phần “Nhiệt học” Vật lí 10 nhằm phát triển hoạt động nhận thức tích cực của học sinh THPT miền núi (LV thạc sĩ)Quản trị rủi ro trong phương thức tín dụng chứng từ tại Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt NamTest bank for Audit and assurance services by Alvin AlrensSlide môn định giá doanh nghiệp ĐH KTQDSamsung BN44 00358b PSU schematic
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập