Bài giảng lý thuyết đồ họa máy tính mai cường thọ

Bài giảng thuyết đồ họa máy tính mai cường thọ

Bài giảng lý thuyết đồ họa máy tính  mai cường thọ
... I.1 Một số khái niệm đồ hoạ máy tính - Kỹ thuật đồ họa máy tính phương pháp công nghệ dùng việc chuyển đổi qua lại liệu hình ảnh hình máy tính - Kỹ thuật đồ họa hay đồ họa máy tính hiểu dạng phương ... Ngay từ xuất hiện, đồ họa máy tính có sức lôi mãnh liệt, hút nhiều người nhiều lĩnh vực khác khoa học, nghệ thuật, kinh doanh, quản lí, Tính hấp dẫn đa dạng đồ họa máy tính minh họa trực quan thông ... nguyên Mai Cường Thọ- Khoa CNTT – Đại học Nha Trang Chương Các đối tượng đồ họa sở - Các thuật toán sinh đường Mai Cường Thọ- Khoa CNTT – Đại học Nha Trang 24 Chương Các đối tượng đồ họa sở -...
  • 98
  • 58
  • 0

Tài liệu Bài giảng: Ứng dụng đồ họa máy tính và phim hoạt hình doc

Tài liệu Bài giảng: Ứng dụng đồ họa máy tính và phim hoạt hình doc
... ng d ng: h a máy tính Phim ho t hình M t hình m t ph ng có th lưu tr máy tính m t t p nh Sau ó nh ng nh có th ánh d u n i l i b ng ng t o hình N u có n nh, chúng c lưu tr ... phép bi n i n tính có th th c hi n m t phép nhân ma tr n Nhìn m t dãy nh ng hình v th ta s có c m giác v s di ng phim ho t hình B n phép bi n i hình h c ơn gi n mà c s d ng h a máy tính là: Phép ... vectơ theo hai s i n tính h p Ma tr n c a phép bi n i n tính ngh ch o * M i quan h gi a ma tr n c a m t phép bi n i n tính t m t không gian vectơ vào M TS BÀI T P I N HÌNH C NG C LÝ THUY T Nh...
  • 10
  • 661
  • 4

Bài giảng học phần đồ họa máy tính với C (đại học Hồng Đức) giảng viên Lê Thị Hồng

Bài giảng học phần đồ họa máy tính với C (đại học Hồng Đức) giảng viên Lê Thị Hồng
... loại: c ng c lập trình trình ứng dụng đồ họa ph c vụ cho m c đích C c công c lập trình cung c p tập hàm đồ họa dùng ngôn ngữ lập trình c p cao C, Pascal, Ví dụ thư viện đồ họa ngôn ngữ C, Pascal ... vi c nghiên c u phần c ng tới vi c h c để sử dụng đồ họa máy tính lĩnh v c chuyên biệt thiết kế mạch tích hợp cao Ở tiếp c n từ g c độ người lập trình ứng dụng, người sử dụng tất hỗ trợ phần c ng, ... CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ ĐỒ HỌA MÁY TÍNH 1.1 KHÁI NIỆM VỀ ĐỒ HỌA MÁY TÍNH Đồ họa máy tính tất liên quan đến vi c sử dụng máy tính để phát sinh hình ảnh C c vấn đề liên quan tới c ng vi c bao...
  • 97
  • 176
  • 0

Bài giảng cơ sở đồ họa máy tính phần 1

Bài giảng cơ sở đồ họa máy tính  phần 1
... thông Bài giảng sở đồ họa máy tính – Ngành CNTRT, TKĐH CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỒ HỌA MÁY TÍNH 1. 1 Tổng quan 1. 1 .1 Giới thiệu Đồ họa máy tính bao gồm tất liên quan đến việc sử dụng máy tính ... .12 1. 2.4 Hệ tọa độ ba chiều .12 1. 3 Các thành phần hệ đồ họa .13 1. 3 .1 Phần cứng 13 1. 3.2 Phần mềm 18 1. 4 Một số ứng dụng đồ họa máy tính .18 ... Bài giảng sở đồ họa máy tính – Ngành CNTRT, TKĐH MỤC LỤC CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỒ HỌA MÁY TÍNH 1. 1 Tổng quan .6 1. 1 .1 Giới thiệu .6 1. 1.2 Lịch sử...
  • 47
  • 79
  • 0

Bài giảng cơ sở đồ họa máy tính phần 2

Bài giảng cơ sở đồ họa máy tính  phần 2
... thông Bài giảng sở đồ họa máy tính – Ngành CNTRT, TKĐH Hình 4 .2 Khối 3D khung lưới đơn giản Đồ họa 3D đồ họa sử dụng hệ đồ họa chiều để biểu diễn liệu hình học lưu trữ máy tính Hệ thống đồ hoạ ... ảnh suốt 52 Bộ môn Truyền thông Đa phương tiện – Đại học Công nghệ thông tin Truyền thông Bài giảng sở đồ họa máy tính – Ngành CNTRT, TKĐH 3 .2 Đồ họa vector 3 .2. 1 Giới thiệu đồ họa vector ... dụng phần mềm máy tính Đồ họa vector: Đồ họa vector = geometrical model + rendering Hình 3.8 Đồ họa vector - Ở kỹ thuật này, lưu trữ mô hình toán học thành phần mô hình hình học với thuộc tính...
  • 34
  • 93
  • 0

Bài giảng tổng quan đồ họa máy tính

Bài giảng tổng quan đồ họa máy tính
... hoạ máy tính trở nên xác chi tiết hơn, có nhiều phần mềm mô hình 3D tốt cao cấp Một số ứng dụng đồ họa máy tính Điện ảnh Một số ứng dụng đồ họa máy tính Trò chơi Một số ứng dụng đồ họa máy tính ... số ứng dụng đồ họa máy tính Y tế Một số ứng dụng đồ họa máy tính Khoa học Một số ứng dụng đồ họa máy tính Kỹ thuật 10 Một số ứng dụng đồ họa máy tính Giao diện 11 ... Khái niệm Đồ họa máy tính môn học nghiên cứu vấn đề liên quan tới việc tạo ảnh máy tính Tạo, lưu trữ, thao tác mô hình (mô tả hình học đối tượng)...
  • 11
  • 72
  • 0

bài tập thuyết môn mạng máy tính

bài tập lý thuyết môn mạng máy tính
... máy in cần add 29 Bài tập môn Mạng Máy Tính - Cài driver cho máy in (nếu cần) - Đặt tên cho máy in 30 Bài tập môn Mạng Máy Tính 3.2 Chia sẻ Các bước chia sẻ máy in mạng: - Chọn máy in muốn chia ... Bài tập môn Mạng Máy Tính PHẦN THỰC HÀNH VÀ CÂU HỎI ƠN TẬP LÝ THUYẾT BÀI : KHÁI NIỆM MẠNG MÁY TÍNH Trả lời câu hỏi Các trường hợp đây, trường hợp gọi mạng LAN : Có số máy tính : a Được ... chia mạng làm mạng sử dụng a Tính Subnet Mask mạng : b Ghi địa IP máy mạng : c Ghi địa IP máy cuối mạngcon : d Ghi địa broadcast mạng : Một mạng máy tính có địa 12.0.0.0, chia mạng làm 13 mạng...
  • 56
  • 506
  • 1

Bài giảng thuyết ôtô và Máy công trình- TS Nguyễn Văn Đông

Bài giảng Lý thuyết ôtô và Máy công trình- TS Nguyễn Văn Đông
... chiếu ôtô- máy kéo mặt phẳng vuông góc với trục dọc chúng, m2 Trong thực tế người ta xác định F sau:  Đối với ôtô vận tải: F=B.H  Đối với ôtô du lịch: F=0,8.Bo.H v0: tốc độ tương đối ôtô- máy kéo ... số cản khí động học, phụ thuộc vào hình dạng bề mặt ô tô Hình 1.12: Hệ số cản khí động phụ thuộc vào hình dạng ô tô 1.4.4 Lực quán tính ôtô- máy kéo, Pj Khi ôtô- máy kéo chuyển động không ổn định ... 1.22,2   74,7(m) j p max 2.3,3 2.4 Giản đồ phanh thuyết Các công thức đánh giá chất lượng phanh 2.3 mang tính chất thuyết, tức điều kiện tưởng, nghĩa phanh áp suất chất lỏng (hoặc khí...
  • 108
  • 803
  • 8

Bài giảng thuyết đồ thị (Đặng Nguyễn Đức Tiến) - Chương 5 Luồng trong mạng docx

Bài giảng Lý thuyết đồ thị (Đặng Nguyễn Đức Tiến) - Chương 5 Luồng trong mạng docx
... val(f*) lớn Luồng gọi luồng cực đại mạng HCMUS – 2009 Bài giảng thuyết đồ thị – Đặng Nguyễn Đức Tiến 10 6 s 5, HCMUS – 2009 3, 2, 4, s t 1, 5, t 3, Bài giảng thuyết đồ thị – Đặng Nguyễn Đức Tiến ... giảng thuyết đồ thị – Đặng Nguyễn Đức Tiến 5, 5, 6, s t 1, 0, 2, 1, HCMUS – 2009 1, Bài giảng thuyết đồ thị – Đặng Nguyễn Đức Tiến  Cho mạng G = (V, E), tìm luồng f* mạng với giá trị luồng ... u∈ X * Bài giảng thuyết đồ thị – Đặng Nguyễn Đức Tiến 14  Xác định lát cắt hẹp mạng sau: 6 s t 3 HCMUS – 2009 Bài giảng thuyết đồ thị – Đặng Nguyễn Đức Tiến 15  Giá trị luồng f mạng nhỏ...
  • 45
  • 598
  • 1

Xây dựng chương trình hỗ trợ giảng dạy môn Đồ Họa Máy Tính minh hoạ các phép biến đổi Affine trong không gian 2D

Xây dựng chương trình hỗ trợ giảng dạy môn Đồ Họa Máy Tính minh hoạ các phép biến đổi Affine trong không gian 2D
... Nội Đồ họa máy tính Đại học Công Nghiệp Hà Nội MỤC LỤC Đề tài: Xây dựng chương trình hỗ trợ giảng dạy môn Đồ Họa Máy Tính minh hoạ phép biến đổi Affine không gian 2D CHƯƠNG III: CÀI ĐẶT CHƯƠNG ... mạch đồ họa) Nghiên cứu phép biến đổi hình học không gian thực hai chiều nội dung quan trọng Qua thời gian tìm hiểu nhóm định trọn đề tài Xây dựng phần mềm hỗ trợ học sinh cấp hai học phép biến đổi ... Nghiệp Hà Nội Đồ họa máy tính Đại học Công Nghiệp Hà Nội Hình 1.4 Phép quay (góc quay 900) II Các phép biến hình kết hợp Quá trình áp dụng phép biến đổi liên tiếp để tạo nên phép biến đổi tổng thể...
  • 35
  • 390
  • 2

Bài giảng - thuyết đô thị pot

Bài giảng - Lý thuyết đô thị pot
... 0,7Y ii KT CHƢƠNG I CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN CỦA LÝ THUYẾT ĐỒ THỊ thuyết đồ thị lĩnh vực có từ lâu có nhiều ứng dụng đại Những tư tưởng thuyết đồ thị đề xuất vào năm đầu kỷ 18 nhà toán học lỗi ... Konigsberg định thuyết đồ thị Định (Euler) Đồ thị vô hướng liên thông G đồ thị Euler đỉnh G có bậc chẵn Để chứng minh định trước hết ta chứng minh bổ để: Bổ đề Nếu bậc đỉnh đồ thị G không ... kiến thức thuyết đồ thị vận dụng toán tin học Nội dung chủ yếu Gồm phần: - Phần kiến thức thức đồ thị, ứng dụng toán tin học đồ thị: phương pháp biểu diễn đồ thị, thuật toán tìm kiếm đồ thị, chu...
  • 35
  • 266
  • 1

Bài giảng thuyết đồ thị - Chương 6 ppt

Bài giảng lý thuyết đồ thị - Chương 6 ppt
... đỉnh lại đồ thị đưa hai nhà bác học Ford Bellman, thuật toán làm việc trường hợp trọng số cạnh (cung) tuỳ ý, giả thiết đồ thị chu trình âm 61 NguyÔn Minh §øc - §HQG Hµ Néi Gi¸o ¸n m«n: ThuyÕt ... ¸n m«n: ThuyÕt §å ThÞ Chu ý: Thuật toán tìm đường hai đỉnh u v đồ thị cách áp dụng thuật toán tìm kiếm theo chiều rộng đường ngắn từ u tới v (theo số cạnh) 6. 1.2 Tìm đường ngắn đồ thị có trọng ... thuật toán thực tối ưu tất cả, chẳng hạn đồ thị có trọng số cạnh số âm, hay đồ thị có chứa chu trình có trọng số âm Sau ta xét qua môt số trường hợp riêng 6. 1.2.1 Đường ngắn xuất phát từ đỉnh (Thuật...
  • 4
  • 313
  • 9

Bài giảng thuyết đồ thị - Chương 5 doc

Bài giảng lý thuyết đồ thị - Chương 5 doc
... [3 ,5] * [16,4] 1,6,7,4 ,5 (6,1)(7,1)(4,7) (5, 7) x [9,7] [7,7] x x x x x [16,4] 1,6,7,4 ,5, 8 (6,1)(7,1)(4,7) (5, 7)(8 ,5) x * x x x x x x [16,4] 1,6,7,4 ,5, 8,3 (6,1)(7,1)(4,7) (5, 7)(8 ,5) (3,7) * 1,6,7,4 ,5, 8,3,2 ... near(v):=u; End; End; End; Vớ d 5: Xột th cho vớ d Ma trn trng s ca th cú dng 58 Nguyễn Minh Đức - ĐHQG Hà Nội Giáo án môn: Thuyết Đồ Thị 17 17 15 15 18 21 18 12 23 16 ... End; Chng trỡnh chớnh 55 Nguyễn Minh Đức - ĐHQG Hà Nội Giáo án môn: Thuyết Đồ Thị BEGIN For v V Chuaxet[v]:=True; T:= ; DFS_TREE(root); (* Hoc BFS_TREE(root); *) END Vớ d 5. 3 Bi toỏn tỡm cõy...
  • 7
  • 146
  • 5

Bài giảng thuyết đồ thị - Chương 4 docx

Bài giảng lý thuyết đồ thị - Chương 4 docx
... cho hình 4. 6 đồ thị Hamilton, đồ thị ho hình 4. 7 đồ thị Hamilton Định Đơn đồ thị vô hướng liên thông G=(V,E) có bậc đỉnh không nhỏ số đỉnh đồ thị (deg(v) ≥ |V|/2 với ∀v ∈ V ) đồ thị tồn chu ... minh tương tự định 1) 4. 2 Đồ thị Hamilton Định nghĩa Cho đồ thị G=(V,E) Đường sơ cấp đồ thị G qua đỉnh đồ thị lần gọi đường Hamilton Chu trình sơ cấp đồ thị G qua đỉnh đồ thị lần gọi chu trình ... đồ thị G đường (chu trình) Euler qua tất cạnh đồ thị cạnh qua lần Định nghĩa Đồ thị G=(V,E) gọi đồ thị Euler có chu trình Euler gọi đồ thị nửa Euler có đường Euler Ví dụ 3: Đồ thị cho ví dụ đồ...
  • 9
  • 288
  • 4

Xem thêm

Từ khóa: ly thuyet do hoa may tinhlý thuyết đồ họa máy tínhgiáo trình lý thuyết đồ họa máy tínhbài giảng lý thuyết đồ thịbài tập kỹ thuật đồ họa máy tínhgiải bài tập lý thuyết đồ họabài tập lý thuyết đồ họabài tập thực hành đồ họa máy tínhbáo cáo bài tập lớn môn đồ họa máy tínhbài giảng lý thuyết đồ thị và áp dụngbài giảng lý thuyết điều khiển tuyến tínhcode bài tập lớn môn đồ họa máy tínhbài tập lớn về đồ họa máy tínhbài tập lớn môn đồ họa máy tínhbài giảng lý thuyết ôtô và máy công trình ts nguyễn văn đônghướng dẫn tự học phần mềm sap2000 từ A => Zhướng dẫn thực hiện chuan kien thuc ky nang các môn học ở lop 4hướng dẫn thực hiện chuan kien thuc ky nang các môn học ở tiểu học lop 236 de on luyen toan lop 3 (tap hai)Ielts Speaking Tips600 từ vựng tiếng anhBáo cáo tài chính ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam 2009 q3 hopnhatBáo cáo tài chính ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam 2011 q2 hopnhat01 TS247 DT de thi thu thpt quoc gia mon hoa hoc truong thpt chuyen thoai ngoc hau lan 1 nam 2017 8805 1480575571Giáo trình quản trị marketing23 TS247 DT de thi thu thpt quoc gia mon hoa hoc truong thpt tran hung dao lan 2 nam 2017 8930 148393220325 TS247 DT de thi thu thptqg mon hoa truong chuyen khoa hoc tu nhien lan 2 nam 2017 9168 148507981226 TS247 DT de thi thu thpt qg mon hoa truong thpt ha trung thanh hoa lan 1 nam 2017 9086 148454050130 TS247 DT de thi thu thpt qg mon hoa truong thpt hong ngu 2 dong thap lan 1 nam 2017 9132 148523119813 TS247 DT de thi thu thpt quoc gia mon hoa hoc so giao duc vinh phuc lan 1 nam 2017 8974 148289787815 TS247 DT de thi thu thpt quoc gia mon hoa hoc truong thpt han thuyen lan 1 nam 2017 8849 148194727016 TS247 DT de thi thu thpt quoc gia mon hoa hoc so giao duc hung yen lan 1 nam 2017 9084 148307329319 TS247 DT de thi thu thpt quoc gia mon hoa hoc truong thpt thuan thanh 1 lan 2 nam 2017 8929 148229383720 TS247 DT de thi thu thpt qg mon hoa truong thpt trieu son 2 lan 1 nam 2017 9085 148427420704 TS247 DT de thi thu thpt quoc gia mon hoa hoc truong thpt vinh vien nam 2017 8148 1477023928
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập