BÀI GIẢNG QUẢN TRỊ MARKETING đh CÔNG NGHIỆP TP HCM

Bài giảng Quản trị marketing - ĐH Tài chính Marketing

Bài giảng Quản trị marketing - ĐH Tài chính Marketing
... tích 1-2 7 Copyright © 2003 Prentice-Hall, Inc Câu hỏi Anh/chị cho (1) định nghĩa Marketing Quản trị Marketing theo cách hiểu anh/chị 1-2 8 Copyright © 2003 Prentice-Hall, Inc Kết thúc 1-2 9 Copyright ... trường Marketing người làm marketing 1-1 0 Copyright © 2003 Prentice-Hall, Inc 1.3 Định nghĩa Quản trị Marketing  Là trình lập kế hoạch thực kế hoạch đó, định giá, khuyến phân phối hàng hóa-dịch ... bước chính: Tiến hành phân tích tình Thiết lập mục tiêu Phát triển chiến lược chương trình Quy định phối hợp quản 1-1 5 Copyright © 2003 Prentice-Hall, Inc 1.3.1 Mười nguyên tắc Quản trị marketing...
 • 349
 • 159
 • 1

Bài giảng kế toán quản trị chương 3 đh công nghiệp TP HCM

Bài giảng kế toán quản trị chương 3  đh công nghiệp TP HCM
... hệ dự toán phận : 3. 3 Dự toánSXKD ngân sách Dự toán Dự toán Tiêu thụ Dự toán tồn kho cuối kỳ Dự toán CP NVL trực tiếp Dự toán sản xuất Dự toán CP nhân công trực tiếp Dự toán Tiền Dự toán BCTC ... giới hạn kết  Soạn thảo dự toán doanh thu  Phác thảo dự toán  Thảo luận dự toán với cấp  Phối hợp kiểm tra dự toán  Phê chuẩn cuối dự toán  Kiểm tra dự toán 3. 3 Dự toán ngân sách 3. 3.1 Mối ... kiến lịch toán tiền mua 3. 3 Dự toán ngân sách NVL Dự toán lịch toán NVLTT Quí II Tháng Phải trả người bán 31 /3 $ 200.000 Giá trị NVL mua T4 50% x $ 530 ,000 265.000 50% x $ 530 ,000 Giá trị NVL mua...
 • 37
 • 206
 • 0

Bài giảng tài chính doanh nghiệp chương 10 quản trị tài sản ngắn hạn (đh công nghiệp TP HCM)

Bài giảng tài chính doanh nghiệp  chương 10 quản trị tài sản ngắn hạn (đh công nghiệp TP HCM)
... 10. 1 QUẢN TRỊ KHOẢN PHẢI THU Mục đích quản trị khoản phải thu Điều kiện quản trị khoản phải thu Nội dung quản trị khoản phải thu 10. 1 QUẢN TRỊ KHOẢN PHẢI THU K/niệm ... thời hạn giảm giá hết hạn Ví dụ : Với 2 /10, net 30: toán 10 ngày đầu , người mua giảm % Trong thời gian 20 ngày sau, người mua chịu lại suất bao nhiêu? Xem ví dụ 10. 1 .10 10.1.11 10. 1 QUẢN TRỊ ... khấu r 2%/tháng 10. 1 QUẢN TRỊ KHOẢN PHẢI THU 10. 1.3 Đánh giá sách tín dụng VÍ DỤ 10. 1.13 ( P  v)(Q'Q) NPV  PQ  (Q'Q)v  r (49  20)  ( 110 100 ) NPV  49  100  ( 110 100 )  20  2%...
 • 98
 • 168
 • 0

Bài giảng Quản trị marketing - TS. Đinh Công Tiến

Bài giảng Quản trị marketing - TS. Đinh Công Tiến
... Thái độ Người mua Chức quản trị marketing doanh nghiệp • Các quản trị chức doanh nghiệp – Quản trị chiến lược – Quản trị marketing Quản trị sản xuất – Quản trị tài – Quản trị nguồn nhân lực Chức ... giá trị dành cho khách hàng Giá trị hình ảnh Giá trị hình ảnh Giá trị cá nhân Giá trị cá nhân Giá trị dịch vụ Giá trị dịch vụ Tổng Tổng giá trị giá trị khách khách hàng hàng Giá trị Giá trị dành ... gian • Quản trị marketing: 24 tiết • Quản trị thương hiệu: tiết LOGIC CỦA MARKETING? CÁC CÔNG CỤ QUY TRÌNH QTMKT PHÂN KHÚC,THỊ TRƯỜNG MỤC TIEU, ĐỊNH VỊ, 4P,4C… CƠ CHẾ CỦA MARKETING GIÁ TRỊ CẢM...
 • 106
 • 268
 • 1

Bài giảng Quản lý dự án phần mềm: Chương 1 ĐH Công nghiệp TP.HCM

Bài giảng Quản lý dự án phần mềm: Chương 1 ĐH Công nghiệp TP.HCM
... phức tạp dự án: 17 % khác: 12 % thiếu thông tin: 21% Không rõ mục tiêu: 18 % quản dự án không tốt: 32% 11 (17 %) Khụng lng c phm vi rng ln v tớnh phc ca cụng vic ( 21% ) Thiu thụng tin (18 %) Khụng ... tiờu (32%) Qun d ỏn kộm (12 %) Cỏc khỏc (mua phi thit b rm, cụng ngh quỏ mi i vi t chc khin cho khụng ỏp dng c kt qu d ỏn, ngi b i ) 12 08/09/2 012 trỏnh vic Tht bi d ỏn Qun d ỏn l gỡ? ... na cng khụng cũn ý ngha) 10 D ỏn l tht bi khi: Cỏc khin d ỏn tht bi Khụng ỏp ng cỏc mc tiờu ban u Khụng ỏp ng c thi hn Vt quỏ ngõn sỏch cho phộp (20-30%) Tại dự án thất bại ? Không quen...
 • 9
 • 212
 • 0

Bài giảng Quản lý dự án phần mềm: Chương 2 ĐH Công nghiệp TP.HCM

Bài giảng Quản lý dự án phần mềm: Chương 2 ĐH Công nghiệp TP.HCM
... 08/09 /20 12 Definition Execution Execution Closeout 10 2. 1 Vai trò nhóm trình thực thi DA Closeout 11 12 08/09 /20 12 Initiating Process Initiating Process ...
 • 3
 • 194
 • 0

Bài giảng Quản lý dự án phần mềm: Chương 3 ĐH Công nghiệp TP.HCM

Bài giảng Quản lý dự án phần mềm: Chương 3 ĐH Công nghiệp TP.HCM
... dự án  Kế hoạch dự án giúp người QLDA lãnh đạo nhóm dự án đánh giá tình trạng dự án  Các thuộc tính kế hoạch dự án Cần phải đo việc thực dự án so với kế hoạch  Kế hoạch dự án mang tính  Kế ... hướng dẫn thực thi dự án 10 Phân tích bên tham gia Các thành phần phổ biến kế hoạch dự án  Tổng quan dự án  Mô tả cách tổ chức dự án  Các qui trình quản kỹ thuật dùng dự án  Thông tin việc ... dự án đòi hỏi quản thực công việc mô tả kế hoạch dự án  Hầu hết thời gian tiền bạc dùng trình thực thi dự án  b Thực thi kế hoạch dự án (tt)  Các kỹ quan trọng để thực thi kế hoạch dự án...
 • 5
 • 240
 • 0

Bài giảng Quản lý dự án phần mềm: Chương 3 (tt) ĐH Công nghiệp TP.HCM

Bài giảng Quản lý dự án phần mềm: Chương 3 (tt) ĐH Công nghiệp TP.HCM
... 08/09/2012 3. 1 .3 Vai trò thành phần (tt) 3. 1 .3 Vai trò thành phần (tt)  Vai trò thành phần tham gia dự án: Tổ dự án  Vai trò thành phần tham gia dự án: Khách hàng – Hỗ trợ cho PM để thực thành công dự ... thông tin để đảm bảo thành công – Nghiệm thu ký nhận sản phẩm bàn giao 3. 1 .3 Vai trò thành phần (tt) 3. 1 .3 Vai trò thành phần (tt)  Vai trò thành phần tham gia dự án: Thành công phụ thuộc vào yếu ... hoạch dự án – Báo cáo trạng cho người quản dự án – Xác định thay đổi – Thụ hưởng kết dự án – Nêu yêu cầu, cử người hỗ trợ dự án – Là người chủ yếu nghiệm thu kết dự án – Hỗ trợ cho tổ dự án đủ...
 • 5
 • 212
 • 0

Bài giảng Quản lý dự án phần mềm: Chương 4 ĐH Công nghiệp TP.HCM

Bài giảng Quản lý dự án phần mềm: Chương 4 ĐH Công nghiệp TP.HCM
... Design 4. 0 Site Software Development 4. 1 HTML Design and Creation 4. 2 Backend Software 4. 2.1 Database Implementation 4. 2.2 Middleware Development 4. 2.3 Security Subsystems 4. 2 .4 Catalog Engine 4. 2.5 ... TRèNH BY nh ngha (Work Breakdown Structure - WBS) 4. 1 Qun phm vi d ỏn l gỡ? 4. 2 Lp k hoch qun phm vi d ỏn 4. 3 To cu trỳc Work Breakdown 4. 4 Kim tra v kim soỏt phm vi WBS l mt danh sỏch ... WBS 44 43 NI DUNG TRèNH BY Kim tra v kim soỏt phm vi yu t quy nh phm vi rng phm vi Kim soỏt thay i Thay i k hoch Gim thiu m rng phm vi Cỏc 4. 1 Qun phm vi d ỏn l gỡ? M 4. 2 Lp k hoch qun lý...
 • 11
 • 194
 • 0

Bài giảng Quản lý dự án phần mềm: Chương 5 ĐH Công nghiệp TP.HCM

Bài giảng Quản lý dự án phần mềm: Chương 5 ĐH Công nghiệp TP.HCM
... Test Integration & Test Commercial DP 25% 40% 35% Internet Systems 55 % 15% 30% Real-time Systems 35% 25% 40% Defense Systems (Thông minh) 40% 20% 40% 25 26 b Một số CSDL tham khảo (tt)  b Một ... giám sát dự án suốt thời gian thực dự án  Những công cụ kỹ thuật quan trọng để lập phát triển lịch biểu đồ thị Gantt, phân tích đường tới hạn phân tích PERT… Những phương pháp trình bày phần sau ... quan hệ hoạt động  Được nhiều người sử dụng phương pháp ADM sử dụng quản dự án phần mềm  Biểu diễn kiểu khác phụ thuộc 15 16 Các kiểu phụ thuộc Ví dụ: Biểu đồ mạng PDM 17 18 08/09/2012 c Activity...
 • 9
 • 255
 • 1

Bài giảng Quản lý dự án phần mềm: Chương 6 ĐH Công nghiệp TP.HCM

Bài giảng Quản lý dự án phần mềm: Chương 6 ĐH Công nghiệp TP.HCM
... 0-13-0 266 92-2  Stan Malevanny Case Study: Software Project Cost Estimates Using COCOMO II Model, 2005 Tổng kết  Quản chi phí dự án truyền thống giai đoạn yếu dự án CNTT, quản dự án phải ... thiết kế nhằm dự báo (ước tính) số NGƯỜITHÁNG (manmonths) triển khai sản phẩm phần mềm  Mô hình dựa khảo sát (nghiên cứu) 60 dự án công ty TRW, Northrop Grumman cuối năm 2002 Chương trình viết ... thành hay dự toán kinh phí kiểu đầu tư  Xây dựng kho tự động  Áp dụng thuyết danh mục đầu tư đại, bao gồm nguy quay trở lại công cụ đồ, nguy dự án đường cong 23 24 08/09/2012 6. 6 Mô hình...
 • 8
 • 223
 • 1

Bài giảng Quản lý dự án phần mềm: Chương 7 (1) ĐH Công nghiệp TP.HCM

Bài giảng Quản lý dự án phần mềm: Chương 7 (1) ĐH Công nghiệp TP.HCM
... Industries Alliance Interim Standard) 73 1 Kin trỳc h thng IPD-CMM( Integrated Product Development Capability Maturity Model) v0.98 Sn phm 7. 7 Ci tin cht lng DACNTT 7. 7 Ci tin cht lng DACNTT (tt) Mt ... hp hoc cung cp nhng mt hng m ỏp ng yờu cu cn thit v thun tin cho vic s dng Chi phớ khụng hp l hay lm sai bn phn hay khụng thc hin ỳng yờu cu loi chi phớ liờn quan n qun cht lng 39 7. 7 ... ta cng núi ú l cht lng theo ngha hp dn c t đáp ứng Yêu cầu NSD đáp ứng Phần mềm Cht lng cn thit 7. 3 Quan nim cht lng (tt) 7. 3 Quan nim cht lng (tt) Cũn mt khớa cnh mi quan nim cht lng ca phn mm...
 • 9
 • 210
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Du lịch với tiếng Anh6 cách giúp bạn tăng cơ hội được phỏng vần và trúng tuyểnPhân tích mối quan hệ giữa rủi ro tín dụng với hiệu quả kinh doanh của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt NamNhững món đồ phải vứt để nhà cửa gọn gàngGiáo trình cơ bản NX11GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG trong chương trình giáo dục Mầm nonHướng dẫn sử dụng Autocad Mechanical 2014Giáo trình lắp ráp và xuất bản vẽ Solidworks 2016 hay nhấtThiết kế khuôn nâng cao solidworks 2013MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN Trường học an toàn phòng chống tai nạn thương tíchBáo mạng điện tử và sự cạnh tranh của báo mạng điện tử với báo in TIỂU LUẬN CAO HỌCNhận dạng hệ thống tài liệu tham khảoĐánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của một số tổ hợp ngô lai vụ Xuân và Thu đông năm 2015 tại thành phố Thái NguyênNghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng phân hữu cơ vi sinh Quế Lâm đến sinh trưởng phát triển của giống lúa Hương Chiêm tại thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên BáiNghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống lúa trong vụ mùa năm 2015 tại thành phố Sơn La, tỉnh Sơn LaTham luận công tác chủ nhiệm trung học cơ sởTHAM LUẬN ĐÁNH GIÁ VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌCDe cuong on thi dau vao duoc thi 2017 chuyen nganhLuan van giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần phát triển đô thị từ liêmgiảm nghèo bền vững tại tỉnh phú thọ đến năm 2020 tiểu luận cao học
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập