KHẢO SÁT QUY TRÌNH CHẾ BIẾN CÁ TRA FILLET ĐÔNG IQF TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HÙNG VƯƠNG

Khảo sát quy trình chế biến tra fillet đông lạnh tại công ty hải sản 404.

Khảo sát quy trình chế biến cá tra fillet đông lạnh tại công ty hải sản 404.
... c a sau r t nhi u kh o sát quy trình ch bi n tra fillet ông l nh t i công ty 404 ti n hành kh o sát v n sau: Cơ c u t ch c qu n lý c a công ty Ngu n nguyên li u Quy trình ch bi n Máy móc thi ... Thơ Phân bi t tra, basa V chi u dài : tra dài basa V màu s c : basa có màu lưng xanh l t tra, b ng basa có màu tr ng b c (tr ng b ng tra) V hình d ng : basa có b ng ... CHƯƠNG II: CÔNG NGH VÀ THI T B CH BI N 2.1 Công ngh ch bi n 2.1.1 Nguyên li u Hình : tra- Hypophthalmus i c i m sinh h c c a tra, basa Phân lo i tra, basa m t loài c a h tra phân...
 • 87
 • 4,560
 • 55

KHẢO SÁT QUY TRÌNH CHẾ BIẾN TRA FILLET ĐÔNG LẠNH TẠI CÔNG TY HẢI SẢN 404

KHẢO SÁT QUY TRÌNH CHẾ BIẾN CÁ TRA FILLET ĐÔNG LẠNH TẠI CÔNG TY HẢI SẢN 404
... c a sau r t nhi u kh o sát quy trình ch bi n tra fillet ông l nh t i công ty 404 ti n hành kh o sát v n sau: Cơ c u t ch c qu n lý c a công ty Ngu n nguyên li u Quy trình ch bi n Máy móc thi ... Thơ Phân bi t tra, basa V chi u dài : tra dài basa V màu s c : basa có màu lưng xanh l t tra, b ng basa có màu tr ng b c (tr ng b ng tra) V hình d ng : basa có b ng ... CHƯƠNG II: CÔNG NGH VÀ THI T B CH BI N 2.1 Công ngh ch bi n 2.1.1 Nguyên li u Hình : tra- Hypophthalmus i c i m sinh h c c a tra, basa Phân lo i tra, basa m t loài c a h tra phân...
 • 87
 • 951
 • 4

khảo sát quy trình chế biến tra fillet đông lạnh tại công ty tnhh htv hải sản 404

khảo sát quy trình chế biến cá tra fillet đông lạnh tại công ty tnhh htv hải sản 404
... Phan Nguyễn Trang TÓM LƯỢC Đề tài:" Khảo sát quy trình chế biến tra fillet đông lạnh công ty TNHH HTV Hải Sản 404" thực khảo sát công đoạn dây chuyền sản xuất tra fillet đông lạnh tiêu chuẩn, ... khảo sát quy trình chế biến tra fillet đông lạnh giúp học hỏi thêm nhiều kiến thức thực tiến sản xuất Vì đề tài: Khảo sát quy trình chế biến tra fillet đông lạnh công ty TNHH HTV Hải Sản 404 ... nghiên cứu Khảo sát quy trình công nghệ sản xuất tra fillet đông lạnh công ty TNHH HTV Hải Sản 404 Trên sở khảo sát tiêu chuẩn chất lượng yêu cầu kỹ thuật mặt hàng kế hoạch HACCP công ty, mục...
 • 81
 • 98
 • 0

khảo sát quy trình chế biến và hiệu suất thu hồi trong quá trình chế biến tra fillet đông lạnh tại công ty cổ phần chế biến và xuất khẩu thủy sản cadovimex ii

khảo sát quy trình chế biến và hiệu suất thu hồi trong quá trình chế biến cá tra fillet đông lạnh tại công ty cổ phần chế biến và xuất khẩu thủy sản cadovimex ii
... trình chế biến hiệu suất thu hồi trình chế biến tra fillet đông lạnh công ty CADOVIMEX II, SaĐec, Đồng Tháp Quá trình khảo sát thực dựa trên: Nguồn nguyên liệu nhà máy Công nhân sản xuất dây ... lạng đông 10 CHƯƠNG QUY TRÌNH CỒNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY CADOVIMEX II …… 12 4.1 Quy trình công nghệ chế biến tra fillet đông lạnh 12 4.2 Thuyết minh quy trình ... CHƯƠNG 2: KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CADOVIMEX II 2.1 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY Tên công ty: Công ty cổ phần chế biến xuất nhập thủy sản CADOVIMEX II Tên tiếng Anh: CADOVIMEX II SEAFOOD...
 • 68
 • 68
 • 0

khỏa sát quy trình chế biên và hiệu suất thu hôi trong quá trình chế biến tra fillet đông lạnh tại công ty cổ phần chế biến và xuất khẩu thủy sản cadocimex ii

khỏa sát quy trình chế biên và hiệu suất thu hôi trong quá trình chế biến cá tra fillet đông lạnh tại công ty cổ phần chế biến và xuất khẩu thủy sản cadocimex ii
... hụt trình chế biến mục tiêu hàng đầu nhà máy chế biến thủy sản Vấn đề đặt tiến hành khảo sát quy trình chế biến hiệu suất thu hồi trình chế biến tra fillet đông lạnh công ty CADOVIMEX II, ... chế biến tra fillet đông lạnh tiến hành CHƯƠNG 2: KHÁI QUÁT VÈ CÔNG TY CADOVIMEX II 1.1 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIÉN CỦA CÔNG TY Tên công ty: Công ty cổ phần chế biến xuất nhập khấu thủy ... sản phấm Chất lượng sản phẩm tra fillet đông lạnh bị ảnh hưởng tù’ nhiều yếu tố, trình nuôi cá, đánh bắt, vận chuyển, chế biến lạnh đông Do việc khảo sát quy trình chế biến tỉ lệ hao hụt trình...
 • 57
 • 37
 • 0

khảo sát, đánh giá hiệu suất thu hồi và mật số vi sinh vật trong quy trình chế biến tra fillet đông lạnh tại công ty hải sản 404

khảo sát, đánh giá hiệu suất thu hồi và mật số vi sinh vật trong quy trình chế biến cá tra fillet đông lạnh tại công ty hải sản 404
... nhà máy - ánh giá hi u su t thu h i s n ph m qua công o n trình ch bi n tra fillet ông l nh - Kh o sát s lư ng vi sinh v t fillet ông l nh công o n trình ch bi n tra Ngành Công ngh th c ... ông Các công o n quy trình ch bi n tra fillet c p ông Hình 31: B ng 1: S thay M t s vi sinh v t (Cfu/g) th bi u di n s thay i vi sinh v t t ng s qua công o n i vi sinh v t t ng s qua công ... lư ng vi sinh v t qua công o n quy trình ch bi n tra fillet ông l nh (i) M c ích Theo dõi s bi n i m t s vi sinh v t qua t ng công o n quy trình ch bi n s n ph m tra fillet ông l nh (ii)...
 • 66
 • 108
 • 0

khảo sát quy trình sản xuất tra fillet đông lạnh tại công ty tnhh thủy sản panga mekong

khảo sát quy trình sản xuất cá tra fillet đông lạnh tại công ty tnhh thủy sản panga mekong
... LU N 4.1 Quy trình s n xu t tra fillet đông l nh c a công ty TNHH Th y S n Panga Mekong 4.1.1 Sơ đ quy trình công ngh s n xu t tra fillet đông l nh c a công ty TNHH Th y S n Panga Mekong ... kh o sát quy trình s n xu t tra fillet đông l nh t i công ty TNHH Th y S n Panga Mekong T kh o sát lư ng ph ph m sinh t ng công đo n quy trình ch bi n tra fillet đông l nh t i công ty 1.3 ... 4.1 Quy trình s n xu t tra fillet đông l nh c a công ty TNHH Th y S n Panga Mekong 22 4.1.1 Sơ đ quy trình công ngh s n xu t tra fillet đông l nh c a công ty TNHH Th y S n Panga...
 • 50
 • 311
 • 1

xác định và so sánh định mức hao hụt nguyên liệu giữa tra nuôi bè và tra nuôi ao trên quy trình chế biến tra fillet đông lạnh tại công ty hải sản 404

xác định và so sánh định mức hao hụt nguyên liệu giữa cá tra nuôi bè và cá tra nuôi ao trên quy trình chế biến cá tra fillet đông lạnh tại công ty hải sản 404
... nguyên liệu tra nuôi tra nuôi ao cho thấy, tra nuôi định mức trung bình % hao hụt trung bình cao tra nuôi ao Định mứcvà hao hụt cao công đoạn fillet 1,983 chiếm tỉ lệ hao ... chế biến tra fillet đông lạnh nhà máy chế biến Hải Sản 404 - Xác định so sánh định mức tiêu hao nguyên liệu công đoạn chế biến (fillet, lạng da, tạo hình), tra nuôi tra nuôi ao mặt ... 5.5 Xác định định mức % hao hụt nuôi nuôi ao 5.5.1 Bảng kết Bảng 5: Kết xác định định mức % hao hụt công đoạn chế biến tra fillet Loại % hao hụt Khối lượng (kg) Lần Lần Lần % hao hụt...
 • 56
 • 213
 • 0

khảo sát quy trình sản xuất tra fillet đông lạnh tại công ty hiệp thanh

khảo sát quy trình sản xuất cá tra fillet đông lạnh tại công ty hiệp thanh
... TểM TT ti Kho sỏt quy trỡnh sn xut cỏ Tra fillet ụng lnh ti Cụng ty Hip Thanh Mc tiờu ch yu ca quỏ trỡnh thc l kho sỏt quy trỡnh ch bin cỏ Tra fillet ụng lnh ti cụng ty Hip Thanh, kho sỏt v ... lp Cụng ty TNHH Hip Thanh, Huyn Lp Vũ Tnh ng Thỏp Nm 1997 tỏch liờn doanh v thnh lp cụng ty: - Cụng ty TNHH Hip Thanh II l Cụng ty C Phn Hip Thanh - Cụng ty TNHH Hip Thanh III l Cụng ty C phn ... gii quyt ny 1.2 Mc tiờu ca ti ã Kho sỏt quy trỡnh ch bin cỏ Tra fillet ụng lnh ti cụng ty Hip Thanh ã Kho sỏt v hng tn dng ph phm ti cụng ty Hip Thanh 1.3 Ni dung ca ti ã Theo dừi ton b quy...
 • 55
 • 319
 • 1

khảo sát quy trình chế biến và hệ thống quản lý chất lượng haccp cho sản phẩm tra fillet đông iqf tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản cửu long

khảo sát quy trình chế biến và hệ thống quản lý chất lượng haccp cho sản phẩm cá tra fillet đông iqf tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản cửu long
... trình công nghệ chế biến chương trình quản chất lượng cho sản phẩm tra fillet đông IQF công ty cổ phần xuất nhập thủy sản Cửu Long, từ góp phần nâng cao hiệu hệ thống quản chất lượng ... Khảo sát quy trình hệ thống quản chất lượng HACCP cho sản phẩm tra (Pangasianodon hypophthalmus) fillet đông IQF công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Cửu Long thực nhằm khảo sát quy ... THUỶ SẢN NGUYỄN VĂN ĐƯỢC KHẢO SÁT QUY TRÌNH CHẾ BIẾN VÀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG HACCP CHO SẢN PHẨM CÁ TRA (Pangasianodon hypophthalmus) FILLET ĐÔNG IQF TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY...
 • 97
 • 203
 • 0

khảo sát quy trình và tính định mức hao hụt tại các công đoạn trong chế biến tra fillet đông iqf tại công ty caseamex

khảo sát quy trình và tính định mức hao hụt tại các công đoạn trong chế biến cá tra fillet đông iqf tại công ty caseamex
... NG MÔN CÔNG NGH TH C PH M Lu n văn t t nghi p Ngành: CÔNG NGH TH C PH M Tên tài KH O SÁT QUY TRÌNH VÀ TÍNH NH M C HAO H T T I CÁC CÔNG O N TRONG CH BI N CÁ TRA FILLET ÔNG IQF T I CÔNG TY CASEAMEX ... Thơ TÓM LƯ C tài “Kh o sát quy trình tính nh m c hao h t tai công o n ch bi n tra fillet ông IQF t i Công ty CASEAMEX c th c hi n g m n i dung sau (i) kh o sát quy trình công ngh s n xu t t ... size n nh m c hao h t nguyên li u trình ch bi n tra fillet ông IQF t i công ty CASEAMEX c th c hi n 1.2 M c tiêu nghiên c u - Kh o sát quy trình công ngh th c t t i xí nghi p - Kh o sát tính...
 • 59
 • 565
 • 0

KHẢO SÁT QUI TRÌNH CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN VÀ KẾ HOẠCH HACCP CHO MẶT HÀNG TRA FILLET ĐÔNG IQF TẠI CỒNG TY CỔ PHẦN VÀ PHÁT TRIỂN ĐA QUỐC GIA

KHẢO SÁT QUI TRÌNH CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN VÀ KẾ HOẠCH HACCP CHO MẶT HÀNG CÁ TRA FILLET ĐÔNG IQF TẠI CỒNG TY CỔ PHẦN VÀ PHÁT TRIỂN ĐA QUỐC GIA
... Trong công ngh riêng òr Toàn Th òi h ho ACCP cho m công ty C ki c th th nói c th i an tr tiêu chu máy ch ài àng tra fillet hát tri ”s D.I) 1.2 M ài Tìm hi ình công ngh công ty C àk cho m ... h tra cu tra c l Hình 2.2 M Ngoài có s 2.2 Gi àd ên li 2.2.1 mc tra : Striped catfish c là: Pangasianodon hypophthalmus (Sauvage, 1878) : Tra catfish Hình 2.3 tra nguyên li tra ... Hình 2.5 Quy trình tra fillet 2.5.2 Thuy trình Nguyên li Nguyên li Tra, ch M nguyên li C ên li s õ ngu xu an toàn v sinh th – Ngâm r a Làm cho ch gi cá, lo ngâm r d nhi Vi 13 Fillet – R...
 • 85
 • 38
 • 0

khảo sát quy trình công nghệ và áp dụng quy trình quản lý chất lượng cho sản phẩm tra fillet đông iqf tại công ty cổ phần thủy sản cafatex

khảo sát quy trình công nghệ và áp dụng quy trình quản lý chất lượng cho sản phẩm cá tra fillet đông iqf tại công ty cổ phần thủy sản cafatex
... thu ñư c quy trình ch bi n chương trình qu n ch t lư ng công ty ñã áp d ng cho s n ph m tra fillet ñông r i (IQF) T ñó hi u ñư c quy trình ch bi n tra fillet chương trình qu n ch t ... m c a công ty th trư ng tiêu th Hi n công ty ñang s n xu t r t nhi u dòng s n ph m t tôm tra B ng 2.1: Các s n ph m c a công ty S n ph m t tra tra ñông IQF tra ñông Block tra xuyên ... tài “Kh o sát quy trình công ngh áp d ng quy trình qu n ch t lư ng cho s n ph m tra fillet ñông IQF ñư c th c hi n t i công ty c ph n th y s n Cafatex v i m c ñích tìm hi u v quy trình ch...
 • 68
 • 152
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: khảo sát quy trình và tính định mức hao hụt tại các công đoạn trong chế biến cá tra fillet đông iqf tại công ty caseamexkhảo sát qui trình chế biến cá tra fillet đông lạnh iqf tại công ty tnhh thực phẩm qvd đồng thápkhảo sát quy trình sản xuất chả lụa patê giò thủ tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu sa giang và hiệu suất thu hồi sản phẩmkhảo sát quy trình chế biến và định mức sản xuất sản phẩm cá tra pangasianodon hypophthalmus fillet đông iqf tại công ty cổ phần chế biến thực phẩm sông hậuquy trình chế biến cá tra fillet đông lạnhkhảo sát quy trình sản xuất và xác định định mức cá tra pangasianodon hypophthalmus fillet đông iqf tại công ty cổ phần đầu tư và phát triển đa quốc gialuận văn khảo sát quy trình chế biến cá ngừ ngâm dầu đóng hộp potquy trinh che bien ca tra filet dong lanhkhảo sát qui trình chế biến và định mức sản xuất tôm sú pto luộc đông iqf tại công ty cổ phần thủy sản cafatexquy trình sản xuất cá tra fillet đông iqfkhao sat quy trinh sanxuat tom dong iqf tai cong ty co phan thuy san minh phu hau giangthực trạng về quy trình xây dựng kế hoạch nguồn nhân lực tại công ty cổ phần nhựa tân phúkhảo sát và đánh giá hiện trạng quản lý môi trường tại công ty cổ phần kềm nghĩa theo tiêu chuẩn iso 14001 2004khảo sát quy trình chế biến fillet cá tra lạnh đông tại công ty tnhh mtv 404quy trình chế biến cá tra đông lạnhBat dang thuc va mot so van de lien quanNghiên cứu chọn tạo giống lúa chất lượng cao chịu hạn thích nghi với đất trồng lúa hai vụ phụ thuộc nước trời tại thái nguyênTRUONGHE TOANROIRACVAMOTSOVANDELIENQUANÐỊA THẾ PHONG-THỦY CỦA HÀ-NỘI, HUẾ, SÀI-GÒN VÀ VẬN MỆNH CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM. - Lâm Quốc Thanhchuyen de song co chi tiet hayĐề thi học sinh giỏi môn toán 9 huyện phú lộc huế năm học 2016 2017 (có đáp án)Ðồng quê phỏng sự - Phi VânKế hoạch giảng dạy mẫu môn vật lý khối 10 + 11Ký sự đi Tây - Đỗ KhiêmLạc Đường - Đào HiếuNa pô lê ông Bô na pác Ê.TÁC LÊNgười Lính - Những suy ngẫm của một người lính Đức - Ted Brusaw và Siegfried KnappeNhững Điều Chúng Ta Tin Nhận - J. Clyde TurnerNói chuyện với Stalin - Milovan DjilasGiải bài tập trang 104, 105 SGK Toán 4: Luyện tập diện tích hình bình hànhRỪNG THIỀN - T.T. THÍCH NHẬT QUANGGiải bài tập trang 172 SGK Sinh lớp 6: Địa yThử đọc lại Kim Dung - Nguyên NguyênNghiên cứu xây dựng chính sách giá cước vận tải hành khách bằng đường hàng không ở việt namNghiên cứu các giải pháp đồng bộ nhằm tăng cường an toàn giao thông đường bộ ở Việt Nam
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập