Bài Giang TOÁN RỜI RẠC C3 năm 2016 (Đại học Bách Khoa)

slide bài giảng xử lý ngôn ngữ tự nhiên - đại học bách khoa hà nội chương 2 tách từ tiếng việt

slide bài giảng xử lý ngôn ngữ tự nhiên - đại học bách khoa hà nội chương 2 tách từ tiếng việt
... lúc… D2: gồm danh từ lại Ví dụ: - Con mèo đen lớn - Cô y tá - Phía sân 17/10/14 Diệp Quang Ban (1999) 11 Phần phụ trước Phần phụ trung Phần phụ sau tâm -3 Ví dụ: -2 tất -1 mèo đen -2 -1 1 -3 - vị ... sang (*) Học sinh/ học sinh/ học So khớp từ phải sang Học / sinh học /sinh học Kết hợp hai ??? 17/10/14 Automat tách từ Tiếng Việt 17    Một toán automat nhận diện chuỗi w có thuộc ngôn ngữ L ... trí vị trí danh từ - vị trí -1 vị trí từ xuất - vị trí -2 vị trí từ số lượng, ví dụ: một, hai,…; vài, ba, dăm, dăm ba ; mỗi, từng, mọi…; những, các, một…; - vị trí -3 vị trí từ tổng lượng, ví...
 • 32
 • 995
 • 0

Bài giảng: Toán rời rạc

Bài giảng: Toán rời rạc
... toán rời rạc bạn nắm vững logic Bạn nắm vững logic bạn giải hết tập sách toán rời rạc này" Nhận thấy suy diễn dựa mệnh đề sau : ((P→Q) ∧ Q) → P Trong đó: P = "Bạn giải hết tập sách toán rời rạc ... phép toán mệnh đề - Thực phép toán mệnh đề - Hiểu ứng dụng phép toán logic lập trình đời sống hàng ngày • Kiến thức cần thiết Các kiến thức chương bao gồm: - Kiến thức phép toán đại số, phép toán ... Các phép toán đại số, hình học để xác định giá trị đúng, sai phát biểu - Có khả suy luận - Nắm vững phép toán logic chương • Tài liệu tham khảo Phạm văn Thiều, Đặng Hữu Thịnh Toán rời rạc ứng...
 • 95
 • 464
 • 5

Bài giảng toán rời rạc pot

Bài giảng toán rời rạc pot
... thấy khóa học vô khó khăn sở toán học modul Toán học rời rạc Toán học rời rạc toán tính toán Khoa học máy tính đại xây dựng hầu hết dựa Toán học rời rạc, đặc biệt toán tập hợp lý thuyết đồ thị ... viên nhận Toán học rời rạc nhiều niềm vui đại số hình học 1.3 TOÁN HỌC RỜI RẠC NGHIÊN CỨU NHỮNG GÌ? Toán học rời rạc tên chung nhiều ngành toán học có đối tượng nghiên cứu tập hợp rời rạc, ngành ... sinh viên muốn học thuật toán phải cần tảng Toán học rời rạc chắn Bởi vậy, hầu hết trường đại học, môn Toán học rời rạc bắt buộc với sinh viên bậc đại học Toán học rời rạc toán giới thực Nhiều sinh...
 • 138
 • 270
 • 2

Bài giảng toán rời rạc chương 1 cơ sở logic

Bài giảng toán rời rạc chương 1 cơ sở logic
... 1)  ((k  1) 3  11 (k  1) ) chia hết cho Ta có: P( k  1)  k  3k  3k   11 k  11  (k  11 k )  3k ( k  1) 12  P ( k  1) chia hết cho Vậy: (n3 + 11 n) chia hết cho 6, n  1. 3 CÔNG THỨC ...   1 , n  2! 3! (n  1) ! (n  1) ! b) Đặt: P(n) = n3 + 11 n Với n = 1: P (1) = 13 + 11 .1= 12 chia hết cho Giả sử: P(k) = (k3 + k) chia hết cho Ta chứng minh (1) với n = k +1, tức cm: P(k  1) ... Chương Chương 1: CƠ SỞ LOGIC 1. 1 Mệnh đề 1. 2 Nguyên lý qui nạp toán học 1. 3 Công thức truy hồi 1. 1 Nguyên lí qui nạp toán học Giả sử cần chứng minh mệnh đề...
 • 20
 • 2,393
 • 1

Bài giảng toán rời rạc chương 2 quan hệ hai ngôi

Bài giảng toán rời rạc chương 2 quan hệ hai ngôi
... 9}, B = {1; 21 ; 28 } Xét quan hệ hai R A&B sau: aRb  “a ước b” Một ma trận biểu diễn quan hệ trên: 1 0 0 M R  21 1 1 0   28 1 0   2. 2 QUAN HỆ TƯƠNG ĐƯƠNG Quan hệ R gọi quan hệ tương đương ... QUAN HỆ HAI NGÔI 2. 1 Định nghĩa 2. 2 Quan hệ tương đương 2. 3 Quan hệ thứ tự 2. 1 ĐỊNH NGHĨA a) Tích đề-các:  Tích đề-các hai tập A&B tập: A  B  {( a, b) / ... [1], [2] , [3], [4]} phân hoạch z 2. 3 QUAN HỆ THỨ TỰ Quan hệ R gọi quan hệ thứ tự có tính phản xạ, phản đối xứng bắc cầu Ví dụ Chứng tỏ quan hệ sau quan hệ thứ tự: Trên tập số thực R, xét quan hệ...
 • 21
 • 4,332
 • 0

Bài giảng toán rời rạc chương 3 lý thuyết tổ hợp

Bài giảng toán rời rạc chương 3 lý thuyết tổ hợp
... 3 BÀI TOÁN TỒN TẠI 3. 2 BÀI TOÁN ĐẾM TỔ HỢP 3. 3 BÀI TOÁN LIỆT KÊ 3. 4 BÀI TOÁN TỐI ƯU BÀI TOÁN TỒN TẠ I MỞ ĐẦU Trong nhiều toán tổ hợp, việc tồn cấu hình tổ hợp thỏa mãn tính ... có độ dài 10 bắt đầu 00 kết thúc 11? 3. 3 BÀI TOÁN LIỆT KÊ 3. 3.1 GiỚI THIỆU BÀI TOÁN 3. 3.2 PHƯƠNG PHÁP SINH 3. 3 .3 THUẬT TOÁN QUAY LUI 3. 3.1 GiỚI THIỆU BÀI TOÁN Ví dụ: Một băng video ghi C giây Ta ... có ý nghĩa quan trọng mặt lí thuyết thực tế Trong tổ hợp xuất toán quan trọng Bài toán tồn tại: Xét tồn cấu hình tổ hợp thỏa mãn tính chất cho trước Một toán tồn tổ hợp xem giải xong cách xây...
 • 62
 • 1,516
 • 0

Bài giảng toán rời rạc chương 4 lý thuyết đồ thị

Bài giảng toán rời rạc chương 4 lý thuyết đồ thị
... Chương 4. 1 4. 2 4. 3 MỞ ĐẦU CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN ĐỒ THỊ EULER 4. 4 ĐỒ THỊ HAMILTON 4. 5 BÀI TOÁN TÌM ĐƯỜNG ĐI NGẮN NHẤT 4. 6 CÂY 4. I MỞ ĐẦU Bài toán cầu Konigsber Năm 1736 Euler, cha đẻ thuyết ... dụ v1 e3 v4 e1 v2 e2 e9 e5 v5 e4 e8 v3 e7 e6 v6 a b d e c  Đồ thị liên thông đồ thị mà cặp đỉnh có đường nối chúng với  Đồ thị con: Cho đồ thị G = (V, E) Đồ thị G’ = (G’, E’) đồ thị G nếu: ... đồ thị không liên thông Ví dụ v1 v2 v3 v6 v4 v5 v7 Đồ thị liên thông có đỉnh bậc chẵn Ta có chu trình Euler sau (v6, v4, v7, v5, v1, v3, v4, v2, v1, v4, v5, v2, v3, v6) 4. 4 ĐỒ THỊ HAMINTON 4. 4.1...
 • 91
 • 1,353
 • 0

Bài giảng toán rời rạc pptx

Bài giảng toán rời rạc pptx
... quan đến lớp bi toán m ta gọi l bi toán tồn Câu hỏi thứ hai liên quan đến lớp bi toán đếm v câu hỏi thứ ba liên quan đến lớp bi toán liệt kê Phơng pháp để giải bi toán thuộc lớp bi toán nói mang ... chất liên hệ phép toán ma trận v phép toán quan hệ ta có [2] [n] MR = MR MR MR e Các thuật toán xác định bao đóng bặc cầu quan hệ R Thuật toán Từ định lý trên, ta có thuật toán sau để xác ... cách thức, thuật toán để cách tờng minh cấu hình cần tìm Để giải bi toán tổ hợp ta sử dụng số nguyên lý Các nguyên lý ny l công cụ quan trọng để giải bi toán đếm, bi toán tồn v bi toán liệt kê 2.1.2...
 • 88
 • 636
 • 7

Bài giảng: Toán rời rạc ppsx

Bài giảng: Toán rời rạc ppsx
... viên khoa cntt” q(x): “x phải học toán rời rạc Coi lý luận: Mọi sinh viên khoa CNTT phải học toán rời rạc Mà Cường sinh viên khoa CNTT, nên Cường phải học toán rời rạc Viết dạng logic vị từ: Gọi ... trị Ví dụ 2.3: “Trong tam giác cân có cạnh mặt trời quay quanh trái đất” mệnh đề có chân trị 2.3 Phép nối rời (Disjunction Operator)   Phép nối rời kết hợp hai mệnh đề P,Q (kí hiệu P ∨ Q: đọc ... Mà p(a) (Tiền đề) nên: q(a) (pp khẳng định) Mà Cường sinh viên khoa CNTT, nên Cường phải học toán rời rạc A: “Cường sinh viên khoa CNTT” Logic vị từ (tt) Ví dụ 4.6: Chứng minh: ∀ x, [p(x) → q(x)]...
 • 60
 • 294
 • 2

BÀI GIẢNG TOÁN RỜI RẠC 1

BÀI GIẢNG TOÁN RỜI RẠC 1
... rằng: P0 = 10 000 P1 = 1. 11P0 P2 = 1. 11P1 = (1. 11) 2P0 Pn = 1. 11Pn -1 = (1. 11) n-1P0 31 Ta chứng minh tính đắn công thức truy hồi qui nạp Thay P0= 10 000, n = 30 ta được: P30 = (1. 11) 3 010 000 = 228922,97 ... cho thuật toán nhân: Ví dụ: Tìm tích a = (11 0)2, b= (10 1)2 Giải: Ta nhận thấy ab020 = (11 0)2 *1* 20 = (11 0)2 ab1 21 = (11 0)2*0* 21 = (0000)2 ab222 = (11 0)2 *1* 22 = (11 000)2 Sử dụng thuật toán tính ... NNX XXXX nhiều : x x 10 x x x10 x10 x10 x 10 x 10 x10 = x x 10 6 = 024 10 6 đánh số theo dự án NXX NXX XXXX nhiều : x 10 x 10 x x 10 x10 x10 x10 x 10 x 10 x10 = 82 x 10 8 = 64 10 8 Ví dụ Dùng qui tắc...
 • 119
 • 386
 • 0

BÀI GIẢNG TOÁN RỜI RẠC 2

BÀI GIẢNG TOÁN RỜI RẠC 2
... theo cách sau: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 PT Mỗi ô coi ... 5, 1, 2, 3, 4, 7, 5, 1, 2, 3, 4, 7, 5, 6, 12 1, 2, 3, 4, 7, 5, 6, 12 1, 2, 3, 4, 7, 5, 6, 12, 1, 2, 3, 4, 7, 5, 6, 12, 10 1, 2, 3, 4, 7, 5, 6, 12, 10 1, 2, 3, 4, 7, 5, 6, 12, 8, 10 11 1, 2, 3, ... kề 20 2. 2 Biểu diễn đồ thị danh sách cạnh (cung ) 20 2. 2.1 Biểu diễn đồ thị vô hướng danh sách cạnh 20 2. 2 .2 Biểu diễn đồ thị có hướng danh sách cạnh 21 2. 2.3 Biểu diễn...
 • 124
 • 413
 • 0

Bài giảng Toán rời rạc

Bài giảng Toán rời rạc
... Rosen, Toán học rời rạc ứng dụng tin học, NXB KHKT Hà nội, 1998 Nguyễn Tô Thành Nguyễn Đức Nghĩa, Giáo trình toán học rời rạc, ĐHBK Hà nội, 1994 Phan Đình Diệu, Lý thuyết Ôtômát hữu hạn thuật toán, ... Tên học phần: Toán rời rạc Loại học phần: Bộ môn phụ trách giảng dạy: Khoa học máy tính Khoa phụ trách: CNTT Mã học phần: 17203 Tổng số TC: TS tiết Lý thuyết Thực hành/Xemina Tự học Bài tập lớn ...  Các phép toán: Trên tập hợp số tự nhiên N ta có phép toán cộng (ký hiệu +), phép toán nhân (ký hiệu ) Phép toán cộng số tự nhiên a b cho ta tổng số số tự nhiên viết a+b; phép toán nhân số...
 • 111
 • 263
 • 0

Bài giảng Toán rời rạc Phần V & VI - GVC ThS.Võ Minh Đức

Bài giảng Toán rời rạc Phần V & VI - GVC ThS.Võ Minh Đức
... xâu ? có tất an-2 xâu V y cn = ? 25/08/2014 GVC, ThS .V Minh Đức TOÁN RỜI RẠC GIẢI V y: an = an-1 + an-2 v i n ≥ • V n = ta có xâu: 0, V y: a1 = Hệ thức • n = 2, ta có xâu: ??? V y a2 = truy hồi ... an-1 + (an-4) 25/08/2014 GVC, ThS .V Minh Đức 12 n an = r , (r số) nghiệm hệ thức truy hồi Giải hệ thức truy an = c1an-1 + c2an-2 + + ckan-k n n-1 n-2 n-k  r = c1r + c2r + + ckr k k-1 k-2 ... −…− ck-1r – ck = hồi 25/08/2014 GVC, ThS .V Minh Đức 13 Phương trình: Giải hệ k k-1 k-2 r - c1r - c2r - Ck-1r - ck = gọi phương trình đặc trưng hệ thức truy hồi an = c1an-1 thức truy + c2an-2 +...
 • 26
 • 213
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng toán rời rạc 2slide bài giảng toán rời rạcvideo bài giảng toán rời rạcbài giảng toán rời rạc nguyễn đức nghĩabài giảng toán rời rạc 1bài giảng toán rời rạc chương 4 lý thuyết đồ thịbai tap toán rời rạc ứng dụng trong tin họcgiải bai tap toán rời rạc ứng dụng trong tin học chương 9bai giang toan cao cap b1 ngo thien dai hoc nong lam tp ho chi minhtuyển sinh sau đại học năm 2012 đại học bách khoa tphcmbài tập lớn sức bền vật liệu 1 đại học bách khoabài tập toán rời rạccác dạng bài tập toán rời rạcbài tập toán rời rạc về đồ thịdownload bài tập toán rời rạc có lời giảiBÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP 8 LƯU HOẰNG TRÍKhảo sát tình hình sử dụng pemetrexed trong điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ tại trung tâm y học hạt nhân và ung bướu bệnh viện bạch maiĐề tài điều kiện, trình tự, thủ tục chào bán chứng khoán ra công chúng, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpĐề tài giải quyết tranh chấp thương mại bằng trọng tài thương mại, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpĐề tài lạm phát ở việt nam trong giai đoạn hiện nay, thực trạng và giải pháp, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpĐề tài một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu tại trung tâm truyền hình thương mại công ty đầu tư và phát triển công nghệ truyền hình VTC, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpĐề tài một số vấn đề về quyền được chết đối với quá trình xây dựng luật an tử ở việt nam hiện nay, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpChuyên đề một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng thắng thầu xây dựng ở tổng công ty đầu tư và phát triển nhà hà nội, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpBào chế và đánh giá tác dụng kháng khuẩn của thuốc mỡ thân nước bạc cloridBước đầu xây dựng tiêu chuẩn cơ sở dược liệu tam thất hoàng (panax stipuleanatush t tsai et k m feng) trồng tại sapa lào caiCân bằng thiết bị quay (xử lý rung động máy)CÁCH VIẾT và yêu cầu của một TIỂU LUẬNChuyên đề hoàn thiện công tác tính giá dự thầu tại công ty cổ phần bạch đằng 10, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệptóm tắt Sử dụng tài chính thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tỉnh Tây Nguyêntóm tắt Tăng cường công tác quản lý nhà nước về vận tải hành khách bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Tuyên QuangChuyên đề các giải pháp nâng cao năng lực đấu thầu của công ty đầu tư phát triển xây dựng và thương mại sơn hà, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpTư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết tôn giáo và sự vận dụng tư tưởng đó vào công cuộc đổi mới ở Việt Nam hiện nayTrách nhiệm hình sự đối với các tội xâm phạm trật tự quản lý hành chínhVai trò của chuyên gia kinh tế đối với báo chí kinh tế Việt NamQuản lý công tác xã hội hóa sự nghiệp giáo dục mầm non ở huyện Thạch Thất thành phố Hà Nội trong bối cảnh phát triển hiện nay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập