Ánh xạ giả aphin và ứng dụng

Ánh xạ giả Aphin ứng dụng

Ánh xạ giả Aphin và ứng dụng
... nghĩa ánh xạ giả aphin 2.1.4 Ánh xạ giả aphin Định nghĩa 2.2 Một ánh xạ T : K → Rn gọi ánh xạ giả aphin T −T ánh xạ giả đơn điệu Như ta khẳng định hai ánh xạ Ví dụ 2.3 Ví dụ 2.4 ánh xạ giả aphin. Từ ... bày số khái niệm dùng phần sau 11 Chương ÁNH XẠ GIẢ APHIN ỨNG DỤNG 2.1 Định nghĩa ánh xạ giả aphin Trong phần nghiên cứu ánh xạ giả aphin ứng dụng vào nghiên cứu bất đẳng thưc biến phân Những ... f giả tuyến tính 2.2 f ánh xạ giả aphin Tính chất ánh xạ giả aphin Trong phần tập trung nghiên cứu ánh xạ giả aphin toàn không gian, tức ánh xạ giả aphin T : Rn → Rn Chúng ta tìm dạng chung ánh...
 • 54
 • 75
 • 0

Đạo hàm ánh xạ kiểu weigarten ứng dụng luận văn thạc sỹ toán học

Đạo hàm ánh xạ kiểu weigarten và ứng dụng luận văn thạc sỹ toán học
... Levi-Civita VII Ánh xạ đẳng cự VIII Ánh xạ kiểu Weigarten Chương Đạo hàm ánh xạ kiểu Weigarten Trong chương này, trình bày định nghĩa số tính chất ánh xạ đạo hàm ánh xạ kiểu Weigarten, ứng dụng nghiên ... ĐẠO HÀM ÁNH XẠ KIỂU WEIGARTEN Trong chương này, trình bày khái niệm đạo hàm ánh xạ kiểu Weigarten, phát biểu chứng minh cụ thể số tính chất, nêu chứng minh số ứng dụng I Đạo hàm ánh xạ kiểu Weigarten ... số ứng dụng Ngoài ra, việc sử dụng công cụ “ Đạo hàm ánh xạ kiểu Weigarten ” để tìm số tính chất độ cong đa tạp Riemann Do vậy, luận văn mang tên : Đạo hàm ánh xạ kiểu Weigarten ứng dụng Luận văn...
 • 41
 • 282
 • 0

Một số vấn đề về mở rộng ánh xạ liên tục ứng dụng của định lí hahn banach

Một số vấn đề về mở rộng ánh xạ liên tục và ứng dụng của định lí hahn banach
... Mở rộng ánh xạ liên tục Trong mục ta trình bày số kết việc mở rộng ánh xạ liên tục không gian mêtric Cho X Y hai không gian mêtric, A không gian X ánh xạ liên tục Tồn hay không, ánh xạ liên tục ... tục, ánh xạ tuyến tính liên tục có tài liệu tham khảo Đa vài kết mở rộng ánh xạ liên tục hai không gian mêtric mở rộng ánh xạ tuyến tính liên tục hai không gian định chuẩn, Định 2.3, Hệ 2.4 Định ... g liên tục || g |||| f || Hiển nhiên g = f || mở rộng tuyến tính liên tục f E || g ||=|| f || |D f |||| g || Vậy g 3.3 Các ứng dụng định Hahn- Banach Các định trên, đặc biệt định Hahn...
 • 26
 • 345
 • 0

điểm bất động của ánh xạ không giãn ứng dụng

điểm bất động của ánh xạ không giãn và ứng dụng
... r < ánh xạ T : C → E gọi ánh xạ co Nếu r = ánh xạ T : C → E gọi ánh xạ không giãn 1.10.Định lí (Nguyên lí điểm bất động ánh xạ co) Cho không gian Banach H , ánh xạ f : H → H ánh xạ co ánh xạ f ... ÁNH XẠ KHÔNG GIÃN TRONG KHÔNG GIAN HILBERT 2.1 .Điểm bất động ánh xạ không giãn không gian Hilbert 2.1.1 Định lí (Điểm bất động ánh xạ không giãn không gian Hilbert) U U Cho C tập lồi, đóng, không ... chất điểm bất động ánh xạ không giãn ▄ 3.2 Điểm bất động họ ánh xạ không giãn 3.2.1 Định lí (điểm bất họ hữu hạn ánh xạ không giãn) U U Cho C tập lồi, compact yếu, có cấu trúc chuẩn tắc không...
 • 55
 • 622
 • 3

tóm tắt luận án tiến sĩ ĐIỂM BẤT ĐỘNG CỦA ÁNH XẠ NGẪU NHIÊN ỨNG DỤNG TRONG PHƯƠNG TRÌNH TOÁN TỬ NGẪU NHIÊN

tóm tắt luận án tiến sĩ ĐIỂM BẤT ĐỘNG CỦA ÁNH XẠ NGẪU NHIÊN VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHƯƠNG TRÌNH TOÁN TỬ NGẪU NHIÊN
... X Toán tử ngẫu nhiên từ X vào X gọi toán tử ngẫu nhiên X Toán tử ngẫu nhiên từ X vào R gọi phiếm hàm ngẫu nhiên 1.1.2 Định nghĩa Cho f, g : Ω × X → Y hai toán tử ngẫu nhiên Toán tử ngẫu nhiên ... với toán tử ngẫu 0 nhiên f Nội dung luận án bao gồm định lý thác triển toán tử ngẫu nhiên thành toán tử hoàn toàn ngẫu nhiên, kết nghiên cứu điểm bất động, điểm trùng toán tử hoàn toàn ngẫu nhiên ... định lý tồn điểm bất động điểm trùng toán tử hoàn toàn ngẫu nhiên Chương trình bày kết nghiên cứu ứng dụng định lý điểm bất động, điểm trùng toán tử hoàn toàn ngẫu nhiên Các ứng dụng chứng minh...
 • 27
 • 173
 • 0

Bài thuyết trình-Nguyên lý ánh xạ co Banach ứng dụng

Bài thuyết trình-Nguyên lý ánh xạ co Banach và ứng dụng
... Điểm bất động Ánh xạ co Nguyên ánh xạ co Banach KHỔNG VĂN HẢI Nguyên ánh xạ co Banach ứng dụng Cấu trúc thuyết trình Điểm bất động Ánh xạ co Nguyên ánh xạ co Banach Ứng dụng KHỔNG VĂN ... KHỔNG VĂN HẢI Nguyên ánh xạ co Banach ứng dụng Cấu trúc thuyết trình Điểm bất động Ánh xạ co Nguyên ánh xạ co Banach Ứng dụng KHỔNG VĂN HẢI Nguyên ánh xạ co Banach ứng dụng Định nghĩa : ... HẢI Nguyên ánh xạ co Banach ứng dụng Nguyên ánh xạ co Banach Một ánh xạ co từ không gian metric đầy X vào có điểm bất động KHỔNG VĂN HẢI Nguyên ánh xạ co Banach ứng dụng Chứng minh: Giả...
 • 26
 • 209
 • 0

Nguyên lý biến phân của ánh xạ bảo giác ứng dụng (LV00166)

Nguyên lý biến phân của ánh xạ bảo giác và ứng dụng (LV00166)
... hệ thống nguyên biến phân ánh xạ bảo giác Tổng hợp ứng dụng nguyên biến phân ánh xạ bảo giác Nhiệm vụ nghiên cứu Nghiên cứu nguyên biến phân ánh xạ bảo giác v ứng dụng Đối tợng v phạm ... cứu nguyên biến phân ánh xạ bảo giác v ứng dụng số vấn đề thuyết v thực tiễn Luận văn gồm phần mở đầu, hai chơng, kết luận v t i liệu tham khảo Trong đó: Chơng 1: Nguyên biến phân ánh xạ ... z v w ,w = mặt phẳng 43 Chơng ứng dụng nguyên biến phân ánh xạ bảo giác 2.1 ứng dụng để giải số vấn đề thuyết 2.1.1 Các đạo h m biên Các nguyên biến phân đ đợc xác lập cho phép ta l...
 • 73
 • 159
 • 0

Ánh xạ đối ngẫu ứng dụng

Ánh xạ đối ngẫu và ứng dụng
... 1.11 Không gian Banach lồi 22 Ánh xạ đối ngẫu ứng dụng 2.1 Khái niệm tính chất ánh xạ đối ngẫu 26 26 2.2 Ứng dụng ánh xạ đối ngẫu 47 2.2.1 Toán tử chiếu suy ... ứng lồi yếu x ∈ X, ∥ x ∥= 1) Hệ 1.6 Không gian Banach trơn phản xạ Chương Ánh xạ đối ngẫu ứng dụng Trong chương trình bày kiến thức ánh xạ đối ngẫu gồm định nghĩa, ví dụ , tính chất ánh xạ đối ... lòng mong muốn tìm hiểu sâu giải tích hàm ứng dụng, chọn đề tài Ánh xạ đối ngẫu ứng dụng Mục đích luận văn nghiên cứu tính chất ánh xạ đối ngẫu ứng dụng Nội dung luận văn bao gồm hai chương:...
 • 76
 • 96
 • 1

BẬC CỦA ÁNH XẠ KHẢ VI ỨNG DỤNG

BẬC CỦA ÁNH XẠ KHẢ VI VÀ ỨNG DỤNG
... vị ứng với phủ (U i )iI đa tạp M SVTH: Lưu Thùy Thương -Trang 8- BẬC CỦA ÁNH XẠ KHẢ VI ỨNG DỤNG SVTH: Lưu Thùy Thương GVHD: Th.S Nguyễn Duy Thanh -Trang 9- BẬC CỦA ÁNH XẠ KHẢ VI ỨNG DỤNG ... 13- BẬC CỦA ÁNH XẠ KHẢ VI ỨNG DỤNG GVHD: Th.S Nguyễn Duy Thanh Chương BẬC CỦA ÁNH XẠ KHẢ VI VÀ CÁC ỨNG DỤNG Định lý 1.1 Định lý 1.2 Ví dụ Tính chất 2.1 Định nghĩa 2.2 Định lý, hệ Một số áp dụng ...  1 ánh xạ nhẵn Do đó, S n đa tạp khả vi nhẵn Ví dụ 2: Ánh xạ Gauss SVTH: Lưu Thùy Thương -Trang 4- BẬC CỦA ÁNH XẠ KHẢ VI ỨNG DỤNG GVHD: Th.S Nguyễn Duy Thanh 1.3 Tích hai đa tạp khả vi M...
 • 14
 • 96
 • 0

BẬC CỦA ÁNH XẠ KHẢ VI ỨNG DỤNG

BẬC CỦA ÁNH XẠ KHẢ VI VÀ ỨNG DỤNG
... tuyn tớnh) nu nú tuyn tớnh theo tng bin, ngha l vi mi ch s i v mi phn t v1, , vi 1, vi , vi +1, , vq V c nh thỡ ỏnh x v a (v1 , , vi 1, vi , vi +1, , vq ) l mt hm tuyn tớnh 2.1.1.1 Mnh Tp ... GVHD: Th.S Nguyn Duy Thanh BC CA NH X KH VI V NG DNG Suy o kh vi Tng t o kh vi 1.1.3 Tớch ca hai a kh vi M , N l hai a nhn vi s chiu theo t t l m v n , vi cỏc atlas ca { } { } , chỳng ln lt l: ... Duy Thanh BC CA NH X KH VI V NG DNG n v p = vi i =1 ( p) xi ( fo ) ( ( p)) (vi ) x i i =1 n df ( p )(v p ) = v p [ f ] = Nu v p c vit : v p = '(t0 ) , vi : J U kh vi v (t0 ) = p thỡ df...
 • 71
 • 72
 • 0

bậc tôpô của ánh xạ a proper ứng dụng

bậc tôpô của ánh xạ a proper và ứng dụng
... Lun bao gm chng sau: Chng nh x A- proper Trỡnh by v nh ngha s chiu v ỏnh x A- proper (nh ngha 1.1.1 v nh ngha 1.2.1) Chng Bc suy rng ca ỏnh x A- proper Trỡnh by nh ngha bc suy rng (nh ngha 2.1.1) ... Khi ú S A l ỏnh x A- proper i vi S Nu N S A thỡ: Deg S A, 0 , D S ,0 hoaởc , Chng minh Ta cú S A l ỏnh x A- proper i vi S Khi N S A , S A l phộp ni x, dn n Sx Ax vi mi ... viờn Tụ Thanh Tựng MC LC Trang ph b a Li cm n Mc lc M U Chng NH X A- PROPER 1.1 nh ngha s chiu 1.2 nh x A- proper .5 Chng BC SUY RNG CA NH X A- PROPER...
 • 53
 • 58
 • 0

hàm chọn của một số lớp ánh xạ đa trị ứng dụng

hàm chọn của một số lớp ánh xạ đa trị và ứng dụng
... ánh xạ đa trị nghiên cứu ánh xạ đơn trị có chứa đầy đủ tính chất, thông tin ánh xạ đa trị Hàm chọn (hay lát cắt) ánh xạ đa trị ánh xạ đơn trị Chính lý trên, chọn đề tài: Hàm chọn số lớp ánh xạ ... Tính liên tục ánh xạ đa trị 1.1.1 Tính nửa liên tục liên tục ánh xạ đa trị Trước xét tính liên tục ánh xạ đa trị ta trình bày lại số khái niệm ký hiệu liên quan đến ánh xạ đa trị sử dụng phần Cho ... 35 2.1.1 Khái niệm ánh xạ đa trị đo 35 2.1.2 Sự tồn hàm chọn đo 40 2.2 Các ví dụ áp dụng 42 Chương HÀM CHỌN CỦA ÁNH XẠ TĂNG 42 3.1 Ánh xạ đa trị tăng ...
 • 70
 • 57
 • 0

Nghiên cứu tương quan tỷ số các đồng vị phóng xạ môi trường ứng dụng trong bài toán đánh giá nguồn gốc trầm tích

Nghiên cứu tương quan tỷ số các đồng vị phóng xạ môi trường và ứng dụng trong bài toán đánh giá nguồn gốc trầm tích
... lâu dài môi trường cách tự nhiên người tạo gọi đồng vị phóng xạ môi trường Các đồng vị phóng xạ môi trường quan tâm luận án bao gồm 137Cs đồng vị dãy phóng xạ urani thori Đồng vị phóng xạ nhân ... kê đồng vị phóng xạ vị trí H 85 Bảng 3.19 Các thông số thống kê đồng vị phóng xạ vị trí I 87 Bảng 3.20 Các thông số thống kê đồng vị phóng xạ vị trí K 88 Bảng 3.21 Các thông số thống kê đồng vị ... tốc độ tích luỹ trầm tích [5,6,7,12,14,16 18,39] Các công trình nghiên cứu liên quan đến nguồn gốc trầm tích ít, việc sử dụng đồng vị phóng xạ để nghiên cứu nguồn gốc trầm tích hạn chế Trong năm...
 • 192
 • 403
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: ánh xạ đơn điệu và áp dụng vào các bài toán cân bằng kinh tếđề tài nghiên cứu hoàn thiện công nghệ sản xuất vacxin nhược độc vô hoạt phòng bệnh cho gia súc gia cầm và ứng dụng kỹ thuật gene xác định typ vi rut lở mồm long móng lmlmlớp hàm giả affine và ứng dụngchuẩn lưu trữ hình ảnh trong y khoa và ứng dụngnghiên cứu công nghệ truyền thông bằng ánh sánh nhìn thấy và ứng dụngluận án phương pháp xây dựng hệ mờ dạng luật với ngữ nghĩa dựa trên đại số gia tử và ứng dụng trong bài toán phân lớpvề một số định lý điểm bất động đối với một vài lớp ánh xạ trên không gian lồi địa phương và ứng dụngxác định đặc trưng của bức xạ photon và electron phát ra từ máy gia tốc electron và ứng dụng trong nghiên cứu quang hạt nhânđịnh giá cổ phiếu và ứng dụng một số mô hình toán trong việc định giá cổ phiếu ở việt nambất đẳng thức về định lý giá trị trung bình và ứng dụngcác mô hình phân tích đánh giá rủi ro tín dụng và ứng dụng mô hình logistic trong xếp hạng tín dụng doanh nghiệp vay vốn tại ngân hàng gp bankđiện toán đám mây với microsoft azure và ứng dụng vào chương trình học từ tiếng anhthuyết vai trò và ứng dụng trong công tác xã hội nhómđánh giá sự tiếp thu và ứng dụng kỹ thuật ipm của nông dân sản xuất lúa tại huyện quỳnh phụ tỉnh thái bìnhcác dạng bất đẳng thức về giá trị trung bình và ứng dụngTạp chí nghiên cứu y học Volume 104 số 6 năm 2016Thiết kế hệ thống lái xe du lịch 7 chỗ kèm bản vẽHIỆU QUẢ CỦA PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN CHÂM VÀ CẤY CHỈ CATGUT TRONG ĐIỀU TRỊ ĐAU VAI GÁY DO THOÁI HÓA CỘT SỐNG CỔĐIỀU TRỊ BÍĐÁI CƠ NĂNG TRÊN BỆNH NHÂN SAU MỔ TRĨ BẰNG MÁYĐIỆN CHÂM SỬ DỤNG MIẾNG DÁN ĐIỆN XUNG KẾT HỢP TIÊM PROSTIGMINHIỆU QUẢ LÂM SÀNG TRONG ĐIỀU TRỊ ĐAU THẮT LƯNG DO THOÁI HÓA CỘT SỐNG BẰNG ĐIỆN TRƯỜNG CHÂM KẾT HỢP VỚI BÀI THUỐC ĐỘC HOẠT TANG KÝ SINHĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG CỦA THUỐC XỊT THÔNG XOANG NAM DƯỢC TRONG HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN VIÊM MŨI XOANG CẤPĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG ĐIỆN TRƯỜNG CHÂM TRONG PHỤC HỒI CHỨC NĂNG VẬN ĐỘNG BÀN TAY, BÀN CHÂN TRÊN BỆNH NHÂN LIỆT NỬA NGƯỜI DO NHỒI MÁU NÃOGiải phương trình lyapunov bằng phương pháp luân phương ẩn (LV thạc sĩ)bồi dưỡng học sinh giỏi địa lý chuyên đề sự phân bố nhiệt độ không khí trên trái đấtbồi dưỡng học sinh giỏi địa lý chuyên đề kiến thức cơ bản và các dạng câu hỏi về địa hình việt nam trong bồi dưỡng học sinh giỏi quốc giabồi dưỡng học sinh giỏi địa lý chuyên đề mối quan hệ giữa nhiệt độ không khí và hoàn lưu khí quyểnbồi dưỡng học sinh giỏi địa lý chuyên đề nhiệt độ không khí và các bài tập liên quanHẠ ÁP ÍCH NHÂN TRONG ĐIỀU TRỊ HỖ TRỢ TĂNG HUYẾT ÁP NGUYÊN PHÁT ĐỘ ILÂM SÀNG VÀ TÌNH TRẠNG ĐỘT BIẾN GEN CỦA MỘT SỐ CA BỆNH MUCOPOLYSACCHARIDOSIS TYP IIBáo cáo chuyên đề bất đẳng thứcXÁC LẬP CÔNG THỨC ƯỚC LƯỢNG KÍCH THƯỚC GẦN XA RĂNG NANH VÀ RĂNG CỐI NHỎ Ở NGƯỜI VIỆT DÙNG TRONG DỰ ĐOÁN KHOẢNGHIỆU QUẢ KẾT HỢP DẪN LƯU VÀ SỬ DỤNG ALTEPLASE NÃO THẤT TRONG ĐIỀU TRỊ CHẢY MÁU NÃO THẤTCÓ GIÃN NÃO THẤT CẤPTÁC DỤNG PHỤC HỒI TRÍ NHỚ VÀ HỌC TẬP CỦA CERENEEDCAPS TRÊN CHUỘT NHẮT TRẮNG ĐƯỢC GÂY SUY GIẢM TRÍ NHỚ BẰNG SCOPOLAMINbáo cáo thực tập ngành mayHoàn thiện công tác quản lý thu thuế đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Chi cục thuế huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc (LV thạc sĩ)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập