Luận văn: triết lý trong thơ Hữu Thỉnh ĐH Hồng Đức Thanh Hóa

Luận văn: triết trong thơ Hữu Thỉnh ĐH Hồng Đức Thanh Hóa

Luận văn: triết lý trong thơ Hữu Thỉnh ĐH Hồng Đức Thanh Hóa
... nhận thức hình tượng triết thơ Hữu Thỉnh Chương 3: Nghệ thuật thể tính triết thơ Hữu Thỉnh Chương HỮU THỈNH TRONG THẾ HỆ NHÀ THƠ CHỐNG MỸ 1.1 Khái lược đặc điểm hệ nhà thơ chống Mỹ 1.1.1 ... liên quan đến đề tài nghiên cứu Nguyễn Đăng Điệp viết Hữu Thỉnh trình tự đổi thơ bàn tính triết thơ Hữu Thỉnh sau: Triết thơ Hữu Thỉnh nhiều xuất phát từ chi tiết nhỏ nhoi bình dị nảy ... bật thơ Hữu Thỉnh tính triết lí 4.2 Với mục đích đó, luận văn hướng tới nhiệm vụ sau: - Tìm hiểu vị trí Hữu Thỉnh hệ nhà thơ chống Mỹ - Tìm hiểu vấn đề nhận thức hình tượng triết thơ Hữu Thỉnh...
 • 101
 • 85
 • 2

Tính triết trong thơ hữu thỉnh

Tính triết lý trong thơ hữu thỉnh
... 1: Hữu Thỉnh hệ nhà thơ chống Mỹ Chương 2: Những vấn đề nhận thức hình tượng triết thơ Hữu Thỉnh Chương 3: Nghệ thuật thể tính triết thơ Hữu Thỉnh Chương HỮU THỈNH TRONG THẾ HỆ NHÀ THƠ ... đảo công chúng yêu thơ đón đọc thẩm bình 1.3 Một đặc điểm bật thơ Hữu Thỉnh tính triết lí Tìm hiểu tính triết thơ Hữu Thỉnh, giúp ta hiểu sâu thêm tài cá tính sáng tạo nhà thơ xuất sắc mà gợi ... bật thơ Hữu Thỉnh tính triết lí 4.2 Với mục đích đó, luận văn hướng tới nhiệm vụ sau: - Tìm hiểu vị trí Hữu Thỉnh hệ nhà thơ chống Mỹ - Tìm hiểu vấn đề nhận thức hình tượng triết thơ Hữu Thỉnh...
 • 104
 • 193
 • 2

Luận văn thạc sỹ: Đặc điểm trường ca Hữu Thỉnh ĐH Hồng Đức

Luận văn thạc sỹ: Đặc điểm trường ca Hữu Thỉnh ĐH Hồng Đức
... lẫn hình thức nghệ thuật sáng tác trường ca Hữu Thỉnh, chọn Đặc điểm trường ca Hữu Thỉnh làm đề tài nghiên cứu cho luận văn Nghiên cứu Đặc điểm trường ca Hữu Thỉnh giúp có nhìn toàn diện nghiệp ... khảo tập thơ, trường ca hệ nhà thơ chống Mĩ để đối sánh, tìm nét tương đồng khác biệt trường ca Hữu Thỉnh Đóng góp luận văn Qua việc tìm hiểu, nghiên cứu trường ca Hữu Thỉnh, luận văn đặc trưng nội ... UBND TỈNH THANH HOÁ TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC NGUYỄN THẾ ANH ĐẶC ĐIỂM TRƯỜNG CA HỮU THỈNH CHUYÊN NGÀNH: VĂN HỌC VIỆT NAM MÃ SỐ: 60.22.34 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC NGỮ VĂN Người hướng dẫn khoa...
 • 189
 • 69
 • 0

Cảm hứng thế sự và triết trong thơ chế lan viên giai đoạn sáng tác sau 1975 luận văn thạc sĩ ngữ văn

Cảm hứng thế sự và triết lý trong thơ chế lan viên giai đoạn sáng tác sau 1975 luận văn thạc sĩ ngữ văn
... Sự thống cảm hứng cảm hứng triết thơ Chế Lan Viên giai đoạn sáng tác sau 1975 78 Chương NGHỆ THUẬT THỂ HIỆN CẢM HỨNG THẾ SỰ VÀ TRIẾT LÝ TRONG THƠ CHẾ LAN VIÊN GIAI ĐOẠN SÁNG TÁC ... thơ Chế Lan Viên cảm hứng lớn thơ ông Chương Những khía cạnh cảm hứng cảm hứng triết thơ Chế Lan Viên giai đoạn sáng tác sau 1975 Chương Nghệ thuật thể cảm hứng cảm hứng triết thơ Chế Lan ... Chế Lan Viên cảm hứng lớn thơ ông 4.2 Làm sáng tỏ khía cạnh cảm hứng cảm hứng triết thơ Chế lan Viên sau 1975 4.3 Phân tích nghệ thuật thể cảm hứng cảm hứng triết thơ Chế Lan Viên sau 1975...
 • 132
 • 776
 • 5

Luận văn: PHÉP LẶP TỪ VỰNG VÀ LẶP NGỮ PHÁP TRONG THƠ HỮU THỈNH pptx

Luận văn: PHÉP LẶP TỪ VỰNG VÀ LẶP NGỮ PHÁP TRONG THƠ HỮU THỈNH pptx
... lặp từ vựng thơ Hữu Thỉnh 44 2.3.2 Kết quả phép lặp ngữ pháp thơ Hữu Thỉnh 57 2.4 Tiểu kết 60 Chƣơng 62 GIÁ TRỊ NGHỆ THUẬT CỦA PHÉP LẶP TỪ VỰNG VÀ LẶP NGỮ PHÁP ... kết luận, luận văn gồm ba chương - Chương I: Cơ sở lý luận - Chuơng II: Phép lặp từ vựng lặp ngữ pháp thơ Hữu Thỉnh - Chương III: Giá trị nghệ thuật phép lặp từ vựng lặp ngữ pháp thơ Hữu Thỉnh ... Phép lặp từ vựng 34 2.1.3 Phép lặp ngữ pháp 39 2.2 Đôi nét ngôn ngữ thơ Hữu Thỉnh 41 2.3 Kết quả khảo sát thống kê phép lặp từ vựng lặp ngữ pháp thơ Hữu Thỉnh ...
 • 113
 • 409
 • 1

Tính trữ tình triết trong thơ nguyễn duy luận văn thạc sỹ ngữ văn

Tính trữ tình  triết lý trong thơ nguyễn duy luận văn thạc sỹ ngữ văn
... trúc luận văn: Ngoài mở đầu, kết luận, luận văn gồm ba chương Chương 1: Con đường thơ Nguyễn Duy Chương 2: Cái trữ tình - triết thơ nguyễn Duy Chương 3: Giọng điệu trữ tình - triết thơ Nguyễn ... tính trữ tình - triết trữ tình nhà thơ Thứ ba, biểu tính trữ tình - triết lí giọng điệu thơ Nguyễn Duy Đối tượng phạm vi nghiên cứu: 4.1 Đối tượng nghiên cứu đề tài tính trữ tình - triết lí, ... diện mạo thơ Nguyễn Duy Là phương thức trữ tình, thơ lấy điểm tựa bộc lộ giới nội cảm nhà thơ Tính chất tự biểu đặc trưng thơ trữ tình Bởi t h ế , giới nghệ thuật thơ trữ tình, hạt nhân trữ tình...
 • 136
 • 237
 • 1

CHƯƠNG II va III luận văn ĐỊA DANH TRONG THƠ TỐ HỮU

CHƯƠNG II va III luận văn ĐỊA DANH TRONG THƠ TỐ HỮU
... thấy Tố Hữu sử dụng nhiều địa danh văn hóa thơ Địa danh phong phú: có địa danh nước nước Tuy nhiên, địa danh nước nhiều Việc sử dụng địa danh văn hóa thơ Tố Hữu giống với nhiều nhà thơ thời Địa danh ... tượng trưng quen thuộc CHƯƠNG III: VAI TRÒ CỦA ĐỊA DANH TRONG THƠ TỐ HỮU Nói tới địa danh thơ Tố Hữu, ta thấy chúng vừa quen vừa lạ Quen ta thấy chúng xuất thơ Tố Hữu để gọi tên địa điểm Khi chúng ... 2.2.2 Địa danh văn hóa nước Ngoài địa danh văn hóa nước, thơ Tố Hữu xuất địa danh nước Số lượng địa danh địa danh 35 Vietluanvanonline.com nước Hơn nữa, dù có khơi văn hóa nước mục đích mà Tố Hữu...
 • 71
 • 179
 • 0

Phép lặp từ vựng và lặp ngữ pháp trong thơ hữu thỉnh

Phép lặp từ vựng và lặp ngữ pháp trong thơ hữu thỉnh
... lặp từ vựng thơ Hữu Thỉnh 44 2.3.2 Kết quả phép lặp ngữ pháp thơ Hữu Thỉnh 57 2.4 Tiểu kết 60 Chƣơng 62 GIÁ TRỊ NGHỆ THUẬT CỦA PHÉP LẶP TỪ VỰNG VÀ LẶP NGỮ PHÁP ... Phép lặp từ vựng 34 2.1.3 Phép lặp ngữ pháp 39 2.2 Đôi nét ngôn ngữ thơ Hữu Thỉnh 41 2.3 Kết quả khảo sát thống kê phép lặp từ vựng lặp ngữ pháp thơ Hữu Thỉnh ... 31 http://www.lrc-tnu.edu.vn Chƣơng PHÉP LẶP TỪ VỰNG VÀ LẶP NGỮ PHÁP TRONG THƠ HỮU THỈNH 2.1 Lí thuyết tƣợng lặp 2.1.1 Hiện tƣợng lặp 2.1.1.1 Khái niệm lặp “Lặp nhắc lại giống y có trước”...
 • 113
 • 1,370
 • 8

Phép lặp từ vựng và lặp ngữ pháp trong thơ hữu thỉnh.pdf

Phép lặp từ vựng và lặp ngữ pháp trong thơ hữu thỉnh.pdf
... lặp từ vựng thơ Hữu Thỉnh 44 2.3.2 Kết quả phép lặp ngữ pháp thơ Hữu Thỉnh 57 2.4 Tiểu kết 60 Chƣơng 62 GIÁ TRỊ NGHỆ THUẬT CỦA PHÉP LẶP TỪ VỰNG VÀ LẶP NGỮ PHÁP ... Phép lặp từ vựng 34 2.1.3 Phép lặp ngữ pháp 39 2.2 Đôi nét ngôn ngữ thơ Hữu Thỉnh 41 2.3 Kết quả khảo sát thống kê phép lặp từ vựng lặp ngữ pháp thơ Hữu Thỉnh ... 31 http://www.lrc-tnu.edu.vn Chƣơng PHÉP LẶP TỪ VỰNG VÀ LẶP NGỮ PHÁP TRONG THƠ HỮU THỈNH 2.1 Lí thuyết tƣợng lặp 2.1.1 Hiện tƣợng lặp 2.1.1.1 Khái niệm lặp “Lặp nhắc lại giống y có trước”...
 • 113
 • 557
 • 0

Tiểu luận: TÍNH TRIẾT TRONG SÁNG TẠO HỘI HỌA, THỂ HIỆN QUA CÁCH DÙNG BÚT

Tiểu luận: TÍNH TRIẾT LÝ TRONG SÁNG TẠO HỘI HỌA, THỂ HIỆN QUA CÁCH DÙNG BÚT
... chúng Trong phương pháp dùng bút sáng tạo nghệ thuật, tạo dựng cho nghệ thuật nhiều quan điểm, triết sáng tạo khác Ngọn bút khơng dừng lại tính kỹ thuật, mà từ xa xưa hội họa Trung Hoa thể sinh ... tài tác giả qua cách sử dụng bút, mực - Ý niệm, triết sống thể qua cách sử dụng bút sáng tạo nghệ thuật - Làm rõ ảnh hưởng qua lại nghệ thuật phương Đơng phương Tây qua cách sử dụng bút - Đóng ... tư duy, triết sáng tạo họa sĩ Tiểu luận học phần triết học Thơng qua đề tài, tác giả mong muốn đóng góp phần luận phương pháp thể bút, làm tiền đề cho giảng dạy nghệ thuật sáng tạo nghệ...
 • 25
 • 947
 • 2

Tính triết trong thơ Nguyễn Duy

Tính triết lý trong thơ Nguyễn Duy
... DẠNG TRIẾT LÝ TRONG THƠ NGUYỄN DUY 36 2.1 Giới thuyết khái niệm 36 2.1.1 Tính triết thơ 38 2.1.2 Tính triết thơ Nguyễn Duy 42 2.2 Các dạng triết thơ Nguyễn Duy ... hứng chủ đạo thơ Nguyễn Duy Chương 2: Tính triết thơ Nguyễn Duy Chương 3: Giọng điệu triết thơ Nguyễn Duy NỘI DUNG Chương 1: HÀNH TRÌNH SÁNG TẠO VÀ CẢM HỨNG CHÍNH TRONG THƠ NGUYỄN DUY 1.1.Các ... hình thành tính triết thơ Nguyễn Duy Nguyễn Duy nhà thơ ham mê chiêm nghiệm triết triết thơ Nguyễn Duy triết thảo dân chất thảo dân không đóng vai trò mang tính ý thức xã hội mà đồng...
 • 127
 • 478
 • 2

Luận văn triết học quan niệm về tam tòng tứ đức trong nho giáo và ảnh hưởng của nó đối với phụ nữ việt nam hiện nay

Luận văn triết học quan niệm về tam tòng tứ đức trong nho giáo và ảnh hưởng của nó đối với phụ nữ việt nam hiện nay
... TAM TÒNG”, “TỨ ĐỨC” ĐỐI VỚI NGƯỜI PHỤ NỮ VIỆT NAM HIỆN NAY 2.1 Ảnh hưởng Tam tòng người phụ nữ Việt Nam 2.1.1 Ảnh hưởng quan niệm Tam tòng người phụ nữ giai đoạn từ phong kiến Việt Nam độc ... Tam tòng , Tứ đức , coi chuẩn mực để xây dựng hình ảnh người phụ nữ xã hội phong kiến 1.2 Quan niệm về Tam tòng , Tứ đức Nho giáo 1.2.1 Nội dung quan niệm Tam tòng , Tứ đức Nho giáo Nho ... khách quan, biện chứng xem xét ảnh hưởng chúng người phụ nữ Việt Nam 1.2.2 Quan niệm Tam tòng , Tứ đức Nho giáo Việt Nam Nho giáo có vị trí quan trọng lịch sử tư tưởng Việt Nam Đạo Nho truyền...
 • 57
 • 871
 • 12

Chất triết trong thơ nguyễn duy

Chất triết lý trong thơ nguyễn duy
... Đặc điểm thẩm mỹ thơ Nguyễn Duy - Lê Thị Thanh Đạm phần nghiên cứu đặc điểm thẩm mỹ hình tượng thơ Nguyễn Duy đề cập đến chất triết thơ Nguyễn Duy: “Có thể nói, tư thơ Nguyễn Duy thường khởi ... nghiên cứu NỘI DUNG CHƯƠNG I: ĐÔI NÉT VỀ NGUYỄN DUY VÀ CHẤT TRIẾT LÝ TRONG THƠ 1.1 Đôi nét Nguyễn Duy 1.1.1 Tác giả Nguyễn Duy Nguyễn Duy tên thật Nguyễn Duy Nhuệ, sinh ngày 07 tháng 12 năm 1948 ... quê, chất nông dân, chất nhà quê thơ Nguyễn Duy làm nên chất thơ Nguyễn Duy Nguyễn Duy nhiều, nơi Tổ quốc in dấu chân ông Chính điều làm nên sắc thái đa dạng thơ Nguyễn Duy, lời nhận xét Nguyễn...
 • 123
 • 216
 • 1

Cảm hứng tự sự trong thơ hữu thỉnh

Cảm hứng tự sự trong thơ hữu thỉnh
... đề cảm hứng ,cảm hứng thơ hành trình thơ Hữu Thỉnh Chƣơng II: Những nguồn cảm hứng thơ Hữu Thỉnh Chƣơng III: Nghệ thuật biểu cảm hứng thơ Hữu Thỉnh PHẦN NỘI DUNG Chƣơng 1: Vấn đề cảm hứng, cảm hứng ... Chương 1: Vấn đề cảm hứng, cảm hứng thơ hành trình thơ Hữu Thỉnh 1.1 Vấn đề cảm hứng cảm hứng thơ 1.2 Cảm hứng thơ sau 1975 11 1.3 Hành trình thơ Hữu Thỉnh 14 ... cứu, tìm hiểu Cảm hứng thơ Hữu Thỉnh để có nhìn toàn diện, khái quát tư nghệ thuật, cảm hứng sáng tạo phong cách thơ Hữu Thỉnh Mục đích nghiên cứu Luận văn nghiên cứu Cảm hứng thơ Hữu Thỉnh nhằm...
 • 105
 • 160
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: luận văn thiên nhiên trong thơ mớiluận văn triết lý nhân sinhcảm hứng nghệ thuật trong thơ hữu thỉnhhình tượng quê hương đất nước và hình tượng con người trong thơ hữu thỉnhtượng quê hương đất nước trong thơ hữu thỉnhtượng con người trong thơ hữu thỉnhnghệ thuật cấu tứ trong thơ hữu thỉnhcấu tứ trong thơ hữu thỉnhcác dạng triết lý trong thơ nguyễn duytính triết lý trong thơtriết lý trong thơ nguyễn duygiọng điệu triết lý trong thơ nguyễn duycác sắc thái giọng điệu triết lý trong thơ nguyễn duythành ngữ và tục ngữ trong thơ nôm hồ xuân hương đặng thanh hòahoàn thiện quản lý tài chính tại trường đại học hồng đức thanh hoáGiám sát xây lắp điệnVăn bản hướng dẫn nghị định 07Đề tài NCKH cấp Bộ Nghiên cứu các biện pháp hỗ trợ sản xuất và xuất khẩu một số sản phẩm công nghiệp (ô tô, xe máy, máy nông nghiệp) khi Việt Nam là thành viên WTOĐề tài NCKH cấp Bộ Xây dựng dữ liệu phục vụ tra cứu, tìm kiếm thông tin khoa học và công nghệ và thị trường cho các nhóm ngành hàng thuộc ngành hóa chấtĐề tài Nghiên cứu chẩn đoán và xử trí chửa ngoài tử cung năm 2008 và năm 2003 tại bệnh viện Phụ sản Trung ươngĐề tài nghiên cứu khoa học Cấu trúc vốn và giá trị doanh nghiệp Việt Nam phương pháp phân tích hồi quy theo ngưỡngĐề tài nghiên cứu khoa học Huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam chi nhánh Phú ThọĐề tài nghiên cứu khoa học Nghiên cứu điều trị cắm lại răng cửa vĩnh viễn hàm trên bật khỏi huyệt ổ răng do chấn thươngĐề tài Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng Sử dụng thiết bị Hi_Class trong việc giảng dạy Tin học 10 nhằm nâng cao hứng thú học cho học sinhĐề tài Nghiên cứu Khoa học Tách chiết collagen từ da cá tra bằng phương pháp hoá sinhĐề tài Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật PCR – RFLP xác định kiểu gene của vi rút viêm gan BĐề tài Nguyên lý và thiết bị trong nhà máy điệnĐề tài Phân tích báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Dược phẩm ImexpharmĐề tài Phân tích kĩ thuật máy chụp X-Quang số (CR&&DR)Đề tài Phân tích thiết kế hệ thống quản lý học sinh tại trường THCS Đoàn XáĐề tài Phân tích thiết kế hệ thống quản lý thiết bị của khoa công nghệ thông tinĐỀ TÀI QUÁ TRÌNH THỰC TẬP TẠI GARA ÔTÔ MINH PHƯƠNGĐề tài Quản lý học viên của một trung tâm tin họcĐề tài Quản lý thuốcĐề tài Quản lý trang wed tìm kiếm nhà trọ
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập